Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Важни документи

Статут на универзитетот

Стратегиски план на универзитетот

Буџет на универзитетот

ПРАВИЛНИЦИ НА УНИВЕРЗИТЕТ

Академски правилници одобрени од Сенатот

Правилник за студентите запишани пред академската 2011/2012 година

Правилници на управување и раководење

Правилник 2005


Процедури


Други Документи

Извештаји за само-евалуација на Универзитетот

Стандарди за услугите

Google+