COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Arkivi i mbrojtjeve publike

 • 06 maj

  12:00
  Tezë magjistrature
  Arta Idrizi Qafjani

  Ndikimi i pabarazisё sё tё ardhurave nё konsum - Rasti i Maqedonisё Veriore. Evidencё e bazuar nё SILC

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Hyrije Abazi-Alili
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 06 maj

  11:00
  Tezë magjistrature
  Sali Salihi

  Roli dhe ndikimi i partneritetit privato-publik në zhvillimin ekonomik: Rasti i komunave Bujanovc dhe Preshevë

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Hyrije Abazi-Alili
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 30 prill

  09:00
  Tezë magjistrature
  Katerina Koneska

  Protokolli Opsional i Konventës për të Drejtat e Fëmijëve mbi procedurat e komunikimit me referencë të veçantë mbi rolin e Komitetit për të Drejtat e Fëmijëve sipas Protokollit

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Bekim Nuhija
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 28 prill

  11:00
  Tezë magjistrature
  Arjeta Sabriu Bexheti

  Ndikimi i e-banking në kualitetin e shërbimeve në sektorin bankar: Rasti i NLB Tutunska Bankës

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Nexhbi Veseli
  Vendi: Tetovë
  Salla: BDC
 • 27 prill

  14:00
  Tezë magjistrature
  Imsale Hasani

  Qendra korrektuese dënuese - Burgu i Tetovës, analizë e periudhës 2012-2016

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 23 prill

  10:00
  Tezë magjistrature
  Merita Hyseni

  Përgatitja e studentëve të Departamentit të Gjuhës Angleze për Tregun e Punës në Kosovë: Një studim i kryer në Universitetin e Prishtinës

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Andrew Goodspeed
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 22 prill

  13:00
  Tezë magjistrature
  Amir Zekiri

  Roli i analizës funksionale në performancën e sektorit publik- rast studimi: Shtëpia Edukative Përmirësuese në Tetovë

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Memet Memeti
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 21 prill

  11:30
  Tezë magjistrature
  Xhelal Zeqiri

  Kapacitetet e decentralizimit dhe të transparencës së qeverisjes lokale në Republikën e Maqedonisë së Veriut-studim rasti: Komuna e Studeniçanit

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Jeton Shasivari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 20 prill

  14:00
  Tezë magjistrature
  Nurten Fera

  Shqiptimi i masave të sigurisë në Gjykatën Themelore penale Shkup për periudhën kohore 2015-2020

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Vedije Ratkoceri
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 19 prill

  11:00
  Tezë magjistrature
  Blerina Pollozhani

  Lëvizshmëria e studentëve si instrument i diplomacisë kulturore

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Memet Memeti
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 16 prill

  13:45
  Tezë magjistrature
  Emir Kurtishi

  Marrëveshja e Prespës si burim specifik i së drejtës kushtetuese të Republikës së Maqedonisë së Veriut

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Jeton Shasivari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 16 prill

  13:00
  Tezë magjistrature
  Muhamet Lajqi

  Një analizë krahasuese e llojeve të ndryshme të frikës, të përshkruara nga Edgar A. Poe në disa nga tregimet e tij të shkurtra

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Andrew Goodspeed
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 13 prill

  13:00
  Tezë doktorature
  Lulzim Peci

  Roli i NATO-s mbi Stabilitetin dhe Sigurinë e Ballkanit Perëndimor: Shtetet e Vogla dhe një Aleancë Hyper Fuqishme

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Veton Latifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 13 prill

  11:00
  Tezë magjistrature
  Blerina Salihu

  Parashikimet dystopiane të ndërveprimit njerëzor dhe teknologjik në romanin ‘Brave New World’

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Andrew Goodspeed
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 12 prill

  15:30
  Tezë magjistrature
  Martina Petreska

  Përdorimi dhe zbatimi i teknologjisë inovative në klasën moderne të anglishtes si gjuhë e dytë dhe të anglishtes si gjuhë e huaj

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Maja Muhic
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 12 prill

  12:00
  Tezë magjistrature
  Libron Kelmendi

  Kurrikula e Kosovës për arsimin fillor dhe të mesëm të ulët, vlerësim i qëllimeve dhe efikasitetit të kurrikulës në zhvillimin e aftësive të gjuhës angleze

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Andrew Goodspeed
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 12 prill

  10:00
  Tezë magjistrature
  Yllka Kaba - Bekteshi

  Maqedonia në Marrëdhëniet Ndërkombëtare (rast studimi) Analiza e politikës së jashtme pas pavarësimit

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Abdulla Azizi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 09 prill

  11:00
  Tezë magjistrature
  Amra Jakupi Jashari

  Qytetaria aktive dhe roli i saj në cilësinë e jetës

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Agron Rustemi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 09 prill

  10:00
  Tezë magjistrature
  Elza Murseli

  Shteti social dhe sigurimi social në vendet e Ballkanit Perëndimor

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Agron Rustemi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 05 prill

  15:00
  Tezë magjistrature
  Aferdita Merovci

  Metodat dhe aktivitetet interaktive të mësimdhënies në ASK dhe ndikimi i tyre në mësimnxënie: Rast studimor: Shkolla Amerikane në Kosovë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 05 prill

  15:00
  Tezë magjistrature
  Donjeta Fazliu

  Marrëdhënia midis ankthit gjuhësor dhe pjesëmarrjes së studentëve në klasa të gjuhëve të huaja

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Maja Muhic
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 02 prill

  11:00
  Tezë magjistrature
  Jehona Sylqa

  Gjuha angleze në banka: analizë e nevojave gjuhësore në Raiffeisen Bank Kosovë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 02 prill

  10:00
  Tezë magjistrature
  Verona Sylejmani

  Fjalorët Elektronik, Fjalorët e Shtypur dhe pa asnjë fjalor: efektet në njohurit e fjalorit dhe të kuptuarit e leximit – rast studimi në shkollën e mesme – ‘’17 Shkurti’’ në Obiliq’’

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 01 prill

  10:00
  Tezë magjistrature
  Blerta Peqani

  Rritja e aftësive të menduarit kritik të nxënësve të moshave të reja përmes përdorimit të librave me figura

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 31 mars

  13:30
  Tezë magjistrature
  Flutura Fera

  Zhvillimi profesional i mësimdhënësve të Gjuhës angleze dhe ndikimi i tij në efektivitetin e mesimdhenies në ciklin e ulët të shkollave fillore në komunën e Prishtinës

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 30 mars

  12:00
  Tezë magjistrature
  Syzanë Shaqiri

  Figuracioni në poezinë e Ndre Mjedjes

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Doc. Dr. Meral Shehabi
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 30 mars

  10:00
  Tezë magjistrature
  Axhije Saliu

  Folklori në rajonin e Prilepit dhe Krushevës

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Doc. Dr. Meral Shehabi
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 29 mars

  16:00
  Tezë magjistrature
  Erëmirë Zogaj - Xhemajli

  Impakti i ekspozimit të nxënësëve në TIK dhe efekti i saj në mësimnxënie

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Bujar Raufi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813
 • 29 mars

  15:00
  Tezë magjistrature
  Valjeta Rexhepi

  Faktorët dhe pengesat tek kultura të ndryshme kur emigrojnë, dhe përvetësimi i anglishtes si gjuhë e dytë ose e tretë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Maja Muhic
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 29 mars

  14:00
  Tezë magjistrature
  Illzana Elmazi

  Pikat e lidhjes si pjesë e normës së kolizionit- Vendbanimi dhe Shtetësia

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Bekim Nuhija
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01

Search by

Fakulteti
Cycle
Lokacioni
Google+