Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Академски кадар

Бизнис и економија

Кадар со полно работно време


Абдулменаф Беџети
Редовен професор
Бесник Фетаи
Редовен професор
Гадаф Реџепи
Редовен професор
Хирије Абази-Алили
Редовен професор
Јетон Мазлами
Редовен професор
Јусуф Зеќири
Редовен професор
Мурат Садику
Редовен професор
Руфи Османи
Редовен професор
Садри Алији
Редовен професор
Садудин Ибраими
Редовен професор
Селајдин Абдули
Редовен професор
Шенај Хаџимустафа
Редовен професор
Шпреса Сула
Редовен професор
Вељанд Рамадани
Редовен професор
Агрон Чауши
Вонреден професор
Блерта Абази Чауши
Вонреден професор
Фитим Деари
Вонреден професор
Теута Весели-Куртиши
Вонреден професор
Shpresa Alija
Доцент

Кадар со скратено работно време


Мирољуб Шукаров
Редовен професор
Насир Селими
Редовен професор
Неџби Весели
Редовен професор
Расим Зуфери
Соработник
Teodora Obradoviq-Grnçarovska
Насловен Доцент
Google+