COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Архива на јавни одбрани

 • 20 мај

  14:00
  Докторска теза
  Маригона Џемаили

  Договор за софтвер како сервис (SaaS Agreement): Студија и анализана SaaS Договорот во СевернаМакедонија

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Аднан Јашари
  Локација: Тетово
  Сала: 815.01
 • 18 мај

  15:00
  Магистерска теза
  Калтрина Сулејмани

  Заштита на жртвите на семејното насилство според законодавството на Република Северна Македонија и меѓународните иструменти

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Доц. д-р Blerta Ahmedi Arifi
  Локација: Тетово
  Сала: 815.02
 • 17 мај

  13:30
  Магистерска теза
  Куштрим Дарлишта

  Тероризам и терористички акти - со посебен фокус на РCM

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Доц. д-р Ведије Раткоцери
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 16 мај

  13:00
  Магистерска теза
  Магдалена Ташковска

  Влијанието на англискиот јазик врз комуникацијата на социјалните мрежи на македонски јазик

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: ISC Room/ LCC
 • 12 мај

  14:00
  Докторска теза
  Шкурте Лума-Османи

  Откривање на правилата за истражувачко каузално образложение и етичкиот пристап во опсервациските студии со јавни податоци

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Флорије Исмаили
  Локација: Тетово
  Сала: 816.08
 • 12 мај

  13:00
  Магистерска теза
  Ментор Вејсели

  Споредба помеѓу ХДД и ССД меморијата во однос на безбедноста при обновување на податоци

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Ментор Хамити
  Локација: Тетово
  Сала: 813
 • 06 мај

  11:00
  Докторска теза
  Бесмир Сејдиу

  Интегрирање на Семантиката во Реално Време за Хетероген-Сензорски Проток на Податоци во Контекст на Интернето на Нештата

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Флорије Исмаили
  Локација: Тетово
  Сала: 813
 • 05 мај

  13:00
  Магистерска теза
  Мухаммед Агаи

  Проценка на ранливост на сајбер безбедностa кај паметни домови базирани на IoT

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Артан Лума
  Локација: Тетово
  Сала: 813
 • 04 мај

  15:00
  Магистерска теза
  Ќемран Шабани

  Откривање на кривичните дела против животната средина и природата во Република Северна Македонија: 2015-2020 година

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Доц. д-р Blerta Ahmedi Arifi
  Локација: Тетово
  Сала: 815,02
 • 04 мај

  13:00
  Магистерска теза
  Ханифе Османи

  Несовпаѓање помеѓу ставовите и перцепциите на професорите и студентите кон критичко размислување во училницата- Студија на случај на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово и Универзитетот во Приштина Хасан Приштина во Косово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Ендру Годспид
  Локација: Тетово
  Сала: ISC Room/ LCC
 • 29 април

  14:00
  Магистерска теза
  Пранвера Лами

  Анализа на нивото на фискална децентрализација во Република Албанија, студија на случај на Општина Дебар

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Руфи Османи
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 29 април

  14:00
  Докторска теза
  Херолинда Мурати Лека

  ВЛИЈАНИЕТО НА ИНОВАЦИСКИОТ ЕКОСИСТЕМ ВРЗ РАЗВОЈОТ НА НОВИ ПРОИЗВОДИ И УЧИНОКОТ НА ФИРМИТЕ: ЕВИДЕНЦИЈА ОД ИКТ СЕКТОРОТ ВО КОСОВО

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Вељанд Рамадани
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 26 април

  13:00
  Магистерска теза
  Нора Селими

  Кривично дело убиство извршено од малолетни лица во Основниот Cуд во Тетово за период (2010-2019 )

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: 806,01
 • 26 април

  13:00
  Магистерска теза
  Неим Ќамили

  Влијание на вонредните околности во промена на договорите-случај на пандемијата, со посебен осврт во РСМ

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Аднан Јашари
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 26 април

  13:00
  Магистерска теза
  Сара Садики

  Економското влијание на пандемијата КОВИД-19: случај на РСМ

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Шенај Хаџимустафа
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 20 април

  12:00
  Магистерска теза
  Кристина Гаши Битичи

  Психолошки пристап кон наставата по англиски јазик во основните училишта - Студија на случај „Тефик Чанга“ во Урошевац

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Арафат Шабани
  Локација: Тетово
  Сала: ISC Room/ LCC
 • 18 април

  15:00
  Магистерска теза
  Артан Каќкини

  Eфективноста на изучувањето на англискиот јазик преку игра кај младите ученици

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: ISC Room/ LCC
 • 18 април

  14:00
  Магистерска теза
  Нури Ганији

  Улогата на директорот во управувањето на соработката на училиштето со родителите во училиштата на Општина Брвеница

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Арафат Шабани
  Локација: Тетово
  Сала: ISC Room/ LCC
 • 18 април

  12:00
  Магистерска теза
  Илир Гаши

  Улогата на директорите во планирањето, управувањето и лидерството на училиштето: Случај училиштата во општина Пеќ

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Demush Bajrami
  Локација: Тетово
  Сала: ISC Room/ LCC
 • 15 април

  14:30
  Магистерска теза
  Егзона Мустафа

  Канунот како интертекст во романот Prilli i thyer на Исмаил Кадаре

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Доц. д-р Мерал Шехаби
  Локација: Тетово
  Сала: ISC Room/ LCC
 • 15 април

  13:00
  Магистерска теза
  Вјолца Добердоли

  Улогите на наставниците во онлајн наставата и учењето- Студија на случај во „Основното училиште ‘’Бахри Кучи’’ во Вуштри

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 14 април

  13:45
  Магистерска теза
  Лаурета Цека

  Онлајн настава кај децата во рана восраст за време на пандемијата КОВИД-19 и Искуствата на наставниците во основните училишта во Тетово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: ISC Room/ LCC
 • 14 април

  12:00
  Докторска теза
  м-р Шухрете Морина

  Лингвистички и етнолингвистички карактеристики во делата на Ндре Мједа

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Мустафа Ибрахими
  Локација: Тетово
  Сала: ISC Room/ LCC
 • 13 април

  15:00
  Магистерска теза
  Едлира Палоши Диша

  Дезинформацијата како алатка во политичките кампањи – начинот на кој публиката ја перципира дезинформацијата – студија на случај Република Северна Македонија

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Агрон Рустеми
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 13 април

  09:00
  Магистерска теза
  Донјета Хаџиу Мифтари

  Фактори кои влијаат на мотивацијата и перформансите на работата на наставниците по англиски јазик

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Маја Мухиќ
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 11 април

  11:00
  Магистерска теза
  Агона Леши

  'Gamification' како нова методологија - Апликација на овој модел во Средните Училишта во Македонија

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Висар Шеху
  Локација: Тетово
  Сала: 816.08
 • 07 април

  13:00
  Магистерска теза
  Артан Велиу

  Дизајн и имплементација на склад со податоци - студија на случај „Нептун Косово

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Висар Шеху
  Локација: Тетово
  Сала: 816.08
 • 07 април

  12:00
  Магистерска теза
  Шќипе Салии

  Систем за Управување со Катастрофи подржан од Зголемена Реалност

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Висар Шеху
  Локација: Тетово
  Сала: 816.08
 • 07 април

  12:00
  Магистерска теза
  Искра Димовска

  МЕНАЏИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ВО ЗДРАВСТВОТО ВО РСМ

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Изет Зеќири
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 07 април

  11:00
  Магистерска теза
  Шпреса Халили

  Влијание на брендот врз олеснување на процесот на донесување одлуки

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Јусуф Зеќири
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01

Search by

Факултет
Cycle
Локација
Google+