Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Arkivi i mbrojtjeve publike

 • 22 mars

  15:00
  Tezë magjistrature
  Blerina Arifi

  Psikologjia e mësimdhënies ndëraktive të gjuhës angleze për nxënësit e shkollës ‘Gjon Sereçi’ në Ferizaj

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Arafat Shabani
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 22 mars

  12:00
  Tezë magjistrature
  Dushica Gorgevska

  Forcimi i besimit midis policisë dhe publikut në një epokë të rritjes së transparencës

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 21 mars

  12:30
  Tezë magjistrature
  Elzana Mustafi

  Veprat penale që rrezikojnë sigurinë e Republikës së Maqedonisë

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Jeton Shasivari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.02
 • 21 mars

  12:00
  Tezë magjistrature
  Zagorka Boçvarova

  Shtëpitë e verdha në Ballkan-trafikimi i organeve dhe i indeve njerëzore

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Jeton Shasivari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.02
 • 19 mars

  14:00
  Tezë magjistrature
  Arbër Alija

  Konfiskimi i dobisë pasurore të fituar me vepër penale – aspekte krahasimore Republika e Maqedonisë me Republikën e Kosovës

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 18 mars

  14:00
  Tezë magjistrature
  Ardita Nesimi

  Ndikimi i eksportit në zhvillimin e ekonomisë – rasti i Maqedonisë

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Nasir Selimi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.03
 • 15 mars

  13:00
  Tezë magjistrature
  Sumeja Memedi

  Adresimi i nevojave të nxënësve të ri të talentuar dhe me prirje në lëndën gjuhë angleze

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 14 mars

  14:00
  Tezë magjistrature
  Berna Xhemaili

  Përkrahja e nxënësve me të meta psikike në arsimin fillor, studim rasti në Komunën e Tetovës

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Mentor Hamiti
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813
 • 14 mars

  13:00
  Tezë magjistrature
  Eroll Beqiri

  Aplikimi i еtikës profesionale në shfrytëzimin e Teknologjive të Informacionit në Institucionet publike - Rast studimi: Termocentrali Kosova B

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Mentor Hamiti
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813
 • 14 mars

  13:00
  Tezë magjistrature
  Leutrim Luma

  Përcaktimi i indikatorëve bazë për mësimdhënie në lënden e TIK-ut

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Bujar Raufi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813
 • 13 mars

  14:00
  Tezë magjistrature
  Mejreme Zejnullahu

  Pozita e femrës në institucionet arsimore në Luginën e Preshevës

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Arafat Shabani
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 13 mars

  14:00
  Tezë magjistrature
  Florent Dragidella

  Politikat e Kreditimit të Bankës Ekonomike ndaj subjekteve ekonomike në Republikën e Kosovës, periudha (2010-2016)

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Rufi Osmani
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.03
 • 12 mars

  14:00
  Tezë doktorature
  Esmeralda Thomai

  Kriminaliteti i Jakave të Bardha - aspekte proceduriale të hetimit dhe gjykimit në Republikën e Shqipërisë” i Mr.Sc Esmeralda Thomai

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 12 mars

  12:00
  Tezë magjistrature
  Enekelej Ajazi

  Hipoteka si mjet i sigurimit të kontratës së kredisë në Maqedoni me theks të veçantë në Komunën e Strugës

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Adnan Jashari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 08 mars

  12:00
  Tezë magjistrature
  Ivana Gjorgjevska

  Ndërveprimi i kryerësit të krimit dhe viktimës

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 07 mars

  13:00
  Tezë doktorature
  Mr. Vjollca Ahmedi

  Vlerësimi formues në arsimin fillor në Kosovë dhe lidhja e tij me përgatitjen profesionale të nxënësve

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Zeqir Kadriu
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC Faculty Building
 • 07 mars

  11:30
  Tezë magjistrature
  Elfate Hasani

  Analiza e dy romaneve ‘Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo’ si dhe ‘Njeriu me top’, nga Dritro Agolli

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Zeqir Kadriu
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 06 mars

  12:00
  Tezë magjistrature
  Arjeta Osmani

  Globalizimi dhe Identiteti Evropian

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Blerim Reka
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 05 mars

  15:00
  Tezë magjistrature
  Merita Oxha

  Një studim krahasues ndërmjet metodës së përkthimit të gramatikës dhe metodës së komunikimit për nxënien e gjuhës - një rast studimi me nxënësit e shkollave të mesme të gjuhës angleze

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Agim Poshka
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 05 mars

  12:00
  Tezë magjistrature
  Lejla Demiri

  Shkenca, teknologjia dhe globalizimi

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Hasan Jashari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 02 mars

  13:00
  Tezë doktorature
  Bahri Gashi

  Konteksti i sherbimeve inteligjente ne politikat bashkekohore te sigurise

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Fadil Zendeli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 815
 • 01 mars

  13:00
  Tezë magjistrature
  Renata Jusufi

  Ndikimi i promocionit të kompanisë T-Mobile AD Makedonija Skopje në rritjen e suksesit të kompanisë Metro (2009-2013)

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Nexhbi Veseli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.04
 • 28 shkurt

  13:00
  Tezë magjistrature
  Valbone Duraku

  Menaxhimi, ndryshimet dhe kushtet e punës në shkollat fillore të Prizrenit

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Hasan Jashari
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 27 shkurt

  14:00
  Tezë magjistrature
  Renata Serdoz

  Shkolla sipas masës së çdo fëmije, roli i menaxhimit të institucioneve edukativo-arsimore

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Arafat Shabani
  Vendi: Tetovë
  Salla: Skopje Campus (2.05)
 • 26 shkurt

  14:30
  Tezë doktorature
  Mr. Feride Lohaj

  Sfidat e interkulturalizmit në Kosovën e pas luftës

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Agim Poshka
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 22 shkurt

  11:00
  Tezë magjistrature
  Adelina Kafexholli

  Vlerat estetike të veprës së Fishtës

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Zeqir Kadriu
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC Faculty Building
 • 22 shkurt

  10:00
  Tezë magjistrature
  Arta Thaçi

  Evolucioni i aspekteve pagesore të monedhës: Rasti i kriptomonedhаve ndërkombëtare

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Hyrije Abazi-Alili
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.02
 • 21 shkurt

  14:00
  Tezë magjistrature
  Valon Mustafa

  Monitorimi online i aktiviteteve të fëmijëve në shkollat fillore Rast studimi: për nxënësit e shkollave fillore në komunën e Preshevës

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Halil Snopçe
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813
 • 21 shkurt

  11:00
  Tezë magjistrature
  Zijad Shabani

  Onomastika e fshatrave malorë të Komunës së Vrapçishtit (Gjurgjevisht, Llomnic, Kalisht, Gorjan)

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Zeqir Kadriu
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC Faculty Building
 • 20 shkurt

  15:00
  Tezë magjistrature
  Shenasi Memishi

  Menaxhimi i prokurimeve publike në komunën e Tetovës

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Selajdin Abduli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01

Search by

Fakulteti
Cycle
Lokacioni
Google+