COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Arkivi i mbrojtjeve publike

 • 17 shtator

  11:00
  Tezë magjistrature
  Vjollca Adili

  Menaxhimi dhe reformat e planprogrameve mësimore në arsimin fillor

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Hasan Jashari
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC 1001.05
 • 16 shtator

  10:00
  Tezë magjistrature
  Donjeta Murtezaj

  Niveli i kurajës së studentëve kur performojnë detyra që kërkojnë të menduarit kritik nëpërmjet strategjive të studimit të kombinuar

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Maja Muhic
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 15 shtator

  12:00
  Tezë magjistrature
  Blinerë Hoti

  Roli i titrave në përvetesimin e gjuhës së huaj: Një rast studimi me nxënesit e një shkollë publike në Prishtinë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 15 shtator

  11:00
  Tezë magjistrature
  Vlora Karavidaj

  Ndikimi i efektivitetit të Audio librave në shqiptimin e nxënësve të gjuhës angleze me nivele të ndryshme të anglishtes

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 15 shtator

  10:00
  Tezë magjistrature
  Ilir Brestovci

  Ndikimi i teknologjisë në zhvillimin e shkathtësisë së shkrimit në Gjuhën Angleze- Një studim i kryer në Gjilan

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 14 shtator

  16:00
  Tezë magjistrature
  Korab Dragidella

  Strategjia dhe zbatimi i SEO për një kompani lokale

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Azir Aliu
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813
 • 14 shtator

  14:00
  Tezë magjistrature
  Fiona Abazi-Ismani

  Procedura penale për të mitur në Republikën e Maqedonisë së Veriut

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Jeton Shasivari
  Vendi: Tetovë
  Salla: online
 • 11 shtator

  12:00
  Tezë magjistrature
  Aferdita Seferi

  Pozita e femrës dhe aspekti social në prozat e Migjenit

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Doc. Dr. Meral Shehabi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC 1001.05
 • 04 shtator

  11:00
  Tezë magjistrature
  Jasmina Illomanoska

  Vrasja gjatë kryerjes së dhunës në familje

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 02 shtator

  14:00
  Tezë magjistrature
  Amir Ismaili

  Krahasimi i medotave të vlerësimit kompjuterik me ato tradicionale në dy shkolla fillore në Gjilan

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 02 shtator

  13:00
  Tezë magjistrature
  Haki Salihi

  Vepra penale vrasje e kualifikuar në territorin e Gjykatës Themelore në Tetovë për periudhën 2013-2018

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Vedije Ratkoceri
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 02 shtator

  12:00
  Tezë magjistrature
  Arbërie Kurteshi

  Rritja e kompetencës interkulturore nëpërmjet orëve te gjuhës angleze

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Maja Muhic
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 31 gusht

  14:00
  Tezë magjistrature
  Gjorgji Kocovski

  Format e kriminalitetit kompjuterik

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 31 gusht

  14:00
  Tezë doktorature
  Liburn Mustafa

  Ligjërimi nacionalist shqiptar në Kosovë 1945-1999, vazhdimësia e tij në periudhën e pasluftës dhe ndikimi i tij në ligjërimin publik dhe politik - skice te re te printuar

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Ali Pajaziti
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 31 gusht

  13:00
  Tezë magjistrature
  Meirem Miftari Jao

  Marrëveshja për pranimin e fajësisë në praktikën gjyqësore të Gjykatës Themelore Gostivar (2014-2018)

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Vedije Ratkoceri
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 27 gusht

  11:00
  Tezë magjistrature
  Valon Aqifi

  Legalizimi i objekteve pa leje ndërtimi në legjislacionin dhe praktikën e Republikës Maqedonisë

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Arta Selmani-Bakiu
  Vendi: Tetovë
  Salla: online
 • 26 gusht

  14:00
  Tezë magjistrature
  Blerand Rexhepi

  Profili i personave që vuajnë dënimin në burgun e Tetovës në periudhën 2012-2019

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 26 gusht

  13:00
  Tezë magjistrature
  Rina Zejneli

  Alkooli si shkaktar i kryerjes së veprave penale në komunikacionin rrugor në Republikën e Maqedonisë së Veriut për periudhën 2015-2020

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Vedije Ratkoceri
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 25 gusht

  15:00
  Tezë magjistrature
  Hatixhe Limani

  Aspekte krahasimore të sanksioneve penale në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe në Republikën e Kosovës

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Besa Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 25 gusht

  14:00
  Tezë magjistrature
  Fat Mustafa

  Delikuenca e të miturve në rrethin e Gjykatës së Gjilanit nga viti 2008-2018

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 25 gusht

  13:00
  Tezë magjistrature
  Laura Tahiri

  Dhuna në familje dhe krimet martesore në Kosovë në periudhën 2013 - 2019

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Vedije Ratkoceri
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 25 gusht

  11:00
  Tezë magjistrature
  Fatmire Azizi

  Respektimi i interesit të fëmijës përmes institutit të prindërisë së përbashkët pas shkurorëzimit

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Arta Selmani-Bakiu
  Vendi: Tetovë
  Salla: online
 • 24 gusht

  14:00
  Tezë magjistrature
  Kaltrina Dardhishta

  Krimi kibernetik në RMV - aspekte krahasimore me vendet e UE-së

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Vedije Ratkoceri
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 24 gusht

  13:00
  Tezë magjistrature
  Dora Arifi

  Lidhshmëria mes faktorëve mikro-gruporë dhe socio-patologjikë të kriminalitetit ne rajonin e Tetovës për periudhën 2010-2019

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Besa Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 20 gusht

  12:00
  Tezë doktorature
  Mr. Elsa Vula

  Problematika e ekuivalencës gjatë përkthimit të teksteve letrare nga shqipja në gjuhën angleze - Hulumtim empirik i përkthimit të teksteve letrare nga ana e studentëve shqiptarë në gjuhën angleze

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr.Elida Tabaku
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 17 gusht

  14:00
  Tezë doktorature
  Mr. Valentina Nimonaj

  Çështje etnolinguistike dhe pedagogjike të abetareve shqipe në Kosovë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Mustafa Ibrahimi
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 18 korrik

  10:00
  Tezë magjistrature
  Dritë Vishi

  ASPEKTI FINANCIARË I PABARAZISË SË EKONOMIVE FAMILJARE: RASTI I KOSOVËS

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Hyrije Abazi-Alili
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 17 korrik

  14:00
  Tezë magjistrature
  Fitore Abduli

  Religjioni si variabël eksploruese e orientimit ndërmarrës

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Veland Ramadani
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 17 korrik

  10:00
  Tezë magjistrature
  Besim Zeqiri

  SPECIFIKAT E QEVERISJES KORPORATIVE NË BIZNESET FAMILJARE NË KOSOVË

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Veland Ramadani
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 17 korrik

  10:00
  Tezë magjistrature
  Fitore Nebihi Dragaj

  Përfitimet e përdorimit të metodës demonstruese në mësimdhënie të Gjuhës Angleze të nxënësit e dizajnit - rast studimi nga shkolla e mesme profesionale ‘’Qendra e Kompetencës’’ në Skenderaj, Republika e Kosovës

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online

Search by

Fakulteti
Cycle
Lokacioni
Google+