Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Академски кадар по факултети

Бизнис и економија

Кадар со цело работно време


Абдулменаф Беџети
Редовен професор
Бесник Фетаи
Редовен професор
Изет Зеќири
Редовен професор
Насир Селими
Редовен професор
Руфи Османи
Редовен професор
Гадаф Реџепи
Вонреден професор
Хирије Абази-Алили
Вонреден професор
Јетон Мазлами
Вонреден професор
Јусуф Зекири
Вонреден професор
Мурат Садику
Вонреден професор
Садри Алији
Вонреден професор
Садудин Ибраими
Вонреден професор
Селајдин Абдули
Вонреден професор
Шенај Хаџимустафа
Вонреден професор
Шпреса Сула
Вонреден професор
Вељанд Рамадани
Вонреден професор
Расим Зуфери
Соработник

Кадар со скратено работно време


Мирољуб Шукаров
Редовен професор
Неџби Весели
Редовен професор
Фатмир Бесими
Насловен Вонр. Проф.

Современи науки и технологии

Кадар со цело работно време


Arbana Kadriu
Редовен професор
Владимир Радевски
Редовен професор
Замир Дика
Редовен професор
Адриан Бесими
Вонреден професор
Артан Лума
Вонреден професор
Азир Алиу
Вонреден професор
Бесник Сељими
Вонреден професор
Бујар Рауфи
Вонреден професор
Флорије Исмаили
Вонреден професор
Халил Снопче
Вонреден професор
Јаумин Ајдари
Вонреден професор
Лејла Абази-Беџети
Вонреден професор
Мајлинда Фетаји
Вонреден професор
Ментор Хамити
Вонреден професор
Висар Шеху
Вонреден професор

Кадар со скратено работно време


Аксенти Грнаров
Редовен професор
Бетим Чичо
Редовен професор
Муртезан Исмаили
Редовен професор
Shpetim Rexhepi
Доцент
Emin Durmishi
Соработник
Gjoko Stamenkov
Насловен Вонр. Проф.
Nuhi Besimi
Практикант–Соработник

Современи Општествени Науки

Кадар со цело работно време


Абдула Азизи
Редовен професор
Али Пајазити
Редовен професор
Етем Азири
Редовен професор
Хасан Јашари
Редовен професор
Јонуз Абдулаи
Редовен професор
Земри Елези
Редовен професор
Агрон Рустеми
Вонреден професор
Мемет Мемети
Вонреден професор
Вели Креци
Вонреден професор
Елми Азири
Доцент
Беса Кадриу
Асистент докторант

Кадар со скратено работно време


Agni Aliu
Вонреден професор
Mirac Hani
Вонреден професор
Ylber Sela
Вонреден професор
Hatixhe Islami
Насловен Доцент

Институт за животна средина и здравје

Кадар со цело работно време


Кадар со скратено работно време


Институт Max van der Stoel

Кадар со цело работно време


Кадар со скратено работно време


Јазици, култури и комуникација

Кадар со цело работно време


Арафат Шабани
Редовен професор
Брикена Џафери
Редовен професор
Гзим Џафери
Редовен професор
Лилјана Силјановска
Редовен професор
Ветон Љатифи
Редовен професор
Зеќир Кадриу
Редовен професор
Агим Пошка
Вонреден професор
Ендру Годспид
Вонреден професор
Арта Тоци
Вонреден професор
Bujar Hoxha
Вонреден професор
Маја Мухиќ
Вонреден професор
Demush Bajrami
Доцент

Кадар со скратено работно време


Peter Rau
Редовен професор
Бенџамин Китинг
Вонреден професор
Biljana Ivanovska
Вонреден професор
Elena Cickovski
Доцент
Луљета Адили
Насловен Доцент
Dr. Saso Ordanoski
Практикант–Соработник
Emin Azemi
Практикант–Соработник

Правен

Кадар со цело работно време


Аднан Јашари
Редовен професор
Блерим Река
Редовен професор
Исмаил Зеjнели
Редовен професор
Беким Нухија
Вонреден професор
Беса Арифи
Вонреден професор
Емине Зендели
Вонреден професор
Јетон Шасивари
Вонреден професор
Blerta Ahmedi Arifi
Доцент

Кадар со скратено работно време


Visar Morina
Редовен професор
Dennis Farrington
Вонреден професор
Abdullah Islamoglu
Доцент
Бистра Неткова
Насловен Вонр. Проф.
Google+