Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Архива на јавни одбрани

 • 18 април

  14:00
  Магистерска теза
  Пајтим Рашити

  Фактори на усвојување на мобилнa трговија во Косово

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Насловен Доц. д-р Ѓоко Стаменков
  Локација: Тетово
  Сала: 813
 • 13 април

  14:00
  Магистерска теза
  Нусрет Асани

  Парична казна како главна казна во подрачјето на Основен Суд во Тетово за периодот 2007-2012

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 12 април

  11:00
  Магистерска теза
  Џемаил Гришоли

  Фактори кои влијаат на желбата за изучување на англискиот јазик кај децата во предучилишна возраст – студија на случај од основното училиште Др. Ибрахим Ругова во Облиќ

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 10 април

  15:00
  Магистерска теза
  Муземил Османи

  Нужната одбрана и крајната нужда во исламското казнено право и во позитивното казнено право

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Јетон Шасивари
  Локација: Тетово
  Сала: 814.02
 • 03 април

  14:00
  Магистерска теза
  Арлинд Лоџа

  Договорна хипотека - основање и извршување во Република Косово

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Доц. д-р Емине Зендели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 02 април

  12:00
  Магистерска теза
  Егзон Доброши

  Напредокот на Косово кон Европската унија - компаративни аспекти со Норвешка

  Факултет: Факултет за Современи и Општествени Науки
  Ментор: Доц. д-р. Мерита Зулфиу
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 30 март

  14:00
  Магистерска теза
  Флакрон Реџепи

  Кривичните дела на злоупотреба на наркотичните субстанции во регионот на Гјилане за периодот 2010-2015

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Беса Арифи
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 29 март

  13:00
  Магистерска теза
  Леонард Малоку

  Маркетинг логистика како фактор на успехот во трговијата во Косово. Случајот на компанијата "Бучај"

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Неџби Весели
  Локација: Тетово
  Сала: 101-02
 • 29 март

  12:00
  Магистерска теза
  Шкелќим Весели

  Борбата против насилниот екстремизам - балкански регионални аспекти

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Беса Арифи
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 27 март

  15:00
  Докторска теза
  Менсут Адеми

  Кривично-правната и криминолошката положба на малолетните лица во Република Косово во временскиот период од 2006 – 2016

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 27 март

  15:00
  Магистерска теза
  Марија Димовска

  Брачните договори во Европа -de lege lata и de legeferenda

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Доц. д-р Емине Зендели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.02
 • 27 март

  15:00
  Магистерска теза
  Имер Алу

  Компаративна анализа на годишните извештаи за човековите права на Стејт Департментот и Европската комисија за Македонија во периодот 2007-2016 година

  Факултет: Факултет за Современи и Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р. Јонуз Абдулаи
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 27 март

  14:00
  Магистерска теза
  Јетон Чазими

  Придонесот на брачните другари во издржувањетo на децата во правниот систем на Република Македонија

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Доц. д-р Емине Зендели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 27 март

  13:15
  Магистерска теза
  Дијана Емри

  Maлцинските права во Република на Македонија и на меѓународо ниво

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Доц. д-р Беким Нухија
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 27 март

  13:00
  Магистерска теза
  Шафи Адили

  БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ ВО РМ

  Факултет: Факултет за Современи и Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р. Јонуз Абдулаи
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 26 март

  15:00
  Магистерска теза
  Арсим Незири

  Западен Балкан на патот кон европската интеграција, со посебен осврт кон институционално спроведување

  Факултет: Факултет за Современи и Општествени Науки
  Ментор: Поф. д-р. Хасан Јасшари
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 26 март

  14:00
  Магистерска теза
  Ардит Салиу

  Интегрирањето на LonTalk протокол во IP преку middleware компонента

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Азир Алиу
  Локација: Тетово
  Сала: Technology Park
 • 26 март

  14:00
  Магистерска теза
  Едуан Узаири

  Трговија со луѓе за цели на проституција

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Доц. д-р Беким Нухија
  Локација: Тетово
  Сала: 814.02
 • 15 март

  12:00
  Магистерска теза
  Меритон Муртези

  Придобивки од учењето базирано на проекти - Студија спроведена во Прешево

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 15 март

  11:00
  Магистерска теза
  Њомза Јакупи

  Користење на комуникативниот јазик во промовирањето на образованието со ученикот во центар

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 15 март

  09:00
  Магистерска теза
  Флорине Муртај

  Проценка на влијанието на методи врз целокупното владеење на учениците во колеџот „Мехмет Акиф„- Студија на случај на учениците 10-то одделение

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 13 март

  14:00
  Магистерска теза
  Дритон Сулај

  Преведувачки техники кои го олеснуваат учењето на англиски јазик во гимназијата: "Конгреси и Mанастирит

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Арта Тоци
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 12 март

  15:00
  Магистерска теза
  Ариф Селами

  Споредба на VDI решенија, Студија на случај: Имплементација на Југоисточен Европски Универзитет

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Ментор Хамити
  Локација: Тетово
  Сала: 813
 • 12 март

  14:00
  Магистерска теза
  Ситрим Сила

  Предавање од далечина на инструкциите за возење

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Азир Алиу
  Локација: Тетово
  Сала: Parku Teknologjik
 • 09 март

  14:00
  Докторска теза
  Дурате Хусеини

  Предложен модел за сигурност во Cloud, контролиран од Специјалистот за Сигурност на ИТ - краен потрошувач

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Бетим Чичо
  Локација: Тетово
  Сала: LH3
 • 09 март

  13:00
  Магистерска теза
  Фејсал Исмаили

  Институцијата семејство и нејзиното уредување според законодавството на Република Македонија и правото на Шериат

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Доц. д-р Емине Зендели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 09 март

  10:30
  Магистерска теза
  Фатмир Даути

  Наркоманијата, нејзиното влијание врз зголемувањето на кривичните дела и можноста за нивна превенција во Република Македонија

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Јетон Шасивари
  Локација: Тетово
  Сала: 814.02
 • 07 март

  13:00
  Магистерска теза
  Мимоза Арифи

  Стратегии за акцелирање на социјалните иновации во Балканските држави

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Гадаф Реџепи
  Локација: Skopje
  Сала: 2.04
 • 07 март

  12:00
  Магистерска теза
  Арјета Шеху Селами

  Договорот за доживотна издршка во правниот систем на Република Македонија и во споредбеното право

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Доц. д-р Емине Зендели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.02
 • 02 март

  10:00
  Магистерска теза
  Валемира Механа

  Подобрување на вештините за комуникација на младите ученици преку англиски воннаставни активности – Студија спроведена во ОУ " ШМУ-1 "- Вуштри

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC

Search by

Факултет
Cycle
Локација
Google+