Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Академски кадар

Правен

Кадар со цело работно време


Блерим Река
Редовен професор
Исмаил Зеjнели
Редовен професор
Аднан Јашари
Вонреден професор
Беса Арифи
Вонреден професор
Јетон Шасивари
Вонреден професор
Blerta Ahmedi Arifi
Асистент докторант
Ведије Раткоцери
Асистент докторант

Кадар со скратено работно време


Абдула Алиу
Редовен професор
Dennis Farrington
Вонреден професор
Abdullah Islamoglu
Доцент
Бистра Неткова
Насловен Вонр. Проф.
Арта Селмани-Бакиу
Насловен Доцент
Dane Taleski
Насловен Доцент
Google+