Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Менаџемент на ЗН

Менаџемент на ЗН

Доц. д-р Данијела Војтикив - Самоиловска
В.Д. Декан Dean 
Тел: (+389) 44 356 225
email:d.vojtikiv-samoilovska@seeu.edu.mk


Координатор за практична работа
Ајше Ајети
email: a.ajeti@seeu.edu.mk


Администратор на оделот
Мухарем Етеми
email: m.etemi@seeu.edu.mk

Google+