Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Јавни одбрани

 • 19 септември

  10:00
  Магистерска теза
  Албулене Ватовци

  Развивање на општествена одговорност преку предавање англиски како странски јазик

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 19 септември

  11:00
  Магистерска теза
  Албина Авдији

  Влијанието на домашната работа врз учењето на учениците - студија спроведена во средното училиште "Сезаи Сурои" во Бујановац

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 19 септември

  11:00
  Магистерска теза
  Валмира Шерифи

  "Истражување на задоволството на потрошувачите за квалитетот на производите од страна на Swisslion - Агроплод Ресен "

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Неџби Весели
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 19 септември

  12:00
  Магистерска теза
  Сања Савеска

  ”Техники за селекција на вработените“

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Брикенд Азири
  Локација: Тетово
  Сала: LH4
 • 19 септември

  12:00
  Магистерска теза
  Филорета Исмајли Љатифај

  Ефективноста на работата во парови и работата во групи на наставата по англиски јазик на ученици во Гњилане

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 19 септември

  13:00
  Магистерска теза
  Шехиде Рамадани Гаши

  Англиски јазик учење тешкотии: Фактори кои влијаат на индивидуалните Учениците кога англискиот јазик се изучува како L2

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 20 септември

  09:30
  Магистерска теза
  Зулејха Усеини

  "Социјалните финансии и нивната перспектива во Република Македонија"

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Гадаф Реџепи
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 22 септември

  13:00
  Магистерска теза
  Енвер Дардишта

  Функционирање на локалната власт во општина Качаник

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Мемет Мемети
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 25 септември

  14:00
  Докторска теза
  м-р Иранда Куртиши

  Подобрување на Мотивацијата и Учењето на Студентите од Различни Нивоа во Ист Клас по Пат на Диференцирана Настава на Универзитетот на Југоисточна Европа

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Judy Sue Richardson
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 26 септември

  11:00
  Докторска теза
  Пајтим Битиќи

  Оценка на еколошкиот статус на сливот на реката Лепенац согласно рамковната директива за води на Европа (EWFD, 2000)

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Муртезан Исмаили
  Локација: Тетово
  Сала: LH3
 • 26 септември

  16:30
  Докторска теза
  м-р Даниела Кировска- Симјановска

  Дали студентите претпочитаат дигитална или класична настава кога учат англиски како странски јазик/англиски за специфични потреби?

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Judy Sue Richardson
  Локација: Skopje
  Сала: Skopje Campus
 • 28 септември

  11:00
  Магистерска теза
  Беким Јашари

  Меѓународно казнено-правни аспекти на геноцидот извршен на територијата на поранешна Југославија

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Беса Арифи
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 28 септември

  12:00
  Магистерска теза
  Фериде Муслиу

  Свадбени обреди во Прешевската област” (Maџере, Миратоц, Раинце)

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Зеќир Кадриу
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 28 септември

  12:00
  Докторска теза
  м-р Теута Агај

  Номиналните функции на инфинитивни и герундивни зависни речници во англиски и албански јазик – Констрастивна анализа

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Виљма Тафани
  Локација: Skopje
  Сала: Skopje Campus
 • 03 октомври

  15:30
  Докторска теза
  Милаим Муслиу

  Оценка на еколошката состојба и антропогеното влијание на водените теченија на планината Карадак, врз основа на биоценотичката структура на макрозообентосот

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Муртезан Исмаили
  Локација: Тетово
  Сала: Library Room
 • 04 октомври

  12:00
  Докторска теза
  м-р Сејди Гаши

  Јазичниот ареал на Истог и околината

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Мустафа Ибрахими
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC

Search by

Факултет
Cycle
Локација
Google+