COVID-19 Information

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Архива на јавни одбрани

 • 17 септември

  11:00
  Магистерска теза
  Вјолца Адиљи

  Управување и реформа на наставните програми во основното образование

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Хасан Јашари
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC 1001.05
 • 16 септември

  10:00
  Магистерска теза
  Донјета Муртезај

  Истрајност на учениците при извршување на задачи за критичко мислење зададени преку стратегиите на комбинирано учење

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Маја Мухиќ
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 15 септември

  12:00
  Магистерска теза
  Блинере Хоти

  Улогата на преводите во усвојувањ на странски јазик: Студија на случај со учениците од јавно училиште во Приштина

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 15 септември

  11:00
  Магистерска теза
  Влора Каравидај

  Ефективноста на аудио книги за изговарање на учениците кои учат англиски јазик со различни нивоа

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 15 септември

  10:00
  Магистерска теза
  Илир Брестовци

  Влијанието на технологијата во развојот на вештини за пишување на англиски јазик – Една студија спроведена во Гњилане

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 14 септември

  16:00
  Магистерска теза
  Кораб Драгидела

  Стратегија и имплементација на СЕО за една локална компанија

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Азир Алиу
  Локација: Тетово
  Сала: 813
 • 14 септември

  14:00
  Магистерска теза
  Фиона Абази-Исмани

  Кривична постапка за малолетници во Република Северна Македонија

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Јетон Шасивари
  Локација: Тетово
  Сала: online
 • 11 септември

  12:00
  Магистерска теза
  Афердита Сефери

  Позицијата на жената и социјалниот аспект во прозата на Миѓени

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Доц. д-р Мерал Шехаби
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC 1001.05
 • 04 септември

  11:00
  Магистерска теза
  Јасмина Иломаноска

  Убиство при вршење семејно насилство

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 02 септември

  14:00
  Магистерска теза
  Амир Исмаили

  Споредба на методите за компјутеризирана и Традиционална проценка во две основни училишта во Гњилане

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 02 септември

  13:00
  Магистерска теза
  Хаки Салихи

  Кривично дело ‘квалифицирано убиство’ на територијата на Основниот Cуд Тетово за периодот 2013-2018

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Доц. д-р Ведије Раткоцери
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 02 септември

  12:00
  Магистерска теза
  Арберие Куртеши

  Подобрување на интеркултурните компетенции на часовите во англиски јазик

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Маја Мухиќ
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 31 август

  14:00
  Магистерска теза
  Ѓорѓи Кочовски

  Облици на компјутерскиот криминал

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 31 август

  14:00
  Докторска теза
  Либурн Мустафа

  Албанскиот националистички дискурс во Косово 1945-1999 година, неговиот континуитет во повоениот период и неговото влијание врз јавниот и политичкиот дискурс - нова печатена скица

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Али Пајазити
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 31 август

  13:00
  Магистерска теза
  Меирем Мифтари Јао

  Cпогодбата за признавање на вина во судската пракса на Основниот Суд Гостивар (2014-2018)

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Доц. д-р Ведије Раткоцери
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 27 август

  11:00
  Магистерска теза
  Валон Аќифи

  Легализација на објекти без одобрение за градење во законодавството и практиката на Република Македонија

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Доц. д-р Арта Селмани-Бакиу
  Локација: Тетово
  Сала: online
 • 26 август

  14:00
  Магистерска теза
  Блеранд Реџепи

  Профил на лица кои издржуваат казни во затворот во Тетово во периодот 2012-2019 година

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 26 август

  13:00
  Магистерска теза
  Рина Зејнели

  Алкохолот како причина за сторени кривични дела во сообраќајот на патиштата во Република Северна Македонија за периодот 2015-2020 година

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Доц. д-р Ведије Раткоцери
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 25 август

  15:00
  Магистерска теза
  Хатиџе Лимани

  Компаративни аспекти на кривичните санкции во Република Северна Македонија и Република Косово

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Беса Арифи
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 25 август

  14:00
  Магистерска теза
  Фат Мустафа

  Малолетничка деликвенција подрчјето на Oсновен Суд во Гнилане за периодот 2008-2018 година

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 25 август

  13:00
  Магистерска теза
  Лаура Тахири

  Семејно насилство и брачни злосторства во Косово во текот на 2013-2019 година

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Доц. д-р Ведије Раткоцери
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 25 август

  11:00
  Магистерска теза
  Фатмире Азизи

  Почитување на интересот на детето преку институтот на заедничко родителство по разводот

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Доц. д-р Арта Селмани-Бакиу
  Локација: Тетово
  Сала: online
 • 24 август

  14:00
  Магистерска теза
  Калтрина Дарлишта

  Сајбер криминалот во РСМ – компаративни аспекти со земји на ЕУ

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Доц. д-р Ведије Раткоцери
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 24 август

  13:00
  Магистерска теза
  Дора Арифи

  Односот меѓу микрогрупните и социо-патолошките фактори на криминалот во Тетовскиот регион за периодот 2010-2019 година

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Беса Арифи
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 20 август

  12:00
  Докторска теза
  м-р Елса Вуља

  Проблеми со еквивалентност при превод на литературни текстови од албански на англиски јазик-Емпириско истражување на превод на литературни текстови на англиски јазик од студенти албанци

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: проф. д-р Елида Табаку
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 17 август

  14:00
  Докторска теза
  м-р Валентина Нимонај

  Етнолингвистички и педагошки прилози на букварите на албански јазик во Косово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Мустафа Ибрахими
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 18 јули

  10:00
  Магистерска теза
  Дрит Виши

  ФИНАНСИСКИ АСПЕКТ НА СЕМЕЈНАТА ЕКОНОМИЈА НЕЕДНАКВОСТ: СЛУЧАЈОТ ВО КОСОВО

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Хирије Абази-Алили
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 17 јули

  14:00
  Магистерска теза
  Фиторе Абдули

  Религијата како експлоративна вариабла на претприемничката ориентација

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Вељанд Рамадани
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 17 јули

  10:00
  Магистерска теза
  Бесим Зеќири

  СПЕЦИФИЧНОСТИ НА КОРПОРАТИВНОТО УПРАВУВАЊЕ НА СЕМЕЈНИТЕ БИЗНИСИ ВО КОСОВО

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Вељанд Рамадани
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 17 јули

  10:00
  Магистерска теза
  Фиторе Небихи Драгај

  Придобивките од користењето на методот на демонстрација при предавање англиски настуденти по дизајн – студија на случај од средното стручно училиште „Центар за компетенции“ во Скендерај, Република Косово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: Online

Search by

Факултет
Cycle
Локација
Google+