Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Одборот на Универзитетот


Членови на Одборот на Универзитетот

Д-р Денис Фарингтон


Денис Фарингтон е образуван во Англија и Северна Ирска и работи во високото образование преку 30 години, претходно во граѓанска служба на Обединетото Кралство. Тој е консултант за образовните реформи во Советот во Европа и други меѓународни тела во 12 држави од 1994, вклучувајќи ги Албанија и Косово, тековно советува во Ерменија и Украина и е автор на 5 учебници за законот за високото образование. Денис стана еден од членовите на меѓународната фондација на УЈИЕ во 2000 и работеше на различни функции за УЈИЕ од 2002. Тој беше избран за претседател на Фондацијата на Одборот на Универзитетот во 2008 и вонреден професор на Правниот факултет во 2011. Тој е член на Оксфордскиот центар за студии на политиките на високото образование,во Универзитетот во Оксфорд и член на тркалезната маса за правото во високото образование на САД –ОК.

Д-р Ветон Љатифи


Д-р Ветон Љатифи - е редовен професор по меѓународни односи и политички науки во Универзитетот на Југоисточна Европа (УЈИЕ). Тој е директор на Институтот Макс ван дер Штул. Професор Љатифи е автор на единаесет книги од областа на политичките науки и меѓународните односи, вклучувајќи ги и последните книги „Новиот век на албанската политика“(2014) и „НАТО и ЕУ: Нови релации во менаџирањето на кризите“(2012). Проф. Љатифи бил предавач на неколку универзитети во Европа и во САД. Тој докторирал на политички науки, а магистрирал на меѓународни односи. Од 2013 година предава на УЈИЕ. Д-р Ветон Љатифи е член на неколку глобални професионални мрежи и академски асоцијации со седиште во неколку универзитети во САД. Од 2013 тој е член на Одборот на Европската мрежа за соработка во полето на науката и технологијата во рамките на иницијативата IS1202 ISCH „Индивидуи, Општества, Култури и Здравство“. Меѓу другото тој бил награден како „Најдобар млад научник“ за 2007 година од Македонската Академија на Науките и Уметностите. Пред да се приклучи на УЈИЕ, Ветон Љатифи работел за Лондонскиот Институт за Воено и Миродобно Известување (IWPR) во менаџерските активности на канцеларијата на IWPR и како автор за Балканското Кризно Известување. Професорот Љатифи е избран за Потпретседател на Одборот на Универзитетот на Југоисточна Европа и Фондацијата во јуни 2016 година.

Д-р Павел Згага


Павел Згага е професор по филозофија на образованието и образовната политика на Универзитетот во Љубљана каде ја започна својата академска кариера во 1977. Во 1990, во текот на периодот на општествената и политичка транзиција во Словенија, тој беше државен секретар за високо образование и министер за образование и спорт.По неговото враќање во академијата во 2000, тој беше ко-основач на Центарот за студии за образовна политика во Универзитетот во Љубљана и до денес е директор. Тој исто така беше и декан на факултетот за образование. Тој има добиено неколку грантови за истрaжување и раководел со националните и меѓународните проекти за образовна политика. Овие проекти во главно се однесуваат на развојот на високото образование во современ европски контекст . Тој исто така е вклучен во Болоњскиот процес и соработувал со неколку меѓународни организации како на пр. Европската комисија , Советот на Европа, УНЕСКО, ОЕЦД, Светска банка итн. Во 2006 година тој ја доби словенската национална награда за истражување и образование и во 2007 година почесен докторат од Универзитетот во Умеа, во Шведска. Павел е надворешен член на Одборот на Универзитетот на ЈИЕ од 2008.

Д-р Вероника Карева


Др. Вероника Карева има завршено магистерски студии од областа на предавање на англиски јазик на Универзитетот во Индијана, САД и докторски студии на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, Македонија. Веднаш по дипломирањето на додипломските студии со две насоки – преведување и предавање, таа е ангажирана од страна на Центарот за странски јазици во Скопје и започнува паралелна кариера и како предавач и преведувач. Вероника е ангажирана на УЈИЕ уште на самото основање како лектор во Јазичниот центар. Две години работи и како Раководител на Центарот за поддршка на наставата во рамките на Универзитетот. Таа е автор на повеќе научни трудови од областа на предавањето на англискиот јазик, а исто така е и универзитетски претставник во Комисијата за реформи во изучувањето на англискиот јазик при Бирото за развој на образование на РМ. Во 2009 таа е назначена на позицијата директор на Јазичниот центар и продолжува да биде активно вклучена во наставниот процес во центарот и на Факултетот за јазици. Таа е назначена за член на Одборот од 2012 година.

Д-р Абдулменаф Беџети


Д-р Беџети е на Универзитетот од 2001 година. Прво, како дел од академскиот кадар на Универзитетот, а потоакако декан на Факултетот за бизнис администрација, а од 2004 до 2012 година како проректор. Тој завршил високо образование во Приштина, на Економскиот факултет и магистерски и докторски студии на Скопскиот универзитет, на Економскиот факултет. Во својата кариера тој извршувал разни стручни и јавни должности. Некои од поважните се Заменик- директор во директоратотза внатрешни приходи, директор на Управата за јавни приходи управа и министер за развој на РМ. Во 2012 година е избран за редовен член на Македонската академија на науките и уметностите. Во текот на неговата кариера тој билчлен на одбори и советник на повеќе институции и компании. Тековнотој е професор по финансии на Универзитетот, активен ево истражувањетово областа на финансиите и исто така е активноангажиран во консултантски услуги за бизниси во земјава и во странство.

Д-р Агон Демјаха


Г-дин Агон Демјаха има завршено Факултет за електротехника во Косово, продолжувасо магистратура во Централноевропскиот универзитет во Будимпешта и докторира на Правниот факултет во Скопје. Во својата професионална кариера, тој бил ангажиран наразлични позиции почнувајќи како асистент на Приштинскиот универзитет, а потоа како директор на Фондацијата Отворено општество невладини организации за развој на граѓанското општество во Косово. Од април 2006 година тој беше македонски амбасадор во Кралството Шведска. Тековно, г-дин Демјахае регионален советник во Министерството за енергетика и Министерството за надворешни работи на Косово. Г-дин Демјахаисто така, учествува наразлични обуки и меѓународни конференции. Тој е исто така активен во истражувањето во компаративна политика и меѓународна политичка економија и тој е автор на неколку универзитетски и научни книги. Агон Демјахае именуван за надворешен член наОдборот на УЈИЕво 2012 година.

Професор Елена Думова Јовановска


Професорката Думова Јовановска е одговорна на Катедрата за теорија на конструкции на Градежниот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Р. Македонија. Таа е заменик-декан за образование и наука (2001-2007), заменик-ректор за образование (2008-2012), одговорна на Одборот на докторска школа (2009-2012), регионален координатор на Центарот за докторски студии на Југоисточна Европа - SEEFORM (од 2004), надворешен експерт во Агенцијата за евалуација на високото образование во Република Македонија (2003-2004), член на групата за следење на Болоњскиот процес (2004-2005), член на македонскиот тим за промотори на Болоња (2008-2012), член на групата експерти на Институционалната програма за евалуација на ЕУА (2012-2014). Работејќи на горенаведените позиции таа имала можност: да се вклучи во дефинирање и во извршување на образовната и истражувачка политика на факултетот/универзитетот, да учествува во националните тела за имплементација на Болоњскиот процес, да биде вклучена во процесот на воведување европски стандарди во високото образование и во истражувачките дејности на ниво на факултет/универзитет во Македонија, да учествува во процедурата за акредитација на високообразовните студиски програми. Нејзиниот интерес во истражувањето е во областа на структурните анализи и на инженерството на земјотреси.

Неби Хоџа


Неби Хоџа е дипломиран електро-инженер од Универзитетот во Приштина. По дипломирањето тој е ангажиран како управител во занаетчиската компанија - Смарагд, која сега е меѓународна компанија. Во 2003, во Приштина ја основа Американската школа во Косово, акредитирана во Вашингтон. Од 2006 год. тој е во партнерство со фабриката за производство на дрво „Тефик Чанга“ и продолжува со проширување со три нови компании како што се: Дивани, Деко и Тедес Контаркт сите во областа на мебелот и внатрешен дизајн. Покрај производството, Неби Хоџа е познат и како основач на компанијата „Рубин инвест“ во областа на градежништвото. Сите овие копании се дел од групацијата OXA, каде што е исто основач и член на Одборот на директори . Истовремено, дополнително на приватниот сектор тој е активен и во невладиниот сектор како член на Одборот на Асоцијацијата Еснаф, член на Одборот на директори на Албанската Фондација за стипендии, член на Балканската златарска асоцијација, четири години во Извршниот Одбор на Стопанската комора на Северозападна Македонија и сега за две години во својство на претседател на Стопанската комора на Северозападна Македонија. Хоџа во текот на својата кариера и живот има завршено многу специјализации и е сертифициран во бизнис администрација, во Меѓународната трговска школа – Професионална Форекс Трговија .

Google+