COVID-19 Information

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Менаџемент на БЕ

Вон. проф. д-р Хирије Абази - Алили 
Декан
тел: (+389) 44 356 102
Зграда бр. 100.16
и-мејл: h.abazi@seeu.edu.mk

Продекан 
М-р Расим Зуфери
тел:  (+389) 44 356 054
Зграда бр.100.17
и-мејл: r.zuferi@seeu.edu.mk


Административен асистент
Лумтурие Мехмеди - Синани
тел:  (+389) 44 356 056
Зграда бр.100.16
и-мејл: l.mehmedi-sinani@seeu.edu.mk


Советник за студенти
Дритон Асани 
тел:  (+389) 44 356 065
Зграда бр.100.17
и-мејл: d.asani@seeu.edu.mk

Google+