Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Канцеларија за прием

Канцеларијата за прием е интегрален дел од Студентскиот сервис лоцирана во објектот 802. Оваа канцеларија управува со сите активности за прием на студенти ги добива и ги разгледува апликациите на кандидатите и го потврдува уписот на нови студенти. Оваа канцеларија ја организира ориентацијата на новите студенти и ги објавува политиките и процедурите за студии на УЈИЕ.Ги советува и им помага на странските студенти за процедурите за добивање дозвола за престој и за нострифицирање на претходното образование во согласност со правилниците на сила.

Локација: Објект 802
Часови во канцеларијапонеделник - петок: 8:00-12:00 и13:00-16:00часот
Имејл: admission@seeu.edu.mk

Советник за последипломски студии

Советникот за последипломски студиипретставува  појдовна точка иги информира студентите на последипломски студии за условите и барањата, одговара на нивните прашања и ги советува идните и тековните студенти за политиката на Универзитетот за критериумит за упис и ги советува за барањата на студиската програма, академскиот напредок и планирањето на кариерата.

Локација: Објект 802
Часови во канцеларија (флексибилно):
вторник - петок: 8:00-12:00 и13:00-16:00часот
сабота, 9:00 дo 17:00часот

Google+