COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Arkivi i mbrojtjeve publike

 • 16 korrik

  10:00
  Tezë magjistrature
  Besarta Ferizi

  Efektiviteti i mësimit të përzier në përmirësimin e arritjeve të nxënësve në shkollën fillore “Vatra e Diturisë” në Gjilan

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 15 korrik

  14:00
  Tezë magjistrature
  Selma Redjepi

  Analiza e nevojave të nxënësve të rritur në shkollat private në Tetovë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Arta Toci
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC Room/ LCC
 • 15 korrik

  14:00
  Tezë magjistrature
  Blerina Baqaj

  Kultivimi i vetëdijes në klasë fillore të gjuhës Angleze në Kosovë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Maja Muhic
  Vendi: Tetovë
  Salla: 1001.18 LCC Building
 • 15 korrik

  13:00
  Tezë magjistrature
  Bjondina Hasaj

  Efekti i Mësimdhënies Bashkëpunuese në Rritjen e Motivimit të Nxënësit : Rast Studimi në Shkollën Fillore “Nazmi Osmani” Kaçanik

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC Room/ LCC
 • 15 korrik

  12:00
  Tezë doktorature
  Fekri Iseni

  FAKTORËT E RRITJES SË KOMPANIVE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Besnik Fetai
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 15 korrik

  12:00
  Tezë magjistrature
  Anesa Topko

  Politika dhe subversioni në epokën e mediave sociale

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Doc. Dr. Demush Bajrami
  Vendi: Shkup
  Salla: Skopje Campus (2.09)
 • 15 korrik

  12:00
  Tezë magjistrature
  Behije Fejzullahu

  Strategjitë motivuese në mësimdhënien e Gjuhës Angleze si gjuhë e huaj në shkollat fillore të Kosovës”

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Maja Muhic
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC Room/ LCC
 • 15 korrik

  12:00
  Tezë magjistrature
  Arbër Malota

  Analizë rreth veprave satirike të Gjergj Fishtës

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Doc. Dr. Meral Shehabi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 1001.17 LCC Building
 • 15 korrik

  11:00
  Tezë doktorature
  Mr. Flamur Maloku

  Vdekja e autorit dhe gramatika e shenjave gjuhësore në tekst

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Zeqir Kadriu
  Vendi: Tetovë
  Salla: 1001.19 LCC Building
 • 15 korrik

  11:00
  Tezë magjistrature
  Rudina Salihu

  Sfidat e të mësuarit te gjuhës Angleze si gjuhë e huaj në klasat me numër te vogël nxënësish

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC Room/ LCC
 • 15 korrik

  11:00
  Tezë magjistrature
  Islam Haxhiu

  Intertekstualiteti në veprën “Kush e solli Doruntinën” të Ismail Kadaresë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Doc. Dr. Meral Shehabi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 1001.17 LCC Building
 • 15 korrik

  10:00
  Tezë magjistrature
  Berat Gashi

  Ndikimi i faktorëve socio-ekonomik në mësimin e gjuhës angleze si gjuhë e huaj - studim rasti nga shkolla e mesme "Adem Gllavica" në Lipjan

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC Room/ LCC
 • 15 korrik

  10:00
  Tezë magjistrature
  Zulejha Ibraimi

  Divorci dhe pasojat ekonomike-rastet në Republikën e Maqedonisë së Veriut

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Shpresa Suli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 15 korrik

  10:00
  Tezë magjistrature
  Emine Abazi

  Ndikimi i varësisë nga mjetet digjitale në performancën akademike të nxënësve

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Arafat Shabani
  Vendi: Shkup
  Salla: Skopje Campus (2.09)
 • 15 korrik

  10:00
  Tezë magjistrature
  Burhan Bunjaku

  Përdorimi i titrave për mësimidhënien dhe mësimin e gjuhës angleze”

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Maja Muhic
  Vendi: Tetovë
  Salla: 1001.18 LCC Building
 • 15 korrik

  09:00
  Tezë magjistrature
  Selvije Selmani

  Fjalëformimi në prozën e Faik Konicës

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Doc. Dr. Meral Shehabi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC Room/ LCC
 • 14 korrik

  14:00
  Tezë doktorature
  Xhemile Saliu

  Cënimi dhe mbrojtja e pjesës së domosdoshme të trashegimisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe të drejtën komprataive

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Adnan Jashari
  Vendi: Tetovë
  Salla: LH4
 • 13 korrik

  13:30
  Tezë magjistrature
  Seadin Osmani

  Sistem organizues i të dhënave për gjenerimin e një bashkësie të dhënash të lajmeve të rrejshme

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Visar Shehu
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 13 korrik

  13:00
  Tezë magjistrature
  Armend Hoti

  Gjithpërfshirja e nexënësve me sindromin Daun në shkolla duke përdorur TIK-un në procesin mësimorë

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Bujar Raufi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 13 korrik

  10:00
  Tezë magjistrature
  Imer Ademi

  Zgjidhje mobile inteligjente C2C e drejtuar nga të dhënat

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Visar Shehu
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 12 korrik

  14:30
  Tezë magjistrature
  Nadir Rexhepi

  Ndikimi i shërbimeve elektronike (e-qeverisë) në funksionimin e sektorit privat në rajonin e Pollogut

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Doc. Dr. Agron Çaushi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 12 korrik

  12:00
  Tezë magjistrature
  Petar Tevdovski

  Faktorët që ndikojnë në kënaqësinë e klientëve me shërbimet e E-Banking

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Doc. Dr. Teuta Veseli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 12 korrik

  10:00
  Tezë doktorature
  Leonita Braha Vokshi

  NDIKIMI I NDËRRMARRJEVE MULTINACILONALE NDAJ JOBARAZISË SI SFIDË SHOQËRORE NË VENDET E EVROPËS PERËNDIMORE ME THEKS TË VEÇANTË NË KOSOVË

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Gadaf Rexhepi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 08 korrik

  10:00
  Tezë magjistrature
  Arlinda Kalisi

  Arti i komunikimit në profesionet e grave të suksesshme - Rast studimi: Emisioni ‘Femra bashkëkohore’, në Radio Shkupi

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Doc. Dr. Demush Bajrami
  Vendi: Shkup
  Salla: 2.09 Skopje Campus
 • 07 korrik

  12:00
  Tezë magjistrature
  Nyvit Drançolli

  Marrëdhënia në mes të pesimizmit dhe vetmisë në poezitë e Philip Larkin

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Andrew Goodspeed
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 07 korrik

  11:00
  Tezë magjistrature
  Shqipe Hajra

  Ndikimi i reagimit (feedback-ut) në përmirësimin e aftësise në të shkruar tek nxënësit e shkollës fillore në lëndën e Anglishtës si gjuhë e huaj. Studim në shkollën fillore “Mihal Grameno”Fushë Kosovë" në Kosovë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC Room/ LCC
 • 06 korrik

  13:00
  Tezë magjistrature
  Abdush Demiri

  Impakti i shpenzimeve kapitale në ecurinë e rritjes ekonomike - Analizë krahasimore e vendeve të Ballkanit Perëndimor

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Jeton Mazllami
  Vendi: Tetovë
  Salla: LH4
 • 05 korrik

  13:00
  Tezë magjistrature
  Albana Selmani

  Zhvillimi i aftësive të të menduarit kritik të studentëve nga të mësuarit te bazuar në detyra. Një studim rasti me nxënësit e shkollës fillore në Gjilan dhe rajonin e tij

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC Room/ LCC
 • 05 korrik

  13:00
  Tezë magjistrature
  Vlora Shehu Axhirexha

  Marrëdheniet juridike midis noterit dhe gjykatave sipas legjislacionit të Republikës së Maqedonisë së Veriut

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Arta Selmani-Bakiu
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 05 korrik

  12:00
  Tezë magjistrature
  Flamur Sejdiu

  Përfitimet e përdorimit të tregimeve në zhvillimin e aftësive të të menduarit kritik në shkollën fillore

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC Room/ LCC

Search by

Fakulteti
Cycle
Lokacioni
Google+