Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Arkivi i mbrojtjeve publike

 • 14 korrik

  15:00
  Tezë doktorature
  Hasan Asani

  Kontributi i organizatave nderkombetare Islamike ne çështjen e paqës dhe sigurisë nderkombëtare

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Jonuz Abdullai
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 14 korrik

  13:00
  Tezë magjistrature
  Havushe Iljazi

  Sfidat e arsimit të lartë në Ballkanin Perëndimor

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Hasan Jashari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 13 korrik

  11:00
  Tezë magjistrature
  Besir Aliu

  Roli dhe kompetencat e prokurorit publik në procedurën e shkurtuar dhe procedurën e rregullt në bazë të ligjit të ri të procedurës penale

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Besa Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 13 korrik

  10:00
  Tezë magjistrature
  Raif Deari

  Analiza dhe krahasimi i NoSQL bazave te te dhenave me modelin relacional

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Majlinda Fetaji
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813
 • 13 korrik

  10:00
  Tezë magjistrature
  Milena Petrovska

  “Roli i gjinisë gjatë trashëgimit të biznesit: Evidencë nga bizneset familjare në Maqedoni "

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Veland Ramadani
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 13 korrik

  10:00
  Tezë magjistrature
  Nazmi Jusufi

  Tabela informative intra-organizative e bazuar ne Web

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Artan Luma
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813
 • 13 korrik

  09:30
  Tezë magjistrature
  Besar Spahija

  Determinimi i ndikimit të Supply Chain Management për B2B në tregun e Kosovës

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Doc. Dr. Adrian Besimi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813
 • 13 korrik

  09:00
  Tezë doktorature
  Emira Limani

  “Roli i brendeve në brendimin kombëtar: Rasti i Kosovës”

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Nexhbi Veseli
  Vendi: Tetovë
  Salla: LH4
 • 12 korrik

  14:00
  Tezë magjistrature
  Viona Rashica

  Diplomacia digjitale si trend i shekullit njezet e nje ne komunikimin diplomatik.

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Ylber Sela
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 12 korrik

  12:00
  Tezë doktorature
  Emine Emurllai

  Politikberja dhe ballansimi ne funksionimin e sistemit politik te SHBA -ve

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Etem Aziri
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 12 korrik

  12:00
  Tezë magjistrature
  Vullnet Xhila

  "Efektet nga bilanci tatimor mbi performancen e kompanive ne rajonin e Struges"

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Rufi Osmani
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 12 korrik

  11:00
  Tezë magjistrature
  Ylli Papraniku

  Roli dhe rëndësia e Gjykatës Supreme në sistemin politik të SHBA-së

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Etem Aziri
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 12 korrik

  11:00
  Tezë magjistrature
  Jehona Uka

  “Roli i menaxhimit të konfliktit në nxitjen e kreativitetit dhe inovacionit në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme”

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Gadaf Rexhepi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.02
 • 12 korrik

  10:00
  Tezë magjistrature
  Albulena Nuredini

  “Menaxhim i mardhënieve me konsumatorë (CRM): Efekti pozitiv i CRM në organizatë”

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof.dr. Gadaf Rexhepi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 12 korrik

  10:00
  Tezë magjistrature
  Lendina Emini

  "Menaxhimi i stresit në punë, faktorët e stresit dhe ndikimi në vendin e punës dhe performancën e punëtorëve"

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Izet Zeqiri
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.03
 • 12 korrik

  09:00
  Tezë magjistrature
  Nazife Sefer

  "Menaxhimi I performancës dhe ndikimi I saj në zhvillimin e ndërmarrjeve te rajonit të Sarajit"

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Izet Zeqiri
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.02
 • 11 korrik

  12:00
  Tezë magjistrature
  Valzon Limani

  Fitimi, realizimi dhe mbrojtja e të drejtave nga pronësia industriale sipas legjislacionit të Republikës së Maqedonisë duke krahasuar me atë të Unionit Evropian

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Alba Dumi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 10 korrik

  12:00
  Tezë magjistrature
  Sumejra Xhaferi

  Sfidat e decentralizimit në arsim: studim rasti Komuna e Gostivarit

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Memet Memeti
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 10 korrik

  12:00
  Tezë magjistrature
  Aleksandra Pavleski

  Efektet e aktivitetet promovuese për blerjen e impulseve në sektorin HoReCa në Republikën e Maqedonisë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Liljana Siljanovska
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 10 korrik

  11:00
  Tezë magjistrature
  Fitim Muçolli

  Aplikimi i modelit të mësimit të hapur dhe kooperativë në mësimdhënien e gjuhës angleze si gjuhë e dytë dhe ndikimi i tij në performancën e nxënësve: Studim nga shkolla e mesme ekonomike “Isa Boletin” në Podujevë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 10 korrik

  11:00
  Tezë magjistrature
  Lejla Alili

  Roli i OJQ-ve, shoqërisë civile dhe lëvizjeve në tranzicion demokratik në Maqedoni nga pavarësi në 1991

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Doc. Dr. Agron Rustemi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 10 korrik

  10:00
  Tezë magjistrature
  Enkelejda Krasniqi

  Strategjitë për zhvillimin e nxënësve në mësimin e vetë-drejtuar në lëndën e Gjuhës Angleze – studim në shkollën e mesme “Skënder Luarasi”– Suharekë/Kosovë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 09 korrik

  15:00
  Tezë doktorature
  Egzona Osmanaj

  Bazat juridike të trashëgimisë në të drejtën komparative dhe Republikën e Kosovës

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Adnan Jashari
  Vendi: Tetovë
  Salla: LH4
 • 09 korrik

  14:30
  Tezë magjistrature
  Vlersim Xhaferi

  Lirimi me kusht në Kodin Penal të R.Maqedonisë me vështrim të veçant në territorin e Gjykatës Themelore të Gostivarit për periudhën kohore 2009-2013

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Besa Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 09 korrik

  14:00
  Tezë magjistrature
  Anita Dauti

  Dënimi me kusht si masë alternative në praktikën e Gjykatës Themelore në Strugë (2003-2013)

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 09 korrik

  13:30
  Tezë magjistrature
  Adem Sejdeni

  Vepra penale e keqpërdorimit të detyrës zyrtare në rrethin e Gjykatës së Apelit në Gostivar për periudhën 2005-2016

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 09 korrik

  13:00
  Tezë magjistrature
  Besiana Velija

  Vepra penale e dhunimit në rrethin e Gjykatës Themelore në Tetovë për periudhën 2012-2017

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 09 korrik

  12:00
  Tezë magjistrature
  Arbesa Zenuni

  Kontratat martesore - domosdoshmëri apo realitet

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Emine Zendeli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 09 korrik

  11:00
  Tezë magjistrature
  Burim Koro

  Barra e provës në procedurën kontestimore dhe natyra juridike e rregullave mbi barrën e provës

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Emine Zendeli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 04 korrik

  10:00
  Tezë magjistrature
  Liridona Avdili

  Reformat-çelësi i zhvillimit të arsimit në Maqedoni

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Hasan Jashari
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC

Search by

Fakulteti
Cycle
Lokacioni
Google+