Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Академски кадар

Современи Општествени Науки

Кадар со полно работно време


Абдула Азизи
Редовен професор
Агрон Рустеми
Редовен професор
Али Пајазити
Редовен професор
Мемет Мемети
Редовен професор
Вели Креци
Редовен професор
Мерита Зулфиу Алили
Вонреден професор

Кадар со скратено работно време


Етем Азири
Редовен професор
Хасан Јашари
Редовен професор
Јонуз Абдулаи
Редовен професор
Ylber Sela
Редовен професор
Земри Елези
Редовен професор
Mirac Hani
Вонреден професор
Елми Азири
Доцент
Google+