COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Јавни одбрани

 • 25 септември

  11:00
  Магистерска теза
  Игбале Кука

  Поетскиот свет на Ласгуш Порадеци

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Зеќир Кадриу
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 25 септември

  12:15
  Магистерска теза
  Масар Велиу

  Сличностите и разликите помеѓу системот на моќта во ‘Фарма на Животните’ и ‘1984 на Оrwell

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Ендру Годспид
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 25 септември

  13:00
  Магистерска теза
  Дорунтина Крека

  Старателство над малолетните деца во законодавството на Република Северна Македонија и компаративното право

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Доц. д-р Арта Селмани-Бакиу
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 28 септември

  13:00
  Магистерска теза
  Хиџрете Муча

  Кривични санкции во Република Северна Македонија со посебен осврт на кривичното дело трговија со дрога за периодот 2012-2018 година

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 28 септември

  14:00
  Магистерска теза
  Ндерим Јашари

  Компаративни аспекти на Уставното судство на Северна Македонија, Косово и Албанија со посебен осврт на заштитата на човековите права и слободи

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Јетон Шасивари
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 01 октомври

  12:00
  Магистерска теза
  Елита Исмаили

  Родова еднаквост: помеѓу реалното и формалното во Република Северна Македонија

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р. Абдула Азизи
  Локација: Тетово
  Сала: online

Search by

Факултет
Cycle
Локација
Google+