Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore

Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore paraqet qendër të përsosmërisë në kuptimin modern të teknologjisë së informacionit në mësimdhënie dhe hulumtim. Kjo është arritur nëpërmjet krijimit të lidhjeve me një nivel të lartë të përkrahjes nga kuadri dhe infrastruktura cilësore.Fakulteti duke u lidhur me qendra të tjera rajonale dhe institucione në Evropë dhe  SHBA ofron programe studimore të ciklit të parë dhe të dytë, të akredituara dhe të njohura ndërkombëtarisht,si dhe programe të përbashkëta rajonale në ciklin e dytë, si dhe hulumtime në  ciklin e tretë. 

Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore ofron një program unik që sjell konceptet e TI në një tjetër fushë studimi, të tilla si shkenca kompjuterike, inxhinieria kompjuterike dhe informatikë biznesi, si mundësi të dobishme për karrierë për të diplomuarit.

Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore përqendrohet në zbatimin e teknologjisë së informacionit të fjalës së fundit për të zgjidhur problemet në mjedisin e përditshëm. Secili nga programet studimore është ndërdisiplinor që parqet një kombinim të leksioneve dhe orëve praktike.

Google+