Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Канцеларија за упис

Канцеларијата за упис им служи на студентите за запишување на УЈИЕ. Во оваа канцеларија се чуваат сите студентски академски досиеја. Тука се надгледува евиденцијатана предметите и семестрите, се чуваат досиејата со оценките, се спроведуваат внатрешни и надворешни трансфери,се подготвува издавањето дипломи, се спроведува институционално истражување исе подготвуваат аналитички извештаи за конкретни прашања. Канцеларијата за упис, подготвува и трaнскрипти на оценки и уверенија за дипломирање.

Локација: Објект 802
Часови во канцеларија: понеделник - петок: 8:00-12:00 и13:00-16:00часот
И-мејлregistry@seeu.edu.mk

Google+