COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Архива на јавни одбрани

 • 16 април

  13:45
  Магистерска теза
  Емир Куртиши

  Преспанскиот договор како специфичен извор на уставното право на Република Северна Македонија

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Јетон Шасивари
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 16 април

  13:00
  Магистерска теза
  Мухамет Лајќи

  Компаративна анализа на различни видови страв прикажан од Едгар А. По во неколку свои раскази

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Ендру Годспид
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 13 април

  13:00
  Докторска теза
  Лулзим Пеци

  Улогата на НАТО за стабилноста и безбедноста на Западен Балкан: Мали држави и хипер моќна алијанса

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Ветон Љатифи
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 13 април

  11:00
  Магистерска теза
  Блерина Салиху

  Дистописки предвидувања на човечката и технолошката интеракција во Храбар нов свет

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Ендру Годспид
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 12 април

  15:30
  Магистерска теза
  Мартина Петреска

  Користење и имплементација на иновативна технологија на часовите по англиски како втор јазик и англиски како странски јазик

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Маја Мухиќ
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 12 април

  12:00
  Магистерска теза
  Либрон Келменди

  Наставна програма на Косово за основно и средно образование, проценка на целите на наставната програма и ефективноста во развојот на вештините за англиски јазик

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Ендру Годспид
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 12 април

  10:00
  Магистерска теза
  Улка Каба - Бектеши

  Македонија во меѓународните односи (студија на случај) Анализа на надворешната политика по осамостојувањето

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р. Абдула Азизи
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 09 април

  11:00
  Магистерска теза
  Амра Јакупи Јашари

  Активно граѓанство и неговата улога врз квалитетот на животот

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Агрон Рустеми
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 09 април

  10:00
  Магистерска теза
  Елза Мурсели

  Социјална заштита и социјална сигурност на Западен Балкан

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Агрон Рустеми
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 05 април

  15:00
  Магистерска теза
  Афердита Меровци

  Интерактивна настава и активности во АСК и нивното влијание врз учењето - Студија на случај во Американско училиште на Косово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 05 април

  15:00
  Магистерска теза
  Донјета Фазлиу

  Врската помеѓу јазичната вознемиреност и учеството на учениците на часови по странски јазици

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Маја Мухиќ
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 02 април

  11:00
  Магистерска теза
  Јехона Сулќа

  Англиски јазик за банкарски работници: анализа на потребите на Рајфајзен банка на Косово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 02 април

  10:00
  Магистерска теза
  Верона Сулејмани

  Електронски речници, печатени речници и без речници: ефектите врз знаењето на вокабуларот и разбирањето на читањето - студија на случај на гимназијата 17 Шкурти во Обилик

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 01 април

  10:00
  Магистерска теза
  Блерта Пеќани

  Зајакнување на вештините за критичко размислување на младите ученици преку употреба на сликовници

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 31 март

  13:30
  Магистерска теза
  Флутура Фера

  Професионалниот развој на наставниците по англиски јазик и неговото влијание врз ефективноста на наставата во долниот циклус на основните училишта во општина Приштина

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 30 март

  12:00
  Магистерска теза
  Сузане Шаќири

  Фигурацијата во поезијата на Ндре Мједа

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Доц. д-р Мерал Шехаби
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 30 март

  10:00
  Магистерска теза
  Аџије Салиу

  Фолклорот во Прилепскиот и Крушевскиот регион

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Доц. д-р Мерал Шехаби
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 29 март

  16:00
  Магистерска теза
  Еремире Зогај - Џемајли

  Влијанието на изложеноста на учениците во ИКТ и нејзиниот ефект врз учењето

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Бујар Рауфи
  Локација: Тетово
  Сала: 813
 • 29 март

  15:00
  Магистерска теза
  Валјета Реџепи

  Улогата на културата во процесите на мигрирање и стекнување на англиски како втор или трет јазик

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Маја Мухиќ
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 29 март

  14:00
  Магистерска теза
  Илзана Елмази

  Точки на врзување како дел од колизионата норма - домицил и државјанство

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Беким Нухија
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 29 март

  09:00
  Магистерска теза
  Брикена Кица

  Апликација на стратегијата на задачи преку цртање во часовите по англиски како странски јазик

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Агим Пошка
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 26 март

  12:00
  Магистерска теза
  Влора Демаку

  Ставовите на наставниците кон употребата на компјутерска технологија во наставата за вокабулар

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 26 март

  11:00
  Магистерска теза
  Бесарта Кроса Ајети

  Практики и предизвици на кооперативното учење како мотивациски фактор за зајакнување на учењето на учениците – Една студија спроведена во основното училиште ‘Бесим Реџепи во Урошевац

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 26 март

  10:00
  Докторска теза
  Синдисе Салихи

  Влијанието на макроекономските и банкарски фактори на нефункционалните кредити во земјите од Западен Балкан

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Шенај Хаџимустафа
  Локација: Тетово
  Сала: BDC
 • 25 март

  15:00
  Магистерска теза
  Неџати Беќири

  Анализа на податоци: Потрошување на Енергија во Паметните Куќи (IoT)

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Висар Шеху
  Локација: Тетово
  Сала: 813
 • 25 март

  14:30
  Магистерска теза
  Дјелза Нуши

  Примена на NFC технологија за навигација во сложени системски згради, студија на случај ЈИЕУ кампус

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Џемал Зенуни
  Локација: Тетово
  Сала: 813
 • 23 март

  14:00
  Магистерска теза
  Венера Исмаили

  Изрекување на казна - доживотен затвор во Основниот Суд Гостивар (2012-2019)

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Доц. д-р Ведије Раткоцери
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 22 март

  15:00
  Магистерска теза
  Герта Исмаили

  Фискален систем и аспекти на затајување во Република Северна Македонија - компаративна анализа со земјите од Европската унија

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Садудин Ибраими
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 19 март

  10:00
  Магистерска теза
  Едон Кадриу

  Oдносот помеѓу каматната стапка и јавниот долг: Случајот на Република Северна Македонија

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Хирије Абази-Алили
  Локација: Тетово
  Сала: 101.02
 • 18 март

  15:00
  Магистерска теза
  Сихана Емими Мемеди

  Влијанието на маркетингот преку социјалните мрежи врз развојот на компаниите - случај на ДОО Трокадеро

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Јусуф Зеќири
  Локација: Тетово
  Сала: 101.05

Search by

Факултет
Cycle
Локација
Google+