Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Факултет за современи општествени науки

Факултетот за јавна администрација и политички науки беше основан во 2001 како единствен и прв факултет во оваа академска дисциплина во Република Македонија и во регионов. Факултетот подготвува идни лидери главно за владините институции како и за невладините организации. Нашите програми ја поврзуваат теоријата со практиката како еден од најважните услови за здобивање вештини, знаења и способности за успешна кариера во јавната администрација.

Студентите од Одделот за јавна администрација во текот на тригодишните студии ќе се здобијат со знаења за јавниот менаџмент, правото, економијата , квантитативните методи, ќе се здобијат со вештини за истражување , ефективна комуникација и   со менаџирање во јавната администрација. Дипломираните ќе можат да придонесат за креирање, имплементација и за евалвација на јавните политики за доброто на општеството.

Факултетот за јавна администрација и политички науки е активно вклучен во меѓународната академска соработка со универзитетите и институтите, односно со   Институтот за јавна администрација (Париз) , Школата Спаер (Германија), Универзитетот од Питсбург, Универзитетот Индијана, Универзитетот Апалачијан (САД). Преку академската соработка се овозможува размена на академски кадар и студенти, организација на научни и стручни состаноци, конференции, семинари и публикации.

Ние постојано ги ревидираме нашите студиски програми во согласност со барањата на пазарот на трудот во Република Македонија и во регионов.

Google+