Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Архива на јавни одбрани

 • 24 јуни

  14:00
  Магистерска теза
  Сара Адеми

  Ефикасноста на инвестициите во економскиот раст на Република Македонија: Компаративна анализа со земјите од Западен балкан

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Јетон Мазлами
  Локација: Тетово
  Сала: 101.03
 • 24 јуни

  12:00
  Магистерска теза
  Aрдиана Илази

  Заложбата на Хајнрих Бол за слободното и критичкото германско поствоенo општетство, третирани во неговото дело, Изгубената чест на Катарина Блум

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Hamsi Behluli
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 24 јуни

  12:00
  Магистерска теза
  Улза Незири

  Залогот како средство за обезбедување на договори во Република Македонија со посебен акцент во општина Гостивар од 2010 година.

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Аднан Јашари
  Локација: Тетово
  Сала: 814.02
 • 20 јуни

  10:30
  Магистерска теза
  Бурим Јашари

  Структура и организација на пенитенсијарните институции во Република Македонија

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Беса Арифи
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 20 јуни

  10:00
  Магистерска теза
  Вулнет Амза

  Менаџирањето на финансиските средства во јавните здравствени институции на Република Македонија.Случајот на Тетово, Битола, Штип, Куманово, Гостивар, Охрид,за периодот 2014-2018

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Изет Зеќири
  Локација: Тетово
  Сала: 101.02
 • 20 јуни

  09:30
  Магистерска теза
  Амет Исмани

  Судско одмерување на казните и спроведување на алтернативните мерки во РСМ

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Беса Арифи
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 19 јуни

  14:00
  Докторска теза
  Греса Мјаку

  Систем на контрола на јавните финансии како инструмент за зголемунување на ефикасноста на јавните фондови со посебен осврт на Република Косово

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Абдулменаф Беџети
  Локација: Тетово
  Сала: LH4
 • 19 јуни

  11:00
  Докторска теза
  Шпреса Алија

  КОНСОЛИДАЦИЈА И ОДРЖЛИВОСТА НА ПЕНЗИСКИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА: КОМПАРАТИВЕН АНАЛИТИЧКИ ПРИСТАП

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Абдулменаф Беџети
  Локација: Тетово
  Сала: LH4
 • 18 јуни

  14:00
  Докторска теза
  Нора Садику Души

  КОРЕЛАЦИИ ПОМЕЃУ ДИМЕНЗИИТЕ НА ПРЕТПРИЕМНИЧКИОТ МАРКЕТИНГ И УЧИНОКОТ НА МАЛИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Вељанд Рамадани
  Локација: Тетово
  Сала: LH4
 • 14 јуни

  14:00
  Магистерска теза
  Хилми Гаши

  Реформи на образовниот систем во Македонија и Албанија, компаративна анализа за периодот 2008 -2016.

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Јонуз Абдулаи
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 14 јуни

  12:00
  Магистерска теза
  Aлбана Муртезани

  Родителскиот став и нивните стратегии за зајакнување на вториот јазик и зачувување на мајчиниот кај билингуалните деца: Случајот на семејствата на кои што албански им е мајчин јазик во германското говорно подрачје во Швајцарија (Die elterliche Einstellung und ihre Strategien zur Förderung der Zweitsprache und Erhalt der Muttersprache bei zweisprachigen Kindern: Der Fall in albanischsprechenden Familien in der Deutschschweiz)

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Гзим Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 14 јуни

  11:00
  Магистерска теза
  Шкурта Фејзи

  Меѓународни односи меѓу Република Италија и Република Албанија

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Јонуз Абдулаи
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 12 јуни

  10:00
  Магистерска теза
  Фјола Гаши

  Како мобилните телефони (апликации) го менуваат начинот на учење на англискиот кај малите деца

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room (1001.05)
 • 07 јуни

  15:00
  Магистерска теза
  Дафина Стулца

  Влијанието на големите групи врз наставата и учењето англиски во средните училишта во Косово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 07 јуни

  14:00
  Магистерска теза
  Нилуфер Рекатхати

  Формативно наспроти сумативно оценување – студија на случај од приватното училиште за англиски јазик Лондон Аи - Призрен

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 07 јуни

  13:00
  Магистерска теза
  Ќамил Зенели

  Управување со училницата со деца. Рано учење од основното училиште "Емин Дураку", Качаник, Косово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Агим Пошка
  Локација: Тетово
  Сала: ISC
 • 07 јуни

  12:00
  Магистерска теза
  Вљора Дамони

  Влијанието на стилови на учење врз стекнувањето на англиски речник - перспектива на учениците од Косово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 07 јуни

  11:00
  Магистерска теза
  Уљберина Таќи

  Предавање на предлози за учениците кои учат англиски како странси јазик, користејќи современи методологии на настава

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 07 јуни

  11:00
  Магистерска теза
  Ејона Батку

  Социолектите во урбаниот говор на Дебар

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Мустафа Ибрахими
  Локација: Тетово
  Сала: 1002.22
 • 07 јуни

  10:00
  Магистерска теза
  Медија Челик

  Перцепциите на учениците за компјутерско посредувано учење во средните училишта во Гостивар

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 07 јуни

  10:00
  Магистерска теза
  Фериде Сејдиу-Решиди

  Брачниte пречки според семејното законодавство на Република Македонија и според исламското право

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Емине Зендели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 07 јуни

  10:00
  Магистерска теза
  Анила Одаи

  Дизајн и имплементација на колаборативни системи за мали и средни претпријатија

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Адриан Бесими
  Локација: Тетово
  Сала: 813
 • 06 јуни

  14:00
  Магистерска теза
  Флорина Ејупи

  Вклучувањето на авторите на албанската литература во учебниците од VI-IX одделение

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Зеќир Кадриу
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 06 јуни

  12:00
  Магистерска теза
  Флора Ристеми

  Сатисфакција и потребите на учениците за учење. Студија на случај - средни училишта на Општина Тетово

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Халил Снопче
  Локација: Тетово
  Сала: 813
 • 06 јуни

  12:00
  Магистерска теза
  Фиторе Јерлиу

  Компаративна анализа на делата на Исмаил Кадаре: "Палата од соништата" и "Големата зима”

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Зеќир Кадриу
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 06 јуни

  10:00
  Магистерска теза
  Бесарте Кица

  Поетика на делото „Закаснетиот пелегрин„ од Дритеро Аголи

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Зеќир Кадриу
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 05 јуни

  12:00
  Магистерска теза
  Нусрет Сулејмани

  Корупцијата во јавните набавки и нејзините форми на појавување

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 05 јуни

  11:00
  Магистерска теза
  Лаура Имери

  Причини за малолетничка деликвенција на територијата на Основниот суд во Гостивар за период 2012-2017

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 03 јуни

  14:00
  Докторска теза
  м-р Менсур Морина

  Насилниот екстремизам во Косово во специфичните случаи во временскиот период 2014-2017

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Беса Арифи
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 31 мај

  14:30
  Магистерска теза
  Елмедин Лума

  Полициските овластувања и работи во законодавството и практиката на РСМ-Состојба и перспектива.

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Јетон Шасивари
  Локација: Тетово
  Сала: 814.02

Search by

Факултет
Cycle
Локација
Google+