Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Menaxhmenti i universitetit

Abdylmenaf Bexheti

Rektor

Të dhëna personale:
E-mail: a.bexheti@seeu.edu.mk
Tel: +389 44 356 110
 


Xhevair Memedi

Sekretar i përgjithshëm

Të dhëna personale:
E-mail: x.memedi@seeu.edu.mk
Tel: +389 44 356 040


Vlladimir Radevski

Prorektor për planifikim akademik dhe digjitalizim

Të dhëna personale: 
E-mail: v.radevski@seeu.edu.mk
Telephone: +389 44 356 284


Besa Arifi

Prorektor për hulumtime dhe marrëdhënie ndërkombëtare

Të dhëna personale:
E-mail: b.arifi@seeu.edu.mk
Tel: +389 44 356 284


Besnik Fetai

Prorektor për planifikim dhe ndërmarrësi 

Të dhëna personale:
E-mail: b.fetai@seeu.edu.mk
Tel: +389 44 356 284


Veronika Kareva

Këshilltare ekzekutive për menaxhimin e performancës dhe cilësisë

Të dhëna personale:
E-mail: v.kareva@seeu.edu.mk
Tel: +389 44 356 082


Adrian Besimi

U.d. dekan i Fakultetit të Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore

Të dhëna personale:
E-mail: a.besimi@seeu.edu.mk
Tel: +389 44 356 178


Gëzim Xhaferi

U.d. dekan i Fakultetit të Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit

Të dhëna personale:
E-mail: g.xhaferi@seeu.edu.mk
Tel: +389 44 356 074


Emine Zendeli

U.d. dekane e Fakultetit të Drejtësisë

Të dhëna personale:
E-mail: e.zendeli@seeu.edu.mk
Tel: +389 44 356 146


Memet Memeti

U.d. dekan i Fakultetit të Shkencave Shoqërore Bashkëkohore

Të dhëna personale:
E-mail: m.memeti@seeu.edu.mk
Tel: +389 44 356 136


Izet Zeqiri

U.d. dekan i Fakultetit të Biznesit dhe Ekonomisë

Të dhëna personale:
E-mail: i.zeqiri@seeu.edu.mk
Tel: +389 44 356 102


Lejla Abazi-Bexheti

Drejtore e Shkollës së Doktoratës

Të dhëna personale:
E-mail: l.abazi@seeu.edu.mk
Tel: +389 44 356 086


Besa Bytyqi

Drejtore e Qendrës së Gjuhëve

Të dhëna personale:
E-mail: b.bytyqi@seeu.edu.mk
Tel: +389 44 356 289


Jusuf Zeqiri

Drejtor i Qendrës për E-Learning

Të dhëna personale:
E-mail: j.zeqiri@seeu.edu.mk
Tel: +389 44 356 079


Veli Kreci

Drejtor i Institutit "Max van der Stoel" dhe i Institutit për Mjedisin Jetësor dhe Shëndetin

Të dhëna personale:
E-mail: v.kreci@seeu.edu.mk
Tel: +389 44 356 114


Google+