COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Arkivi i mbrojtjeve publike

 • 01 mars

  15:00
  Tezë magjistrature
  Drenushe Kurtishi

  Bashkëpunimi dhe komunikimi Drejtor-Mësimdhënës si faktor në ngritjen e cilësisë në shkollat fillore në Gjilan

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Arafat Shabani
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 01 mars

  14:00
  Tezë magjistrature
  Ebru Abduramani

  Vlerësimi Online i Aftësive të të folurit të nxënësve në Republikën e Maqedonisë së Veriut që e mësojnë gjuhën Angleze si gjuhë e huaj, gjatë kohës së pandemisë COVID-19-studim rasti në shkollën ndërkombëtare Maarif

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC 1001.05
 • 26 shkurt

  11:00
  Tezë doktorature
  Florent Azemi

  Shërbimet informative në Kosovë dhe siguria pas vitit 1999

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: BDC
 • 25 shkurt

  13:00
  Tezë doktorature
  Roberta Bajrami

  Ndikimi i lirisë ekonomike në rritjen ekonomike. Analiza empirike e vendeve të evropës qendrore dhe juglindore.

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Besnik Fetai
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 24 shkurt

  14:00
  Tezë magjistrature
  Arsim Shallci

  Ndikimi i përdorimit të humorit në mësimdhënien e gjuhës angleze me nxënës të shkollave të mesme në gjimnazin "Eqrem Çabej" në Vushtrri

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Agim Poshka
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 23 shkurt

  14:00
  Tezë magjistrature
  Nihal Abdullahi

  Regjistrimi i paluajtshmërive, transaksioneve dhe të drejtave të tjera në librat katastral në RMV, me theks të veçantë në Komunën e Tetovës nga viti 2010 e këndej

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Adnan Jashari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 23 shkurt

  13:00
  Tezë magjistrature
  Tomislav Trpeski

  Roli i MPB në parandalimin e veprave të rënda penale në RMV për periudhën 2013-2020

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Blerta Ahmedi Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 22 shkurt

  17:00
  Tezë magjistrature
  Kaltrina Azizi

  Karakteristikat e romaneve të krimit ‘Vizita e Zonjës së Vjetër’ dhe ‘Gjykatësi dhe Ekzekutuesi i Tij’ nga F. Dürrenmatt (Charakteristik der Kriminalromane „Der besuch der alten dame“ und „Der Richter und sein Henker“ von F. Dürrenmatt)

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Hamsi Behluli
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 22 shkurt

  15:30
  Tezë magjistrature
  Blerand Zendeli

  Testimi E2E i ueb aplikacioneve

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Artan Luma
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813
 • 22 shkurt

  15:00
  Tezë magjistrature
  Armend Maliqaj

  Lidhja ndërmjet tipareve te personalitetit, introvert dhe ekstrovert, si dhe aftësitë e të shkruarit në Anglishte si gjuhë e huaj- Një studim i kryer ne UEJL me studentat e programit Master

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 22 shkurt

  14:00
  Tezë magjistrature
  Flakresa Jashari

  Si komunikimi elektronik (ELT) ndikon në mësimdhënien e gjuhës angleze në adoleshentë- një studim nga shkolla e mesme “Ulpiana” në Lipjan

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 22 shkurt

  14:00
  Tezë magjistrature
  Kushtrim Karemani

  Ekzekutimi i masave të enteve ndaj fëmijëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut: 2015-2020

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Blerta Ahmedi Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 22 shkurt

  13:00
  Tezë magjistrature
  Enver Amzai

  Veprat penale kundër të drejtave në marrëdhënie të punës në rrethin e Gjykatës Themelore Shkupi I - në Shkup për periudhën 2014-2019

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 22 shkurt

  11:00
  Tezë magjistrature
  Imer Mala

  Nevoja për STEM edukimin në zhvillimin vokacional të fëmijëve në Kosovë

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Visar Shehu
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813
 • 19 shkurt

  13:00
  Tezë magjistrature
  Amra Xhemaili

  Të kërkuarit falje në gjuhën angleze dhe shqipe. Rast studimi me studentët në Universitetin e Evropës Juglindore

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Agim Poshka
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 19 shkurt

  13:00
  Tezë magjistrature
  Flora Imeri

  Analiza e treguesve financiar si mjet për marrjen e vendimeve menaxheriale: Rasti i firmës “Meti-Komerc” për periudhën 2012-2016

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Fitim Deari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 19 shkurt

  10:00
  Tezë magjistrature
  Nora Lekaj

  Identifikimi i metodave efektive gjatë mësimdhënies së studentëve me vështirësi në të nxënë- Një rast studimi me studentë të gjuhës angleze në Komunën e Ferizajt

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Agim Poshka
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 18 shkurt

  14:00
  Tezë doktorature
  Pajtim Thaçi

  Lidershipi politik ne Balkanin perendimor pas renies se komunizimit

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Jonuz Abdullai
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 18 shkurt

  12:00
  Tezë magjistrature
  Riza Jonuzi

  Analizë komparative e sistemeve pensionale në Maqedoni, Shqipëri dhe Kosovë

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Jonuz Abdullai
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 17 shkurt

  14:00
  Tezë doktorature
  Ekrem Salihu

  E drejta e pengut dhe procedura e regjistrimit të tij ne Republikën e Kosovës dhe në të drejtën komparative

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Adnan Jashari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 17 shkurt

  13:00
  Tezë magjistrature
  Ilir Islami

  Shpërhapja e Misionit të OSBE-së në Shkup dhe mbështetja e autoriteteve për të përvetësuar zhvillimin e sistemit demokratik bazuar në standardet dhe kriteriumet europiane.

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Fadil Zendeli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 17 shkurt

  13:00
  Tezë magjistrature
  Edi Perolli

  Të mësuarit (mësimdhënia) e gjuhës angleze, si gjuhë e huaj, përmes ndjeshmërisë kulturore” rasti i studimit nga Shkolla e Mesme “Loyola Gymnasium” në Prizren

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Agim Poshka
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 17 shkurt

  13:00
  Tezë magjistrature
  Avije Saliu

  Analiza e performancës ekonomike dhe financiare të kompanive të rajonit të Tetovës

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Rufi Osmani
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 17 shkurt

  13:00
  Tezë magjistrature
  Ivo Stojanoski

  Rrezikimi i sigurisë përmes sistemeve informatike

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 17 shkurt

  12:00
  Tezë magjistrature
  Stefani Anevska

  Pozita e fëmijëvë në rrezik sipas legjislacionit nacional të RMV-së dhe normave ndërkombëtare

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Blerta Ahmedi Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 17 shkurt

  11:00
  Tezë magjistrature
  Uran Malaj

  Strategji për motivimin e nxënësve ngurrues që të flasin në orën e gjuhës angleze si gjuhë e huaj

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 17 shkurt

  11:00
  Tezë magjistrature
  Ana Damjanovska

  Fenomenologjia e veprave penale Themelimi i raportit të robit dhe transportimi i personave që janë në raport të robit gjatë periudhës 2014-2020

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Blerta Ahmedi Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 17 shkurt

  10:00
  Tezë magjistrature
  Diellza Berjani

  Efekti i mësimit nga përvoja në përmisimin e performancës së studentëve të gjuhës angleze si gjuhë e huaj në shkollën e mesme “Hivzi Sylejmani” në Fushë Kosovë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 16 shkurt

  13:00
  Tezë magjistrature
  Ermira Maloku

  Performanca financiare e sektorit bankar në Republikën e Kosovës, Analizë krahasimore e Raiffeisen Bankës dhe TEB Bankës

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Rufi Osmani
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 16 shkurt

  13:00
  Tezë magjistrature
  Kaltrina Limani

  Krahasimi mes sanksioneve kundërvajtëse dhe atyre penale – me theks të veçantë gjobës dhe dënimit në të holla, në Republikën e Maqedonisë së Veriut nga viti 2006

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01

Search by

Fakulteti
Cycle
Lokacioni
Google+