Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Докумeнти и упатства

Инструкции за студентите од првиот циклус

ПРИРАЧНИК за студенти 2018/2019

Правилник за прв циклус на студии 

Правилник за прв циклус на студии  (за студентите  запишани пред академската 2011/2012 година)

Инструкции за студентите од вториот циклус (мастер)

Формулар за пријавување на магистерскиот труд

Прирачник за дизајнирање на насловната страница

ПРИРАЧНИК за студенти 2018/2019

Прирачник - Составување на магистерскиот труд

Google+