COVID-19 Information

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Arkivi i mbrojtjeve publike

 • 01 korrik

  14:00
  Tezë magjistrature
  Artina Zeqiri

  ROLI I KOMUNIKIMIT EFEKTIV DHE KULTURËS ORGANIZATIVE NË PERFORMANCËN E BIZNESIT

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Gadaf Rexhepi
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 01 korrik

  12:00
  Tezë magjistrature
  Marija Vojnoska

  Roli i kontrollit dhe menaxhimit të cilësisë në përmirësimin e sistemit shëndetësor: me referencë të veçantë në sistemin shëndetësor në Republikën e Maqedonisë

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Gadaf Rexhepi
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 30 qershor

  13:00
  Tezë magjistrature
  Regzon Smërqaku

  Mënyrat efektive e mësimit të leksikut te nxënësit e shkollës fillore Mulla Idrizi në Gjilan, Kosovë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Arta Toci
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 30 qershor

  12:00
  Tezë magjistrature
  Shpëtim Vishi

  Delikuenca e të miturve në territorin e Gjykatës Themelore Ferizaj për periudhën kohore 2014-2019

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 30 qershor

  11:00
  Tezë magjistrature
  Erisa Gashi

  Perceptimi i studentëve në strategjitë e të kuptuarit të lexuarit dhe implikimet për mësimdhënien e të lexuarit- Një studim rasti në Universitetin e Prishtinës

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Maja Muhic
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 30 qershor

  10:00
  Tezë magjistrature
  Duresa Gashi

  Të mësuarit elektronik gjatë mësimit të anglishtes: Konceptet, dhe ndikimi i tyre në përmirësimin e kualitetit në shkollim

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Maja Muhic
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 29 qershor

  11:00
  Tezë magjistrature
  Bekim Lamallari

  Mbrojtja primare shëndetësore në Republikën e Maqedonisë dhe efektet e politikave aktuale shëndetësore

  Fakulteti: Insituti Max van der Stoel
  Mentor: Prof. Dr. Gadaf Rexhepi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 26 qershor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Fatlum Misini

  Influenca e tipareve të personalitetit të mësimdhënësve të gjuhës angleze në efektivitetin e të mësuarit anglisht –rast studimi nga shkolla e mesme “Kuvendi Lezhes``, Vitina, Republika e Kosovës

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 26 qershor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Suat Neziri

  Të drejtat dhe detyrimet e ekspertit në procedurën penale

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Besa Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 26 qershor

  13:00
  Tezë magjistrature
  Egzona Salihu

  Bisedat dhe diskutimet e iniciuara nga mësimdhënsit në klasat ku flitet gjuha e huaj- Një rast studimi me klasat e 9-ta të dy shkollave fillore në komunën e Skenderajit

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 26 qershor

  12:00
  Tezë magjistrature
  Vjollca Aliu

  Akti i të folurit kërkesa te nxënësit shqipfolës të gjermanishtes (Die Sprechhandlung Aufforderung bei den albanischsprachigen Deutschlernenden)

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof.Dr. Biljana Ivanovska
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 26 qershor

  12:00
  Tezë magjistrature
  Arian Shaban

  Ndikimi i lojërave elektronike interaktive në promivimin e aftësive gjuhësore- një studim rasti në Shkollën e Mesme ‘Saraj’

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 25 qershor

  16:00
  Tezë magjistrature
  Elita Asani

  Implementimi dhe Analizimi i Sistemit të Menaxhimit të të Mësuarit si Platformë Digjitale për Mësim Elektronik Interaktiv në Shkollat e Mesme.

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Doc. Dr. Marika Apostolova
  Vendi: Tetovë
  Salla: https://meet.google
 • 25 qershor

  14:30
  Tezë magjistrature
  Ard Zeqiri

  Vizioni Saudi 2030 – Shkaqet, Implementimi dhe Efektet

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Doc. Dr. Agron Çaushi
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 25 qershor

  13:00
  Tezë magjistrature
  Irena Gjerasimovska

  Analiza cilësore e vlerësimit studentor – rasti i Universitetit të Evropës Juglindore

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Abdylmenaf Bexheti
  Vendi: Tetovë
  Salla: BDC
 • 25 qershor

  11:30
  Tezë doktorature
  Mr. Arta Bekteshi.

  Strukturat sintaksore dhe çështjet semantike të mohimit në gjuhën angleze dhe në gjuhën shqipe - analizë kontrastive

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof.Dr. Vilma Tafani
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 25 qershor

  10:00
  Tezë magjistrature
  Gjejlane Shala Morina

  Zhvillimi i kompetencës së komunikimit dhe të shprehurit te nxënësit përmes programeve të gjuhës angleze në arsimin e mesëm të ulët në Kosovë - Studim krahasues i programeve të gjuhës angleze të klasave 7 dhe 8

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 24 qershor

  16:00
  Tezë magjistrature
  Besmira Ibraimi

  Analizë semantike dhe pragmatike mbi sloganet e partive politike në Maqedoni

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Mustafa Ibrahimi
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 24 qershor

  13:00
  Tezë magjistrature
  Ferda Ejupi

  Aspekti juridik dhe praktik i procesit të privatizimit në Republikën e Maqedonisë dhe në të drejtën komparative

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Arta Selmani-Bakiu
  Vendi: Tetovë
  Salla: online
 • 24 qershor

  12:00
  Tezë magjistrature
  Laureta Marke

  Perceptimi dhe moszgjidhja e markave vendase nga konsumatorët e Republikës së Maqedonisë

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Abdylmenaf Bexheti
  Vendi: Tetovë
  Salla: BDC
 • 24 qershor

  12:00
  Tezë magjistrature
  Albana Syla

  Gjithëpërfshirja e fëmijëve me nevoja të veçanta në shkollat fillore ‘Ahmet Hoxha’, ‘Gjon Serreçi’ ‘Tefik Çanga’ dhe ‘Abetarja’ në Ferizaj

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Arafat Shabani
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 24 qershor

  11:00
  Tezë magjistrature
  Rushit Jeta

  Aspektet teorike dhe praktike në menaxhimin dhe udhëheqjen e shkollës bashkëkohore në Kosovë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Hasan Jashari
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 24 qershor

  10:00
  Tezë magjistrature
  Frosina Koteska

  Aspektet juridike dhe kriminologjike të kriminalitetit të dhunës në RMV

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Besa Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 23 qershor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Aleksandra Srbinoska

  Ndikimi i Marketingut Digjital në Ndërgjegjësimin e Brendit

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Jusuf Zeqiri
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 23 qershor

  13:00
  Tezë magjistrature
  Afërdita Hoxha

  Treguesit kryesorë të performancës së drejtorëve të shkollave në arsimin fillor në Kosovë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Hasan Jashari
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 23 qershor

  12:30
  Tezë magjistrature
  Flutra Alija

  DRG sistemi dhe sfidat e zbatimit të tij në Republikën e Maqedonisë - aspekte krahasimore

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Abdylmenaf Bexheti
  Vendi: Tetovë
  Salla: BDC
 • 23 qershor

  12:00
  Tezë magjistrature
  Besjan Pollozhani

  Dëshmia e dëshmitarit si provë në procedurë penale në Republikën e Maqedonisë Veriore, si dhe në aspekt krahasues

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 22 qershor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Ajet Mirzo

  Rëndësia e strategjive të marketingut në qëndrat tregtare

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Jusuf Zeqiri
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 22 qershor

  13:00
  Tezë magjistrature
  Merita Ramadani Sadiku

  Kriminaliteti i organizuar dhe politika e luftimit të krimit të organizuar në Republikën e Maqedonsë së Veriut gjatë viteve 2010-2019

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Besa Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 22 qershor

  12:00
  Tezë magjistrature
  Jetmira Pireva

  Roli i mësimdhënësit në motivimin e nxënësit për arritjet në mësim në shkollat fillore në Prishtinë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Arafat Shabani
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online

Search by

Fakulteti
Cycle
Lokacioni
Google+