Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Архива на јавни одбрани

 • 06 декември

  16:00
  Докторска теза
  Врулим Буја

  Финансирање на локалната самоуправа во некои земји од ЈИЕ (компаративни аспекти)

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Agni Aliu
  Локација: Тетово
  Сала: 814
 • 06 декември

  15:00
  Магистерска теза
  Шпреса Изаири Бафтијари

  Управување со работен капитал: Една студија на компаниите котирани во Македонската Берза

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Доц. д-р Фитим Деари
  Локација: Тетово
  Сала: 101.02
 • 06 декември

  14:00
  Докторска теза
  Ѓилтен Адеми

  Одраз на парламентарните избори 2016 година во градењето демократски капацитети во Република Македонија

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Етем Азири
  Локација: Тетово
  Сала: 814
 • 06 декември

  13:00
  Магистерска теза
  Етем Етеми

  Прекугранична соработка помеѓу Општина Струга и Поградец

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Agni Aliu
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 06 декември

  11:00
  Магистерска теза
  Беснике Кука

  Свадбени обреди во областа на Качаник

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Зеќир Кадриу
  Локација: Тетово
  Сала: ISC Room 1001.05
 • 05 декември

  13:30
  Магистерска теза
  Весна Анастасова

  Конкурентната позиција на Нептун и Сетек на пазарот на трговија на мало

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Шенај Хаџимустафа
  Локација: Skopje
  Сала: 2.07
 • 05 декември

  11:00
  Магистерска теза
  Алмира Мемиши

  Етнолингвистички осврти во делата на Мурат Исаку

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Мустафа Ибрахими
  Локација: Тетово
  Сала: ISC Room 1001.05
 • 03 декември

  15:00
  Магистерска теза
  Нефаил Емини

  Општествено- политичките импакти врз енергетската трка во средниот исток- случајот на Иран - Саудиска Арабиа

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Али Пајазити
  Локација: Skopje
  Сала: 2.13
 • 03 декември

  14:00
  Магистерска теза
  Шќипе Јусуфи

  Казна со затвор - односите помеѓу Гостиварсиот и Кичевскиот суд.

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 03 декември

  13:30
  Магистерска теза
  Линдита Шабани

  Положбата на затворениците во Затворот Тетово за временскиот период 2007-2014

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Беса Арифи
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 03 декември

  13:00
  Магистерска теза
  Амбера Муса

  Етиолошки фактори кај кривичните дела против животот и телото во Тетовскиот регион за периодот 2010-2015 година

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Беса Арифи
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 03 декември

  09:00
  Магистерска теза
  Јетмир Шишко

  Влијание на наградите врз задоволството на вработените од работата во Полошкиот регион

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Садри Алији
  Локација: Тетово
  Сала: 101.02
 • 28 ноември

  10:00
  Магистерска теза
  Елдита Јусуфи

  Меѓународен стечај - материјален и процедурален аспект.

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Аднан Јашари
  Локација: Тетово
  Сала: 813.01
 • 27 ноември

  14:30
  Магистерска теза
  Дрита Јонузи

  Влијанието на онлајн социјалните мрежи во одлучувањето на потрошувачите за време на процесот на купување текстилна индустрија

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Јусуф Зекири
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 27 ноември

  12:00
  Докторска теза
  м-р Куштрим Колиќи

  Драматизација и инскенирање на делата на Исмаил Кадаре во Театарот

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Хамит Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC 1001.05
 • 27 ноември

  11:00
  Магистерска теза
  Валјета Малиќи

  Ефективноста на користењето технологија врз изучувањето на англискиот кај студентите со потешкотии – случај од основните училишта во Косово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 27 ноември

  10:00
  Магистерска теза
  Лејла Хода

  Значењето на користењето на комуникативни активности и стратегии за развојот на вештините за зборување при изучувањето на англискиот како странски јазик – студија на случај од основното училиште Фан С. Ноли, Каменица

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 26 ноември

  14:00
  Магистерска теза
  Фјола Ејупи

  Kривично дело силување во подрачјето на Апелациониот суд во Гостивар за периодот 2014-2018 година

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 26 ноември

  09:00
  Магистерска теза
  Агим Ибраими

  Истражување на фактори кои влијаат врз ефективноста на комуникациски вештини во предавањето на Англиски јазик како странски јазик- студија направено во Средни Училишта во Скопје

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC 1001.05
 • 21 ноември

  13:00
  Магистерска теза
  Алтрим Шабани

  Дизајнирање на сигурни апликации во платформата Android и анализа на алатките за сигурност

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Артан Лума
  Локација: Тетово
  Сала: 813
 • 20 ноември

  14:00
  Магистерска теза
  Наиме Красниќи

  Искористување на социјалните мрежи од средношколци Студија на случај: Општина Липјан

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Мајлинда Фетаји
  Локација: Тетово
  Сала: 813
 • 18 ноември

  15:00
  Магистерска теза
  Линдита Салији

  Ромски здравствен медијатор во Рапублика Северна Македонија

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Халил Снопче
  Локација: Тетово
  Сала: 813
 • 18 ноември

  14:00
  Магистерска теза
  Михајло Наумовски

  ЕРП Системи: Адаптација на информациони системи и методи за подобрување на процесите во печатарската индустрија во Македонија

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Адриан Бесими
  Локација: Тетово
  Сала: 813
 • 18 ноември

  14:00
  Магистерска теза
  Илир Сеадини

  Реформите во Министерството за внатрешни работи од 2012 година

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Беса Арифи
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 15 ноември

  10:00
  Магистерска теза
  Косоваре Хајзери

  ’Влијанието на употребата на дигиталните алатки во наставата по англиски јазик на студентите по архитектура - студија на случај на високото стручно училиште ‘Центар за компетентност’ во Скендерај’’

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC 1001.05
 • 13 ноември

  15:00
  Магистерска теза
  Калтрина Бавтијари

  Релативните каматни стапки - еден од клучните фактори на девизниот курс - случај Македонија

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Насир Селими
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 13 ноември

  11:00
  Магистерска теза
  Фљориме Синани

  Пристапи кон изучување на англискиот во државно наспроти приватно училиште – случај на основното училише Истикбал и меѓународното училиште Маариф во Тетово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC 1001.05
 • 13 ноември

  10:00
  Магистерска теза
  Агнеса Јусуфи

  Споредба меѓу предавањата на професионални предмети на англиски и изучувањето на англискиот како странски јазик – студија на случај од средното училиште „Вилсон“ во Тетово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC 1001.05
 • 13 ноември

  09:00
  Магистерска теза
  Аниса Исуфи

  Примена и ефективност на диференцираната настава: Студија на случај во приватните и државни основни училишта во Гњилане

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Маја Мухиќ
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC 1001.05
 • 12 ноември

  16:00
  Магистерска теза
  Али Садегх Мохамади

  Меѓународна бизнис комуникација помеѓу различни култури: студија на случај на Иран и Германија

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Лилјана Силјановска
  Локација: Тетово
  Сала: Skopje Campus

Search by

Факултет
Cycle
Локација
Google+