Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Менаџмент на ПФ

Доц. д-р Емине Зендели
Декан
Тел:  (+389) 44 356 133
Зграда 303, бр. 10
и-мејл: e.zendeli@seeu.edu.mk
 Доц. д-р. Блертон Синани
Продекан 

Тел: (+389) 44 356 145
Зграда 303, бр. 08
и-мејл: blerton.sinani@seeu.edu.mk


Административен асистент
Валбона Бејта
Тел: (+389) 44 356 133
Зграда 303, бр. 09
и-мејл: v.bejta@seeu.edu.mk


Советник за студенти 
М-р Арта Селмани
Тел: (+389) 44 356 143
Зграда 303, бр. 06
и-мејл: arta.selmani@seeu.edu.mk

Google+