Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Академски кадар

Современи науки и технологии

Кадар со цело работно време


Владимир Радевски
Редовен професор
Замир Дика
Редовен професор
Адриан Бесими
Вонреден професор
Артан Лума
Вонреден професор
Азир Алиу
Вонреден професор
Бесник Сељими
Вонреден професор
Бујар Рауфи
Вонреден професор
Флорије Исмаили
Вонреден професор
Халил Снопче
Вонреден професор
Јаумин Ајдари
Вонреден професор
Лејла Абази-Беџети
Вонреден професор
Мајлинда Фетаји
Вонреден професор
Ментор Хамити
Вонреден професор
Висар Шеху
Вонреден професор
Џемал Зенуни
Вонреден професор

Кадар со скратено работно време


Аксенти Грнаров
Редовен професор
Бетим Чичо
Редовен професор
Муртезан Исмаили
Редовен професор
Shpetim Rexhepi
Доцент
Emin Durmishi
Соработник
Arbana Kadriu
Насловен Вонр. Проф.
Gjoko Stamenkov
Насловен Вонр. Проф.
Nuhi Besimi
Практикант–Соработник
Google+