Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Академски кадар

Современи науки и технологии

Кадар со цело работно време


Владимир Радевски
Редовен професор
Замир Дика
Редовен професор
Артан Лума
Вонреден професор
Азир Алиу
Вонреден професор
Бесник Сељими
Вонреден професор
Бујар Рауфи
Вонреден професор
Флорије Исмаили
Вонреден професор
Халил Снопче
Вонреден професор
Јаумин Ајдари
Вонреден професор
Лејла Абази-Беџети
Вонреден професор
Мајлинда Фетаји
Вонреден професор
Ментор Хамити
Вонреден професор
Арбен Хајра
Асистент докторант
Шптим Латифи
Асистент докторант

Кадар со скратено работно време


Бетим Чичо
Редовен професор
Илир Спахиу
Редовен професор
Беким Фетаји
Вонреден професор
Ндерим Зеќири
Вонреден професор
Mexhid Ferati
Доцент
Arbana Kadriu
Насловен Вонр. Проф.
Mile Srbinovsli
Насловен Вонр. Проф.
Google+