Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Важни документи

Статут на универзитетот

Стратегиски план на универзитетот

Буџет на универзитетот

ПРАВИЛНИЦИ НА УНИВЕРЗИТЕТ

Академски правилници одобрени од Сенатот

Правилници на управување и раководење


Процедури


Други Документи

Извештаји за само-евалуација на Универзитетот

Извештај од надворешната евалуација на Универзитетот

Стандарди за услугите

Google+