Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Qendra e Karrierës

Qendra e karrierës në UEJL është urë lidhëse në mes të studentëve të universitetit tonë dhe kompanive në vend. Ne punojmë me dy grupe të studentëve ato aktual dhe studentët e diplomuar në universitetin tonë. Studentëve të diplomuar u ndihmojmë në krijimin e karrierës së tyre duke u gjetur vende pune në  institucionet shtetërore apo private varësisht shkollimit dhe aftësive që ata kanë. Me këtë rast studentëve aktual u ndihmojmë në procesin e kryerjes së mësimit praktik gjegjësisht Internship. Ne menaxhojmë kërkesën e kompanive për praktikantë si dhe interesin e studentëve me qëllim që ata të përmbushin kërkesën për kryerjen e mësimit praktik.

Misioni

Misioni I Qendrës së karrierës në UEJL është të trajnojë dhe ndihmojë studentët në kalimin nga jeta  akademike në punësim profesional.

Çka bëjmë ne?

  • U ndihmojmë studentët të planifikojnë, identifikojnë, përpunojnë dhe realizojnë qëllimet e karrierës për kërkimin e vendit të punës.
  • Ofrojmë informata aktuale për mundësitë për punësim dhe praktikë (Internship).
  • Ofrojmë informata aktuale për tregun e punës.
  • Organizojmë ngjarje që u mundëson studentëve të krijojnë lidhje, intervista me punëdhënësit.
  • Nxisim dhe mbajmë partneritet, të vazhdueshëm dhe afatgjatë me departamentet akademike për të siguruar shkëmbime cilësore mes Qendrës së Karrierës, komunitetit akademik dhe punëdhënësve brenda dhe jashtë kufijve të Maqedonisë.
 
Google+