Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Јавни одбрани

 • 28 јануари

  12:30
  Магистерска теза
  Леонора Шемши

  Предизвиците на вратнешната и надворешната оценка во РМ - Една анализа од средно училиште “Kирил Пејчиновиќ” – Тетово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Агим Пошка
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC 1001.05
 • 28 јануари

  13:30
  Докторска теза
  М-р Мирсад Суходоли

  Ефектот на усвојување и употреба на идиоми од страна на албански студенти кои учат англиски јазик како странски јазик на универзитетско ниво во Косово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Вон. Проф. д-р Елида Табаку
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC 1001.05
 • 28 јануари

  15:00
  Докторска теза
  М-р. Еглантина Биљали

  Истражување на практиката на Заедничката Eвропска Rеферентна Pамка за Jазици (CEFR) во наставата на наглиски како странски јазик- Студија на случај за проценка на пишување на англиски јазик во Косово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC 1001.05
 • 29 јануари

  12:00
  Магистерска теза
  Назлије Латидај

  Улогата на директорите во обезбедувањето на квалитет во средните училишта на општина Каменица

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Арафат Шабани
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC 1001.05
 • 31 јануари

  11:00
  Магистерска теза
  Ардита Јашари

  Јазикот на емотиконите и дијалектолошките и општествените разлики при употребата на албанскиот јазик во електронските пораки

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Мустафа Ибрахими
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC 1001.05
 • 31 јануари

  13:00
  Магистерска теза
  Љаурета Шеху Хамза

  Јазикот на занаетчиите од општина Раховец

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Зеќир Кадриу
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC 1001.05

Search by

Факултет
Cycle
Локација
Google+