Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Arkivi i mbrojtjeve publike

 • 20 shtator

  11:00
  Tezë magjistrature
  Veton Shemsedini

  NATO në shërbim të paqes

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Etem Aziri
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 18 shtator

  11:00
  Tezë doktorature
  Anton Gojani

  Administrimi dhe menaxhimi i cilesise ne arsimimin e larte ne Kosove

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Hasan Jashari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 17 shtator

  14:00
  Tezë magjistrature
  Muhammed Izeti

  Administrimi dhe denacionalizimi i Vakëfit të Bashkësisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut me vështrim të posaçëm në Rajonin e Tetovës.

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Jeton Shasivari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.02
 • 17 shtator

  12:00
  Tezë magjistrature
  Muxhahid Islami

  Islami politik tek Izedbegoviqi

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Ali Pajaziti
  Vendi: Shkup
  Salla: LH
 • 17 shtator

  11:00
  Tezë doktorature
  Dardan Vuniqi

  Aspektet kushtetuese te qeverisjes lokale ne Europen juglindore me fokus ne Republiken e Kosoves ne periudhen e tranzicionit

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Zemri Elezi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 17 shtator

  11:00
  Tezë doktorature
  Shefqet Avdija

  "Sfidat e efikasitetit të sektorit publik; Sintezë mbi Reformën e Rregullatorëve në Kosovë"

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Hasan Jashari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 17 shtator

  10:00
  Tezë magjistrature
  Valon Kurtishi

  Marrëdhëniet ndëretnike në shoqëritë post komuniste - Rasti i Maqedonisë. Marrëdhëniet mes shqiptarëve dhe maqedonasve në periudhën pas vitit 2001

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Etem Aziri
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 16 shtator

  13:00
  Tezë magjistrature
  Driton Mëziu

  Identifikimi i dallimeve mes ‘gjuhës së përgjithshme angleze’ dhe ‘anglishtes për qëllime specifike’, dhe implikimet për mësimdhënien

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC 1001.05
 • 05 shtator

  12:00
  Tezë magjistrature
  Bojan Mihajlovski

  Analiza e gjurmës ekologjike dhe energjetike si indikatorë të Menaxhimit të Energjisë gjatë tranzicionit drejt qëndrueshmërisë duke përdorur rrjetet sociale

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Bekim Fetai
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813.02
 • 03 shtator

  15:00
  Tezë magjistrature
  Emine Emini

  Bashkëpunimi prind-mësues- nxënës në shkollat fillore në Bujanoc

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Arafat Shabani
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC 1001.05
 • 03 shtator

  14:00
  Tezë magjistrature
  Ajnure Zeqiri

  Motivimi i mësimdhënësve në shkollat e mesme ne Preshevë dhe Bujanoc

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Arafat Shabani
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC 1001.05
 • 02 shtator

  14:00
  Tezë doktorature
  Fisnik Morina

  POLITIKAT KREDITORE TË BANKAVE KOMERCIALE DHE NDIKIMI I TYRE NË SEKTORIN REAL TË EKONOMISË SË KOSOVËS (2005-2018)

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Rufi Osmani
  Vendi: Tetovë
  Salla: LH4
 • 18 korrik

  11:00
  Tezë magjistrature
  Xhejlan Demiri

  Dallimet në udhëheqjen e bizneseve formale dhe joformale, analizë krahasimore. Rasti i Pollogut

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Shpresa Syla
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 17 korrik

  10:00
  Tezë magjistrature
  Laura Laçi

  Procesi i organizimit të politikës së jashtme dhe diplomacisë së Kosovës që nga shtetformimi

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof.Dr. Veton Latifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 16 korrik

  10:00
  Tezë magjistrature
  Bayram Koyuncu

  Rritja e motivimit për mësim në programimkompjuterik nëpërmjet të modelit për mësimdhënie të bazuar në robotikë në shkollat e mesme në Maqedoni

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Majlinda Fetaji
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813.02
 • 15 korrik

  13:00
  Tezë doktorature
  Behije Ibrahimi

  PROMOVIMI I TRASHËGIMISË NATYRORE DHE KULTURORE PËR ZHVILLIMIN E TURIZMIT NË KRAHINËN E GORËS (KOSOVË, MAQEDONI, SHQIPËRI)

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof.Dr. Ilia Kristo
  Vendi: Tetovë
  Salla: LH4
 • 15 korrik

  12:00
  Tezë magjistrature
  Izaim Halili

  Shpërblimi i dëmit jomaterial në Republikën e Maqedonisë me theks të veçantë në territorin e Gjykatës Themelore Shkupi II - Shkup, nga viti 2015 e këndej

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Adnan Jashari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.02
 • 15 korrik

  12:00
  Tezë doktorature
  Mr. Elvira Kica

  Perceptimet e martesës dhe mundësive sociale në romanet “Ema” dhe “Krenari dhe Paragjykim” nga Xhejn Osten

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Andrew Goodspeed
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC 1001.05
 • 15 korrik

  10:00
  Tezë magjistrature
  Arjeta Idrizi-Begzati

  Korniza ligjore e regjistrimit të paluajtshmërive në Republikën e Maqedonisë

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Emine Zendeli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 12 korrik

  10:00
  Tezë magjistrature
  Abdurahman Saloski

  Menaxhimi islam, rëndësia dhe zbatimi i tij dhe aplikimi në fushën e bankave islame në Lindjen e Mesme

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Shenaj Haxhimustafa
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 11 korrik

  14:00
  Tezë doktorature
  Avni Arifi

  TREGU I PUNËS PËR TË RINJTË NË VENDET NË ZHVILLIM – NJË MAKRO DHE MIKRO ANALIZË E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Stefan Qirici
  Vendi: Tetovë
  Salla: LH4
 • 11 korrik

  13:00
  Tezë magjistrature
  Mubarek Selimi

  Parashikimi i çmimeve të aksioneve bazuar në lajmet financiare

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Adrian Besimi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813.02
 • 11 korrik

  12:00
  Tezë doktorature
  Mr. Alma Lama

  Efekti i arsimimit gjithëpërfshirës në studentët me vështirësi specifike të të nxënit dhe metodologjia e mësimdhënies në Kosovë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Agim Poshka
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC 1001.05
 • 11 korrik

  12:00
  Tezë magjistrature
  Mertcan Şimşir

  Roli i turizmit ne ekonominë e Turqisë

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Shenaj Haxhimustafa
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.02
 • 11 korrik

  12:00
  Tezë magjistrature
  Besian Selmani

  Politikat qeveritare dhe komunale në përkrahje të ndërmarrësisë dhe bizneseve në Kosovë, rast studimor Komuna e Gjilanit

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Shpresa Syla
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 11 korrik

  12:00
  Tezë magjistrature
  Valmire Mehmeti Kastrati

  Shfrytëzimi i Rrjeteve Sociale nga Nxënësit e Shkollave të Mesme, Efektet Pozitive dhe Negative

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Mentor Hamiti
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813.02
 • 11 korrik

  11:00
  Tezë magjistrature
  Ilir Bekteshi

  Mësimdhënia e Anglishtes tek nxënësit e rinj nëpërmjet metodës së integruar të aftësive gjuhësore- Një studim i kryer në shkollat fillore të Prishtinës

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC 1001.05
 • 11 korrik

  10:00
  Tezë magjistrature
  Raifcan Şimşir

  Praktika e hoteleve të qëndrueshme në Turqi: Hulumtim në Izmir dhe Kushadasi

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Shenaj Haxhimustafa
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 11 korrik

  10:00
  Tezë magjistrature
  Enis Limani

  Analiza e Big Data dhe ndikimi i tyre ne vendimmarrje biznesore

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Xhemal Zenuni
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813.02
 • 10 korrik

  10:00
  Tezë magjistrature
  Bleran Ibraimi

  ANALIZA FINANCIARE E MENAXHIMIT TË NDËRMARJES PUBLIKE KOMUNALE “TETOVA” PERIUDHA (2010-2018)

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Rufi Osmani
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01

Search by

Fakulteti
Cycle
Lokacioni
Google+