COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Архива на јавни одбрани

 • 01 февруари

  10:00
  Магистерска теза
  Вања Премческа

  Правото на сама индивидуа да заснова семејство со помош на новите репродуктивни технологии

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Доц. д-р Арта Селмани-Бакиу
  Локација: Тетово
  Сала: 303,011
 • 31 јануари

  12:00
  Магистерска теза
  Синавере Ливорека

  Кривично дело ''Kражба на шуми'' во Општина Качаник во периодот 2010-2021 година

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Доц. д-р Ведије Раткоцери
  Локација: Тетово
  Сала: 806.01
 • 26 јануари

  11:00
  Магистерска теза
  Јасмина Конеска

  Обединети Нации и предизвици на oрганизацијата во новиот милениум.

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р. Абдула Азизи
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 26 јануари

  10:00
  Магистерска теза
  Амра Ајредини

  Почитување на правата на мигрантите и ефектите во земјите од Западен Балкан.

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р. Абдула Азизи
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 24 јануари

  10:00
  Докторска теза
  Дорајет Имери

  Проблемот на признавањето на независноста на Косово и предизвиците на членството во меѓународните организации: 2008-2021 година

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р. Абдула Азизи
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 24 декември

  11:00
  Магистерска теза
  Гентиана Лузнаку

  Улогата на училишното раководство врз резултатите на учениците во основното и средното образование во Дeбaр

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Demush Bajrami
  Локација: Тетово
  Сала: BDC Hall, Rectorate
 • 23 декември

  11:00
  Магистерска теза
  Денис Имери

  Последиците од влијанието на перењето пари врз економскиот раст на земјите од Западен Балкан

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Бесник Фетаи
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 23 декември

  11:00
  Магистерска теза
  Аурора Душица

  Предизвици на учениците и наставникот во корекција на орална грешка во часовите по англиски јазик. Студија на случај со средни училишта во Општина Гњилане

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Агим Пошка
  Локација: Тетово
  Сала: Rectorate Classroom
 • 23 декември

  10:00
  Магистерска теза
  Бардил Адеми

  Транспарентност во органите за безбедност и ред, перцепција на граѓаните за полицијата во полошкиот регион.

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р. Мемет Мемети
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 23 декември

  10:00
  Магистерска теза
  Ќендреса Рахмани

  Влијанието на јавниот долг врз економскиот раст во РСМ

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Бесник Фетаи
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 23 декември

  10:00
  Магистерска теза
  Армин Кадри

  Нови методи на регрутирање вработени базирани на технологија. Случајот на бизнисите во Северна Македонија

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Селајдин Абдули
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 23 декември

  10:00
  Магистерска теза
  Исније Мустафа

  Влијание на подителите врз мотивацијата и постигањата на учениците - Студија спроведена во основните училишта во Тетово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: BDC Hall, Rectorate
 • 23 декември

  09:00
  Магистерска теза
  Доника Фејзулу

  Онлајн’ книгите во функција на подобрувањето на квалитетот на учењето во основните училишта во општина Теарце

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Demush Bajrami
  Локација: Тетово
  Сала: BDC Hall, Rectorate
 • 22 декември

  15:00
  Магистерска теза
  Бесарта Даути-Рамадани

  Влијанието на Хемингвеј врз делата на Петро Марко

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Доц. д-р Мерал Шехаби
  Локација: Тетово
  Сала: BDC Hall, Rectorate
 • 22 декември

  13:00
  Докторска теза
  Калтрина Пасули

  Анализа на фискалниот простор во земјите од Западен Балкан со посебен акцент на Република Косово

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Абдулменаф Беџети
  Локација: Тетово
  Сала: BDC
 • 21 декември

  15:00
  Магистерска теза
  Калтрина Нуши

  Неформалната економија, нејзините димензии и ефекти во Република Албанија

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Доц. д-р Shpresa Alija
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 21 декември

  12:00
  Магистерска теза
  Александар Јованович

  Мултилатерализмот во современата дипломатија на Организацијата на Обединетите Нации (ООН) во зачувување на мирот

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Ветон Љатифи
  Локација: Тетово
  Сала: BDC Hall, Rectorate
 • 20 декември

  15:00
  Докторска теза
  Генц Хамзај

  "Oценка на влијанието на квалитетот на податоците за подобрување на е-услугите во Владините Институции"

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф.д-р. Замир Дика
  Локација: Тетово
  Сала: LH3
 • 17 декември

  14:00
  Магистерска теза
  Башким Амати

  „Избори во Северна Македонија 2002-2020 година“

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Јонуз Абдулаи
  Локација: Skopje
  Сала: Lh
 • 16 декември

  14:00
  Магистерска теза
  Арменд Ибраими

  „ДИГИТАЛНА ПОЛИТИКА: РЕПРЕЗЕНТАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА во ДИГИТАЛНАТА РЕВОЛУЦИЈА“

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Хасан Јашари
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 16 декември

  13:00
  Магистерска теза
  Аида Башовиќ

  Дипломатски односи и соработка меѓу Народна Република Кина и Европската Унија.

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р. Абдула Азизи
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 16 декември

  13:00
  Докторска теза
  Зенел Хајризи

  ВЛИЈАНИЕТО НА МЕДИУМИТЕ ВРЗ СОЦИО-ЕКОНОМСКИТЕ ПРОМЕНИ ВО КОСОВО.

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Агрон Рустеми
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 16 декември

  09:00
  Магистерска теза
  Доник Красниќи

  Влијанието на економската меѓузависност врз разрешувањето конфликти - студија на случај Отворен балкански договор.

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р. Абдула Азизи
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 15 декември

  15:00
  Магистерска теза
  Арта Белули

  Институтот посвојување со осврт на законодавството на Република Северна Македонија

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Доц. д-р Aлбана Метај-Стојанова
  Локација: Тетово
  Сала: 303.11
 • 15 декември

  11:00
  Магистерска теза
  Амра Буши Мјаки

  Kомпаративна анализана финансиските извештаи во секторот на рудиници во Северна Македонија. Студија на случај на претпријата ,,АЛМАКО МИНЕРАЛС, ВОЛОСТОНЕ И ФИМАР БАЛКАН

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Руфи Османи
  Локација: Тетово
  Сала: 101.06_Hibrid
 • 14 декември

  15:00
  Магистерска теза
  Арбнора Хасани

  ПРАВНА ПОСЛОЖБА НА ДРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА ВО ПОЛИТИЧКИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА: РЕФОРМСКАТА СТРАТЕГИЈА ЗА ВРЕМЕНСКИОТ ПЕРИОД 2018 - 2022 ГОДИНА

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Блертон Синани
  Локација: Тетово
  Сала: 815.01
 • 14 декември

  14:00
  Магистерска теза
  Рајмонда Селими

  Мерки за борба и спречување на сексуалната злоупотреба на децата во РCM

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Доц. д-р Ведије Раткоцери
  Локација: Skopje
  Сала: 2.04
 • 13 декември

  14:00
  Докторска теза
  м-р Елона Мехили Колај.

  Предизвици на наставата на англиски како странски јазик/Англиски за специфични цели во часови со мултикултурни студенти и студенти со различни академски способности по англиски јазик: Студија на случај во Албанија

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Агим Пошка
  Локација: Тетово
  Сала: BDC Hall, Rectorate
 • 12 декември

  15:00
  Магистерска теза
  Valbon Rakipi

  Советот за безбедност на ООН и потребата од реформа

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Беким Нухија
  Локација: Тетово
  Сала: 803.01
 • 12 декември

  14:00
  Магистерска теза
  Беким Османи

  Детерминанти во растот на продажбата: студија на случај компанија Алма-М

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Селајдин Абдули
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01

Search by

Факултет
Cycle
Локација
Google+