Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Laboratori

Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë disponon me Laboratorin personal për zhvillim më efikas dhe efektiv të mësimdhënies nga lëndët e fushës së teknologjisë së informimit,  kontabilitetit, statistikës etj. Në kuadër të Fakultetit të Biznesit dhe Ekonomisë funksionon Qendra për Zhvillim të Biznesit e cila ofron trajnime menaxhuese dhe konsultime biznesi për individë, ndërmarrje dhe institucione tjera publike dhe private, duke inkuadruar teknologji të informatikës dhe komunikimit. Misioni i QZHB-së është që të bëhet një ndër ofruesit më të suksesshëm të shërbimeve trajnuese në regjion e më gjerë, duke i kombinuar dituritë akademike dhe pajisjet teknologjike bashkëkohore të UEJL-ës. Qëllimi i QZHB-së është që të ofroj dituri cilësore dhe aplikative të cilat janë thelbësore për zhvillimin e biznesit. Ofron kurse, programe dhe trajnime fleksibile, efikase  dhe cilësore të cilat janë të orientuara drejt nevojave të biznesit të suksesshëm.

Google+