Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Контакти во ЈЦ

Виш Лектор, Вјоса Вела
Директор
Тел:(+389) 44 356 288
Згр. Центар за јазици бр 1001.02
и-мејл:v.vela@seeu.edu.mk

Насловен Доцент/Виш Лектор, Елена Спировска-Тевдовска
Заменик Директор
Тел: (+389) 44 356 290
Згр. Центар за јазици бр 1003.04
и-мејл:  e.spirovska@seeu.edu.mk

МА, Шпреса Хасани
Административен Асистент
Тел:(+389) 44 356 286
Згр. Центар за јазици бр 1003.02
и-мејл:sh.mustafai@seeu.edu.mk

Мујдин Ливорека
Надзорник на објектот/Координатор на студенти
Тел: (+389) 44 356 264
Згр. Центар за јазици бр 1003.00
и-мејл:m.livoreka@seeu.edu.mk

Google+