COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Академски кадар по факултети

Бизнис и економија

Кадар со цело работно време


Абдулменаф Беџети
Редовен професор
Бесник Фетаи
Редовен професор
Изет Зеќири
Редовен професор
Мурат Садику
Редовен професор
Насир Селими
Редовен професор
Руфи Османи
Редовен професор
Садудин Ибраими
Редовен професор
Вељанд Рамадани
Редовен професор
Фитим Деари
Вонреден професор
Гадаф Реџепи
Вонреден професор
Хирије Абази-Алили
Вонреден професор
Јетон Мазлами
Вонреден професор
Јусуф Зеќири
Вонреден професор
Садри Алији
Вонреден професор
Селајдин Абдули
Вонреден професор
Шенај Хаџимустафа
Вонреден професор
Шпреса Сула
Вонреден професор
Расим Зуфери
Соработник

Кадар со скратено работно време


Мирољуб Шукаров
Редовен професор
Неџби Весели
Редовен професор

Современи науки и технологии

Кадар со цело работно време


Arbana Kadriu
Редовен професор
Артан Лума
Редовен професор
Бесник Сељими
Редовен професор
Лејла Абази-Беџети
Редовен професор
Владимир Радевски
Редовен професор
Замир Дика
Редовен професор
Адриан Бесими
Вонреден професор
Азир Алиу
Вонреден професор
Флорије Исмаили
Вонреден професор
Јаумин Ајдари
Вонреден професор
Мајлинда Фетаји
Вонреден професор
Ментор Хамити
Вонреден професор
Висар Шеху
Вонреден професор
Џемал Зенуни
Вонреден професор

Кадар со скратено работно време


Бетим Чичо
Редовен професор
Муртезан Исмаили
Редовен професор
Бујар Рауфи
Вонреден професор
Халил Снопче
Вонреден професор
Emin Durmishi
Соработник
Ilir Fetai
Соработник

Современи Општествени Науки

Кадар со цело работно време


Абдула Азизи
Редовен професор
Али Пајазити
Редовен професор
Земри Елези
Редовен професор
Агрон Рустеми
Вонреден професор
Мемет Мемети
Вонреден професор
Мерита Зулфиу Алили
Вонреден професор
Вели Креци
Вонреден професор
Беса Кадриу
Асистент докторант

Кадар со скратено работно време


Етем Азири
Редовен професор
Хасан Јашари
Редовен професор
Јонуз Абдулаи
Редовен професор
Mirac Hani
Вонреден професор
Ylber Sela
Вонреден професор
Елми Азири
Доцент
Hatixhe Islami
Насловен Доцент

Институт за животна средина и здравје

Кадар со цело работно време


Кадар со скратено работно време


Институт Max van der Stoel

Кадар со цело работно време


Кадар со скратено работно време


Јазици, култури и комуникација

Кадар со цело работно време


Агим Пошка
Редовен професор
Ендру Годспид
Редовен професор
Брикена Џафери
Редовен професор
Bujar Hoxha
Редовен професор
Гзим Џафери
Редовен професор
Лилјана Силјановска
Редовен професор
Маја Мухиќ
Редовен професор
Ветон Љатифи
Редовен професор
Зеќир Кадриу
Редовен професор
Арта Тоци
Вонреден професор
Вероника Карева
Вонреден професор
Demush Bajrami
Доцент

Кадар со скратено работно време


Арафат Шабани
Редовен професор
Peter Rau
Редовен професор
Луљета Адили
Насловен Доцент
Emin Azemi
Практикант–Соработник

Правен

Кадар со цело работно време


Аднан Јашари
Редовен професор
Исмаил Зеjнели
Редовен професор
Јетон Шасивари
Редовен професор
Беким Нухија
Вонреден професор
Беса Арифи
Вонреден професор
Блертон Синани
Вонреден професор

Кадар со скратено работно време


Блерим Река
Редовен професор
Gentian Zyberi
Редовен професор
Хајредин Кучи
Редовен професор
Мариана Семини
Редовен професор
Visar Morina
Редовен професор
Владо Камбовски
Редовен професор
Dennis Farrington
Вонреден професор
Abdullah Islamoglu
Доцент
Vigjilenca Abazi
Доцент
Реинхард Прибе
Виш Лектор
Muazam Halili
Насловен Доцент
Rudina Jasini
Соработник
Google+