Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Електронски услуги

Универзитетот на Југоисточна Европа им нуди на своите студенти и академски кадар серија на електронски услуги за поефикасно комуницирање и менаџирање со наставните процеси. Подоле имате листа на електронските услуги кои се витални за студентите:

My SEEU
Електронските услуги кои можат да ги употребуваат студентите и академскиот кадар.
Webmail
Прочитајте ја вашата е-пошта користејќи го веб-сајтот.
Classroom
Електронски систем за менаџирање со наставните содржини.
eLibrary
Електронски каталог на книги во библиотеката.
Google+