Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Mobilitet dhe këmbime

Doracak për aplikim për bursë Doracak për aplikim për bursë
Doracaku për aplikim për bursë është një udhërrëfyes për të gjithë studentët që duan të aplikojnë për të fituar bursë.
S4WB S4WB
Baza e bursave përmban informata për një sërë bursash për studentët dhe hulumtuesit nga Ballkani perëndimor.
Rrëfime studentore Rrëfime studentore
Studentë në këmbim
Programi Erasmus Programi Erasmus
Programi Erasmus është shtytës i modernizimit të arsimit të lartë në Europë dhe i njëjti e ka inspiruar vendosjen e procesit të Bolonjës.
Google+