COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Студентскиот парламент и студентската асоцијација

Нашата цел е да ги заштитиме интересите на секој студент, и да се подрудеме да нема неправда помеѓу студентите, што значи дека СПА има цел да ги претставува и да ги заштити правата на секој студент, но и да дејствува позитивно и на конструктивен начин во искуството на студентите.

Студентското собрание и асоцијација (ССА) дејствува како независна организација во УЈИЕ, предводена од самите студенти.

Претседател: Агрон Демири
Заменик-претседател: Адем Сопа
Генерална секретарка: Ваиде Јакупи

Нашиот работен центар е поддржан од нашите членови преку организацијата на семинарите, обуките, кампањите и конференциите за студентите итн. Исто така, ги подржуваат различните струки за истражување на Европа, партнерство во различни проекти и кампањи, со тоа ќе постигнеме информативни услуги и подготвување на различни публикации.

Студентското собрание планира за 2019 да:

  • Активира клубовите и да функционираат во рамките на ССА
  • Организираме разни спортски активности во рамките на Спортскиот клуб.
  • Активности за одредени денови, како што се (7. март, 21. март Меѓународен ден на шумите, итн.)
  • Креирање кадар составен од студенти кои ќе работат за студентското списание Euroidea.
  • Соработка со невладини организации за спроведување на разни активности и обуки.
  • Соработка со средношколци за активности кои ќе се одржат во клубовите на Студентското собрание и асоцијацијата.
  • Забави
  • Екскурзии
Кликнете на следниот линк за повеќе информации: Студентски Клубови

e-mail: spa@seeu.edu.mk
Facebook: Student Parliament SEEU
Instagram: studentparliamentseeu

Google+