COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Јавни одбрани

 • 30 мај

  15:00
  Магистерска теза
  Ардита Вејсели

  ГРАЃАНСКИТЕ И ПОЛИТИЧКИТЕ ПРАВА НА МЛАДИТЕ ВО ЕВРОПА – СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ: МЛАДИНСКИТЕ ПОЛИТИКИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И НИВНАТА ХАРМОНИЗАЦИЈА СО ЕВРОПСКИТЕ СТАНДАРДИ

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Беким Нухија
  Локација: Тетово
  Сала: 815.01
 • 31 мај

  13:00
  Магистерска теза
  Мерхата Мемеди Шатри

  Казнување на соизвршителите на кривични дела во судската пракса на Основниот суд во Гостивар (2015-2020)

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Доц. д-р Ведије Раткоцери
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 31 мај

  13:30
  Магистерска теза
  Маја Цуцумановска

  Самоубиства на територијата на општина Гостивар во период од 2008 година до 2016 година

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 03 јуни

  11:00
  Магистерска теза
  Фатмир Алији

  Методи на контролирање на квалитет во здраствените институции во Република Македонија

  Факултет: Институтот за животна средина и здравје
  Ментор: Проф. д-р Гадаф Реџепи
  Локација: Тетово
  Сала: Meeting Room, MVDSI
 • 03 јуни

  14:00
  Магистерска теза
  Аурела Бека

  Правните последици на развод на бракот во Република Косово во периодот од 2012-2016 година

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Доц. д-р Арта Селмани-Бакиу
  Локација: Тетово
  Сала: 806,01
 • 06 јуни

  11:00
  Магистерска теза
  Пајтеса Хајрулаху

  Управување и улога на невладините организации во заштитата на децата на кои им е потребна помош во Република Косово

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Агрон Рустеми
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10

Search by

Факултет
Cycle
Локација
Google+