Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Менаџемент на БЕ

Проф. д-р Изет Зеќири,  доп. Aкадемик
В.д. декан
тел: (+389) 44 356 102
Зграда бр. 100.16
и-мејл: i.zeqiri@seeu.edu.mk

Продекан 
Доц. д-р Садри Алија
тел:  (+389) 44 356 054
Зграда бр.100.17
и-мејл: s.aliji@seeu.edu.mk


Административен асистент
Лумтурие Мехмеди - Синани
тел:  (+389) 44 356 056
Зграда бр.100.16
и-мејл: l.mehmedi-sinani@seeu.edu.mk


Советник за студенти
Дритон Асани 
тел:  (+389) 44 356 065
Зграда бр.100.17
и-мејл: d.asani@seeu.edu.mk

Google+