Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Академски кадар

Бизнис и економија

Кадар со полно работно време


Абдулменаф Беџети
Редовен професор
Бесник Фетаи
Редовен професор
Гадаф Реџепи
Редовен професор
Хирије Абази-Алили
Редовен професор
Јетон Мазлами
Редовен професор
Јусуф Зеќири
Редовен професор
Мурат Садику
Редовен професор
Насир Селими
Редовен професор
Руфи Османи
Редовен професор
Садри Алији
Редовен професор
Садудин Ибраими
Редовен професор
Селајдин Абдули
Редовен професор
Шенај Хаџимустафа
Редовен професор
Вељанд Рамадани
Редовен професор
Фитим Деари
Вонреден професор
Шпреса Сула
Вонреден професор
Теута Весели-Куртиши
Вонреден професор

Кадар со скратено работно време


Мирољуб Шукаров
Редовен професор
Неџби Весели
Редовен професор
Teodora Obradoviq-Grnçarovska
Насловен Доцент
Google+