Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Fjala e Rektorit

Të dashur studentë

I nderuar staf,

Jemi në prag të fillimit të vitit të ri akademik 2023/24, me ç ‘rast Ju uroj një vit të mbarë dhe realizim edhe me të suksesshëm se deri tani.

Njerizimi po përballet me sfida globale që nuk kërkojnë pasaportë për tu përhapur gjithandej. Nëse para tre vitesh ishim të sfiduar me pandeminë globale, vitin e kaluar me krizën energjetike dhe inflatorike, këtë vit po sfidohemi me vazhdimin e luftës ruso-ukrainase dhe prishjen e rendit botëror, që e ndezi sërish Luftën e Ftohtë, ku shtetet më të zhvilluara më shumë brengosen për buxhetet e mbrojtjes dhe sigurisë se sa për arsim, shkencë dhe inovacion! Sikur të mos mjaftonin këto sfida, njerëzimi viteve të fundit po ballafaqohet edhe me pasojat e „hakmarrjes”, së natyrës për mospërfillje të saj. Vërshimet, zjarret, rrënimet, shembjet dhe fenomene të tjera natyrore anekënd planetit, sikur e alarmojnë njerëzimin që akoma nuk vetëdijesohet se çka po ndodh.

Dinamika e ndryshimeve të përgjithshme (marramendëse nga viti në vit), veçanërisht ajo në sektorin e arsimit, me theks të veçantë në arsimin e lartë, është eksponenciale. Edhe pse Strategjia e Asociacionit të Universiteteve Evropiane (EUA) parasheh „Universitete pa barriera“,  të hapura për bashkëpunim dhe optimizim të resurseve, ne në vendin tonë po „groposemi“ gjithnjë e më thellë në bunkerët tonë sikur kemi arritur gjithçka. Bashkësia universitare sikur nuk do të dalë nga zona e komfortit dhe nuk po trazohet fare e lëre më të vetëdijesohet për vetorganizim. Në kohën e revolucionit digjital tregu i punës çdo ditë e më shumë po thërret dhe alarmon për mungesë profilesh specifike me shkathtësi e dije të nevojshme. Institucionet, autoritetet dhe ata që janë përgjegjës për t’i ndryshuar këto rrethana sikur nuk dëgjojnë fare!

Në këto rrethana të papërshtatshme, UEJL-ja po vazhdon me ndryshimet e vazhdueshme, pavarësisht se janë të pamjaftueshme e mbase „i vetmuar“në këtë përpjekje. Çdo vit kemi nga 2-3 oferta të reja programore që po pranohen shumë mirë nga tregu. Struktura akademike tradicionale e deri para 3-4 viteve po ndryshon në funksion të nevojave të tregut, duke lëvizur në fushën e shkencave „të buta“teknike. Përpos programeve të arkitekturës, dizajnit (digjital e interior), politeknikut, shkencave shëndetësore, psikologjisë sociale, gjithnjë e më shumë po ofrojmë edhe programe ndërdiciplinare, siç është Ekonomia-Energjia-Ekologjia (3E). Ofertat e reja akademike të shoqëruara me bursa studentore në rritje, pa e rritur asnjë qindarkë koston e studimit, për 22 vite e kanë sjellë Universitetin në një nivel sa të konsoliduar po aq edhe rritës. Kur kësaj t’i shtohen edhe studentët ndërkombëtarë, përtej kufirit tonë rajonal (Kosovë, Luginë, Shqipëri,...), që kryesisht vijnë nga vendet e Azisë Qendrore të mbështetur me bursa amerikane, Universiteti e merr formën e plotë që i ngjason emrit!

Investimet në staf të ri, kryesisht në programe specifike dhe nga universitetet më të njohura evropiane dhe amerikane,  të shoqëruara me investimet kapitale në infrastrukturën teknologjike dhe modernizimet hapësinore na mundësojnë ta mbajmë hapin me digjitalizimin e nevojshëm të kohës. Tanimë programet e Inteligjencës Artificiale (AI), laboratorët e nevojshëm teknik, zhvillimi i projekteve shkencore dhe rrjetëzimet e bashkëpunimit ndëruniversitar të shoqëruara me mundësitë që i ofrojnë: Parku Teknologjik, Qendra e Zhvillimit të Biznesit, Qendra e Karrierës, Qendra për Shkathtësitë e së Ardhmes (Future Skills Center), si dhe Qendra Rinore (iCan), së bashku me Qendrën për Zhvillim Rajonal (iCare), janë oferta dhe mundësi të mëdha për studentët dhe stafin që të mbajmë hapin me sfidat e kohës në mësimdhënie dhe mësimnxënie në kushte të IA-së  dhe robotikës.

I nderuar staf akademik,

Në  sesionet e trajnimit bashkërisht vendosëm se përkushtimi ndaj studentëve po njihet gjithnjë e më shumë edhe nga tregu. Andaj, le të vazhdojmë me rritjen e angazhimit dhe përkushtimit individual, me energji pozitive ndaj çdo studenti që të arrijmë edhe tek ata që kanë më pak dëshirë dhe shprehi pune, t’i motivojmë me butësi dhe bindje për përfitimet që do të kenë. Në lidhje me këtë, Ju sugjeroj që gjithsecili, ta lexojë, e nëse duhet edhe ta rilexojë   „Letrën“  e ish-presidentit amerikan, Abraham Linkoln, që afër 200 vjet më parë (që në v.1830), ia kishte adresuar mësuesit të djalit të tij. Pavarësisht se porositë kanë qenë për nivelin bazik të shkollës, nga përmbajtja e saj nxirren shumë këshilla se si duhet t’i motivojmë gjeneratat  studentore për mësimnxënie cilësore.

Të dashur studentë,

Këto dhe shumë mundësi të tjera, si ato të shkëmbimeve programore (Erasmus+), specializimeve që Universiteti i përfiton nga projektet e ndryshme të bashkëpunimit ndërkombëtar,  janë një realitet që ju vë në rrafshin plotësisht të barabartë me mundësitë e universiteteve evropiane.

Mjafton ju të jeni të përkushtuar, me pasion dhe me entuziazëm t’i përvisheni punës për ta ndërtuar të ardhmen tuaj. Duhet t’i shfrytëzoni këto përparësi konkurruese që i ofron UEJL-ja në funksion të përgatitjes sa më profesionale për një të ardhme sa më të mirë për Ju dhe familjet Tuaja. Këto mundësi nuk janë tregime imagjinare, por realitet që mund ta konfirmoni nga gjeneratat paraprake, posaçërisht të 4-5 viteve të fundit! Vitin e kaluar përfituam një bursë të plotë studimi (dhe jetese) master nga Universiteti me reputacion i Birminghamit në Britaninë e Madhe, në Programin e studimeve ekologjike dhe kolegia (MSc.Lejla Ademi),që e realizoi me shumë sukses këtë program sapo u kthye dhe na u bashkëngjit si staf i rregullt, ndërkohë që këtë vit në të njëjtin program i kemi përcjell për studime edhe dy kolege të tjera me kushte edhe më të mira e që në vitin e ardhshëm do të na bashkëngjiten si staf i rregullt. Shembuj të këtillë kemi plot.

Njëkohësisht, shfrytëzojeni ambientin shumkulturor dhe shumgjuhësor për të krijuar rrjetëzime, si ato vendore e rajonale, ashtu edhe ndërkombëtare, që aq shumë do tu vlejnë nesër. Në fakt, më drejtpërdrejt mund të informoheni nga Alumni i UEJL-it se përpos dijeve dhe shkathtësive praktike të fituara gjatë studimeve, pikërisht edhe këto atribute u kanë krijuar shumë përparësi konkurruese në tregun e punës dhe në progresin e tyre në karrierë.

Natyrisht, përgjatë studimeve keni mundësi për aktivitete të ndryshme kulturore e sportive në kampuset tona e që ofrohen nga Parlamenti Studentor. Shijojeni jetën studentore për të cilën kujdesen të gjithë të punësuarit në kampuset tona universitare, si në Tetovë, ashtu edhe në Shkup.

Duke e përmbyllur këtë porosi, Ju uroj shëndet, suksese dhe zhvillim personal në të gjitha aspektet!

Na priftë e mbara në këto rrugëtime të përbashkëta!

Rektori, Akad. Prof. Dr. Abdylmenaf Bexheti

Google+