COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Студентскиот парламент и студентската асоцијација

Нашата цел е да ги заштитиме интересите на секој студент, и да се подрудеме да нема неправда помеѓу студентите, што значи дека СПА има цел да ги претставува и да ги заштити правата на секој студент, но и да дејствува позитивно и на конструктивен начин во искуството на студентите.

Студентското собрание и асоцијација (ССА) дејствува како независна организација во УЈИЕ, предводена од самите студенти.

Претседател: Агрон Демири
Заменик-претседател: Бујар Сопа
Генерален секретар: Адем Јашари

Нашиот работен центар е поддржан од нашите членови преку организацијата на семинарите, обуките, кампањите и конференциите за студентите итн. Исто така, ги подржуваат различните струки за истражување на Европа, партнерство во различни проекти и кампањи, со тоа ќе постигнеме информативни услуги и подготвување на различни публикации.

Студентското собрание планира за 2019 да:

  • Активира клубовите и да функционираат во рамките на ССА
  • Организираме разни спортски активности во рамките на Спортскиот клуб.
  • Активности за одредени денови, како што се (7. март, 21. март Меѓународен ден на шумите, итн.)
  • Креирање кадар составен од студенти кои ќе работат за студентското списание Euroidea.
  • Соработка со невладини организации за спроведување на разни активности и обуки.
  • Соработка со средношколци за активности кои ќе се одржат во клубовите на Студентското собрание и асоцијацијата.
  • Забави
  • Екскурзии

Клуб за дебата и јавно говорење
Опис: Обуки и дебати, дискутирање за прашања кои се проблематични во различни области.
Активности: Дебатирање со студенти и дебати со разни јавни личности, разни конференции со гости и обучувачи.
Контакт: spa@seeu.edu.mk

Клуб за култура и кино
Опис: Клубот ќе спроведува разни активности поврзани со емитувањето на филмови и културни активности.
Активности: Емитување филмови, дискусии за светската кинематографија итн.
Контакт: spa@seeu.edu.mk

Клуб за планинарство
Опис: Истражување на природните убавини и организирање на различни кампови.
Активности: Разни рекреативни активности како пешачење, планинарење итн..
Контакт: spa@seeu.edu.mk

Клуб за добротворни цели
Опис: Клубот ќе развие разни човечки активности и ќе им помогне на луѓето на кои им е потребна поддршка.
Активности: Зголемување на моралот и мотивацијата на учениците и учениците со посебни потреби, финансиска помош на сиромашните итн.
Контакт: spa@seeu.edu.mk

Клуб за етичко хакирање
Опис: Организирање на разни активности во областа на технологијата, како и обука, со цел студентите да стекнат искуство во истата област.
Активности: Организација на различни обуки и семинари.
Контакт: spa@seeu.edu.mk

Феминистички клуб
Опис: Овој клуб има заедничка цел да ги дефинира, создаде и постигне политичките, економските, културните, личните и социјалните права за жените.
Ова ги вклучува барањата за создавање на еднакви можности за жените во образованието и вработувањето.
Контакт: spa@seeu.edu.mk

Спортски клуб
Опис: Преку овој клуб, ќе се обидеме да организираме разни спортски активности и да организираме различни натпревари во спортот.
Активности: Фудбал, кошарка, пинг-понг, шах итн.
Контакт: spa@seeu.edu.mk

Клуб на правници
Опис: Овој клуб има за цел преку своите активности да ги промовира своите интереси и цели и да се обиде да ги обучи учениците преку конференции, обуки како идните правници.
Активности: Обука, конференции, студиски посети итн.
Контакт: spa@seeu.edu.mk

e-mail: spa@seeu.edu.mk
Facebook: Student Parliament SEEU
Instagram: studentparliamentseeu

Google+