COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Академски кадар

Современи Општествени Науки

Кадар со цело работно време


Абдула Азизи
Редовен професор
Али Пајазити
Редовен професор
Земри Елези
Редовен професор
Агрон Рустеми
Вонреден професор
Мемет Мемети
Вонреден професор
Мерита Зулфиу Алили
Вонреден професор
Вели Креци
Вонреден професор
Беса Кадриу
Асистент докторант

Кадар со скратено работно време


Етем Азири
Редовен професор
Хасан Јашари
Редовен професор
Јонуз Абдулаи
Редовен професор
Mirac Hani
Вонреден професор
Ylber Sela
Вонреден професор
Елми Азири
Доцент
Hatixhe Islami
Насловен Доцент
Google+