Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Fakulteti i Shkencave Teknike

Fakulteti i Shkencave Teknike ofron një mjedis mësimor dinamik dhe inovativ që kultivon zhvillimin e profesionistëve shumë të aftë dhe me përgjegjësi shoqërore në fushën e teknologjisë dhe inxhinierisë. Fakulteti është i përkushtuar për të nxitur përsosmërinë në arsim, kërkimin shkencor dhe angazhimin e komunitetit, duke inkurajuar studentët të përballen me sfidat e një mjedisi global që evoluon me shpejtësi. Kjo do të ndikojë në zhvillimin e vendit në përgjithësi, në zhvillimin e ekonomisë dhe do të mundësojë rritje më të madhe ekonomike.

Fakulteti i Shkencave Teknike synon të ofrojë arsimim, kërkim dhe trajnim në fusha të ndryshme teknike dhe inxhinierike.

Qëllimet e përgjithshme të Fakultetit të Shkencave Teknike përfshijnë ofrimin e programeve cilësore deridiplomike dhe pasdiplomike në fusha teknike.

Google+