Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Архива на јавни одбрани

 • 28 ноември

  11:00
  Докторска теза
  м-р. Адријана Хаџи Николова

  Синхрони и асинхрони форми на образование во дистанца на катедрите за англиски јазик и книжевност на универзитетите

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Агим Пошка
  Локација: Тетово
  Сала: BDC Hall Rectorate
 • 27 ноември

  15:00
  Магистерска теза
  Резeарта Јакупи

  Комуникацијата и соработка помеѓу стручните активи во училиштето како фактори на успехот

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Demush Bajrami
  Локација: Тетово
  Сала: BDC Hall Rectorate
 • 27 ноември

  14:00
  Магистерска теза
  Анита Бабич Крстевска

  Водство и управување на екосистемот во програмата за средно образование на меѓународната матура

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Агрон Рустеми
  Локација: Тетово
  Сала: BDC Hall Rectorate
 • 27 ноември

  13:00
  Магистерска теза
  Џералдина Селими

  Како виртуелната реалност на учење ги предизвика децата со попреченост во Косово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: BDC Hall Rectorate
 • 25 ноември

  15:30
  Докторска теза
  Рилинда Мемети

  Медиацијата како правно средство за решавање на спорови, со посебен осврт на балканскиот регион

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Вон.Проф.д-р.Сами Мехмети
  Локација: Тетово
  Сала: 814.02
 • 24 ноември

  14:00
  Магистерска теза
  Адвије Адеми

  Добро владеење на институциите во Северна Македонија.

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Јонуз Абдулаи
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 23 ноември

  17:00
  Докторска теза
  Адмирим Алити

  Користење на блокчејн технологија во јавната администрација за подобрување на довербата, транспарентноста и пристапноста на услугите

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Марика Апостолова Трпковска
  Локација: Тетово
  Сала: 813
 • 23 ноември

  14:00
  Магистерска теза
  Моника Велјаноска

  Управувањето со знаење и дигиталната трансформација на локалната самоуправа во Република Северна Македонија

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Блерта Абази Чауши
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 21 ноември

  13:00
  Магистерска теза
  Блеранд Рустеми

  Договори за јавни набавки - национален и споредбен аспект

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Аднан Јашари
  Локација: Тетово
  Сала: 806.02
 • 17 ноември

  10:00
  Магистерска теза
  Анџела Јовческа Трајческа

  Влијанието на Е – маркетингот во постигнување на задоволството на клиентите

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Теута Весели-Куртиши
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 15 ноември

  12:00
  Магистерска теза
  Насер Нуредини

  Зелена транзиција: Предизвиците и можностите за приватниот сектор во Република Северна Македонија

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Вељанд Рамадани
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 13 ноември

  13:00
  Магистерска теза
  Јонида Муртезани

  Преговорите како алатка за решавање на конфликти - случајот Македонија - Грција.

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Агрон Рустеми
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 09 ноември

  15:00
  Магистерска теза
  Адриатик Зеќири

  Анализа на главни фактори при бирање на кариера - Развој на аналитичка рамка

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Висар Шеху
  Локација: Тетово
  Сала: 813
 • 09 ноември

  13:00
  Магистерска теза
  Зулејха Сулејмани

  Правни аспекти на вонредната состојба и уредби со правна сила во 2020 година во Република Северна Македонија

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Блертон Синани
  Локација: Тетово
  Сала: 303.11
 • 06 ноември

  13:00
  Докторска теза
  Увеса Јусај

  Влијанието на женското образование врз економскиот развој во земјите од Централна и Источна Европа

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Хирије Абази-Алили
  Локација: Тетово
  Сала: BDC
 • 03 ноември

  14:00
  Магистерска теза
  Рафиз Адили

  Дипломатијата во исламската вера и современата практика.

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р. Абдула Азизи
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 02 ноември

  16:00
  Магистерска теза
  Бујар Агуши

  Категоризација и доверливост на социјалните мрежи врз основа на мислењето на корисниците. Студија на случај: Албански корисници

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Ментор Хамити
  Локација: Тетово
  Сала: 813
 • 31 октомври

  15:00
  Магистерска теза
  Ајнуре Емини

  Обврската за издржување кон брачниот другар и децата со осврт на законодавството на Република Северена Македонија

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Доц. д-р Aлбана Метај-Стојанова
  Локација: Тетово
  Сала: 303.11
 • 31 октомври

  14:30
  Докторска теза
  Лиза Реџепи

  Улогата на Венецијанската комисија во уставната правда и промените во новите демократии со фокус на земјите од Западен Балкан

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Јетон Шасивари
  Локација: Тетово
  Сала: 815.02
 • 31 октомври

  14:00
  Магистерска теза
  Ardian Emini

  Авторското право во законодавството на Република Косово и во компаративен аспект

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Доц. д-р Aлбана Метај-Стојанова
  Локација: Тетово
  Сала: 303.11
 • 24 октомври

  15:00
  Магистерска теза
  Марија Наумоска

  Сајбер криминал, меѓународната сајбер војна и меѓународните инструменти за сузбивање на овој вид криминал

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Доц.д-р.Блерта Ахмеди
  Локација: Тетово
  Сала: 815.02
 • 24 октомври

  14:00
  Магистерска теза
  Алма Доволани

  Жените како жртви на семејното насилство во Република Северна Македонија во временскиот период 2013-2023

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Доц.д-р.Блерта Ахмеди
  Локација: Тетово
  Сала: 815.02
 • 24 октомври

  13:00
  Магистерска теза
  Албреша Селмани

  Договор за лизинг - национален и компаративен аспект

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Аднан Јашари
  Локација: Тетово
  Сала: 303.11
 • 24 октомври

  11:00
  Магистерска теза
  Лејла Качка

  Зголемување на изложеноста на раскажувањето приказни во наставата Англиски како втор јазик кај учениците од 8-мо одделение во основното Училиште „Мотрат Киријази“ во Призрен, Република Косово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Елена Спировска
  Локација: Тетово
  Сала: BDC Hall Rectorate
 • 20 октомври

  11:00
  Магистерска теза
  Парис Леур Конџели

  Сложеноста на ликот на Жаклин Ли Кенеди Онасис и перцепциите за неа во јавноста

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Demush Bajrami
  Локација: Skopje
  Сала: Skopje Campus (2.01)
 • 18 октомври

  09:00
  Магистерска теза
  Вала Беќирај

  Грешки при употребата на граматичката категорија време кај учениците од пониските класови во средните училишта во Пеќ, Република Косово и импликациите врз наставата

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: BDC Hall Rectorate
 • 17 октомври

  17:00
  Докторска теза
  Луан Гаши

  Модел за препорака за сајбербезбедност за безбедно поставување на услуги во следните генерации на безжични мрежи

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Артан Лума
  Локација: Тетово
  Сала: 813
 • 17 октомври

  14:00
  Магистерска теза
  Орхан Чеку

  КОРУПЦИЈА НА СЛУЖБЕНИ ЛИЦА И КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ СЛУЖБЕНИ ДОЛЖНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА КОСОВО - КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: 815.02
 • 17 октомври

  11:00
  Магистерска теза
  Азмире Самадраџа

  Ефектот на повратните информации од страна на наставниците за грешките, врз точноста на пишувањето на учениците: студија на случај со средните училишта во Приштина

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: BDC Hall Rectorate
 • 16 октомври

  14:00
  Магистерска теза
  Влора Души

  Ефективно мерење и евалуација во високото образоваание-Студија на случај Јавен Универзитет „Фехми Агани„ во Ѓаковица и „Приватниот Универзитет за Бизнис и Технологија„ во Приштина

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Агим Пошка
  Локација: Тетово
  Сала: BDC Hall Rectorate

Search by

Факултет
Cycle
Локација
Google+