COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Arkivi i mbrojtjeve publike

 • 27 nëntor

  13:00
  Tezë magjistrature
  Furkan Cako

  BASHKPUNIMI ME VISEGRAD: PERSPEKTIVAT PER BALLKANIN PERENDIMOR

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Jonuz Abdullai
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 26 nëntor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Shkëlqim Rexhepi

  Vlerësimi i gjendjes dhe performancës financiare nga perspektiva e vendimmarrjes menaxheriale: Rasti i “Molika Vigjilent, sh.p.k” Tetovë për periudhën 2012-2016

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Fitim Deari
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 26 nëntor

  11:00
  Tezë magjistrature
  Fluturime Ganija

  Kreditë me probleme dhe performanca bankare–Rasti i Republikës së Maqedonisë së Veriut

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Hyrije Abazi-Alili
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 25 nëntor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Rijad Mustafi

  Kriza politike ne Republikën e Maqedonisë dhe roli i faktorit ndërkombëtar

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Jonuz Abdullai
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 25 nëntor

  13:00
  Tezë magjistrature
  Ardita Iljazi

  Zgjidhja e kontesteve investuese në të drejtën komparative dhe Republikën e Maqedonisë së Veriut

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Adnan Jashari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 25 nëntor

  12:00
  Tezë magjistrature
  Arbër Dika

  Shqiptimi i masave alternative në territorin e Gjykatës Themelore Dibër në periudhën prej vitit 2008 deri 2018

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 25 nëntor

  12:00
  Tezë magjistrature
  Irini Kaçe

  Mbrojtja e posedimit në legjislacionin dhe praktikën e Republikës së Shqipërisë ( aspekte krahasuese me Republikën e Maqedonisë së Veriut)

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Arta Selmani-Bakiu
  Vendi: Tetovë
  Salla: 303.11
 • 25 nëntor

  12:00
  Tezë magjistrature
  Bekim Celebiu

  Krimet ndaj rohingasve dhe dështimi i R2P-së për të mbrojtur civilët

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Agron Rustemi
  Vendi: Tetovë
  Salla: online
 • 25 nëntor

  11:00
  Tezë magjistrature
  Hilhal Beqiri

  Rreziqet dhe radikalizimi, resocializimi dhe integrimi në shoqëri të të ardhurve nga luftërat në lindjen e mesme në Republikën e Maqedonisë së Veriut

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Besa Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 25 nëntor

  11:00
  Tezë magjistrature
  Muzafer Islami

  E drejta në punë sipas legjislacionit të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe të drejtës komparative

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Arta Selmani-Bakiu
  Vendi: Tetovë
  Salla: 303.11
 • 25 nëntor

  11:00
  Tezë magjistrature
  Teuta Zylfiqari Ademi

  E drejta e arsimimit dhe parimi i mos diskriminimit

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Agron Rustemi
  Vendi: Tetovë
  Salla: online
 • 25 nëntor

  10:00
  Tezë magjistrature
  Fitore Qorri

  Gjuha angleze si gjuhë e huaj (EFL), Sfidat e menaxhimit të klasës me nxënësit adoleshentë: Një rast studimi i shkollës së mesme" Shtjefen Gjecovi "në Prishtinë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 23 nëntor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Krenar Mjaku

  Ndikimi i faktorëve ekonomikë në arritjet e studentëve që mësojnë anglishten si gjuhë e dytë - një rast studimor nga Kosova

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 23 nëntor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Kemal Mustafa

  Ndikimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në zhvillimin ekonomik lokal të Kërçovës

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Selajdin Abduli
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 23 nëntor

  13:00
  Tezë magjistrature
  Gresa Baxhuku

  Faktorët që ndikojnë në performancën komunikuese të nxënësve të shkollave të mesme

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 20 nëntor

  13:00
  Tezë magjistrature
  Toska Haxhidauti

  Informata kthyese e bashkëmoshatarëve si mjet për të përmisuar aftësinë e të shkruarit në anglisht

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Maja Muhic
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 20 nëntor

  11:30
  Tezë magjistrature
  Yllza Musai

  Motivimi i nxënësve dhe menaxhimi i kohës së lirë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Hasan Jashari
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 20 nëntor

  10:00
  Tezë magjistrature
  Shkëlqim Kozhani

  Menaxhimi i mësimit online gjatë kohës së pandemisë nga mësimdhënësit e shkollave të mesme të ulta në komunën e Lipjanit

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Arafat Shabani
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 20 nëntor

  09:00
  Tezë magjistrature
  Kastriot Luma

  Menaxhimi dhe udhëheqja e drejtorëve në shkollat fillore të komunës së Lipjanit

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Arafat Shabani
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 19 nëntor

  11:00
  Tezë magjistrature
  Fisnike Pllana

  Rëndësia e mësimdhënies së kompetencave ndërkulturore në një klasë të gjuhëve të huaja. Një studim rasti i kryer në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Maja Muhic
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 17 nëntor

  11:00
  Tezë magjistrature
  Ermira Kajtazi

  Ndikimi i lojrave mobile edukative në suksesin e nxënësve

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Majlinda Fetaji
  Vendi: Tetovë
  Salla: https://meet.google
 • 16 nëntor

  11:00
  Tezë magjistrature
  Zyrije Haziri

  Dinamika e shpërndarjes dhe shitjes së produkteve të kompaanisë VIVA në tregun e Kosovës në periudhën 2008-2012

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Nexhbi Veseli
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 13 nëntor

  13:00
  Tezë magjistrature
  Xhejlane Xhelili

  Intertekstualiteti në romanin “Dervishi dhe vdekja” të Mesha Selimoviqit

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Doc. Dr. Meral Shehabi
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 13 nëntor

  10:00
  Tezë magjistrature
  Bujar Sahiti

  Ndërveprimi në klasë dhe ndikimi i tij ne zhvillimin e aftësive të komunikimit të studentëve

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 12 nëntor

  15:00
  Tezë magjistrature
  Vlora Bytyqi

  Ndikimi i rrjeteve sociale në edukim: rasti i shkollave te mesem ne Ferizaj

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Xhemal Zenuni
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813
 • 12 nëntor

  13:00
  Tezë magjistrature
  Emil Eftimovski

  Teknologjia e mveshur në vendin e punës: përfitimet dhe kufizimet në kontestin global dhe atë lokal

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Zamir Dika
  Vendi: Tetovë
  Salla: Skopje Premises 2.11
 • 11 nëntor

  15:00
  Tezë magjistrature
  Taulant Huseini

  Sistemi kushtetues gjysmë presidencial i Federatës Ruse dhe konsolidimi i institucioneve demokratike-Gjendja dhe perspektiva

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Jeton Shasivari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 10 nëntor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Shpati Croj

  Veprat penale të vjedhjeve në territorin e gjykatës themelore në Dibër për periudhën 2015-2020

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 09 nëntor

  10:00
  Tezë magjistrature
  Sadije Haliti

  Pozita juridike-penale e fëmijëve sipas Ligjit të ri për fëmijët në Republikën e Maqedonisë

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 06 nëntor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Besim Demiri

  Delikuenca e të miturve në RMV - Aspekte krahasimore me Republikën e Sllovenisë

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01

Search by

Fakulteti
Cycle
Lokacioni
Google+