Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Архива на јавни одбрани

 • 14 февруари

  10:00
  Магистерска теза
  Вјолца Морина Шаќири

  Влијанието на факторите на мотивација на вработените во здравството - Студија на случај Општа болница Гилане

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Садри Алији
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 13 февруари

  10:00
  Магистерска теза
  Зога Шеху

  Менаџирање со довербата, поддршката и конфликтот во семејните бизниси

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Гадаф Реџепи
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 13 февруари

  10:00
  Магистерска теза
  Маригона Сефедини

  Истражување за ефектите од билингвалното образование врз јазичниот напредок кај тинејџерите во Косово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Агим Пошка
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 07 февруари

  13:00
  Магистерска теза
  Тренделине Халити

  Времетраење на зборување на наставниците во однос на учениците: поттикнување на зборување на часовите по англиски јазик – студија спроведена во гимназијата „Сами Фрашери“ во Косово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Маја Мухиќ
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 05 февруари

  14:00
  Магистерска теза
  Хабибе Идризи

  Кривични дела против животот и телото како посебнo кривично дело во подрачјето на Основниот суд во Тетово за периодот 2012-2017

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 05 февруари

  13:30
  Магистерска теза
  Агон Шаќири

  Сериски убиства компаративни национални аспекти

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 05 февруари

  13:00
  Магистерска теза
  Реџеп Емини

  Студија за огнените оружја

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Беса Арифи
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 28 јануари

  12:00
  Магистерска теза
  Милена Неделковик

  МЕЃУНАРОДНИ СТАНДАРДИ ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ЖЕНИТЕ: СО ПОСЕБЕН ОСВРТ КОН Р. МАКЕДОНИЈА

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Елена Андреевска
  Локација: Skopje
  Сала: 207
 • 28 јануари

  11:30
  Магистерска теза
  Албулена Лужа

  Лексички позајмици од Англиски Јазик во верзијата на Албански јазик во законите и уставот на Република Косово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: ISC Faculty Building
 • 25 јануари

  12:00
  Магистерска теза
  Армина Шабани

  Култот на броевите во албанската култура

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Мустафа Ибрахими
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 22 јануари

  12:00
  Магистерска теза
  Вероника Георгиева

  Глобализација и модерна комуникација во спречувањето на тероризмот - Студија на случај Турција и Франција

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Елена Андреевска
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 22 јануари

  11:00
  Магистерска теза
  Мерсим Исаку

  Проширување на западниот балкан во европска униа и на меѓународниот геополитички контекст

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Ylber Sela
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 28 декември

  12:00
  Магистерска теза
  Елена Даскалова

  Меѓународно - правните разлики меѓу трговијата со луѓе и криумчарање мигранти

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. Др. Бистра Неткова
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 28 декември

  09:00
  Магистерска теза
  Сумејра Џафери

  Предизвици на децентрализацијата во образованието: студија на случај Општина Гостивар

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Мемет Мемети
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 26 декември

  14:00
  Докторска теза
  Албана Пасјаќа

  Правната заштита на директните странски инвестиции, со посебен акцент Косово и Албанија

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Алба Думи
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 26 декември

  14:00
  Магистерска теза
  Едита Рахими

  Влијаниетo на задоволството од работа во организациската заложба – случај на компаниите во Полошкиот регион

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Јусуф Зекири
  Локација: Тетово
  Сала: LH3
 • 26 декември

  13:00
  Магистерска теза
  Рилинда Рахими

  Надворешни и внатрешни фактори кои влијаат на развојот на МСП

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Хирије Абази-Алили
  Локација: Тетово
  Сала: LH3
 • 24 декември

  15:00
  Магистерска теза
  Шериф Даути

  Политичката криза во текот на процесот на транзиција во Македонија

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Јонуз Абдулаи
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 24 декември

  14:00
  Магистерска теза
  Фисник Јусуфи

  Стварните службености во правниот систем на Република Македонија

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Емине Зендели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 21 декември

  15:00
  Магистерска теза
  Арта Мифтари

  Улога на иновациите во корпоративното претприемништво во Република Македонија

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Гадаф Реџепи
  Локација: Skopje
  Сала: 2.04
 • 21 декември

  11:00
  Магистерска теза
  Бесник Бафтиу

  Извршување на затворска казна врз малолетници според позитивното право на Република Косово

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Јетон Шасивари
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 21 декември

  10:00
  Докторска теза
  Рушан Цека

  Мониторинг на квалитетот на воздухот од урбаното загадување во општина Приштина во функција на јавното здравје

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Mile Srbinovsli
  Локација: Тетово
  Сала: 813
 • 21 декември

  10:00
  Магистерска теза
  Нарцисе Ибраими

  Банките чувари на имот: како тие се избираат од страна на финансиските институции

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Хирије Абази-Алили
  Локација: Тетово
  Сала: BDC
 • 19 декември

  15:00
  Магистерска теза
  Нора Малоку

  Правата на децата во Косово

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 17 декември

  15:00
  Докторска теза
  Лаура Нака м-р

  Предизвици на променливите упатства во процесот на учење на Англискиот јазик како странски јазик (Студија на случај со ученици од мешани паралелки на Филолошкиот факултет и Образовниот факултет на Универзитетот во Ѓаковица "Фехми Агани")

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Агим Пошка
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 17 декември

  14:00
  Магистерска теза
  Арта Алиу

  Како да се подобрат вештините за критичко размислување преку предавање пишување при изучувањето на англискиот како втор јазик - студија на случај од гимназијата Улпиана и стручното учикиште Адем Главица во Липјан

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 17 декември

  13:00
  Магистерска теза
  Арбенита Јуполи

  Дипломатски конзуларни односи меѓу Косово и Албанија во областа на правото на сопственост и авторски права

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Земри Елези
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 14 декември

  11:00
  Магистерска теза
  Леонора Мустафи

  Имотно- правна положба на жената по раскунувањето на бракот- компаративни аспекти

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Емине Зендели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 14 декември

  10:00
  Магистерска теза
  Едона Агушоли

  Промовирање на самодовербата на студентите во говорот на англиски јазик Студија на случај од средното училиште "Бедри Пејани" во Пеќ

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: ISC Faculty Building
 • 13 декември

  14:00
  Магистерска теза
  Ирфан Рахими

  Создавање на хипермедијална апликација за учење и проценка, Студија на случај: Апликација за "Информатика" за првата година од средното образование

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Азир Алиу
  Локација: Тетово
  Сала: 813.01

Search by

Факултет
Cycle
Локација
Google+