COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Arkivi i mbrojtjeve publike

 • 27 shtator

  14:00
  Tezë magjistrature
  Lirim Idrizi

  SHQYRTIMI I DISA MASAVE ALTERNATIVE NË TERRITORIN E GJYKATËS SË APELIT NË GOSTIVAR NË PERIUDHËN 2016 - 2021

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 815.01
 • 27 shtator

  10:00
  Tezë magjistrature
  Sanije Maliqi

  Lojërat edukative si mjete për të rritur aftësitë e të mësuarit në teori dhe praktikë, në shkollën fillore “Rexhep Elmaz” në Gjilan

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Agim Poshka
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01 FBE
 • 27 shtator

  09:00
  Tezë magjistrature
  Liridona Halimi

  Hetimi i efekteve të bullizmit në oret e gjuhes Angleze- Një rast studimi me nxënës të shkollës fillore dhe të mesme në komunën e Ferizajit

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Agim Poshka
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01 FBE
 • 26 shtator

  14:00
  Tezë magjistrature
  Pero Jovanovski

  Pedofilia,aspekte komparative dhe nacionale’

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 815.01
 • 23 shtator

  14:00
  Tezë doktorature
  Krenare Vokshi Shala

  Mekanizmat juridikë për mbrojtjen e konsumatorëve në të Drejtën Komperative, me theks të veçantë në Republikën e Kosovës

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Adnan Jashari
  Vendi: Tetovë
  Salla: Lh4
 • 21 shtator

  10:00
  Tezë magjistrature
  Fatlum Ramadani

  "Ndikimi dhe benefitet e e-sistemit për menaxhimin e administratës në shkollat e mesme tek mësimdhënësit dhe prindërit"

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Majlinda Fetaji
  Vendi: Tetovë
  Salla: 816.08
 • 20 shtator

  12:00
  Tezë doktorature
  Hyrmet Mydyti

  "Data Mining në Përmirësimin e Kompetencës së Vendimmarrjes përgjatë Udhëtimit për Transformim Dixhital të Biznesit"

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Arbana Kadriu
  Vendi: Tetovë
  Salla: Lh4
 • 15 shtator

  10:00
  Tezë magjistrature
  Anisa Beadini

  Studim krahasimor i përdorimit të kohërave të pakryera të foljes në gjuhën shqipe dhe në gjuhën angleze në përkthimin e romanit ‘Kukulla’ nga Ismail Kadare

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Arta Toci
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01 FBE
 • 13 shtator

  13:00
  Tezë magjistrature
  Ganimete Ismaili Rexhepi

  “Modelimi i tё dhёnave në NoSQL bazat e të dhënave”

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Jaumin Ajdari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 816.08
 • 25 gusht

  12:00
  Tezë doktorature
  Mr. Adelina Ramadani Aqifi

  Nxënia e parafjalëve të vendit nga nxënësit që mësojnë Anglishten si gjuhë të huaj

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01 FBE
 • 24 gusht

  11:00
  Tezë magjistrature
  ldriz lsmaili

  Centralizimi i ri i shkollave fillore në RMV: Një analizë funksionale dhe socio-politike e organizimit të punës të shkollave qendrore me shkolla rajonale,

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Demush Bajrami
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01 FBE
 • 14 korrik

  14:00
  Tezë doktorature
  Romeo Terolli

  “PREFERENCAT SOCIO-EKONOMIKE TË PUNONJËSVE TË ADMINISTRATËS PUBLIKE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Hasan Jashari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 14 korrik

  14:00
  Tezë doktorature
  Mr. Donjetë Latifaj.

  Fuqia e mësimit të bazuar në projekte për të zhvilluar aftësitë e të menduarit në mënyrë kritike gjatë mësimit të Gjuhës Angleze, si gjuhë e huaj në shkollat e mesme të ulëta të Kosovës

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC Room/ LCC
 • 14 korrik

  12:00
  Tezë magjistrature
  Adela Murati

  Marreveshja e Dejtonit: Sfidat dhe zgjidhja e mundshme e problemeve nderetnike ne Bosnje e Hercegovine”.

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Abdulla Azizi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 14 korrik

  12:00
  Tezë magjistrature
  Valentina Pjetraj

  METAKOGNICIONI: zgjerimi i katër aftësive për të mësuar anglishten si gjuhë e huaj

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Maja Muhic
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC Room/ LCC
 • 14 korrik

  11:00
  Tezë magjistrature
  Alejna Memedi

  Aspektet kushtetuese, ligjore dhe praktike të zgjedhjeve të shtata lokale të tetorit 2021 në Republikën e Maqedonisë së Veriut

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Jeton Shasivari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 815.01
 • 13 korrik

  15:00
  Tezë magjistrature
  Furkan Abdullai

  Ndikimi i politikës ndaj arsimit ne Republikën e Maqedonisë së Veriut në periudhën 2010-2020.

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Agron Rustemi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 13 korrik

  14:00
  Tezë magjistrature
  Muhammed Izeti

  Statusi kushtetues i Bashkësisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonië së Veriut dhe e drejta autonome e organizimit dhe funksionimit të saj

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Jeton Shasivari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 815.01
 • 13 korrik

  12:00
  Tezë magjistrature
  Elmedina Selmani

  Protokolli diplomatik – Veshja e grave në shoqërinë diplomatike në RMV.

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Abdulla Azizi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 13 korrik

  10:00
  Tezë doktorature
  Artan Binaku

  Funksionaliteti dhe ndikimi i mekanizmave për mbrojtjen e komuniteteve si mjete për politika gjithëpërfshirëse në nivel lokal në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut.

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Memet Memeti
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 12 korrik

  10:00
  Tezë magjistrature
  Kristina Spiroska

  Organizimi i bankave në RSM dhe të drejtën krahasuese, me referencë të veçantë Halkbank AD Skopje

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Adnan Jashari
  Vendi: Shkup
  Salla: SK.2.12
 • 11 korrik

  15:00
  Tezë doktorature
  Mr. Brisida Sefa

  Mësimdhënia e Gjuhës Angleze duke përdorur Metodën Komunikative në kontekstin Shqiptar: Sfidat dhe sugjerimet për zbatimin e suksesshëm dhe hartimin e kurrikulës

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC Room/ LCC
 • 11 korrik

  14:00
  Tezë magjistrature
  Ivana Pavloska

  Krahasimi mes arsimit fillor në Norvegji dhe Maqedoninë e Veriut: qasjet, metodat dhe programet mësimore

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC Room/ LCC
 • 11 korrik

  11:00
  Tezë magjistrature
  Mevlut Medini

  Lidhja e martesës sipas legjislacionit të Republikës së Maqedonisë së Veriut me theks të veçantë në Qytetin e Shkupit në periudhën kohore prej vitit 2015–2020

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Sami Mehmeti
  Vendi: Tetovë
  Salla: 815.01
 • 11 korrik

  10:00
  Tezë magjistrature
  Ivana Stoleska

  Integrimi i fëmijëve me autizëm në klasë: rast studimi i shkollave fillore publike në qytetin e Shkupit

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Arta Toci
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC Room/ LCC
 • 11 korrik

  10:00
  Tezë doktorature
  Petrit Hajdari

  INSTITUCIONET PUBLIKE NË FUNKSION TË MBROJTJES SË DREJTAVE DHE LIRIVE THEMELORE TË NJERIUT NË REPUBLIKËN E KOSOVËS.

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Etem Aziri
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 08 korrik

  12:00
  Tezë magjistrature
  Sumeja Alimani

  Ndikimi i krizës financiare globale në remitancat: Rasti i Republikës së Maqedonisë së Veriut

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Hyrije Abazi-Alili
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 08 korrik

  11:00
  Tezë magjistrature
  Nebi Xhemali

  Financimi i institucioneve arsimore terciare me status publik ose privat që gjenerojnë eksternalie publike

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Abdylmenaf Bexheti
  Vendi: Tetovë
  Salla: BDC
 • 08 korrik

  10:30
  Tezë magjistrature
  Vjollca Ibraimi

  Përfshirja e femrave në kryerjen e veprave penale të vjedhjes në rrethin e gjykatës së Apelit në Gostivar per periudhen kohore 2012-2021

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 08 korrik

  10:00
  Tezë magjistrature
  Dana Nedelkoska

  Inkriminimet zgjedhore – veprat penale kundër zgjedhjeve dhe votimit në Republikën e Maqedonisë së Veriut deri në vitin 2017

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Besa Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01

Search by

Fakulteti
Cycle
Lokacioni
Google+