Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Архива на јавни одбрани

 • 31 декември

  16:00
  Докторска теза
  флакрон Беџети

  Философско-политичките концепти на Арбен Џафери во градењето на државата во Северна Македонија

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Етем Азири
  Локација: Тетово
  Сала: Lh4
 • 31 декември

  15:00
  Докторска теза
  Бујар Даки

  Улогата на меѓународниот фактор во градењето на државните институции во Косово по независноста

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Јонуз Абдулаи
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 27 декември

  11:00
  Магистерска теза
  Фиторе Лужа

  Улогата на директорот во управувањето со училиштата и успехот на учениците

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Хасан Јашари
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 26 декември

  15:00
  Магистерска теза
  Флорентина Тишуки

  Позицијата на германскиот јазик во едукативниот систем во Косово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Гзим Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC 1001.05
 • 26 декември

  12:00
  Магистерска теза
  Пендије Шабани

  Вонбрачна заедница и вонбрачно дете според законодавството на Република Македонија и практиката на Основниот суд во Гостивар.

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Емине Зендели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 26 декември

  12:00
  Магистерска теза
  Мирела Баша

  Нивото на задоволство на клиентите од понудените услуги кај Дебарски Бањи Цапа

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Неџби Весели
  Локација: Тетово
  Сала: 101.02
 • 26 декември

  11:00
  Магистерска теза
  Јетлире Беќири

  Именувањето на семејните и роднинските врски во албанските говори во Македонија

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Мустафа Ибрахими
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 26 декември

  10:00
  Магистерска теза
  Љубица Костоска

  Штетата како услов за настанување на граѓанско - правните односи, во правото и практиката на Република Македонија.

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Емине Зендели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 25 декември

  15:00
  Магистерска теза
  Фикрет Селмани

  НИВОТО НА БОНИТЕТОТ НА ДЕЛОВНИТЕ СУБЈЕКТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ТЕТОВСКИОТ РЕГИОН

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Јетон Мазлами
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 25 декември

  13:00
  Магистерска теза
  Бесарта Џони

  Оданочена добивка наспроти сметководтсвена добивка: Емпириска анализа на компаниите од Скопски Регион за период 2014-2017

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Доц. д-р Фитим Деари
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 24 декември

  15:00
  Магистерска теза
  Лабинота Фајзулаи

  Превенција на детскиот криминалитет во Република Северна Македонија

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Доц. д-р Blerta Ahmedi Arifi
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 24 декември

  14:00
  Магистерска теза
  Лиридона Емини

  Улогата на полицијата во превенцијата на криминалитетот во Општина Тетово

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 24 декември

  13:30
  Магистерска теза
  Фатмир Мурсели

  Извршување на казната затвор за деца во Република Северна Македонија

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Доц. д-р Blerta Ahmedi Arifi
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 24 декември

  13:00
  Магистерска теза
  Флоринда Сулејмани

  Кривични дела на тешки убиства во кругот на Основниот Суд во Тетово за периодот 2012-2019

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 24 декември

  10:00
  Магистерска теза
  Егзон Гајтани

  Договорот за застапување во законодавството и практиката во Република Косово и во споредното право.

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Емине Зендели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 23 декември

  14:00
  Магистерска теза
  Ветим Рустеми

  Институтот помилување, законските измени, случајот Иванов - компаративна анализа

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Беса Арифи
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 23 декември

  14:00
  Магистерска теза
  Харис Хаџимехмети

  Микропатежна платформа со мобилни и QR кодови

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Вон. Проф. д-р Адриан Бесими
  Локација: Тетово
  Сала: 813
 • 19 декември

  15:00
  Магистерска теза
  Лиридон Амети

  Улогата и местото на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија во здравствениот систем

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Шенај Хаџимустафа
  Локација: Skopje
  Сала: 2.10
 • 18 декември

  10:00
  Магистерска теза
  Фортеса Хадја

  Споредба на наставните програми за професори по англиски јазик меѓу Словенија, Косово и Северна Македонија

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC 1001.05
 • 13 декември

  15:00
  Магистерска теза
  Адеа Хаси

  Политичко учество на жените на Косово

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р. Агон Демјаха
  Локација: Skopje
  Сала: LH
 • 12 декември

  16:00
  Магистерска теза
  Миранда Фејзули Мурсели

  Државноста на Република Северна Македонија од независност до денес

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Агрон Рустеми
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 12 декември

  15:00
  Магистерска теза
  Лулзим Далипи

  Билатералната соработка меѓу Северна Македонија и федерална Република на Германиа во сферата на социалното осигурување

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Етем Азири
  Локација: Тетово
  Сала: 815
 • 12 декември

  14:00
  Докторска теза
  Илбер Јанузај

  Модел за автоматско спојување на побарувачката во пазарот на трудот и понудата на универзитетските курикули

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Артан Лума
  Локација: Тетово
  Сала: LH4
 • 12 декември

  13:00
  Магистерска теза
  Висар Имери

  Управување со оперативниот ризик на информацискиот систем во друштвата за осигурување во Северна Република Македонија

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Ментор Хамити
  Локација: Тетово
  Сала: 813
 • 12 декември

  12:00
  Магистерска теза
  Албане Бериша Кабаши

  Драмите за деца на Абдилазис Ислами

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Зеќир Кадриу
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC 1001.05
 • 11 декември

  13:00
  Магистерска теза
  Бујар Идризи

  Јавната дипломатија како инструмент во меѓународните односи

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Јонуз Абдулаи
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 11 декември

  10:00
  Магистерска теза
  Егзона Ислами

  Развивање на менталниот вокабулар од говорници на англискиот како прв и втор јазик во Косово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Арта Тоци
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC 1001.05
 • 06 декември

  16:00
  Докторска теза
  Врулим Буја

  Финансирање на локалната самоуправа во некои земји од ЈИЕ (компаративни аспекти)

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Agni Aliu
  Локација: Тетово
  Сала: 814
 • 06 декември

  15:00
  Магистерска теза
  Шпреса Изаири Бафтијари

  Управување со работен капитал: Една студија на компаниите котирани во Македонската Берза

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Доц. д-р Фитим Деари
  Локација: Тетово
  Сала: 101.02
 • 06 декември

  14:00
  Докторска теза
  Ѓилтен Адеми

  Одраз на парламентарните избори 2016 година во градењето демократски капацитети во Република Македонија

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Етем Азири
  Локација: Тетово
  Сала: 814

Search by

Факултет
Cycle
Локација
Google+