Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Студентскиот парламент и студентската асоцијација

Нашата цел е да ги заштитиме интересите на секој студент, и да се подрудеме да нема неправда помеѓу студентите, што значи дека СПА има цел да ги претставува и да ги заштити правата на секој студент, но и да дејствува позитивно и на конструктивен начин во искуството на студентите.

Студенскиот парламент дејствува како независна организација од страна на ЈИЕУ, предводена од страна на самите студенти. Нашата цел е да ги заштитиме интересите на секој студент, и да се подрудеме да нема неправда помеѓу студентите, што значи дека СПА има цел да ги претставува и да ги заштити правата на секој студент, но и да дејствува позитивно и на конструктивен начин во искуството на студентите. Нашиот работен центар е поддржан од нашите членови преку ораганизацијата на семинарите, обуките, кампањи и конференци за студентите итн. Истотака, ги подржуваат различните струки за истражување на европа, партнерство во раззлични пројекти и камапањи, со тоа ќе постигнеме информативни услуги и пороизводство на различни публикации. 

Студентскиот парламент се формираше со гласовите дадени од страна на студентите, кој беа фер и коректни избори, секој глас беше објавен во одредено време од страна на сите кадидати (номинирани). Парламентарците го одбрара и својот претседател и заменик претседател. Како претседател беше одбран Арјон Фејзула, заменик претседател Егзон Рамадани, сите кандидати беа гласани од страна на веке формираниот парламент. Во рамките на парламентот беа одбрани и неколку комитети со цел да се намали одговорноста и функионирањето на парламентото во рамките на универзитетот. Парламентот даде збор пред сите студенти и сите присутни дека ќе работи само во корист на студентите, и да се зголеми успехот за тоа како да се биде правилен лидер. Со надеж дека ќе направиме све што е најдобро во корист на студентите!

Парламентарните комисии и нивните планови

Во почетокот на вториот состанокот од студентскиот парламент се разговараше за последниот состанок во кој се одбра одборот на студентскиот парламентот и исто така се одбрја и комитетите и и се даде за задача во следиот состанок да си ги презантираат плановите кои требаат да се реализираат низ целата академска година.

Во продолжение на состанокот се одвива презентацијата на комитетите од страна на претседателот одбран од групата.

Кои се формираат комитети:

  • ENTERTAINMENT
  • INFORMATION AND PROMOTION COMMITTEE
  • CLUB & CULTURE
  • TRAVEL & SPORT
  • COMMUNITY
  • INTERNATIONAL
Google+