COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Arkivi i mbrojtjeve publike

 • 01 shkurt

  10:00
  Tezë magjistrature
  Vanja Premceska

  E drejta e personit të vetëm për të themeluar familje me ndihmën e metodave të reja të teknologjisë reproduktive

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Arta Selmani-Bakiu
  Vendi: Tetovë
  Salla: 303,011
 • 31 janar

  12:00
  Tezë magjistrature
  Sinavere Livoreka

  Vepra penale ''Vjedhja e pyllit'' në Komunën e Kaçanikut në periudhën 2010-2021

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Vedije Ratkoceri
  Vendi: Tetovë
  Salla: 806.01
 • 26 janar

  11:00
  Tezë magjistrature
  Jasmina Koneska

  Kombet e Bashkuara dhe sfidat organizative në mijëvjeçarin e ri.

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Abdulla Azizi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 26 janar

  10:00
  Tezë magjistrature
  Amra Ajredini

  Respektimi i të drejtave të migrantëve dhe efektet në vendet e Ballkanit Perëndimor.

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Abdulla Azizi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 24 janar

  10:00
  Tezë doktorature
  Dorajet Imeri

  Problematika e njohjeve të Pavarësisë së Kosovës dhe sfidat e anëtarësimit në organizata ndërkombëtare: 2008-2021.

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Abdulla Azizi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 24 dhjetor

  11:00
  Tezë magjistrature
  Gentiana Luznaku

  Roli i lidershipit të shkollës në rezultatet e nxënësve në arsimin fillor dhe të mesëm në Dibër

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Demush Bajrami
  Vendi: Tetovë
  Salla: BDC Hall, Rectorate
 • 23 dhjetor

  11:00
  Tezë magjistrature
  Denis Imeri

  Konsekuencat e larjes së parave në rritjen ekonomike në vendet e Ballkanit Perëndimor

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Besnik Fetai
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 23 dhjetor

  11:00
  Tezë magjistrature
  Aurora Dushica

  Sfidat e nxënësve dhe mësuesëve në korigjimin e gabimeve në të folur në orët e gjuhës angleze. Studim me shkollat e mesme të komunës së Gjilanit

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Agim Poshka
  Vendi: Tetovë
  Salla: Rectorate Classroom
 • 23 dhjetor

  10:00
  Tezë magjistrature
  Bardhyl Ademi

  Transparenca ne organet e sigurise dhe rendit, perceptimi i qytetareve per policine ne rajonin e Pollogut.

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Memet Memeti
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 23 dhjetor

  10:00
  Tezë magjistrature
  Qëndresa Rahmani

  Ndikimi i borxhit publik në rritjen ekonomike në RMV

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Besnik Fetai
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 23 dhjetor

  10:00
  Tezë magjistrature
  Armin Kadri

  Metodat e reja të rekrutimit të punonjësve bazuar në teknologji. Rasti i Bizneseve në Maqedoninë e Veriut

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Selajdin Abduli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 23 dhjetor

  10:00
  Tezë magjistrature
  Isnije Mustafa

  Ndikimi i prindërve në motivimin dhe arritjet e nxënësve- Një hulumtim i kryer në shkollat fillore në Tetovë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: BDC Hall, Rectorate
 • 23 dhjetor

  09:00
  Tezë magjistrature
  Donika Fejzuli

  Librat ‘online’ në funksion të përmirësimit të cilësisë së të nxënit në shkollat fillore të Komunës së Tearcës

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Demush Bajrami
  Vendi: Tetovë
  Salla: BDC Hall, Rectorate
 • 22 dhjetor

  15:00
  Tezë magjistrature
  Besarta Dauti-Ramadani

  Ndikimi i Heminguejit te vepra e Petro Markos

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Doc. Dr. Meral Shehabi
  Vendi: Tetovë
  Salla: BDC Hall, Rectorate
 • 22 dhjetor

  13:00
  Tezë doktorature
  Kaltrina Pasuli

  Analiza e hapësirës fiskale në vendet e Ballkanit Perëndimor me theks të veçantë në rastin e Republikës së Kosovës

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Abdylmenaf Bexheti
  Vendi: Tetovë
  Salla: BDC
 • 21 dhjetor

  15:00
  Tezë magjistrature
  Kaltrina Nushi

  Ekonomia informale, përmasat dhe efektet e saj në Republikën e Shqipërisë

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Doc. Dr. Shpresa Alija
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 21 dhjetor

  12:00
  Tezë magjistrature
  Aleksandar Jovanoviç

  Multilateralizmi në diplomacinë moderne të Kombeve të Bashkuara (OKB) në ruajtjen e paqes

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veton Latifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: BDC Hall, Rectorate
 • 20 dhjetor

  15:00
  Tezë doktorature
  Genc Hamzaj

  "Vlerësimi i ndikimit të cilësisë së të dhënave për përmirësimin e shërbimeve elektronike në Institucionet e Qeverisë"

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof.Dr. Zamir Dika
  Vendi: Tetovë
  Salla: LH3
 • 17 dhjetor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Bashkim Amati

  “Zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut nga viti 2002-2020’’

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Jonuz Abdullai
  Vendi: Shkup
  Salla: Lh
 • 16 dhjetor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Armend Ibraimi

  “POLITIKA DIGJITALE: DEMOKRACIA PËRFAQËSUESE PËRBALLË Revolucionit Digjital”

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Hasan Jashari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 16 dhjetor

  13:00
  Tezë magjistrature
  Aida Bashoviq

  Marrdhëniet diplomatike dhe bashkëpunim ndërmjet Republikës Popoullore të Kinës dhe Unionit Evropjan.

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Abdulla Azizi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 16 dhjetor

  13:00
  Tezë doktorature
  Zenel Hajrizi

  NDIKIMI I MEDIAS NȄ NDRYSHIMIN SOCIO - EKONOMIK NȄ KOSOVȄ

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Agron Rustemi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 16 dhjetor

  09:00
  Tezë magjistrature
  Donikë Krasniqi

  Ndikimi i ndërvarësisë ekonomike në zgjidhjen e konflikteve – rast studimi Marrëveshja Ballkani i Hapur.

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Abdulla Azizi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 15 dhjetor

  15:00
  Tezë magjistrature
  Arta Beluli

  Instituti i adoptimit me fokus në legjislacionin e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Albana Metaj-Stojanova
  Vendi: Tetovë
  Salla: 303.11
 • 15 dhjetor

  11:00
  Tezë magjistrature
  Amra Bushi Mjaki

  Analizë krahasimore e raporteve financiare në sektorin e minierave në Maqedonin e Veriut. Rast studimor i ndërmarrjeve ,,ALMACO MINERALS, VOLOSTONE dhe FIMAR BALKAN

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Rufi Osmani
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.06_Hibrid
 • 14 dhjetor

  15:00
  Tezë magjistrature
  Arbnora Hasani

  POZITA JURIDIKE E ADMINISTRATËS SHTETËRORE NË SISTEMIN POLITIK TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT: STRATEGJIA REFORMUESE PËR PERIUDHËN KOHORE 2018 - 2022

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Blerton Sinani
  Vendi: Tetovë
  Salla: 815.01
 • 14 dhjetor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Rajmonda Selimi

  Masat për luftimin dhe parandalimin e abuzimit seksual të fëmijëve në RMV

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Vedije Ratkoceri
  Vendi: Shkup
  Salla: 2.04
 • 13 dhjetor

  14:00
  Tezë doktorature
  Mr. Elona Mëhilli Kolaj

  Sfidat e mësimdhënies në klasat Anglishtes si gjuhë e huaj/Anglishtja për qëllime specifikе me studentët multikulturor dhe me aftësi të ndryshme akademike në gjuhën angleze: Një rast studimi në Shqipëri

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Agim Poshka
  Vendi: Tetovë
  Salla: BDC Hall, Rectorate
 • 12 dhjetor

  15:00
  Tezë magjistrature
  Valbon Rakipi

  Këshilli i Sigurimit i KB dhe nevoja per reformë

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Bekim Nuhija
  Vendi: Tetovë
  Salla: 803.01
 • 12 dhjetor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Bekim Osmani

  Faktorët determinues në rritjen e shitjeve: Rast studimor kompania Alma-M

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Selajdin Abduli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01

Search by

Fakulteti
Cycle
Lokacioni
Google+