COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Ментор Академско титула Дата на акредитација
Абдулменаф Беџети Редовен професор 20.06.2017 (03-1543/1)
Изет Зеќири Редовен професор 20.06.2017 (03-1540/1)
Мирољуб Шукаров Редовен професор 20.06.2017 (03-1541/1)
Неџби Весели Редовен професор 20.06.2017 (03-1539/1)
Насир Селими Редовен професор 20.06.2017 (03-1542/1)
Бесник Фетаи Вонреден професор 20.06.2017 (03-1545/1)
Руфи Османи Вонреден професор 20.06.2017 (03-1546/1)
Садудин Ибраими Редовен професор 17.02.2018 (03-1240/1)
Мурат Садику Вонреден професор 20.06.2017 (03-1544/1)
Веланд Рамадани Вонреден професор 26.09.2017 (03-341/2)
Гадаф Реџепи Вонреден професор 01.06.2018 (03-1398/1)
Јусуф Зеќири Вонреден професор 01.06.2018 (03-1402/1)
Јетон Мазлами Вонреден професор 01.06.2018 (03-1401/1)
Садри Алија Вонреден професор 20.03.2019 (03-564/1)
Селајдин Абдули Вонреден професор 20.03.2019 (03-571/1)
Шенај Хаџимустафа Вонреден професор 20.03.2019 (03-563/1)
Хирије Абази - Алили Вонреден професор 20.03.2019 (03-567/1)
Ментор Академска титула Дата на акредитацијакредитација
Етем Азири Редовен професор 21.03.2017 (03-624/3)
Хасан Јашари Редовен професор 21.03.2017 (03-624/10)
Јонуз Абдулаи Редовен професор 21.03.2017 (03-624/4)
Аљи Пајазити Редовен професор 21.03.2017 (03-624/9)
Абдула Азизи Вонреден професор 21.03.2017 (03-624/8)
Фадиљ Зендељи Вонреден професор 21.03.2017 (03-624/6)
Земри Ељези Вонреден професор 03.11.2014 (03-264/1)
Вељи Креци Вонреден професор 21.03.2017 (03-624/7)
Мемет Мемети Вонреден професор 20.03.2019 (03-566/1)
Агрон Рустеми Вонреден професор 20.03.2019 (03-565/1)
Ветон Латифи Редовен професор 21.03.2017 (03-624/11)
Љиљјана Сиљаковска Редовен професор 21.03.2017 (03-624/1)
Ментор Академска титула Дата на акредитација
Замир Дика Редовен професор 29.06.2017 (03-1629/1)
Љејља Абази - Беџети Редовен професор 11.02.2015 (03-180/1)
Арбана Кадриу Редовен професор 11.02.2015 (03-180/1)
Мајљинда Фетаји Вонреден професор 29.06.2017 (03-1629/3)
Хаљиљ Снопче Вонреден професор 29.06.2017 (03-1629/5)
Ментор Хамити Вонреден професор 29.06.2017 (03-1629/6)
Артан Љума Вонреден професор 02.05.2018 (03-1038/2)
Бесник Селими Вонреден професор 02.05.2018 (03-1038/1)
Бујар Рауфи Вонреден професор 01.06.2018 (03-2020/1)
Адриан Бесими Вонреден професор 11.02.2019 (03-274/1)
Висар Шеху Вонреден професор 11.02.2019 (03-273/1)
Флорие Исмаиљи Вонреден професор 01.06.2018 (03-1400/1)
Џемал Зенуни Вонреден професор 11.02.2019 (03-272/1)
Јаумин Ајдари Вонреден професор 01.06.2018 (03-1399/1)
Ментор Академска титула Дата на акредитација
Исмаиљ Зејнељи Редовен професор 18.08.2017 (03-2123/1)
Беса Арифи Вонреден професор 19.10.2016 (17-3235/5)
Аднан Јашари Вонреден професор 20.11.2013 (14-154/2)
Емине Зендељи Вонреден професор 20.03.2019 (03-570/1)
Беким Нухија Вонреден професор 20.03.2019 (03-569/1)
Јетон Шасивари Редовен професор 18.08.2017 (03-212/1)
Ментор Аладемска титула Дата на акредитација
Андреу Гудспид Редовен професор 21.05.2013 (03-379/2)
Брикена Џафери Вонреден професор 21.02.2014 (03-198/1)
Арта Точи Редовен професор 20.02.2015 (03-179/1)
Маја Мухиќ Редовен професор 20.02.2015 (03-179/1)
Агим Пошка Редовен професор 20.02.2015 (03-179/1)
Арафат Шабани Вонреден професор 20.02.2015 (03-179/1)
Вероника Карева Вонреден професор 11.02.2019 (03-275/1)
Гезим Џафери Редовен професор 16.08.2012 (03-874/9)
Веби Беџети Редовен професор 21.03.2017 (03-624/2)
Зеќир Кадриу Редовен професор 16.08.2012 (03-874/9)
Хамит Џафери Редовен професор 16.08.2012 (03-874/9)
Ментор Академска титула Дата на акредитација
Муртезан Исмаили Редовен професор 01.06.2018 (03-1404/1)
Google+