Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Arkivi i mbrojtjeve publike

 • 01 prill

  15:00
  Tezë magjistrature
  Habul Ismaili

  Dallimi mes Grabitjes dhe Vjedhjes grabitqare si vepra penale kundër pasurisë

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Besa Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 01 prill

  14:30
  Tezë magjistrature
  Theranda Selimi

  Aplikimi dhe zbatimi i sanksioneve penale ndaj te miturve ne Republiken e Maqedonise se Veriut per periudhen 2009-2018

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Besa Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 01 prill

  14:00
  Tezë magjistrature
  Arbana Reshiti

  Korrupsioni në Republikën e Maqedonisë gjatë periudhës kohore 2010-2018 dhe lufta kundër tij

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Besa Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 01 prill

  13:30
  Tezë magjistrature
  Gent Beqiri

  Tipet e krimit të organizuar italian, aspekte krahasuese me Maqedoninë

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.02
 • 01 prill

  13:00
  Tezë magjistrature
  Birsen Jonuzi

  Veprat penale kundër njerëzimit aspekte nacionale dhe ndërkombëtare

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.02
 • 01 prill

  12:30
  Tezë magjistrature
  Arbër Zhuta

  Luftimi i bandave kriminale në Maqedoni

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 01 prill

  12:00
  Tezë magjistrature
  Edona Ramani

  Dhuna në familje, shkaqet e paraqitjes në familjet shqiptare në rajonin e Pollogut, periudha kohore 2013-2018

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 31 mars

  14:00
  Tezë magjistrature
  Bardhyl Limani

  Regjimi pasuror i bashkëshortëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe në të drejtën Evropiane

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Emine Zendeli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 31 mars

  12:30
  Tezë magjistrature
  Biljana Pavlovska

  Dënimi me vdekje - sanksion ligjor apo shkelje e të drejtës së jetës

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 28 mars

  11:00
  Tezë magjistrature
  Ibush Vishi

  Poetika e Bedri Hysës

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Zeqir Kadriu
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC 1001.04
 • 27 mars

  12:00
  Tezë doktorature
  Lulzime Nuredini-Mehmedi

  Konsumi si faktor në rritjen ekonomike - aspekti krahasues i Maqedonisë dhe vendeve të Evropës Juglindore

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Abdylmenaf Bexheti
  Vendi: Tetovë
  Salla: LH3
 • 23 mars

  14:00
  Tezë doktorature
  Shpresa Kaciku

  Faktoret individuale dhe organizative të sinjalizimit të korrupsionit nga nenpunesit civile të Republikës së Kosovës

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Fadil Zendeli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 23 mars

  10:00
  Tezë magjistrature
  Berin Ismaili

  Rëndësia e vlerësimit të vazhdueshëm në përmirësimin e përformancës së nxënësve - Studim rasti në shkollën fillore ‘Liria’ Tetovë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC 1001.04
 • 19 mars

  15:00
  Tezë magjistrature
  Hisen Kurtishi

  Ndryshimet politike në Republikën e Maqedonis nga vitet 2001 – 2015

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Jonuz Abdullai
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 19 mars

  14:00
  Tezë magjistrature
  Mirjeta Avziu

  Ndikimi i mediave ne politikeberje

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Jonuz Abdullai
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 19 mars

  12:00
  Tezë magjistrature
  Arbesa Selmani Geci

  Vëzhgime mbi të folmet shqipe në rajonin e Drenicës

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Zeqir Kadriu
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC 1001.04
 • 19 mars

  10:00
  Tezë magjistrature
  Valentino Georgievski

  Politika e jashtme e Republikes se Maqedonise se Veriut dhe bashkepunimi i saj me shtetet e Unionit Evropjan.

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Hasan Jashari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 17 mars

  14:00
  Tezë magjistrature
  Florim Selami

  Zbatimi i teknikave të Kontabilitetit Menaxherial në procesin e vendimmarrjes biznesore : Rasti i kompanive në rajonin e Tetovës

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Rufi Osmani
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 17 mars

  14:00
  Tezë doktorature
  Fjolla Kaprolli

  Medijacioni si zgjidhje alternative e kontesteve civile në Republikën e Maqedonisë

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Adnan Jashari
  Vendi: Tetovë
  Salla: LH4
 • 17 mars

  12:30
  Tezë doktorature
  Blerim Halimi

  Masat për sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurë penale me theks të posaçëm paraburgimi - në rrethin e Gjykatës Themelore në Gjilan për periudhën 2011 – 2017

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 17 mars

  11:00
  Tezë magjistrature
  Sazan Horvati

  Promocioni faktor ndikues në rritjen e shitjes - Rasti Ramstor

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Nexhbi Veseli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 12 mars

  15:00
  Tezë magjistrature
  Erda Shabani

  POZICIONIMI I FEMRAVE NË STRUKTURAT E LARTA MENAXHERIALE NË BIZNESET FAMILJARE

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Veland Ramadani
  Vendi: Shkup
  Salla: LH
 • 12 mars

  14:00
  Tezë magjistrature
  Ilmije Iseni

  RËNDËSIA DHE FINANCIMI I AKTIVITETEVE TË NDËRMARRËSISË SOCIALE: RASTE STUDIMI NGA MAQEDONIA E VERIUT

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Veland Ramadani
  Vendi: Tetovë
  Salla: 2.09
 • 11 mars

  14:00
  Tezë magjistrature
  Fatushe Ramani

  Ndikimi i motivimit në performancën e punonjësve në NVM-ve në rajonin e Tetovës

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Doc. Dr. Teuta Veseli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 11 mars

  13:00
  Tezë magjistrature
  Tanja Stojanovska

  Trendet dhe sfidat globale në lidershipin bashkëkohor në arsim

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veton Latifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC 1001.04
 • 11 mars

  13:00
  Tezë magjistrature
  Kristina Kitanovska

  Marketing-shërbimet e shitjes dhe ndikimi i klientëve, faktor i ndërtimit të imazhit të kompanive të sigurimeve-rasti Triglav sigurimet

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Doc. Dr. Teuta Veseli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 10 mars

  11:30
  Tezë magjistrature
  Kosovare Berisha Grepi

  Përfitimet e Bllogut në mësimdhënien e gjuhës Angleze” : Studim nga shkolla e mesme e gjimnazit “Frang Bardhi” në Mitrovice”, Kosove

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC 1001.04
 • 09 mars

  09:00
  Tezë magjistrature
  Rebeka Sulejmani

  BSC dhe implementimi i BSC-së në IPSH Spitalin Klinik të Tetovës

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof.Dr. Izet Zeqiri
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 06 mars

  13:00
  Tezë doktorature
  Mirela Saraçi

  Mendimi letrar dhe estetik modernist në prozën e Mitrush Kutelit

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Hamit Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC 1001.04
 • 06 mars

  12:00
  Tezë magjistrature
  Nertila Arifi

  Stereotypes and Prejudices within Ethnicities in the Republic of North Macedonia

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Doc. Dr. Demush Bajrami
  Vendi: Shkup
  Salla: 2.05 Skopje Campus

Search by

Fakulteti
Cycle
Lokacioni
Google+