Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Контакти

За повеќе информации можете да контактирате со одговорните за истражување:

Беса Арифи
Проректор за истражување и за меѓународни односи

тел:(+389) 44 356 284
Зграда на ректоратот 3/17
и-мејл:b.arifi@seeu.edu.m

Едлира Палоши Диша
Асистент во Канцеларијата за истражување

тел: (+389) 44 356 130
Канцеларија за истражување, зграда на ректоратот 3/05 
и-мејл: research@seeu.edu.mk; e.palloshi@seeu.edu.mk.

Google+