Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Факултети

Факултет за бизнис и економија Факултет за бизнис и економија
Факултетот за бизнис и економија нуди широк спектар на програми од првиот и од вториот циклус на студии.
Правен факултет Правен факултет
Нашите програми во сите циклуси на студии нудат голем број правни дисциплини и дисциплини по криминалистика.
Факултет за јазици, култури и комуникација Факултет за јазици, култури и комуникација
Нуди широк спектар на предмети кои се однесуваат на јазици, литература, култури и на комуникации.
Факултет за современи општествени науки Факултет за современи општествени науки
Факултетот подготвува идни лидери главно за владините институции како и за невладините организации.
Факултет за современи науки и технологии Факултет за современи науки и технологии
Претставува центар на квалитетот во современите аспекти на информатичката технологија, како во наставата така и во истражувањата.
Integrated Studies Integrated Studies
Today the employment market in the Republic of Macedonia shows a growing demand for highly-skilled staff, particularly those trained in close connection with practice.
Докторска школа Докторска школа во УЈИЕ
Докторските студии се студии од третиот циклус на високо образование кои се организирани во согласност со правилниците на студии и во согласност со Европскиот кредитен трансфер систем (ЕКТС).
Google+