Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Hulumtime në UEJL

Hulumtimi në UEJL Hulumtimi në UEJL
Organizimi i hulumtimeve në Universitetin e Evropës Juglundore.
Shpallje Shpallje
Informacione rreth shpalljeve.
Instituti Instituti "Max van der Stoel"
Instituti shkencor Max van der Shtul është institut i shkencave humane me një fokus të veçantë në fushat interdisiplinare të shkencave shoqërore, diplomacisë preventive, zgjedhjes së konflikteve, pajtimit ndërkulturor, parandalimit të konflikteve, etj.
SEEU Review SEEU Review
SEEU Review është revistë shkencore me karakter ndërkombëtar, e cila botohet nga Universiteti i Evropës Juglindore.
HRS4R Strategjia e Burimeve Njerëzore për Hulumtuesit (HRS4R)
“Strategjia e burimeve njerëzore për hulumtuesit” përkrahë institucionet hulumtuese dhe organizatat financuese në implementimin e Kartës dhe Kodit në politikat dhe praktikat e tyre.
Projekte Projekte hulumtuese
Informacione rreth Projekteve hulumtuese.
Projekte ndërkombëtare Projekte ndërkombëtare
Informacione në lidhje me Projektet ndërkombëtare.
Publikime Publikime
Informacione në lidhje me publikimet.
Google+