Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Јавни одбрани

 • 06 април

  14:00
  Магистерска теза
  Белкиса Пајазити

  Дискриминација врз верска основа во постапката за вработување и работниот однос во Република Северна Македонија

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Доц. д-р Сами Мехмети
  Локација: Тетово
  Сала: online
 • 07 април

  14:00
  Магистерска теза
  Семиа Орана

  Договори за потрошувачи во Република Македонија - Случај на договори по јавни комунални претпријатија - Вода и отпадни води, Скопје во 2015 година до денес

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Аднан Јашари
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 09 април

  10:00
  Докторска теза
  Кестрим Авидемтај

  ВЛИЈАНИЕТО НА ЈАВНИОТ ДОЛГ ВРЗ ЕКОНОМСКИОТ РАСТ ВО ЕВРОПСКИТЕ ЗЕМЈИ ВО ТРАНЗИЦИЈА

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Бесник Фетаи
  Локација: Тетово
  Сала: BDC
 • 13 април

  13:00
  Магистерска теза
  Вотим Емшиу

  Надомест на Штета предизвикана од несреќни случаи во работа во Република Северна Македонија со посебен осврт во Гостивар од 2015 година наваму

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Аднан Јашари
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01

Search by

Факултет
Cycle
Локација
Google+