Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Електронски услуги

Универзитетот на Југоисточна Европа им нуди на своите студенти и академски кадар серија на електронски услуги за поефикасно комуницирање и менаџирање со наставните процеси. Подоле имате листа на електронските услуги кои се витални за студентите:

My SEEU My SEEU
Електронските услуги кои можат да ги употребуваат студентите и академскиот кадар.
Webmail Webmail
Read your e-mail using web based interface.
Classroom Classroom
Електронски систем за менаџирање со наставните содржини.
Каталог на библиотеката Каталог на библиотеката
Електронски каталог на книги во библиотеката
Google+