Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Академски кадар

Бизнис и економија

Кадар со цело работно време


Абдулменаф Беџети
Редовен професор
Изет Зеќири
Редовен професор
Nasir Selimi
Редовен професор
Rufi Osmani
Редовен професор
Бесник Фетаи
Вонреден професор
Гадаф Реџепи
Вонреден професор
Хирије Абази-Алили
Вонреден професор
Јетон Мазлами
Вонреден професор
Јусуф Зекири
Вонреден професор
Мурат Садику
Вонреден професор
Садри Алији
Вонреден професор
Садудин Ибраими
Вонреден професор
Селајдин Абдули
Вонреден професор
Шенај Хаџимустафа
Вонреден професор
Вељанд Рамадани
Вонреден професор
Расим Зуфери
Соработник

Кадар со скратено работно време


Мирољуб Шукаров
Редовен професор
Неџби Весели
Редовен професор
Брикенд Азири
Вонреден професор
Stefan Qirici
Вонреден професор
Фатмир Бесими
Насловен Вонр. Проф.
Google+