Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Qendra për Biznes dhe Inovacion

Qendra e Biznesit dhe Inovacionit (BIC) është departamenti i inovacionit dhe komercializmit të Universitetit të EJL, me seli në Tetovë, Maqedonia e Veriut. Është një urë lidhëse midis sektorit më të gjerë të biznesit dhe Universitetit, duke promovuar qëllimet e modelit triple-helix. BIC vazhdimisht promovon kushte për të stimuluar krijimin e ndërmarrjeve të reja (startup), duke krijuar një sinergji midis bizneseve inovative dhe inkurajuar rritjen e NVM-ve ekzistuese, të cilat në planin afatgjatë sigurojnë mundësi të reja pune. Me kalimin e viteve, duke nxitur një kulturë sipërmarrëse midis fakultetit, studiuesve dhe studentëve dhe duke komercializuar njohuritë shkencore dhe teknologjike, Qendra është bërë një lidhje kryesore që sjell njohuritë dhe ekspertizën në veprim, inovacion dhe investime.

Për më shumë informata, klikoni linkun në vazhdim BIC.SEEU.EDU.MK

Google+