Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Arkivi i mbrojtjeve publike

 • 20 shtator

  09:30
  Tezë magjistrature
  Zulejha Useini

  "Financat sociale dhe perspektivat e saj në Republikën e Maqedonisë”

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Gadaf Rexhepi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 19 shtator

  13:00
  Tezë magjistrature
  Shehide Ramadani Gashi

  Vështirësitë në mësimin e gjuhës angleze: faktorët që ndikojnë tek studentët individual kur gjuha angleze mësohet si gjuhë e dytë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 19 shtator

  12:00
  Tezë magjistrature
  Sanja Saveska

  "Teknikat për përzgjedhjen e punëtorëve"

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Brikend Aziri
  Vendi: Tetovë
  Salla: LH4
 • 19 shtator

  12:00
  Tezë magjistrature
  Filloreta Ismajli Latifaj

  Efektiviteti i punës në palë dhe punës në grup në mësimdhënien e gjuhës angleze të nxënësve në Gjilan

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 19 shtator

  11:00
  Tezë magjistrature
  Valmira Sherifi

  “Hulumtimi i kënaqshmërisë së konsumatorëve nga cilësia e produkteve të kompanisë Swisslion – Agroplod Resen”

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Nexhbi Veseli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 19 shtator

  11:00
  Tezë magjistrature
  Albina Avdiji

  Ndikimi i detyrave të shtëpisë në mësimin e nxënësve - Një studim i kryer në shkollën e mesme 'Sezai Surroi' në Bujanoc

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 19 shtator

  10:00
  Tezë magjistrature
  Albulenë Vatovci

  Të ndërtuarit e përgjegjësive shoqërore nga të mësuarit e gjuhës angleze

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 18 shtator

  14:30
  Tezë magjistrature
  Arbenit Zeqiri

  PARANDALIMI I VEPRAVE PENALE PËRMES PROCESIT EDUKATIVO ARSIMOR NE SHKOLLAT E MESME NË RAJONIN E TETOVËS

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Besa Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 18 shtator

  14:00
  Tezë magjistrature
  Alban Gjoshi

  Grabitja dhe vjedhja grabitqare sipas Kodit Penal të Kosovës, me vështrim të veçantë në rrethin e Gjykatës Themelore në Gjakovë për periudhën 2008-2012.

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 18 shtator

  13:30
  Tezë magjistrature
  Valmir Ajrullai

  Kriminaliteti i jakes se bardhe

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Besa Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 18 shtator

  13:00
  Tezë magjistrature
  Albin Bexheti

  Standardet e te drejtes penale nderkombetare per gjykim te drejte ne procedure penale

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Besa Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 17 shtator

  13:00
  Tezë magjistrature
  Islam Bekaj

  Sfidat e platformës Office 365 në Republikën e Kosovës, studim rasti komuna e Skënderajt

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Mentor Hamiti
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813
 • 17 shtator

  12:00
  Tezë magjistrature
  Sala Hasani Beqiri

  Sfidat e implementimit të mësimdhënies sipas modelit Flipped Classroom në lëndën e Informatikës

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Mentor Hamiti
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813
 • 17 shtator

  10:00
  Tezë magjistrature
  Edona Krasniqi

  Sfidat e Digjitalizimit të Testimit në Shkollat e Mesme të Republikës së Kosovës

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Mentor Hamiti
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813
 • 12 shtator

  10:00
  Tezë magjistrature
  Heroina Selmani

  Rritja e shkathtësisë së nxënësve në të shkruar me anë të përdorimit të teknologjisë - një rast studimor nga shkolla fillore “Skenderbeu” , Raçak (Komuna e Shtimes)

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 10 shtator

  11:00
  Tezë magjistrature
  Julinda Elezi

  Procedura e përmbarimit në legjislacionin e Republikës së Kosovës

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Emine Zendeli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 05 shtator

  10:00
  Tezë magjistrature
  Vigan Marevci

  Ndikimi i dhunës kibernetike në procesin e mësimdhënies dhe mësimnxënies në shkollat e mesme të Lipjanit, Kosovë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 28 gusht

  12:00
  Tezë magjistrature
  Ivo Kamberski

  Mekanizmat nacional të informimit dhe studim krahasues i modeleve të shteteve anëtare të Unionit Evropjan dhe R.M mbi trafikimin me njerëz

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Bekim Nuhija
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 24 gusht

  10:00
  Tezë magjistrature
  Maja Mitrevski

  "Modelet e parashikimit të falimentimit të korporatave: Aplikimi i modelit Altman" Z "për krizën financiare"

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Hyrije Abazi-Alili
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 14 korrik

  15:00
  Tezë doktorature
  Hasan Asani

  Kontributi i organizatave nderkombetare Islamike ne çështjen e paqës dhe sigurisë nderkombëtare

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Jonuz Abdullai
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 14 korrik

  13:00
  Tezë magjistrature
  Havushe Iljazi

  Sfidat e arsimit të lartë në Ballkanin Perëndimor

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Hasan Jashari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 13 korrik

  11:00
  Tezë magjistrature
  Besir Aliu

  Roli dhe kompetencat e prokurorit publik në procedurën e shkurtuar dhe procedurën e rregullt në bazë të ligjit të ri të procedurës penale

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Besa Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 13 korrik

  10:00
  Tezë magjistrature
  Raif Deari

  Analiza dhe krahasimi i NoSQL bazave te te dhenave me modelin relacional

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Majlinda Fetaji
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813
 • 13 korrik

  10:00
  Tezë magjistrature
  Milena Petrovska

  “Roli i gjinisë gjatë trashëgimit të biznesit: Evidencë nga bizneset familjare në Maqedoni "

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Veland Ramadani
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 13 korrik

  10:00
  Tezë magjistrature
  Nazmi Jusufi

  Tabela informative intra-organizative e bazuar ne Web

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Artan Luma
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813
 • 13 korrik

  09:30
  Tezë magjistrature
  Besar Spahija

  Determinimi i ndikimit të Supply Chain Management për B2B në tregun e Kosovës

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Adrian Besimi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813
 • 13 korrik

  09:00
  Tezë doktorature
  Emira Limani

  “Roli i brendeve në brendimin kombëtar: Rasti i Kosovës”

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Nexhbi Veseli
  Vendi: Tetovë
  Salla: LH4
 • 12 korrik

  14:00
  Tezë magjistrature
  Viona Rashica

  Diplomacia digjitale si trend i shekullit njezet e nje ne komunikimin diplomatik.

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Ylber Sela
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 12 korrik

  12:00
  Tezë doktorature
  Emine Emurllai

  Politikberja dhe ballansimi ne funksionimin e sistemit politik te SHBA -ve

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Etem Aziri
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 12 korrik

  12:00
  Tezë magjistrature
  Vullnet Xhila

  "Efektet nga bilanci tatimor mbi performancen e kompanive ne rajonin e Struges"

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Rufi Osmani
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01

Search by

Fakulteti
Cycle
Lokacioni
Google+