Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Јавни одбрани

 • 21 ноември

  13:00
  Магистерска теза
  Алтрим Шабани

  Дизајнирање на сигурни апликации во платформата Android и анализа на алатките за сигурност

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Артан Лума
  Локација: Тетово
  Сала: 813
 • 26 ноември

  09:00
  Магистерска теза
  Агим Ибраими

  Истражување на фактори кои влијаат врз ефективноста на комуникациски вештини во предавањето на Англиски јазик како странски јазик- студија направено во Средни Училишта во Скопје

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC 1001.05
 • 26 ноември

  14:00
  Магистерска теза
  Фјола Ејупи

  Kривично дело силување во подрачјето на Апелациониот суд во Гостивар за периодот 2014-2018 година

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 27 ноември

  10:00
  Магистерска теза
  Лејла Хода

  Значењето на користењето на комуникативни активности и стратегии за развојот на вештините за зборување при изучувањето на англискиот како странски јазик – студија на случај од основното училиште Фан С. Ноли, Каменица

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 27 ноември

  11:00
  Магистерска теза
  Валјета Малиќи

  Ефективноста на користењето технологија врз изучувањето на англискиот кај студентите со потешкотии – случај од основните училишта во Косово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 27 ноември

  12:00
  Докторска теза
  м-р Куштрим Колиќи

  Драматизација и инскенирање на делата на Исмаил Кадаре во Театарот

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Хамит Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC 1001.05
 • 27 ноември

  14:30
  Магистерска теза
  Дрита Јонузи

  Влијанието на онлајн социјалните мрежи во одлучувањето на потрошувачите за време на процесот на купување текстилна индустрија

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Јусуф Зекири
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 28 ноември

  10:00
  Магистерска теза
  Елдита Јусуфи

  Меѓународен стечај - материјален и процедурален аспект.

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Аднан Јашари
  Локација: Тетово
  Сала: 813.01
 • 03 декември

  15:00
  Магистерска теза
  Нефаил Емини

  Општествено- политичките импакти врз енергетската трка во средниот исток- случајот на Иран - Саудиска Арабиа

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Али Пајазити
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 05 декември

  14:00
  Магистерска теза
  Адеа Хаси

  Политичко учество на жените на Косово

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р. Агон Демјаха
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 06 декември

  13:00
  Магистерска теза
  Етем Етеми

  Прекугранична соработка помеѓу Општина Струга и Поградец

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Agni Aliu
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 06 декември

  14:00
  Докторска теза
  Ѓилтен Адеми

  Одраз на парламентарните избори 2016 година во градењето демократски капацитети во Република Македонија

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Етем Азири
  Локација: Тетово
  Сала: 815
 • 06 декември

  15:00
  Магистерска теза
  Шпреса Изаири Бафтијари

  Управување со работен капитал: Една студија на компаниите котирани во Македонската Берза

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Доц. д-р Фитим Деари
  Локација: Тетово
  Сала: 101.02
 • 06 декември

  16:00
  Докторска теза
  Врулим Буја

  Финансирање на локалната самоуправа во некои земји од ЈИЕ (компаративни аспекти)

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Agni Aliu
  Локација: Тетово
  Сала: 815
 • 11 декември

  13:00
  Магистерска теза
  Бујар Идризи

  Јавната дипломатија како инструмент во меѓународните односи

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Јонуз Абдулаи
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 12 декември

  15:00
  Магистерска теза
  Лулзим Далипи

  Билатералната соработка меѓу Северна Македонија и федерална Република на Германиа во сферата на социалното осигурување

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Етем Азири
  Локација: Тетово
  Сала: 815
 • 12 декември

  16:00
  Магистерска теза
  Миранда Фејзули Мурсели

  Државноста на Република Северна Македонија од независност до денес

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Агрон Рустеми
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10

Search by

Факултет
Cycle
Локација
Google+