Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Академски кадар по факултети

Бизнис и економија

Кадар со полно работно време


Абдулменаф Беџети
Редовен професор
Бесник Фетаи
Редовен професор
Гадаф Реџепи
Редовен професор
Хирије Абази-Алили
Редовен професор
Јетон Мазлами
Редовен професор
Јусуф Зеќири
Редовен професор
Мурат Садику
Редовен професор
Руфи Османи
Редовен професор
Садри Алији
Редовен професор
Садудин Ибраими
Редовен професор
Селајдин Абдули
Редовен професор
Шенај Хаџимустафа
Редовен професор
Шпреса Сула
Редовен професор
Вељанд Рамадани
Редовен професор
Агрон Чауши
Вонреден професор
Блерта Абази Чауши
Вонреден професор
Фитим Деари
Вонреден професор
Теута Весели-Куртиши
Вонреден професор
Shpresa Alija
Доцент

Кадар со скратено работно време


Мирољуб Шукаров
Редовен професор
Насир Селими
Редовен професор
Неџби Весели
Редовен професор
Расим Зуфери
Соработник
Teodora Obradoviq-Grnçarovska
Насловен Доцент

Современи науки и технологии

Кадар со полно работно време


Адриан Бесими
Редовен професор
Arbana Kadriu
Редовен професор
Артан Лума
Редовен професор
Азир Алиу
Редовен професор
Бесник Сељими
Редовен професор
Флорије Исмаили
Редовен професор
Јаумин Ајдари
Редовен професор
Лејла Абази-Беџети
Редовен професор
Мајлинда Фетаји
Редовен професор
Ментор Хамити
Редовен професор
Висар Шеху
Редовен професор
Џемал Зенуни
Редовен професор
Betim Zeqiri
Доцент
Nuhi Besimi
Доцент
Rakib Amdiu
Доцент
Ermira Idrizi
Соработник

Кадар со скратено работно време


Халил Снопче
Редовен професор
Муртезан Исмаили
Редовен професор
Владимир Радевски
Редовен професор
Замир Дика
Редовен професор
Бујар Рауфи
Вонреден професор
Емин Дурмиши
Соработник
Ilir Fetai
Соработник

Современи Општествени Науки

Кадар со полно работно време


Абдула Азизи
Редовен професор
Агрон Рустеми
Редовен професор
Али Пајазити
Редовен професор
Мемет Мемети
Редовен професор
Вели Креци
Редовен професор
Мерита Зулфиу Алили
Вонреден професор

Кадар со скратено работно време


Етем Азири
Редовен професор
Хасан Јашари
Редовен професор
Јонуз Абдулаи
Редовен професор
Ylber Sela
Редовен професор
Земри Елези
Редовен професор
Mirac Hani
Вонреден професор
Елми Азири
Доцент

Факултет за здравствени науки

Кадар со полно работно време


Кадар со скратено работно време


Институт за животна средина и здравје

Кадар со полно работно време


Кадар со скратено работно време


Институт Max van der Stoel

Кадар со полно работно време


Mennan Selimi
Виш научен соработник
Afrim Tresi
Координатор на пројекти
Албулена Халили
Административен асистент
И Ѓерасимовска
Пројект администратор

Кадар со скратено работно време


Јазици, култури и комуникација

Кадар со полно работно време


Агим Пошка
Редовен професор
Ендру Годспид
Редовен професор
Арафат Шабани
Редовен професор
Арта Тоци
Редовен професор
Брикена Џафери
Редовен професор
Bujar Hoxha
Редовен професор
Гзим Џафери
Редовен професор
Лилјана Силјановска
Редовен професор
Маја Мухиќ
Редовен професор
Вероника Карева
Редовен професор
Ветон Љатифи
Редовен професор
Demush Bajrami
Вонреден професор

Кадар со скратено работно време


Правен

Кадар со полно работно време


Аднан Јашари
Редовен професор
Беким Нухија
Редовен професор
Беса Арифи
Редовен професор
Исмаил Зеjнели
Редовен професор
Јетон Шасивари
Редовен професор
Арта Меро
Вонреден професор
Блертон Синани
Вонреден професор
Сами Мехмети
Вонреден професор

Кадар со скратено работно време


Блерим Река
Редовен професор
Gentian Zyberi
Редовен професор
Хајредин Кучи
Редовен професор
Мариана Семини
Редовен професор
Владо Камбовски
Редовен професор
Abdullah Islamoglu
Доцент
Muazam Halili
Насловен Доцент
James Lofton
Соработник
Rudina Jasini
Соработник
Google+