Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Професионална обука

Професионалната обука што ја нуди Јазичниот центар е наменета за академскиот кадар на УЈИЕ, како и за наставен кадар од земјата и надвор. Секоја сесија се создава и спроведува според потребите на заинтересираните страни. Во обуката се опфаќаат следните области:

  • Методологија на предавање
  • Креирање на тестови и испити
  • Техники за поправање на грешките на студентите
  • Принципи за оценување
Google+