Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Менаџемент на БЕ

Проф. д-р Изет Зеќири,  доп. Aкадемик
Вршител на должноста - Декан
тел: (+389) 44 356 102
Објект за развој на бизнис, бр. 100.16
и-мејл: i.zeqiri@seeu.edu.mk
Продекан 
Доц. д-р Садри Алија
тел:  (+389) 44 356 054
Објект за развој на бизнис, бр.100.17
и-мејл: s.aliji@seeu.edu.mk


Административен асистент

Авни Арифи
тел:  (+389) 44 356 056
Зграда за развој на бизнис, бр.100.16
и-мејл: a.arifi@seeu.edu.mk


Советник за студенти
М-р Бесиме Мустафи
тел:  (+389) 44 356 065
Објект за развој на бизнис, бр.100.17
и-мејл: b.mustafi@seeu.edu.mk

Google+