COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Академски кадар

Современи Општествени Науки

Кадар со полно работно време


Абдула Азизи
Редовен професор
Али Пајазити
Редовен професор
Вели Креци
Редовен професор
Земри Елези
Редовен професор
Агрон Рустеми
Вонреден професор
Мемет Мемети
Вонреден професор
Мерита Зулфиу Алили
Вонреден професор

Кадар со скратено работно време


Етем Азири
Редовен професор
Хасан Јашари
Редовен професор
Јонуз Абдулаи
Редовен професор
Mirac Hani
Вонреден професор
Ylber Sela
Вонреден професор
Елми Азири
Доцент
Hatixhe Islami
Насловен Доцент
Google+