Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Јавни одбрани

 • 27 мај

  11:30
  Магистерска теза
  Азра Халити

  Придобивките и предизвиците на образованието во културно мешани универзитети

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Маја Мухиќ
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 28 мај

  12:00
  Магистерска теза
  Фатон Халити

  Подобрување на практичното учење на студентите за поголема конкурентност на пазарот на трудот во Македонија

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Доц. д-р Марика Апостолова Трпковска
  Локација: Тетово
  Сала: 813
 • 29 мај

  10:00
  Докторска теза
  Висар Адеми

  УЛОГАТА НА ЧОВЕЧКИОТ КАПИТАЛ ВО СТЕКНУВАЊЕТО И ОДРЖУВАЊЕТО НА КОНКУРЕНТНАТА ПРЕДНОСТ ЗА КОМПАНИИТЕ ВО ЕКОНОМИИТЕ ВО РАЗВОЈ

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Изет Зеќири
  Локација: Тетово
  Сала: LH3
 • 30 мај

  09:30
  Магистерска теза
  Самир Ганија

  Билатерални односи меѓу Република Македонија и Република Косово.

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Беким Нухија
  Локација: Тетово
  Сала: 814.02
 • 30 мај

  14:00
  Докторска теза
  Катерина Коцевска

  Политика за јавно приватно партнерство, правна и институционална рамка во развиените земји наспроти земјите во развој (Случаи на Велика Британија, Република Хрватска со посебен акцент на Република Македонија).

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Dennis Farrington
  Локација: Skopje
  Сала: LH
 • 31 мај

  14:30
  Магистерска теза
  Елмедин Лума

  Полициските овластувања и работи во законодавството и практиката на РСМ-Состојба и перспектива.

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Јетон Шасивари
  Локација: Тетово
  Сала: 814.02
 • 03 јуни

  14:00
  Докторска теза
  м-р Менсур Морина

  Насилниот екстремизам во Косово во специфичните случаи во временскиот период 2014-2017

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Беса Арифи
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 05 јуни

  11:00
  Магистерска теза
  Лаура Имери

  Причини за малолетничка деликвенција на територијата на Основниот суд во Гостивар за период 2012-2017

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 05 јуни

  12:00
  Магистерска теза
  Нусрет Сулејмани

  Корупцијата во јавните набавки и нејзините форми на појавување

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 07 јуни

  10:00
  Магистерска теза
  Медија Челик

  Перцепциите на учениците за компјутерско посредувано учење во средните училишта во Гостивар

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 07 јуни

  10:00
  Магистерска теза
  Фериде Сејдиу-Решиди

  Брачниte пречки според семејното законодавство на Република Македонија и според исламското право

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Емине Зендели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 07 јуни

  11:00
  Магистерска теза
  Уљберина Таќи

  Предавање на предлози за учениците кои учат англиски како странси јазик, користејќи современи методологии на настава

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 07 јуни

  12:00
  Магистерска теза
  Вљора Дамони

  Влијанието на стилови на учење врз стекнувањето на англиски речник - перспектива на учениците од Косово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 14 јуни

  11:00
  Магистерска теза
  Шкурта Фејзи

  Меѓународни односи меѓу Република Италија и Република Албанија

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Јонуз Абдулаи
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 14 јуни

  14:00
  Магистерска теза
  Хилми Гаши

  Реформи на образовниот систем во Македонија и Албанија, компаративна анализа за периодот 2008 -2016.

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Јонуз Абдулаи
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10

Search by

Факултет
Cycle
Локација
Google+