Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Позитивни искуства

Арлинд Ќамили
Додипломски студии - бизнис администрација
Магистер по јавна администрација
Координатор за продажба во Одделот за маркетинг и продажба DoubleTree by Hilton-Скопје


Знаењето стекнато на УЈИЕ многу ми помогна во текот на моето вработување, а подоцна и за време на мојата професионална работа. Секако, секоја компанија има свои специфики, но јас лесно ги совладав - затоа што искуството што го стекнав и знаењето што го поседувам ми овозможија да се адаптирам и да се истакнам во мојата работа.
Првиот контакт со мојот работодавач беше флексибилен, но исто така и многу голема одговорност, бидејќи станува збор за ланец хотели „Хилтон“ (над 5500 хотели), каде што нема компромис со квалитетот. Ме избраа да ја координирам продажбата во Северна Македонија. Ова беше дадена доверба и истовремено многу голема одговорност. За време на процесот на вработување, земени се предвид многу критериуми што ги поседува секоја индивидуа лично, но квалификацијата е главниот дел што влијае на понатамошната кариера. DoubleTree by Hilton Hotel - Скопје, ми овозможи да ги докажам и развијам сите знаења и вештини стекнати на Универзитетот на Југоисточна Европа.
Јазичната флексибилност во УЈИЕ и моето совладување повеќе јазици, вклучувајќи англиски, албански, турски и македонски јазик беа додадени вредности во мојата професионална обука.
Комбинацијата од овие фактори ја обликуваа мојата индивидуалност стекната на Универзитетот и се однесуваа на мојата работа и моменталната позиција како координатор на продажба во Одделот за маркетинг и продажба на DoubleTree by Hilton -Скопје.

Амела Башовиќ
Дипломирана од Факултетот за современи општествени науки


Факултетот за современи општествени науки е високо реномиран факултет, кој нуди уникатни можности и искуства на своите студенти.
Да се биде студент на Факултетот за современи општествени науки за мене беше извонреден предизвик но и привилегија. Овој факултет се издвојува по своите студиски програми, пристапот на студентите, разумната школарина, поддржувачката и флексибилна администрација, квалификуван академски кадар, квалитетни студентски групи, вклученост и поддршка на студенти во разни активности, поддршка за студентски кариери итн.
На Факултетот за современи општествени науки, не само што стекнав знаење на меѓународно ниво, туку, исто така, воспоставив контакти со разни предавачи и професионалци кои ми помогнаа да создадам вредна професионална мрежа и да гледам на работите од различни перспективи, како во академска така и во професионалната сфера. Знаењето стекнато за време на студиите ми помогна и да напредувам во мојата кариера. Лично, имав многу среќа што бев дел од овој факултет!
Факултетот за современи општествени науки е сериозен и посветен факултет за своите студенти, поддржувајќи ги да станат млади и успешни професионалци со ветувачка и просперитетна иднина.

Лиридона Велиу
Вработена како студент на докторски во Универзитетот Даблин сити во Даблин, Ирска


Јас бев студент на Факултетот за јавна администрација и политички науки на Универзитетот на Југоисточна Европа од 2010 до 2013 година. Моето искуство во УЈИЕ беше одлично во сите образовни димензии, вклучително и материјалите за студирање, академскиот кадар, административните услуги и контактот со колегите.
Мојата инспирација и мотивација за истражување на „Балканизацијата“ како дискурс на отуѓување што е исто така и тема на моето докторско истражување, се заснова на будењето и критичкото размислување промовирано на овој Универзитет. УЈИЕ, како што всушност треба и да биде, се придржува кон принципот на учење како интерактивен процес каде што вистините се елаборираат и не се наметнуваат. Ваквиот принцип на плурализам на ставовите е особено важен за политичките и за социјалните науки.
Мојата порака до сегашните и идните студенти на УЈИЕ е максимално да ги искористат структурите и ресурсите што ги нуди овој универзитет. УЈИЕ е вистинското место за да започнете лична и професионална обука и не само тоа - благодарение на отворениот став кон студентите и проценката на изразување на значајни барања, УЈИЕ не само што влијае, туку и дозволува да биде под влијание на студентите. Ова е добра можност да се уверите во важноста на вашиот глас, можностите и последиците од истиот на млада возраст, со кои започнува вашата здрава иднина.

Елида Зилбеари
главен и одговорен уредник на Информативниот портал на албански јазик во Република Северна Македонија, Portalb


На УЈИЕ ги научив основите на новинарството и комуникациските науки. Тоа беше големо и интересно искуство и истовремено многу продуктивно. Јас сум благодарна за знаењето што го добив на овој универзитет како на теоретски така и на практичен аспект. Кога добро ќе ја научите основата на професијата на универзитет, тогаш е полесно е да постигнете успех во работата.
Јас сѐуште одржувам одлични професионални и социјални контакти со УЈИЕ, со поранешните професори и со вработените на овој универзитет.
Без здрави професионални основи не може да имате успешна иднина! Посветете се ревносно на студиите бидејќи тоа е најскапоцениот подарок што може да го дадете сами на себе на таа возраст. Сè друго доаѓа со искуството, сериозната работа и посветеноста!

Маја Ѓорѓевска
Бaнкaрски Кoмерцијaлист вo Нлб Бaнкa Ад Скoпје


Блaгoдaрение нa знaењетo стекнaтo зa време нa студиите, кaкo и пoрaди личните интелектуaлни спoсoбнoсти и вештини, пo дoдиплoмските студии нa Фaкултетoт Бизнис и Економија веднaш зaпoчнaв сo мoјaтa прoфесиoнaлнa кaриерa.
Свoите мaгистерски студии ги зaвршувaм вo oтсек Претприемништвo и Лoкaлен Екoнoмски Рaзвoј вo ЈИЕУ Скoпје.
Универзитетoт нa Југoистoчнa Еврoпa е oдличен избoр зa идните студенти.

Вјоса Шаќири,
службеник  за комуникација, Германска агенција за меѓународна соработка (GIZ) во Приштина, Косово


Во текот на студиите морав да ги следам предавањата во кампусите на УЈИЕ, имено во Тетово и во Скопје, па можам да кажам дека овие локации ми обезбедија одлични услови за завршување на студиите. Всушност, многу важна улога во нашите кариери имаа професорите кои го споделија своето знаење со нас, помагајќи ни да имаме многу полесен пристап на пазарот на трудот. Универзитетот нуди можност за вклучување во  клубови каде што студентите можат да се приклучат со цел да ги реализираат  своите афинитети. За сите студенти кои сé уште не го направиле својот избор, би го препорачал Универзитетот на Југоисточна Европа.

Мрика Цами Грева,
ресурсен  наставник по академски англиски, во основното училиште Мулдон, Енкориџ, Алјаска


Моето искуство во УЈИЕ беше едно од најважните искуства во моето образование. Јас имав можност да се запознам со пријатели со кои сè уште ги одржувам контактите до ден денес. Исто така, имав среќа да имам професори од странство, кои на студентите на УЈИЕ им дадоа различна перспектива на часовите. Еден од најважните моменти од моето образование на УЈИЕ беше кога ја посетивме Индијана со уште четири студенти од Педагошкиот факултет.
Откако дипломирав на УЈИЕ, се преселив во Енкориџ, Алјаска. Бев исклучително среќен што дознав дека сите мои кредити беа признати и успеав да ја продолжам мојата професија во образованието. Јас продолжив со моето образование тука и дипломирав со дипломиран сертификат од Пацифик универзитетот од Алјаска. Во текот на ова искуство морам да кажам дека УЈИЕ ми  ја даде  потребната основа  за да бидам успешна тука во Алјаска.

Јовица Савески
вработен како Software Development Engineer во Хаселт


Моето искуство со УЈИЕ е позитивно, поучно и инспиративно. Одлични професори, асистенти и воопшто вработени во универзитетот. Најголемата предност на УЈИЕ се добрите студиски програми и предавачи, како и едноставноста на администрацијата и слободата која студентите ја уживаат во само организирање.
Универзитетот на Југоисточна Европа ми даде можност да се запознаам со луѓе со кои денес сум добар пријател и соработник. Искусив многу ситуации кои ми помогнаа на личен и на професионален план. УЈИЕ ми овозможи добра базна платформа со одлична поддршка во текот на студирањето. Благодарение на искуството и знаењето кои ги стекнав на УЈИЕ успеав брзо да се вработам и да го работам тоа што го сакам.
Не плашете се од предизвици, бидете отворени и помогнете им на луѓето. Универзитетот нека ви биде „отскочна даска“ кон животот што го замислувате. Навистина сум благодарен за влијанијето кое УЈИЕ го имаше на мене и на мојот професионален живот.

Mентор Хамиди
Инвеститор на меѓународните финансиски пазари во Insight 11


УЈИЕ обезбедува извонредно опкружување за унапредување на истражувачките и апликативните капацитети за студентите. Заедно со познавањето различни практики и феномени кои очигледно играат важна улога, она што ивлијаеше на мене е и способноста да се идентификуваат специфични проблеми и да се најдат начини за нивно решавање.
УЈИЕ ми помогна брзо да се прилагодам на различни работни околности. Во услови кога барањата на работното место постојано се разликуваат, способноста да се биде вреден и ефикасен е клучна. УЈИЕ ми помогна да ги разберам овие феномени и да ги истражам новите хоризонти на знаењето.
Разберете ги вашите конкурентни предности и специјализирајте во областа во која мислите дека ќе го дадете најдоброто од себе.

Алејна Алија
вработена како ИТ-проектен менаџер во Erste Group IT International


Доколку се осврнам на минатото, некои од најдобрите години што ги доживеав беа за време на моите студии на УЈИЕ. Главно се сеќавам на атмосферата во кампусот на УЈИЕ во Скопје, кој, иако мал, беше полн со добри искуства. Мојата студиска група се состоеше само од 10 студенти, кои многу ја олеснија соработката во групата, но беше овозможено и полесно и поефикасно остварување контакти со професорите.
По завршувањето на моите додипломски студии на УЈИЕ, продолжив со магистерските студии во Виена. Луѓето честопати ме прашуваат за разликата и колку е тешко да се завршат студиите во странство. Сакам да истакнам дека студиската програма Бизнис-информатика на УЈИЕ беше дизајнирана да нè подготви со знаење во многу области. Со програмата се обезбедува знаење кое е многу потребно во ИТ-областа, но, пред сè, оваа студиска програма ме мотивираше да се прилагодам на меѓународната средина. Со искуството и знаењето кои ги стекнав во текот на 3 години студии по Бизнис-информатика, бев поподготвена и пофлексибилна за да се прилагодам на понатамошните магистерски студии, но и во професионалниот живот како ИТ проект-менаџер.
Би ги советувала сите сегашните и идните студенти да ги искористат предностите на нивната младост и да го поминат своето слободно време попродуктивно со тоа што ќе бидат повеќе вклучени во студиите, но да се интересираат и за дополнителните можности што ги нуди Универзитетот.

Taне Димовски
раководител на Одделение за односи со јавноста и маркетинг-комуникации, Агенција за млади и спорт- Влада на РМ


Кога се запишав на магистерските студии бев изненаден од восприемчивоста на вработените и професорите. Позитивната енергија можеше да се почувствува од студентската кафетерија , студентскиот сервис, на се до професорските кабинети. Достапноста на професорите во секое време беше една од најголемите придобивки. Веќе можам да ги почувствувам “плодовите” од завршените магистерски студии за односи со јавноста и маркетинг-комуникации. Образованието кое го стекнав на Универзитетот на Југоисточна Европа ми помогна многу во понатамошната работа при Агенцијата за млади и спорт. Со знаењето кое го стекнав воведов новини во работата на Одделението за односи со јавноста и маркетинг - комуникации, како и во практиката на комуникации со јавноста и со новинарите.
Мојата порака до идните студенти на УЈИЕ и без размислување да го изберат најдобриот универзитет во Македонија, каде што ќе добијат шанса да се стекнат со знаење еднакво со европските универзитети, и на досегашните студенти ќе им порачам постојано да работат и да трагаат по своето знаење затоа што образованието и патот кон вашата слобода, а знаењето е најсилното средство со кое можеме да го смениме својот живот.

Дардан Бектеши
вработен во Moodagent во Копенхаген како развивач на софтвер


Студирав на студиската програма на УЈИЕ - Компјутерско инженерство на Факултетот за современи науки и технологии од 2013 до 2016 година. Во текот на периодот на студирање имав стипендија за заслуги доделена од Универзитетот. Сега живеам во Данска, каде што завршив магистерски студии за развој на софтвер (со специјализација во бизнис-аналитика) на Универзитетот за ИТ во Копенхаген. За време на студиите на УЈИЕ завршив тримесечено стажирање во „Еколог Интернешал“ во Тетово. Во последниот семестар бев ангажиран како тутор во лабораторијата на Факултетот за современи науки и технологии. На УЈИЕ ќе имате можност да работите во лаборатории со модерна опрема, да се вклучите во проекти, каде што ќе можете да користите различни технологии и да добивате совети од професори кои се експерти во соодветните области.

Д-р Куштрим Истрефи
професор по Меѓународно право и Европско право на Универзитетот во Амстердам и визитинг-професор на Правниот факултет во Рига


УЈИЕ е водечки универзитет во регионот за напредни студиски програми, етнички и културен диверзитет, импресивна инфраструктура и професионален пристап на академскиот и административниот кадар за студентите.

Шќипе Зендели
професор по германски јазик, ментор за вработување, државен обучувач, Klubschule Migros во Цирих, Швајцарија


Знаењето што го стекнав на УЈИЕ ми помогна многу во професијата што ја практикувам во моментот. Особено, знаењето што го стекнав од предметот методологија, што е со висок европски стандард и ми помогна во мојата професионална подготовка. Првото искуство ми беше како предавач по германски јазик за време на студиите, каде што ми беше овозможено да предавам во основните училишта во Швајцарија и да следам предавања во Високата педагошка школа во кантонот Цуг. Ова го постигнав благодарение на соработката меѓу Универзитетот на Југоисточна Европа и Швајцарската висока педагошка школа.

Aлександар Сотировски
вработен во Leoron Events JLT, Дубаи, УЕА


Универзитетот на Југоисточна Европа ми даде првокласно образование и заедно со прогласувањето за студент на генерација, Центарот за кариера на УЈИЕ ми помогна да најдам многу профитабилна работа во Leoron Group, меѓународна компанија со седиште во Дубаи. Многу сум задоволен од поддршката што ја добив од Универзитетот и би препорачал секој кој сака квалитетно образование и успешна кариера, да го избере УЈИЕ.

Влора Бајрами
Професор по германски јазик и ментор за вработување, Klubschule Migros во Цирих


Студирав на Факултетот за јазици, култури и комуникации на студиската програма Германски јазик и литература, завршив додипломски и магистерски студии.
Моето искуство на УЈИЕ беше многу позитивно, бидејќи ми помогна во моето интелектуално формирање. Комбинацијата на локални и намеѓународни професори во програмата за германски јазик влијаеше на мене за да стекнам доволно работно познавање за позицијата на која сум моментално вработена.
Дополнително на квалитетните студии на УЈИЕ мене ми беше овозможено - како истакнат студент- да предавам во основните училишта во Швајцарија и да следам предавања во Високата педагошка школа во Луцерн.

Д-р Розета Трајан
Генерален секретар, Државна комисија за спречување на корупција


За УЈИЕ би кажала дека тоа е прекрасно искуство кое е врзано со убави спомени од моето образование и едукација. На Правниот Факултет се стекнав со знаење кое ми беше корисно во понатамошниот тек на моја лична надградба и напредок во кариерата. Додека студирав го изучував и албанскиот јазик и се запознавав со различни култури. Имав можност да бидам дел од зимски и летни школи организирани од меѓународни спонзори како и стипендии. Интерактивната настава, наставниот кадар и администрацијата ми помагаа во моите студии. Накратко кажано, тоа е едно незаборавно искуство.
Студирањето на УЈИЕ ми го трасира патот кон науката но исто така и кон мојот професионален ангажман. Она што можам да го кажам е дека знаењето кое што го стекнав е конкурентно во нашата држава но и надвор од неа. Па така, во еден период бев ангажирана како помлад асистент на Правниот Факултет на УЈИЕ, се занимав со правосудна работа, работа во државна администрација во една политичка институција ,како и работа во независно превентивно тело за борба против корупција и судир на интереси.
Се уште ги одржувам контактите со мојот универзитет и се радувам на секој успех и измината година на работа и постоење. Моите професори и колеги сега ми се и пријатели но и соработници во работата. Горда сум на кадарот кој работи но и кадарот кој произлезе од УЈИЕ.
Верувајте и работете на себе. Студирајте на место како што е УЈИЕ. Разликите се предност и голема мотивација.

Google+