Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Fakulteti i Shkencave Shëndetësore

Fakulteti i Shkencave Shëndetësore synon krijimin e gjeneratave të reja të infermierëve/eve dhe fizioterapeutëve/eve, të cilët do të përmirësojnë dhe do të aplikojnë teknika inovative të kujdesit shëndetësor, infermierisë dhe fizioterapisë në sistemin shëndetësor në vend.

Nëpërmjet planprogrameve inovative, reziliente krijojmë profesionistë dhe liderë në fushën e praktikës së infermierisë dhe fizioterapisë.

Fakulteti posedon laboratorë profesional të pajisur me aparaturë moderne të praktikës mjekësore dhe Qendrën e Parë Simuluese të kujdesit shëndetësor në vend.

Studentët kanë mundësi ta realizojnë praktikën në laboratorët e dedikuar sipas planprogramit, por edhe në klinikat dhe institucionet shëndetësore më të njohur në vend.

Pas përfundimit të studimeve studenti pajiset me dije dhe shkathtësi të nevojshme për t’u përfshirë në vende pune me përgjegjësi në fushën e shëndetësisë (klinikë, spital, shtëpi shëndeti, qendra shëndetësore) dhe fizioterapisë (qendra të specializuara për fizioterapi, spitale, qendra shëndetësore).

Fakulteti ofron bursa për studentët sipas kritereve të caktuara në bazë të politikës së Universitetit për dhënien e bursave të studentëve të shkëlqyeshëm.  

Google+