Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Архива на јавни одбрани

 • 15 април

  13:00
  Магистерска теза
  Ајлин Саити

  Улогата на абсорпцијата на ИПА фондовите врз развојот на институциите во РМ

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Етем Азири
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 12 април

  13:00
  Магистерска теза
  Арта Бељуљи

  Влијанието на повратните информации врз развојот на вештините за пишување при изучувањето на англискиот како странски јазик – студија на случај од основното училиште Селами Халаци во Гнилане

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 12 април

  12:00
  Магистерска теза
  Албулене Џафери

  Ефективноста на користење игри за намалување на анксиозноста при зборување – студија на случај од основното училиште Ѓон Сереци во Феризај

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 11 април

  12:00
  Магистерска теза
  Харбин Илјази

  Дискриминација врз основа на етничката припадност на кандидатите за време на постапката за вработување и вработените при работен однос во Република Македонија

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Доц. д-р Сами Мехмети
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 08 април

  14:00
  Магистерска теза
  Арлинд Ќамили

  Димензии на политиката и економијата и процесирање на децентрализацијата во Република Македонија

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Мемет Мемети
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 05 април

  16:00
  Магистерска теза
  Диана Ибраими

  Техники што се употребуваат за мониторирање на учениците во училница: Студија спроведена во Прешево

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 05 април

  15:00
  Магистерска теза
  Ќендреса Шаипи

  Ставовите на наставниците во насока на интегрирање на технологијата во наставата на англиски како странски јазик

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 04 април

  14:00
  Магистерска теза
  Уљифет Плава Саити

  Улогата на директорот во применувањето на современите методи во поучувањето во основните училишта во Тетово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Арафат Шабани
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 04 април

  13:00
  Магистерска теза
  Ељмазе Читаку

  Стратегии за менаџирање на училниците од 1-5 одделение во основните училишта на Митровица

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Арафат Шабани
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 03 април

  16:00
  Магистерска теза
  Мимоза Муслиу

  Примена на принципите за управување со проекти во процесот на управување со тендери

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Гадаф Реџепи
  Локација: Тетово
  Сала: LH4
 • 25 март

  15:00
  Магистерска теза
  Ведије Зибери

  Влијанието на корупцијата врз економскиот развој. Студија на случај: Земјите во транзиција

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Селајдин Абдули
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 22 март

  15:00
  Магистерска теза
  Блерина Арифи

  Психологија на интерактивната настава за англискиот јазик на учениците од училиштето ‘Ѓон Серечи’ во Урошевац

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Арафат Шабани
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 22 март

  12:00
  Магистерска теза
  Душица Горгевска

  Зајакнување на довербата помеѓу полицијата и граѓаните во ера на зголемена транспарентност

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 21 март

  12:30
  Магистерска теза
  Елзана Мустафи

  Кривичните дела што ја загрозуваат безбедноста на Република Македонија

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Јетон Шасивари
  Локација: Тетово
  Сала: 814.02
 • 21 март

  12:00
  Магистерска теза
  Загорка Бочварова

  Жолтите куќи на Балканот-Трговија со човечки органи и ткива

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Јетон Шасивари
  Локација: Тетово
  Сала: 814.02
 • 19 март

  14:00
  Магистерска теза
  Арбер Алија

  Конфискација на имот стекнат со кривично дело - Компаративни аспекти на Република Македонија со Република Косово

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 18 март

  14:00
  Магистерска теза
  Ардита Несими

  Влијанието на извозот врз развојот на економијата - случај на Македонија

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Насир Селими
  Локација: Тетово
  Сала: 101.03
 • 15 март

  13:00
  Магистерска теза
  Сумеја Мемеди

  Адресирање на потребите на надарените и талентирани млади ученици по предметот Англиски јазик

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 14 март

  14:00
  Магистерска теза
  Берна Џемаили

  Поддршка за ученици со псиxички хендикеп во основно образование, стyдија на слyчај во општина Тетово

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Ментор Хамити
  Локација: Тетово
  Сала: 813
 • 14 март

  13:00
  Магистерска теза
  Ерол Беќири

  Примена на професионална етика при користење на Информациони Технологии во јавни институции – Студија на случај: Термоцентрал Косова Б

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Ментор Хамити
  Локација: Тетово
  Сала: 813
 • 14 март

  13:00
  Магистерска теза
  Леутрим Лума

  Утврдување на основните индикатори за настава во ИКТ

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Бујар Рауфи
  Локација: Тетово
  Сала: 813
 • 13 март

  14:00
  Магистерска теза
  Мејреме Зејнулаху

  Позицијата на жената во образовните институции во Прешевската долина

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Арафат Шабани
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 13 март

  14:00
  Магистерска теза
  Флорент Драгидела

  Кредитните политики на Стопaнска банка врз економските субјекти во Република Косово, период (2010-2016)

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Руфи Османи
  Локација: Тетово
  Сала: 101.03
 • 12 март

  14:00
  Докторска теза
  Есмералда Тхомаи

  Криминалитет на белите јаки – процедурални аспекти на истрагата и судењето во Република Албанија

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 12 март

  12:00
  Магистерска теза
  Енекелеј Ајази

  Хипотека како средство за обезбедување на договорот за заем во Македонија, со посебен акцент на Струга

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Аднан Јашари
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 08 март

  12:00
  Магистерска теза
  Ивана Ѓорѓевска

  Интеракција на сторителот на кривично дело и жртвата

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 07 март

  13:00
  Докторска теза
  м-р Вјолца Ахмеди

  Формативното оценување во основните училишта во Косово и нејзиниот однос со професионална подготовка на учениците

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Зеќир Кадриу
  Локација: Тетово
  Сала: ISC Faculty Building
 • 07 март

  11:30
  Магистерска теза
  Елфате Хасани

  Анализа на Романите на Дритеро Аголи ‘Сјајот и Падот на другарот Зило’ и ‘Човекот со Топ’

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Зеќир Кадриу
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 06 март

  12:00
  Магистерска теза
  Арјета Османи

  Глобализацијата и европскиот идентитет

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Блерим Река
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 05 март

  15:00
  Магистерска теза
  Мерита Оџа

  Споредба на студија помеѓу методот на преведување на граматиката и наставата на јазикот преку комуникација - студија на случај со средношколци кои учат англиски јазик

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Агим Пошка
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC

Search by

Факултет
Cycle
Локација
Google+