COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Јавни одбрани

 • 02 февруари

  11:00
  Магистерска теза
  Хафса Сулејман

  Примена на игри во наставата по англиски како странски јазик на деца со попреченост

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: BDC Hall, Rectorate
 • 02 февруари

  11:00
  Магистерска теза
  Shahadije Osmani

  Смртовница и оставинска постапка по добивањето на смртовницата

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Доц. д-р Арта Селмани-Бакиу
  Локација: Тетово
  Сала: 303.11
 • 02 февруари

  13:00
  Магистерска теза
  Самије Идризи

  Судско решавање на стопански спорови во Северна Македонија со посебен акцент на подрачјето на Основниот суд Гостивар во периодот 2015-2020 година

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Аднан Јашари
  Локација: Тетово
  Сала: 815.01
 • 03 февруари

  10:00
  Магистерска теза
  Мевлан Зибери

  Односот помеѓу психолошките фактори и тенденцијата кон криминогено однесување кај адолесценти aлбанци во РСМ

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Беса Арифи
  Локација: Тетово
  Сала: 806.01
 • 03 февруари

  11:00
  Докторска теза
  м-р Мигена Арлати

  Стилот, јазикот и фразеолошките изрази во прозата на Мурат Исаку

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Зеќир Кадриу
  Локација: Тетово
  Сала: BDC Hall, Rectorate
 • 09 февруари

  12:00
  Магистерска теза
  Блерина Сефери

  Европски идентитет: социална кохезија и хомогеност. Случајот на Северна Македониjа

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Demush Bajrami
  Локација: Skopje
  Сала: Skopje Campus (2.09)
 • 10 февруари

  14:00
  Магистерска теза
  Азра Садику

  Улогата на бранителот во акузаторната кривична постапка, според Законот за кривична постапка од 1997 и од 2010 годинa

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Беса Арифи
  Локација: Тетово
  Сала: 806.01
 • 16 февруари

  13:00
  Докторска теза
  Ветон Јахмуратај

  СУКЦЕСИЈАТА И ДОЛГОВЕЧНОСТА НА СЕМЕЈНИТЕ БИЗНИСИ ВО РЕПУБЛИКА КОСОВО: ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Вељанд Рамадани
  Локација: Тетово
  Сала: LH4

Search by

Факултет
Cycle
Локација
Google+