Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Центар за кариера

Центарот за кариера при УЈИЕ е поврзан мост меѓу студентите на нашиот универзитет и компаниите во земјата. Ние работиме со две групи на студенти: сегашните и дипломираните студенти од нашиот универзитет.На студентите од УЈИЕ им помагаме во креирањето на нивната кариера при наоѓање на нивната работа во некои од државните или приватните институции во зависност од нивното школување и способностите кои што тие ги имаат. На сегашните студенти им помагаме при завршување на практичната настава (Internship).  Исто така ние го менаџираме барањето на компаниите за практиканти и интересот на студентите за завршување на практична настава.  

За повеќе информации, кликните на линкот подолу. 

Google+