COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Menaxhmenti i SHTB

Prof. Inord. Dr. Adrian Besimi
Dekan
Tel. në zyrë:  (+389) 44 356 178
Ndërtesa 305, nr 15
email: a.besimi@seeu.edu.mk 


Prodekan për studime pasdiplomike
Prof. Inord. Dr. Xhemal Zenuni
Tel. në zyrë:  (+389) 44 356 170
Ndërtesa 305, nr 14
еmail: xh.zenuni@seeu.edu.mk


Asistente administrative
Merxhivan Ismaili
Tel. në zyrë:  (+389) 44 356 176
Ndërtesa 305, nr 16
еmail: m.ismaili@seeu.edu.mk


Këshilltare studentore
Dëshira Imeri
Tel. në zyrë:  (+389) 44 356 160
Ndërtesa 305, nr 03
еmail: d.imeri@seeu.edu.mk

Google+