COVID-19 Information

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Јавни одбрани

 • 07 јули

  14:00
  Докторска теза
  Беса Кадриу

  Јавна Политика во една мултиетничка држава- студија на случај- Република Северна Македонија"( 2007-2017)

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Мемет Мемети
  Локација: Тетово
  Сала: online
 • 08 јули

  10:00
  Магистерска теза
  Миранда Османи

  Стратешки Менаџмент во туризмот, со посебен акцент на компаниите од охридскиот регион

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Изет Зеќири
  Локација: Тетово
  Сала: online
 • 08 јули

  11:00
  Магистерска теза
  Рамадан Салиу

  Менаџирање на човечките ресурси и нивното влијание во функсионирањето на семејните бизниси во Полошкиот регион

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Селајдин Абдули
  Локација: Тетово
  Сала: online
 • 09 јули

  11:00
  Магистерска теза
  Ибуш Виши

  Поетика на Бедри Хиса

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Зеќир Кадриу
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC 1001.05
 • 09 јули

  12:00
  Докторска теза
  Блерим Халими

  Мерките за обезбедување на присуство на обвинетиот во кривична постапка со посебен акцент на притворот

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: LH3
 • 10 јули

  10:00
  Магистерска теза
  Нида Незири

  Управување со стресот кај малите и средни бизниси во Општина Гостивар

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Насир Селими
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 10 јули

  11:00
  Магистерска теза
  Линда Фетаи

  Нееднаквоста и економскиот раст: Cлучаjот на земјите на Западниот Балкан

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Селајдин Абдули
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 10 јули

  11:00
  Магистерска теза
  Ибуш Јусуфи

  Политики за вработување на Европската унија: Влијанија и ефекти во Република Северна Македонија

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р. Абдула Азизи
  Локација: Тетово
  Сала: online
 • 10 јули

  12:00
  Магистерска теза
  Елтон Јашари

  Политички промени во Западен Балкан по Студената војна

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Јонуз Абдулаи
  Локација: Тетово
  Сала: online
 • 10 јули

  12:00
  Магистерска теза
  Арлинд Лимани

  Ефектите од глобализацијата врз модернизацијата на ТЕЦ Осломеј

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Насир Селими
  Локација: Тетово
  Сала: online
 • 10 јули

  12:00
  Докторска теза
  Маљиќе Муљољи Јахамуратај

  Образовни политики и вклучување во образовниот систем на Косово наспроти политиките и стандардите на ЕУ

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р. Абдула Азизи
  Локација: Тетово
  Сала: online
 • 13 јули

  10:00
  Магистерска теза
  Лавдие Синани

  Влијанието на маркетинг стратегиите во привлекувањето на клијентите: случај со комерцијалните банки во Република Македонијa

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Јусуф Зекири
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 13 јули

  12:00
  Магистерска теза
  Фатмир Мјаки

  Влијанието на социјалните медиуми врз младите

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Хасан Јашари
  Локација: Тетово
  Сала: online
 • 13 јули

  13:00
  Магистерска теза
  Далибор Богдановски

  Развој на модел за енергетска транзиција на термоелектраната Осломеј

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Шенај Хаџимустафа
  Локација: Skopje
  Сала: 2.09
 • 13 јули

  14:00
  Магистерска теза
  Сиарта Мифтари

  Финансиски перформанси и профитабилност на банкарскиот сектор и трансмисија во реалниот сектор - случајот со Република Македонија

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Абдулменаф Беџети
  Локација: Тетово
  Сала: BDC
 • 13 јули

  15:00
  Магистерска теза
  Беса Демири

  Влијанието на надворешното рекламирање врз однесувањето на потрошувачите

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Изет Зеќири
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 17 јули

  10:00
  Магистерска теза
  Егзона Рочи

  Јавен долг и макроекономска стабилност во Република Северна Македонија

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Шенај Хаџимустафа
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 01 октомври

  12:00
  Магистерска теза
  Елита Исмаили

  Родова еднаквост: помеѓу реалното и формалното во Република Северна Македонија

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р. Абдула Азизи
  Локација: Тетово
  Сала: online

Search by

Факултет
Cycle
Локација
Google+