Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Arkivi i mbrojtjeve publike

 • 13 nëntor

  15:00
  Tezë magjistrature
  Kaltrina Bavtijari

  Normat relative të interesit – një nga faktorët kyç të kursit të këmbimit – rasti në Maqedoni

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Nasir Selimi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 13 nëntor

  11:00
  Tezë magjistrature
  Florime Sinani

  Qasjet e të mësuarit Gjuhe Angleze në një shkollë fillore shtetërore "Istikball" përballë një shkolle fillore private "Maarif International Schools"

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC 1001.05
 • 13 nëntor

  10:00
  Tezë magjistrature
  Agnesa Jusufi

  Krahasimi ndërmjet udhëzimeve të bazuara në përmbajtje dhe mësimdhënies së gjuhës angleze si gjuhë amtare- rast studimi nga shkolla e mesme Wilson në Tetovë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC 1001.05
 • 13 nëntor

  09:00
  Tezë magjistrature
  Anisa Isufi

  Zbatimi dhe efektiviteti i metodës së mësimdhënies së diferencuar: Studim në shkolla fillore private dhe publike në Gjilan

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Maja Muhic
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC 1001.05
 • 12 nëntor

  16:00
  Tezë magjistrature
  Ali Sadegh Mohammadi

  Komunikimi ndërkombëtar i biznesit mes kulturave të ndryshme: rast studimi i Iranit dhe Gjermanisë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Liljana Siljanovska
  Vendi: Tetovë
  Salla: Skopje Campus
 • 08 nëntor

  15:00
  Tezë doktorature
  Blerim Limani

  Parandalimi i konfliktit ndëretnik nëpërmjet koordinimit të menaxhimit të kuptimit dhe nxitjes së tolerancës politike në Ballkanin Perëndimor

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Nano Ruzhin
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.02
 • 08 nëntor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Albulena Shaqiri

  Integrimi i katër aftësive gjuhësore në mësimin e gjuhës angleze dhe ndikimi i tyre në performancë - Studim i kryer me studentët e shkollës së mesme në Tetovë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC 1001.05
 • 08 nëntor

  08:00
  Tezë magjistrature
  Laureta Alili

  Mosdiskriminimi në të drejtën ndërkombëtare: Rasti i Republikës së Maqedonisë.

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Bekim Nuhija
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.02
 • 06 nëntor

  15:30
  Tezë magjistrature
  Edon Idrizi

  Analiza e profitabilitetit bankar në Republikën e Maqedonisë

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Jeton Mazllami
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 06 nëntor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Faton Krivanjeva

  EFEKTI NGA VLERËSIMI I MALLIT TË IMPORTUAR PËR QËLLIME DOGANORE NË KOSTOT SHTESË TË KOMPANIVE DHE TË HYRAT SHTESË FISKALE NË BUXHETIN E REPUBLIKËS SË KOSOVËS

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Rufi Osmani
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 05 nëntor

  13:00
  Tezë magjistrature
  Emel Osman

  Instituti i avokatisë, roli dhe rëndësia e avokatit në procedurë penale në Republikën e Maqedonisë së Veriut

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Besa Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 31 tetor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Rudina Cami

  Shkurorëzimi i martesës dhe kujdestaria e fëmijëve në praktikën gjygjësore në rajonin e Dibrës në periudhën kohore 2007-2017.

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Emine Zendeli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 30 tetor

  12:00
  Tezë magjistrature
  Fevzije Mjaki Uzairi

  Kriza ne lindjes se mesme dhe sfidat e migranteve

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Ali Pajaziti
  Vendi: Shkup
  Salla: LH
 • 28 tetor

  13:00
  Tezë doktorature
  Gezim Selaci

  “Legjitimiteti i autoritetit politik në kontekste pas konfliktit: rasti i autoritetit lokal dhe administratës së përkohshme ndërkombëtare në Kosovë

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Ali Pajaziti
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 28 tetor

  11:00
  Tezë magjistrature
  Burim Alili

  Qasja empirike drejt zhvillimit të inteligjencës kulturore. Perceptimet e imigrantëve ndërkombëtar (nëpunës civil)

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Memet Memeti
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 22 tetor

  15:30
  Tezë doktorature
  Leonora Ceta

  "Klasifikimi Kombëtar i Profesioneve të Kosovës në Përmbushje të Kritereve nga Raporti i Progresit të BE-së

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Veli Kreci
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 22 tetor

  14:00
  Tezë doktorature
  Zhan Jovanovski

  Analize krahasuese e proceseve të integrimit rajonal mes vendeve te Evropës Juglindore dhe atyre qe jane anetre te keshillit te bashkepunimit te shteteve arabe te grykes se Golfit

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Elena Andreevska
  Vendi: Shkup
  Salla: LH
 • 22 tetor

  12:00
  Tezë magjistrature
  Gamze Selim Shaban

  Politika e Bashkimit Evropian në BE dhe ndikimi i saj në integrimin evropian të Maqedonisë

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Elena Andreevska
  Vendi: Shkup
  Salla: LH
 • 18 tetor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Blerta Haxhijaha Emini

  Teknikat e përmirësimit të performancës së Microsoft SQL Server përzgjedhësit

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Jaumin Ajdari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813.02
 • 10 tetor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Belkija Reshiti

  Analiza dinamike e malware paketave të rrjetit paraprakisht të kapur në sistemet opеrative Windows

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Mentor Hamiti
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813.02
 • 10 tetor

  08:00
  Tezë magjistrature
  Hyrmet Mydyti - Junuzi

  Sistemi i menaxhimit të praktikës

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Arbana Kadriu
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813.02
 • 09 tetor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Zana Ahmedi

  Ndikimi i faktorëve subjektiv në shfaqjen e kriminalitetit në rajonin e Kërçovës në periudhën 2009-2015

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Besa Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 07 tetor

  13:00
  Tezë magjistrature
  Nadi Saiti

  Tematika krahasuese mbi mallin për atëdhenë dhe familjen në poezitë e Heinrich Heines “Mendimet e Natës” dhe Ndre Mjedës “I tretuni”

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Hamsi Behluli
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 02 tetor

  14:00
  Tezë doktorature
  Mr. Vjollca Jonuzi

  Fuqia e reflektimit në përmirësimin e zhvillimit profesional dhe praktikat e mësimdhënies tek mësimdhënësit e gjuhës angleze - Një studim i kryer në Institucionet e Arsimit të Lartë në Maqedoni

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC 1001.05
 • 02 tetor

  12:00
  Tezë doktorature
  Mr. Kadri Krasniqi

  Hulumtimi i qasjeve praktike në ndërtimin e besimit, kënaqësisë dhe arritjen në shkrimin kreativ tek studentët kosovarë që mësojnë anglishten si gjuhë të huaj

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC 1001.05
 • 02 tetor

  10:00
  Tezë magjistrature
  Amin Sadegh Mohammadi

  Efekti i lidershipit të bazuar në njohuri në inovacionet organizative përmes ndërmjetësuesit të aftësive për menaxhimin e njohurive në kompanitë e sigurimeve të Iranit

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Gadaf Rexhepi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.02
 • 30 shtator

  15:00
  Tezë magjistrature
  Learta Jusufi

  NDIKIMI I SUBVENCIONEVE FINANCIARE DHE JOFINANCIARE NË PERFORMANCEN E ,,NVM,, NË MAQEDONI–RAST STUDIMOR RAJONI I POLLOGUT

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Rufi Osmani
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 27 shtator

  13:00
  Tezë magjistrature
  Besime Murati

  Roli i ombudsmanit ne mbrojtjen e lirive dhe te drejtave te qytetareve nga aspektet socio -ekonomike ne Republiken e Maqedonise Veriore

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Hasan Jashari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 26 shtator

  14:00
  Tezë doktorature
  Bekim Marmullaku

  ZHVILLIMI I KURRIKULAVE BAZUAR NË KOMPETENCA NË INSTITUCIONE TË ARSIMIT TË LARTË NË PËRPUTHJE ME KËRKESAT DINAMIKE TË TREGUT TË PUNËS: RASTI I KOSOVËS

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Stefan Qirici
  Vendi: Tetovë
  Salla: LH4
 • 23 shtator

  13:30
  Tezë magjistrature
  Arman Presheva

  Faji dhe rëndësia e fajit tek veprat penale të kryera me dashje dhe nga pakujdesia

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Besa Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01

Search by

Fakulteti
Cycle
Lokacioni
Google+