Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Arkivi i mbrojtjeve publike

 • 18 prill

  14:00
  Tezë magjistrature
  Pajtim Rashiti

  Faktorët e miratimit të Mobile commerce në Kosovë

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Profesor i titulluar Gjoko Stamenkov
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813
 • 13 prill

  14:00
  Tezë magjistrature
  Nusret Asani

  Dënimi me gjobë si dënim kryesor në rrethin e Gjykatës Themelore në Tetovë për periudhën 2007-2012

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 12 prill

  11:00
  Tezë magjistrature
  Xhemail Grisholli

  Faktorët që ndikojnë në dëshirën e fëmiut të mëson Anglishtën në moshën parashkollore-rast studimi nga shkolla Dr. Ibrahim Rugova në Obiliq

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 10 prill

  15:00
  Tezë magjistrature
  Muzemil Osmani

  Mbrojtja e nevojshme dhe nevoja ekstreme në të drejtën penale islame dhe në të drejtën penale pozitive

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Jeton Shasivari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.02
 • 03 prill

  14:00
  Tezë magjistrature
  Arlind Loxha

  Hipoteka e kontraktuar – themelimi dhe ekzekutimi në Republikën e Kosovës

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Emine Zendeli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 02 prill

  12:00
  Tezë magjistrature
  Egzon Dobroshi

  Proceset e ecurise se Kosoves drejt Unionit Evropian -aspektet krahasuese me Norvegjine

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Doc. Dr. Merita Zylfiu
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 30 mars

  14:00
  Tezë magjistrature
  Flakron Rexhepi

  Veprat penale te keqperdorimit te substancave narkotike ne regjionin e Gjilanit gjate periudhes 2010-2015

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Besa Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 29 mars

  13:00
  Tezë magjistrature
  Leonard Maloku

  Marketing logjistika faktor i suksesit në tregtinë е Kosovës. Rasi i kompanisë "Buçaj"

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Nexhbi Veseli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101-02
 • 29 mars

  12:00
  Tezë magjistrature
  Shkelqim Veseli

  Lufta kunder ekstremizmit te dhunshem - aspekte rajonale ballkanike

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Besa Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 27 mars

  15:00
  Tezë doktorature
  Mensut Ademi

  Pozita juridiko-penale dhe kriminologjike e personave të mitur në Republikën e Kosovës për periudhën kohore 2006 – 2016

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 27 mars

  15:00
  Tezë magjistrature
  Marija Dimovska

  Kontratat martesore në Evropë- de lege lata dhe de legeferenda

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Emine Zendeli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.02
 • 27 mars

  15:00
  Tezë magjistrature
  Imer Aliu

  Analiza komparative e raporteve vjetore për të drejtat e njeritu të Departamentit Amerikan të Shtetit dhe Komisionit Evropian për Maqedoninë në periudhën kohore 2007-2016

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Jonuz Abdullai
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 27 mars

  14:00
  Tezë magjistrature
  Jeton Qazimi

  Kontributi i bashkëshortëve martesor në mbajtjen e fëmijeve në sistemit juridik të Republikës së Maqedonisë

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Emine Zendeli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 27 mars

  13:15
  Tezë magjistrature
  Dijana Emri

  Të drejtat e minoriteteve në Republikën e Maqedonisë dhe në nivel ndërkombëtar

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Bekim Nuhija
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 27 mars

  13:00
  Tezë magjistrature
  Shafi Adili

  NDIHMA JURIDIKE FALAS NË RM

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Jonuz Abdullai
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 26 mars

  15:00
  Tezë magjistrature
  Arsim Neziri

  Ballkani perëndimor në rrugën e integrimit Evropian, me theks të veçant implementimi institucional

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof.Dr. Hasan Jashari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 26 mars

  14:00
  Tezë magjistrature
  Ardit Saliu

  Integrimi i LonTalk protokollit në IP me anë të middleware komponentës

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Azir Aliu
  Vendi: Tetovë
  Salla: Technology Park
 • 26 mars

  14:00
  Tezë magjistrature
  Eduan Uzairi

  Trafikimi me njerëz për qëllime prostitucionale

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Bekim Nuhija
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.02
 • 15 mars

  12:00
  Tezë magjistrature
  Meriton Murtezi

  Dobitë e përdorimit të qasjes së bazuar në projekte – Një studim i kryer në Preshevë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 15 mars

  11:00
  Tezë magjistrature
  Njomza Jakupi

  Përdorimi i mësimit së gjuhës përmes komunikimit për të promovuar edukimin nxënësi në qendër

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 15 mars

  09:00
  Tezë magjistrature
  Florinë Myrtaj

  Ndikimi i të vlerësuarit në arritjen e përgjithshme të nxënësve në Kolegjin Mehmet Akif –Një studim rasti me nxënësitë e klasës së 10të

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 13 mars

  14:00
  Tezë magjistrature
  Driton Sylaj

  Teknikat e përkthimit që lehtësojnë mësimin e gjuhës angleze në gjimnazin: 'Kongresi i Manastirit

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Arta Toci
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 12 mars

  15:00
  Tezë magjistrature
  Arif Selami

  Krahasimi i zgjidhjeve për desktop virtualizim, Rast studimi: Implementimi në Universitetin e Evropës Juglindore

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Mentor Hamiti
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813
 • 12 mars

  14:00
  Tezë magjistrature
  Sytrim Syla

  Ligjërimi nga distanca i instruksioneve për ngasje të veturës

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Azir Aliu
  Vendi: Tetovë
  Salla: Parku Teknologjik
 • 09 mars

  14:00
  Tezë doktorature
  Dhurate Hyseni

  Modeli i propozuar për sigurinë në Cloud, i kontrolluar nga Specialisti i Sigurisë për IT - përdorues i fundit

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Betim Çiço
  Vendi: Tetovë
  Salla: LH3
 • 09 mars

  13:00
  Tezë magjistrature
  Fejsal Ismaili

  Institucioni i familjes dhe rregullimi i saj sipas legjislacionit të Republikës së Maqedonisë dhe të Drejtës së Sheriatit

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Emine Zendeli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 09 mars

  10:30
  Tezë magjistrature
  Fatmir Dauti

  Narkomania, ndikimi i saj në shtimin e veprave penale dhe mundësia e parandalimit të tyre në Republikën e Maqedonisë

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Jeton Shasivari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.02
 • 07 mars

  13:00
  Tezë magjistrature
  Mimoza Arifi

  Strategjitë për përshpejtimin e inovacioneve sociale në vendet e Ballkanit

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Gadaf Rexhepi
  Vendi: Shkup
  Salla: 2.04
 • 07 mars

  12:00
  Tezë magjistrature
  Arjeta Shehu Selami

  Kontrata për mbajtje të përjetshme në sistemin Juridik të Republikës së Maqedonisë dhe në të drejtën komparative

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Emine Zendeli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.02
 • 02 mars

  10:00
  Tezë magjistrature
  Valëmira Mehana

  Përmirësimi i aftësive të komunikimit përmes aktiviteteve ekstrakurrikulare të nxënësve fillestar në gjuhën angleze - Rast studimi nga shkolla fillore ’’SHMU-1 Vushtrri

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC

Search by

Fakulteti
Cycle
Lokacioni
Google+