Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Архива на јавни одбрани

 • 10 октомври

  14:00
  Магистерска теза
  Беликија Решити

  Динамична анализа на малициозни кодови од претходни фатени мрежни пакети во Windows оперативни системи

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Ментор Хамити
  Локација: Тетово
  Сала: 813.02
 • 10 октомври

  08:00
  Магистерска теза
  Хурмет Мудути Јонузи

  Систем за управување со пракса

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Arbana Kadriu
  Локација: Тетово
  Сала: 813.02
 • 09 октомври

  14:00
  Магистерска теза
  Зана Ахмеди

  Влијанието на субјективните фактори во појавувањето на криминалот во Кичевскиот регион за периодот 2009-2015 година

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Беса Арифи
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 07 октомври

  13:00
  Магистерска теза
  Нади Саити

  Компаративната тематика на копнеж за татковината и семејството во поезиите на Хеинрих Хејне „Мисли на ноќта„ и Ндре Мједа „Потрошениот

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Hamsi Behluli
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 02 октомври

  14:00
  Докторска теза
  М-р Вјолца Јонузи

  Моќта на размислувањето за подобрување на професионалниот развој и наставните практики на наставниците по англиски јазик - Студија спроведена во високообразовните институции во Македонија

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC 1001.05
 • 02 октомври

  12:00
  Докторска теза
  М-р Кадри Красниќи

  Истражување на практични пристапи на градење доверба, уживање и достигнување во креативно пишување меѓу студентите који учат англиски како странски јазик во Универзитети во Косово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC 1001.05
 • 02 октомври

  10:00
  Магистерска теза
  Амин Садегх Мохаммади

  Ефектот на лидерството базирано на знаење на организациските иновации преку управување со медијација на менаџерските способности вo Иранската осигурителна компанија

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Гадаф Реџепи
  Локација: Тетово
  Сала: 101.02
 • 30 септември

  15:00
  Магистерска теза
  Леарта Јусуфи

  ВЛИЈАНИЕТО НА ФИНАНСИСКИТЕ И НЕФИНАНСИСКИТЕ СУБВЕНЦИИ ВРЗ ПЕРФОРМАНСИТЕ НА ,,МСП,, ВО МАКЕДОНИЈА – СТУДИСКИ СЛУЧАЈ НА ПОЛОШКИОТ РЕГИОН

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Руфи Османи
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 27 септември

  13:00
  Магистерска теза
  Бесиме Мурати

  Улогата на народниот правобранител во заштитата на слободите и правата на граѓаните од социо-економски аспекти во Република Северна Македонија

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Хасан Јашари
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 26 септември

  14:00
  Докторска теза
  Беким Мармулаку

  РАЗВОЈ НА КУРИКУЛИ БАЗИРАНИ НА КОМПЕТЕНЦИИ ВО ВИСОКО ОБРАЗОВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ВО СОГЛАСНОСТ СО ДИНАМИЧНИТЕ БАРАЊА НА ПАЗАРОТ НА ТРУДОТ: СЛУЧАЈ НА КОСОВО

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Stefan Qirici
  Локација: Тетово
  Сала: LH4
 • 23 септември

  13:30
  Магистерска теза
  Арман Прешева

  Вината и нејзиното значење за кривичните дела сторени со умисла и од небрежност

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Беса Арифи
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 23 септември

  13:00
  Магистерска теза
  Арлинд Ајрулаи

  Дактилоскопијата како метод на истрага на криминалот

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Беса Арифи
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 20 септември

  11:00
  Магистерска теза
  Ветон Шемседини

  НАТО во служба на мирот

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Етем Азири
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 18 септември

  11:00
  Докторска теза
  Anton Gojani

  Управување со квалитет и управување со високото образование во Косово

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Хасан Јашари
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 17 септември

  14:00
  Магистерска теза
  Мухаммед Изети

  Администрација и денационализација на вакфот на Исламската Верска Заедница во Република Северна Македонија со посебен осврт на тетовскиот регион.

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Јетон Шасивари
  Локација: Тетово
  Сала: 814.02
 • 17 септември

  12:00
  Магистерска теза
  Муџахид Исмаили

  Политички ислам кај Изедбеговиќ

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Али Пајазити
  Локација: Skopje
  Сала: LH
 • 17 септември

  11:00
  Докторска теза
  Дардан Вуниќи

  Уставни аспекти на локалната самоуправа во Југоисточна Европа со фокус на Република Косово во транзицискиот период

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Земри Елези
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 17 септември

  11:00
  Докторска теза
  Шефќет Авдија

  "Предизвици за ефикасност на јавниот сектор; синтеза на Pегулаторните реформи на Косово”

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Хасан Јашари
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 17 септември

  10:00
  Магистерска теза
  Валон Куртиши

  Меѓуетнички односи во пост-комунистичките општества - Случајот на Македонија. Односи меѓу Албанците и Македонците во периодот по 2001 година

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Етем Азири
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 16 септември

  13:00
  Магистерска теза
  Дритон Мезиу

  Идентификување на разликите помеѓу" општ англиски јазик "и" англиски јазик за посебни цели ",и импликациите за настава

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC 1001.05
 • 05 септември

  12:00
  Магистерска теза
  Бојан Михајловски

  Анализи на еколошкиот и енергетскиот отпечаток како индикатори за Енергетски Менаџмент при транзиција кон одржливост со користење на социјални мрежи

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Беким Фетаи
  Локација: Тетово
  Сала: 813.02
 • 03 септември

  15:00
  Магистерска теза
  Емине Емини

  Соработката родител-наставник-ученик во основните училишта во Бујановац

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Арафат Шабани
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC 1001.05
 • 03 септември

  14:00
  Магистерска теза
  Ајнуре Зеќири

  Мотивација на наставниците во средните училишта во Прешево и Бујановац

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Арафат Шабани
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC 1001.05
 • 02 септември

  14:00
  Докторска теза
  Фисник Морина

  КРЕДИТНИTE ПОЛИТИКИ НА КОМЕРЦИЈАЛНИТЕ БАНКИ И НИВНОТО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ РЕАЛНИОТ СЕКТОР НА ЕКОНОМИЈАTA НА КОСОВО (2005-2018)

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Руфи Османи
  Локација: Тетово
  Сала: LH4
 • 18 јули

  11:00
  Магистерска теза
  Џејлан Демири

  Разлики во управувањето со формалните и неформалните бизниси, компаративна анализа. Случајот на Полог

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Шпреса Сула
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 17 јули

  10:00
  Магистерска теза
  Лаура Лачи

  Процес на организација на надворешна политика и Косовска Дипломација од оформувањето на државноста

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Ветон Латифи
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 16 јули

  10:00
  Магистерска теза
  Бајрам Којунџу

  Зголемување на мотивацијата при учење компјутерско програмирање користејќи модел на инструкции/предавање базирано на роботика во средните училиштата во Македонија

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Мајлинда Фетаји
  Локација: Тетово
  Сала: 813.02
 • 15 јули

  13:00
  Докторска теза
  Бехије Ибрахими

  ПРОМОЦИЈА НА КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО РЕГИОНОТ НА ГОРА (КОСОВО, МАКЕДОНИЈА, АЛБАНИЈА)

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р. Илиа Кристо
  Локација: Тетово
  Сала: LH4
 • 15 јули

  12:00
  Магистерска теза
  Изаим Халили

  Надомест на нематеријална штета во Република Македонија со посебен осврт во територијата на Основен Суд Скопје II - Скопје, од 2015 до денес

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Аднан Јашари
  Локација: Тетово
  Сала: 814.02
 • 15 јули

  12:00
  Докторска теза
  м-р Ељвира Кица

  Перцепциите за брак и социјалните можности во романите „Ема“ и „Гордост и предрасуди“ од Џејн Остин

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Ендру Годспид
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC 1001.05

Search by

Факултет
Cycle
Локација
Google+