COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Arkivi i mbrojtjeve publike

 • 27 maj

  11:00
  Tezë magjistrature
  Merve Shaini

  Detyrimet tatimore gjatë qarkullimit të paluajtshmërive në RMV me theks të veçantë në Qytetin e Shkupit nga viti 2020 e këndej

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Adnan Jashari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 27 maj

  10:00
  Tezë magjistrature
  Shkelqim Sadiki

  Reformat fiskale në sektorin e tatimeve-nevoja dhe arsyeshmëria për një sistem optimal tatimor ne Republikën e Maqedonisë së Veriut

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Doc. Dr. Shpresa Alija
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 24 maj

  10:00
  Tezë magjistrature
  Gjilsime Rexhepi

  Sistemi i mbrojtjes sociale në Republikën e Maqedonisë së Veriut (politikat dhe shërbimet)

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Agron Rustemi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 23 maj

  15:00
  Tezë magjistrature
  Pajtesa BIsha

  “Njohja dhe respektimi i të Drejtave të Njeriut në Shqipërine postkomuniste”

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Zemri Elezi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 23 maj

  13:00
  Tezë doktorature
  Driola Sususri

  ROLI I GJYKATËS KUSHTETUESE NË FORCIMIN E SHTETIT TË SË DREJTËS NË REPUBLIKËN E KOSOVËS, SHQIPËRISË DHE MAQEDONISË SË VERIUT

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Zemri Elezi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 20 maj

  14:00
  Tezë doktorature
  Marigona Xhemaili

  Кontrata mbi softuerin si shërbim (SaaS Agreement): Studimi, dhe Analiza e SaaS Kontratës në Maqedoninë e Veriut

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Adnan Jashari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 815.01
 • 18 maj

  15:00
  Tezë magjistrature
  Kaltrina Sulejmani

  Mbrojtja e viktimave të dhunës në familje në bazë të legjislacionit te Republikes së Maqedonisë së Veriut dhe instrumentave ndërkombëtare

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Blerta Ahmedi Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 815.02
 • 17 maj

  13:30
  Tezë magjistrature
  Kushtrim Darlishta

  Terrorizmi dhe aktet terroriste – me vështrim të veçantë në RMV

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Vedije Ratkoceri
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 16 maj

  13:00
  Tezë magjistrature
  Magdalena Tashkovska

  Ndikimi i gjuhës angleze në komunikimin e rrjeteve sociale në gjuhën maqedonase

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC Room/ LCC
 • 12 maj

  14:00
  Tezë doktorature
  Shkurte Luma-Osmani

  Zbulimi i rregullave për arsyetimet kauzale hulumtuese dhe konsiderimi etik në studimet observuese me të dhëna publike

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Florije Ismaili
  Vendi: Tetovë
  Salla: 816.08
 • 12 maj

  13:00
  Tezë magjistrature
  Mentor Vejseli

  Krahasimi mes HDD dhe SSD memorieve nga aspekti i sigurisë në rikthimin e te dhënave

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Mentor Hamiti
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813
 • 06 maj

  11:00
  Tezë doktorature
  Besmir Sejdiju

  Integrimi në kohë reale i semantikës në të dhëna rrëke heterogjene të sensorëve me kontekst në Internetin e Gjërave

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Florije Ismaili
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813
 • 05 maj

  13:00
  Tezë magjistrature
  Muhammed Agai

  Vlerësimi i cenueshmërisë kibernetike në shtëpi të mençura të bazuara në IoT

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Artan Luma
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813
 • 04 maj

  15:00
  Tezë magjistrature
  Qemran Shabani

  Zbulimi i veprave penale kundër natyrës dhe ambientit jetësor në Republikën e Maqedonisë së Veriut:2015-2020

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Blerta Ahmedi Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 815,02
 • 04 maj

  13:00
  Tezë magjistrature
  Hanife Osmani

  Mospërputhja midis qëndrimeve dhe perceptimeve të profesorëve dhe studentëve ndaj të menduarit kritik në klasë - Një studim rasti në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë dhe Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina” në Kosovë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Andrew Goodspeed
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC Room/ LCC
 • 29 prill

  14:00
  Tezë magjistrature
  Pranvera Lami

  Analiza e nivelit të decentralizimit fiskal në Republikën e Shqipërisë, rast studimor bashkia e Dibrës

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Rufi Osmani
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 29 prill

  14:00
  Tezë doktorature
  Herolinda Murati Leka

  NDIKIMI I EKOSISTEMIT TË INOVACIONIT NË ZHVILLIMIN E PRODUKTEVE TË REJA DHE PERFORMANCËN E FIRMAVE: DËSHMI NGA SEKTORI I TIK-ut në KOSOVË

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Veland Ramadani
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 26 prill

  13:00
  Tezë magjistrature
  Nora Selimi

  Vepra Penale e vrasjes e kryer nga ana e të miturve në rrethin e Gjykatës Themelore në Tetovë për periudhën (2010-2019)

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 806,01
 • 26 prill

  13:00
  Tezë magjistrature
  Neim Qamili

  Ndikimi i rrethanave te jashtzakonshme ne ndryshimin e kontratave-rasti i pandemise, me theks te vecante ne RMV

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Adnan Jashari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 26 prill

  13:00
  Tezë magjistrature
  Sara Sadiki

  Impakti ekonomik i pandemisë COVID-19: rasti i RMV

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Shenaj Haxhimustafa
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 20 prill

  12:00
  Tezë magjistrature
  Kristina Gashi Bytyçi

  Qasja psikologjike në Mësimdhënien e Gjuhës Agleze në shkollat fillore – Rast studimi në SHMFU ‘Tefik Çanga”- Ferizaj

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Arafat Shabani
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC Room/ LCC
 • 18 prill

  15:00
  Tezë magjistrature
  Artan Kaqkini

  Efektshmëria e mësimit të Gjuhës Angleze në bazë të lojës me nxënësit e rinj

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC Room/ LCC
 • 18 prill

  14:00
  Tezë magjistrature
  Nuri Ganiji

  Roli i drejtorit në menaxhimin e bashkëpunimit të shkollës me prindërit në shkollat e Komunës së Bërvenicës

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Arafat Shabani
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC Room/ LCC
 • 18 prill

  12:00
  Tezë magjistrature
  Ilir Gashi

  Roli i drejtorëve në planifikimin, menaxhimin dhe udhëheqjen e shkollës: Rasti i shkollave të komunës së Pejës

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Demush Bajrami
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC Room/ LCC
 • 15 prill

  14:30
  Tezë magjistrature
  Egzona Mustafa

  Kanuni si intertekst në romanian “Prilli i thyer”të Ismail Kadaresë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Doc. Dr. Meral Shehabi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC Room/ LCC
 • 15 prill

  13:00
  Tezë magjistrature
  Vjollca Dobërdoli

  Roli i mësimdhënësit në mësimdhënie dhe të mësuarit online- Studim rasti në Shkollën e Mesme të ulët "Bahri Kuçi" në Vushtrri

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 14 prill

  13:45
  Tezë magjistrature
  Laureta Ceka

  Mësimi online tek fёmijёt e vegjёl gjatё pandemisё sё COVID-19 dhe Pёrvojat e mёsimdhёnёsve nё shkollat fillore tё Tetovёs

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC Room/ LCC
 • 14 prill

  12:00
  Tezë doktorature
  Mr. Shyhrete Morina

  Veçoritë gjuhësore dhe etnolinguistike në veprat e Ndre Mjedës

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Mustafa Ibrahimi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC Room/ LCC
 • 13 prill

  15:00
  Tezë magjistrature
  Edlira Palloshi Disha

  Dezinformimi si mjet në fushatat politike – mënyra se si audienca e percepton dezinformimin – rast studimor Republika e Maqedonisë së Veriut

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Agron Rustemi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 13 prill

  09:00
  Tezë magjistrature
  Donjeta Haxhiu Miftari

  Faktorët që ndikojnë në motivimin dhe performancën e mësimdhënësve të gjuhës angleze

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Maja Muhic
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online

Search by

Fakulteti
Cycle
Lokacioni
Google+