Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Студентскиот парламент и студентската асоцијација

Нашата цел е да ги заштитиме интересите на секој студент, и да се подрудеме да нема неправда помеѓу студентите, што значи дека СПА има цел да ги претставува и да ги заштити правата на секој студент, но и да дејствува позитивно и на конструктивен начин во искуството на студентите.

Студентското собрание и асоцијација (ССА) дејствува како независна организација во УЈИЕ, предводена од самите студенти.

Претседател:Мевљан Адеми
Заменик-претседател:Енис Бакија
Генерален секретар:Амар Јахији
Координатор на клубови на СПА:Ресул Емини & Амир Мемиши

Нашиот работен центар е поддржан од нашите членови преку организацијата на семинарите, обуките, кампањите и конференциите за студентите итн. Исто така, ги подржуваат различните струки за истражување на Европа, партнерство во различни проекти и кампањи, со тоа ќе постигнеме информативни услуги и подготвување на различни публикации.
Нашата организација е застапена во сите тела за одлучување на Универзитетот, каде студентите се одговорни за процесот на донесување одлуки. Имаме простори за активности, како и работни канцеларии за студентските клубови и за претседателството.

Кликнете на следниот линк за повеќе информации: Студентски Клубови

e-mail: spa@seeu.edu.mk
Facebook: Student Parliament SEEU
Instagram: studentparliamentseeu

TikTok: studentparliamentseeu
Google+