Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Hulumtime në UEJL

Hulumtimi në UEJL Hulumtimi në UEJL
Organizimi i hulumtimeve në Universitetin e Evropës Juglundore.
Shpallje Shpallje
Informacione rreth shpalljeve.
SEEU Review SEEU Review
SEEU Review është revistë shkencore me karakter ndërkombëtar, e cila botohet nga Universiteti i Evropës Juglindore.
HRS4R Strategjia e Burimeve Njerëzore për Hulumtuesit (HRS4R)
“Strategjia e burimeve njerëzore për hulumtuesit” përkrahë institucionet hulumtuese dhe organizatat financuese në implementimin e Kartës dhe Kodit në politikat dhe praktikat e tyre.
Projekte Projekte hulumtuese
Informacione rreth Projekteve hulumtuese.
Projekte ndërkombëtare Projekte ndërkombëtare
Informacione në lidhje me Projektet ndërkombëtare.
Conferences
Latest conferences in SEEU
Publikime Publikime
Informacione në lidhje me publikimet.
Google+