COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Архива на јавни одбрани

 • 30 декември

  10:00
  Магистерска теза
  Елза Реџепи

  Ефективни стратегии во водството на наставникот

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Арафат Шабани
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 29 декември

  11:00
  Магистерска теза
  Бестар Зеќири

  Информациска технологија во функција на добро управување во РМВ

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Агрон Рустеми
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 29 декември

  11:00
  Магистерска теза
  Мерве Ислами

  Стратегии за изучување вокабулар преку електронско учење за подобро совладување на вештините читање и пишување

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 29 декември

  10:00
  Магистерска теза
  Ромина Кајтазова

  Намалување на неработеноста на младите во Македонија преку примена на политики кои се спроведуваат во Европа

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Агрон Рустеми
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 29 декември

  10:00
  Магистерска теза
  Аридон Хаџиу

  Улогата на мобилните апликации во наставата по англиски јазик

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 28 декември

  13:00
  Магистерска теза
  Маригона Красниќи

  Учење англиски јазик на возрасни - студија на случај од училиштето за странски јазици Кембриџ во Феризај и Ѓилан и Њу еиџ во Приштина

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 28 декември

  12:00
  Магистерска теза
  Фатмире Цецелиа

  Патот на Албанија од изолација до демократизација

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Етем Азири
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 28 декември

  11:00
  Магистерска теза
  Хајрие Далипи

  УПРАВУВАЕ СО УРБАНИОТ СЕКТОР ВО ОПШТИНА ГОСТИВАР ВО ПЕРИОДОТ 2010-2020

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Земри Елези
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 25 декември

  14:00
  Магистерска теза
  Антигона Алиу

  Развој на МСП и нивно влијание врз економскиот раст на Полог

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Насир Селими
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 25 декември

  13:00
  Докторска теза
  Кристина Марич

  Институции, институционален развој и економски раст: случај на земјите со средни приходи

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Мирољуб Шукаров
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 25 декември

  12:00
  Магистерска теза
  Јехона Локмани

  Учениците со говорни тешкотии и нивните достигнувања на часови по англиски јазик во ОУ Наим Фрашери, Тетово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Арта Тоци
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 25 декември

  11:00
  Магистерска теза
  Емрије Муртезани

  Странските директни инвестиции и нивното влијание врз извозот во земјите во транзиција со посебен акцент на Република Македонија

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Бесник Фетаи
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 25 декември

  11:00
  Магистерска теза
  Аделина Лимани

  Важноста на односот наставник ученик во спречувањето на несоодветно однесување на учениците во часовите по англиски како странски јазик

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 25 декември

  11:00
  Магистерска теза
  Елона Алиу

  Влијанието на странските директни инвестиции во економскиот раст во Северна Македонија

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Шпреса Сула
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 25 декември

  10:00
  Магистерска теза
  Гент Ќамили

  Хемо - фармацевтски сектор во Република Македонија - Економска перспектива и макро-микро пристап

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Абдулменаф Беџети
  Локација: Тетово
  Сала: BDC
 • 25 декември

  10:00
  Магистерска теза
  Моника Петковска

  Справување и опстојување на аутсорсинг во компанијата КООРДЕА; -во време на Kовид

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Шпреса Сула
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 25 декември

  10:00
  Магистерска теза
  Едмонд Весели

  Дигитализација на банкарските услуги и нивото на користење од страна на клиентите: Случај Северна Македонија

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Доц. д-р Теута Весели
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 24 декември

  15:00
  Магистерска теза
  Салих Беќири

  Споредба на методите за оценување помеѓу приватните и државните училишта - Студија спроведена во училиштата во Феризај

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 24 декември

  14:00
  Магистерска теза
  Калтрина Арифи Менџиќ

  Анализа на финансиската перформанса на банкарскиот сектор во Република Косово, Студија на случај на ПроКредит Банка

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Руфи Османи
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 24 декември

  12:00
  Докторска теза
  Илириана Демај

  Влијанието на процедните води на депонијата Мираш врз животната средина и реката Ибар и Митровица

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Муртезан Исмаили
  Локација: Тетово
  Сала: LH4
 • 24 декември

  11:00
  Магистерска теза
  Адмир Ибрахими

  Предизвиците на диференцираната настава: Студија на случај во неколку основни училишта во Приштина, Косово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Маја Мухиќ
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 24 декември

  10:00
  Магистерска теза
  Кастриот Бериша

  Ефектот на рефлективност во настава врз постугнувањето на учениците од Косово који учат англиски јазик: Студија на случај спроведена во основно училиште ‘’Абедин Бујупи’’ во Арлат

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC 1001.04
 • 23 декември

  11:00
  Докторска теза
  Ерсин Сулејмани

  Трговија со луѓе како резултат на влијанието на миграциските процеси во Република Македонија во периодот 2005-2015 година

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: LH4
 • 21 декември

  13:00
  Магистерска теза
  Саније Синани

  Подобрување на оперативната ефикасност со имплементацијата на Lean Manufacturing: Посебен акцент на позитивните ефекти од имплементирањето на Kaizen во Lean

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Гадаф Реџепи
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 21 декември

  12:00
  Магистерска теза
  Милан Коцевски

  Страегиите на диструбицијата како фактор на успешното работење на компаниите за преработка на пластичните материјали, случајот „Перпласт„ Тетово

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Неџби Весели
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 21 декември

  10:00
  Магистерска теза
  Фестим Муслиу

  Мултинационалните корпорации, нивната улога во развојот на светската економија - случај на Македонија

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Насир Селими
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 17 декември

  14:00
  Докторска теза
  Артан Мазрекај

  Динамична алокација на ресурсите во cloud computing

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Бернард Фрајслебен
  Локација: Тетово
  Сала: LH4
 • 16 декември

  12:00
  Магистерска теза
  Тони Костов

  Берзата во функција на развојот на финансиските текови на економиите на земјите во транзиција

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Хирије Абази-Алили
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 14 декември

  14:00
  Магистерска теза
  Агрон Беџети

  Имплементација на ЕРП системи во Облак: Можности и решенија

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Владимир Радевски
  Локација: Тетово
  Сала: 813
 • 09 декември

  12:00
  Магистерска теза
  Аделина Ибрахими

  Злоупотреба на службената должност со посебен акцент во подрачјето на Основниот Суд во Тетово за периодот 2014-2018 година

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01

Search by

Факултет
Cycle
Локација
Google+