Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Arkivi i mbrojtjeve publike

 • 28 nëntor

  11:00
  Tezë doktorature
  Mr. Adrijana Hadji Nikolova

  Format sinkrone dhe asinkrone të arsimit në distancë në departamentet e gjuhës dhe letërsisë angleze të universiteteve

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Agim Poshka
  Vendi: Tetovë
  Salla: BDC Hall Rectorate
 • 27 nëntor

  15:00
  Tezë magjistrature
  Rezearta Jakupi

  Komunikimi dhe bashkëpunimi i aktiveve profesionale në shkollë si faktor suksesi

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Demush Bajrami
  Vendi: Tetovë
  Salla: BDC Hall Rectorate
 • 27 nëntor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Anita Babiç-Krstevska

  Udhëheqja dhe menaxhimi i ekosistemit në programin e arsimit të mesëm të maturës ndërkombëtare

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Agron Rustemi
  Vendi: Tetovë
  Salla: BDC Hall Rectorate
 • 27 nëntor

  13:00
  Tezë magjistrature
  Xheraldina Selimi

  Ndikimi i mësimit online tek fëmijët me nevoja të veçanta në Kosovë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: BDC Hall Rectorate
 • 25 nëntor

  15:30
  Tezë doktorature
  Rilinda Memeti

  Mediacioni si mjet juridik për zgjedhjen e kontesteve, me theks të posaçëm në rajonin e Ballkanit

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Inord.Prof.dr.Sami Mehmeti
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.02
 • 24 nëntor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Advije Ademi

  Qeverisja e mirë e institucioneve në Maqedoninë e Veriut.

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Jonuz Abdullai
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 23 nëntor

  17:00
  Tezë doktorature
  Admirim Aliti

  Përdorimi i Teknologjise Blockhain në Administratën Publike për të përmirsuar besimin, transparencën, dhe qasjen në shërbime

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Marika Apostolova
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813
 • 23 nëntor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Monika Veljanoska

  Menaxhimi i njohurive dhe transformimi digjital i vetëqeverisjes lokale në Republikën e Maqedonisë së Veriut

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Blerta Abazi Çaushi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 21 nëntor

  13:00
  Tezë magjistrature
  Blerand Rustemi

  Kontrata për prokurime publike - aspekti nacional dhe komparativ

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Adnan Jashari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 806.02
 • 17 nëntor

  10:00
  Tezë magjistrature
  Anxhella Jovçeska Trajçeska

  Ndikimi i E-marketingut në arritjen e kënaqësisë së klientit

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Teuta Veseli-Kurtishi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 15 nëntor

  12:00
  Tezë magjistrature
  Naser Nuredini

  Tranzicioni i gjelbër: Sfidat dhe mundësitë për sektorin privat në Republikën e Maqedonisë së Veriut

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Veland Ramadani
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 13 nëntor

  13:00
  Tezë magjistrature
  Jonida Murtezani

  Negociatat si vegël e zgjehdjes së konflikteve - rasti Maqedoni - Greqi.

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Agron Rustemi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 09 nëntor

  15:00
  Tezë magjistrature
  Adriatik Zeqiri

  Analiza e faktorëve determinant për përzgjedhjen e karrierës - Zhvillimi i një kornize analitike

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Visar Shehu
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813
 • 09 nëntor

  13:00
  Tezë magjistrature
  Zulejha Sulejmani

  Aspekte Juridike mbi Gjendjen e Jashtëzakonshme dhe Dekretet me Fuqi Ligjore në vitin 2020 në Republikën e Maqedonisë së Veriut

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Blerton Sinani
  Vendi: Tetovë
  Salla: 303.11
 • 06 nëntor

  13:00
  Tezë doktorature
  Yvesa Jusaj

  Efektet e arsimimit të femrave në zhvillimin ekonomik në vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Hyrije Abazi-Alili
  Vendi: Tetovë
  Salla: BDC
 • 03 nëntor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Rafiz Adili

  Diplomacia në besimin islam dhe në praktikën bashkëkohore.

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Abdulla Azizi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 02 nëntor

  16:00
  Tezë magjistrature
  Bujar Agushi

  Kategorizimi dhe Besueshmëria e rrjeteve sociale bazuar në opinionin e përdoruesve.Rast studimi: Përdoruesit Shqiptarë

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Mentor Hamiti
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813
 • 31 tetor

  15:00
  Tezë magjistrature
  Ajnure Emini

  Detyrimi për mbajtje ndaj bashkëshortit dhe fëmijëve me fokus në legjislacionin e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Albana Metaj-Stojanova
  Vendi: Tetovë
  Salla: 303.11
 • 31 tetor

  14:30
  Tezë doktorature
  Liza Rexhepi

  Roli i Komisionit të Venecias në drejtësinë dhe ndryshimet kushtetuese në demokracitë e reja, me fokus në vendet e Ballkanit Perëndimor

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Jeton Shasivari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 815.02
 • 31 tetor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Ardian Emini

  E drejta e autorit në legjislacionin e Repulbikës së Kosovës dhe në aspekt krahasues

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Albana Metaj-Stojanova
  Vendi: Tetovë
  Salla: 303.11
 • 24 tetor

  15:00
  Tezë magjistrature
  Marija Naumoska

  Krimi kibernetik, lufta ndërkombëtare kibernetike dhe instrumentet ndërkombëtare për të luftuar këtë lloj të kriminalitetit

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc.dr.Blerta Ahmedi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 815.02
 • 24 tetor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Alma Dovolani

  Femrat si viktima të dhunës në familje në Republikën e Maqedonisë së Veriut gjatë periudhës kohore 2013-2023

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc.dr.Blerta Ahmedi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 815.02
 • 24 tetor

  13:00
  Tezë magjistrature
  Albresha Selmani

  KONTRATA E LIZINGUT-ASPEKTI NACIONAL DHE KOMPARATIV

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Adnan Jashari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 303.11
 • 24 tetor

  11:00
  Tezë magjistrature
  Lejla Kaçka

  Rritja e ekspozimit të tregimit në mësimin e Gjuhës Angleze si gjuhë e dytë për nxënësit e klasës së 8- të në shkollën fillore “Motrat Qiriazi” në Prizren, Republika e Kosovës

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Elena Spirovska
  Vendi: Tetovë
  Salla: BDC Hall Rectorate
 • 20 tetor

  11:00
  Tezë magjistrature
  Paris Leur Konxheli

  Kompleksiteti i figurës së Jacqueline Lee Kennedy Onassis dhe përceptimet rreth saj në publik

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Demush Bajrami
  Vendi: Shkup
  Salla: Skopje Campus (2.01)
 • 18 tetor

  09:00
  Tezë magjistrature
  Vala Beqiraj

  Gabimet në përdorimin e kohëve të Gjuhës Angleze me nxënësit e klasave të mesme të ulëta në Pejë, Republika e Kosovës, dhe implikimet në mësimdhënie

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: BDC Hall Rectorate
 • 17 tetor

  17:00
  Tezë doktorature
  Luan Gashi

  Një model rekomandimi i sigurisë kibernetike për vendosjen e sigurt të shërbimit në gjeneratat e ardhshme të rrjeteve pa tela

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Artan Luma
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813
 • 17 tetor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Orhan Ceku

  KORRUPSIONI ZYRTAR DHE VEPRAT PENALE KUNDËR DETYRËS ZYRTARE NË REPUBLIKËN E KOSOVËS – ANALIZË KRAHASUESE

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 815.02
 • 17 tetor

  11:00
  Tezë magjistrature
  Azmirë Samadraxha

  Efekti i reagimeve të mësimdhënësve ndaj gabimeve të nxënësve në saktësinë e të shkruarit: studim i kryer me shkolla të mesme në Prishtinë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: BDC Hall Rectorate
 • 16 tetor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Vlora Dushi

  Matja dhe vlerësimi efektiv në arsimin e lartë në Kosovë- Rast studimi: Universiteti Publik “Fehmi Agani” në Gjakovë dhe “Universteti Privat për Biznes dhe Teknologji” në Prishtinë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Agim Poshka
  Vendi: Tetovë
  Salla: BDC Hall Rectorate

Search by

Fakulteti
Cycle
Lokacioni
Google+