Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Животот во кампус

Разновидноста е зборот со кој може да се опишат големите можности за забава кои ги нуди Кампусот на Универзитетот.

Во духот на збогатувањето на искуството за студии, ЈИЕУ постојано се обидува да обезбеди квалитетна содржина на рекреативните активности, со цел подобрување на духовниот, менталниот и социјалниот живот на студентите, професорите и вработените во администрацијата. За оваа цел, Кампусот континуирано се збогатува со пристојни места за одмор, за учење и за дружење на студентите, како и со потребни објекти за спортски активности како: фудбал, кошарка, ракомет, одбојка, пинг-понг и др. Исто така во рамките на Универзитетот функционира и Секторот за спорт преку кој студентите имаат можност да се вклучат во разни клубови кои се натпреваруваат во локалните и државните лиги.

ЈИЕУ ги развива своите академски активности во два универзитетски кампуси, и тоа во Тетово и во Скопје. Универзитетскиот кампус во Тетово е изграден според принципот - сè на едно место, овозможувајќи интерактивна сеопфатност меѓу студентите во сите дисциплини на студиите. Универзитетскиот кампус опфаќа голем зелен простор и објекти за сместување, има четири големи амфитеатри со капацитет од 200 до 500 студенти, повеќе од 30 училници со капацитет од 30 до 60 студенти, два компјутерски центри со повеќе од 650 компјутери, библиотека, студентски дом за живеење и голем број спортски терени за рекреација. 

Кампусот континуирано се проширува со нови објекти и со тоа придонесувајќи за сегашниот капацитет на учењето, на пример Универзитетот пред некое време се прошири со 8 нови лаборатории, со 150 компјутери од типот „Sun Thin Client“ и 50 обични компјутери за поддршка на наставата и на научните истражувања на Универзитетот.

Универзитетскиот кампус во Скопје не е толку голем како тој во Тетово, но во себе ги содржи сите kарактеристики на еден единствен европски универзитет, прекрасно место за здобивање диплома. Кампусот на ЈИЕУ во Скопје се наоѓа во центарот на градот.

Google+