Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Академски кадар

Бизнис и економија

Кадар со цело работно време


Абдулменаф Беџети
Редовен професор
Изет Зеќири
Редовен професор
Nasir Selimi
Редовен професор
Неџби Весели
Редовен професор
Rufi Osmani
Редовен професор
Бесник Фетаи
Вонреден професор
Гадаф Реџепи
Вонреден професор
Јетон Мазлами
Вонреден професор
Јусуф Зекири
Вонреден професор
Мурат Садику
Вонреден професор
Садудин Ибраими
Вонреден професор
Вељанд Рамадани
Вонреден професор
Расим Зуфери
Соработник
Агрон Чауши
Асистент докторант

Кадар со скратено работно време


Мирољуб Шукаров
Редовен професор
Брикенд Азири
Вонреден професор
Stefan Qirici
Вонреден професор
Fatmir Besimi
Насловен Вонр. Проф.
Google+