Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Arkivi i mbrojtjeve publike

 • 18 korrik

  11:00
  Tezë magjistrature
  Xhejlan Demiri

  Dallimet në udhëheqjen e bizneseve formale dhe joformale, analizë krahasimore. Rasti i Pollogut

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Shpresa Syla
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 17 korrik

  10:00
  Tezë magjistrature
  Laura Laçi

  Procesi i organizimit të politikës së jashtme dhe diplomacisë së Kosovës që nga shtetformimi

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof.Dr. Veton Latifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 16 korrik

  10:00
  Tezë magjistrature
  Bayram Koyuncu

  Rritja e motivimit për mësim në programimkompjuterik nëpërmjet të modelit për mësimdhënie të bazuar në robotikë në shkollat e mesme në Maqedoni

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Majlinda Fetaji
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813.02
 • 15 korrik

  13:00
  Tezë doktorature
  Behije Ibrahimi

  PROMOVIMI I TRASHËGIMISË NATYRORE DHE KULTURORE PËR ZHVILLIMIN E TURIZMIT NË KRAHINËN E GORËS (KOSOVË, MAQEDONI, SHQIPËRI)

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof.Dr. Ilia Kristo
  Vendi: Tetovë
  Salla: LH4
 • 15 korrik

  12:00
  Tezë magjistrature
  Izaim Halili

  Shpërblimi i dëmit jomaterial në Republikën e Maqedonisë me theks të veçantë në territorin e Gjykatës Themelore Shkupi II - Shkup, nga viti 2015 e këndej

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Adnan Jashari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.02
 • 15 korrik

  12:00
  Tezë doktorature
  Mr. Elvira Kica

  Perceptimet e martesës dhe mundësive sociale në romanet “Ema” dhe “Krenari dhe Paragjykim” nga Xhejn Osten

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Andrew Goodspeed
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC 1001.05
 • 15 korrik

  10:00
  Tezë magjistrature
  Arjeta Idrizi-Begzati

  Korniza ligjore e regjistrimit të paluajtshmërive në Republikën e Maqedonisë

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Emine Zendeli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 12 korrik

  10:00
  Tezë magjistrature
  Abdurahman Saloski

  Menaxhimi islam, rëndësia dhe zbatimi i tij dhe aplikimi në fushën e bankave islame në Lindjen e Mesme

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Shenaj Haxhimustafa
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 11 korrik

  14:00
  Tezë doktorature
  Avni Arifi

  TREGU I PUNËS PËR TË RINJTË NË VENDET NË ZHVILLIM – NJË MAKRO DHE MIKRO ANALIZË E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Stefan Qirici
  Vendi: Tetovë
  Salla: LH4
 • 11 korrik

  13:00
  Tezë magjistrature
  Mubarek Selimi

  Parashikimi i çmimeve të aksioneve bazuar në lajmet financiare

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Adrian Besimi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813.02
 • 11 korrik

  12:00
  Tezë doktorature
  Mr. Alma Lama

  Efekti i arsimimit gjithëpërfshirës në studentët me vështirësi specifike të të nxënit dhe metodologjia e mësimdhënies në Kosovë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Agim Poshka
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC 1001.05
 • 11 korrik

  12:00
  Tezë magjistrature
  Mertcan Şimşir

  Roli i turizmit ne ekonominë e Turqisë

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Shenaj Haxhimustafa
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.02
 • 11 korrik

  12:00
  Tezë magjistrature
  Besian Selmani

  Politikat qeveritare dhe komunale në përkrahje të ndërmarrësisë dhe bizneseve në Kosovë, rast studimor Komuna e Gjilanit

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Shpresa Syla
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 11 korrik

  12:00
  Tezë magjistrature
  Valmire Mehmeti Kastrati

  Shfrytëzimi i Rrjeteve Sociale nga Nxënësit e Shkollave të Mesme, Efektet Pozitive dhe Negative

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Mentor Hamiti
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813.02
 • 11 korrik

  11:00
  Tezë magjistrature
  Ilir Bekteshi

  Mësimdhënia e Anglishtes tek nxënësit e rinj nëpërmjet metodës së integruar të aftësive gjuhësore- Një studim i kryer në shkollat fillore të Prishtinës

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC 1001.05
 • 11 korrik

  10:00
  Tezë magjistrature
  Raifcan Şimşir

  Praktika e hoteleve të qëndrueshme në Turqi: Hulumtim në Izmir dhe Kushadasi

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Shenaj Haxhimustafa
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 11 korrik

  10:00
  Tezë magjistrature
  Enis Limani

  Analiza e Big Data dhe ndikimi i tyre ne vendimmarrje biznesore

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Xhemal Zenuni
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813.02
 • 10 korrik

  10:00
  Tezë magjistrature
  Bleran Ibraimi

  ANALIZA FINANCIARE E MENAXHIMIT TË NDËRMARJES PUBLIKE KOMUNALE “TETOVA” PERIUDHA (2010-2018)

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Rufi Osmani
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 09 korrik

  15:00
  Tezë magjistrature
  Agron Murati

  Hulumtimi i mendimeve të nxënësve dhe mësimdhënësve rreth të mësuarit dhe mësimdhënies së gramatikës së gjuhës angleze: Një studim i kryer në shkollat e mesme në Ferizaj

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 09 korrik

  14:00
  Tezë magjistrature
  Gresa Azemi

  Efektet e përdorimit të gjërave konkrete në mësimin e gjuhës së dytë tek nxënësit e klasës së pestë- studim nga shkolla fillore “Andon Zako Çajupi” në Mitrovicë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 09 korrik

  13:00
  Tezë doktorature
  Filip Kokotovic

  Analizimi i Anomalive Politike Strukturore të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian të shkaktuara nga Krizat Ekonomike Globale 2008

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Elena Andreevska
  Vendi: Shkup
  Salla: LH
 • 09 korrik

  13:00
  Tezë magjistrature
  Elvedina Ismajli

  Gabimet e nxënësve të gjuhës në të shkruar dhe korrigjimi i gabimeve – studim mbi nxënësit e klasës së pestë ne Shkollën Fillore “Eqrem Ҫabej” në Mitrovicë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC 1001.05
 • 09 korrik

  11:00
  Tezë doktorature
  Ali Hajro

  Profili i një lideri dhe lidershipi

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Elena Andreevska
  Vendi: Shkup
  Salla: LH
 • 09 korrik

  10:00
  Tezë magjistrature
  Besim Musliu

  Toleranca imperiale dhe multikulturalizmi shembull Sistemi i Miletit

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Ali Pajaziti
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 09 korrik

  10:00
  Tezë doktorature
  Isuf Jahmurataj

  Sistemi juridik i Kosovës me theks të veçantë legjislacioni i së drejtës civile dhe efektet e reformimit të tyre

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Alba Dumi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 08 korrik

  15:00
  Tezë doktorature
  Albulena Lala - Zeqiri

  Roli i drejtorit të shkollës në menaxhimin e performancës në shkollat publike të Kosovës”

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Hasan Jashari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 08 korrik

  14:00
  Tezë doktorature
  Mr. Venera Llunji

  Aspekti morfologjik, sintaksor dhe semantik i mbiemrave: Krahasim i përkthimit nga gjuha angleze në gjuhën shqipe

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Arta Toci
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC 1001.05
 • 08 korrik

  12:00
  Tezë doktorature
  Lirie Aliu

  Etika ne mediat sociale - rasti i Kosoves

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Etem Aziri
  Vendi: Tetovë
  Salla: Lh3
 • 08 korrik

  12:00
  Tezë doktorature
  Mr. Meliza Krasniqi

  Vepra letrare dhe epistolare e Musine Kokalarit

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Hamit Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC 1001.05
 • 08 korrik

  10:00
  Tezë doktorature
  Mr. Valdet Hysenaj

  Socioonomastika e Pejës

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Zeqir Kadriu
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC 1001.05

Search by

Fakulteti
Cycle
Lokacioni
Google+