COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Јавни одбрани

 • 30 ноември

  12:00
  Докторска теза
  Albana Rexha

  Qeverisja ne kontekst te kushtezimit te UE: rasti i Maqedonise dhe Kosoves

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Блерим Река
  Локација: Тетово
  Сала: online
 • 30 ноември

  14:00
  Магистерска теза
  Беса Азизи

  Некои превентивни мерки за кривичното дело корупција

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 30 ноември

  15:00
  Магистерска теза
  Леке Муќај

  Мерки за обезбедување на пеисуството на обвинетиот во кривичната постапка со посебен осврт на притворот во Основниот суд во Ѓаково

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Беса Арифи
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 03 декември

  12:00
  Магистерска теза
  Ера Поцеста

  Кривичните дела Разбојништво и Тешка кражба во западниот дел на Република Северна Македонија во периодот 2013-2019

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Беса Арифи
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 03 декември

  13:00
  Магистерска теза
  Шкелзен Селмани

  Казна глоба во сегашниот Кривичен законик на РСМ, со посебен осврт на територијата на Основен Суд во Гостивар за периодот 2009-2013 година

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 03 декември

  15:00
  Докторска теза
  Елвис Фека

  Квалитет на управување со човечки ресурси во ПС на Косово

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Јонуз Абдулаи
  Локација: Тетово
  Сала: online
 • 09 декември

  11:00
  Магистерска теза
  Џемал Јашари

  Феноменолошки и етиолошки карактеристики на жртвите на кривичните дела со посебен осврт кон жртвите на делото убиство во територијата на Основен суд Тетово за периодот 2008-2018 година

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Беса Арифи
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 09 декември

  12:00
  Магистерска теза
  Аделина Ибрахими

  Злоупотреба на службената должност со посебен акцент во подрачјето на Основниот Суд во Тетово за периодот 2014-2020 година

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 23 декември

  11:00
  Докторска теза
  Ерсин Сулејмани

  Трговија со луѓе како резултат на влијанието на миграциските процеси во Република Македонија во периодот 2005-2015 година

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: LH4

Search by

Факултет
Cycle
Локација
Google+