COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

План за плаќање на рати

Канцеларијата за благајна ги обработува уплатите на школарината, вклучувајќи ги тука и заостанатите уплати.
Студентите ја плаќаат школарината во тековниот износ за поединечната студиска програма и за одредената студиска година. Школарината се одредува на годишно ниво и студентите може да очекуваат и некое покачување во текот на студиите. Износот е одреден од Одборот на Универзитетот и е објавен во Конкурсот за запишување на студенти.
Дополнителни административни наплати ќе има во следниве случаи:

  • 50 евра за издавање диплома и уверение
  • 15 евра за повторно издавање на ИД картичка во случај на загуба или оштета

План за плаќање на рати

Уплати на школарини за додипломски студии

Има неколку начини за уплата на школарината.

Студентите може ја плаќаат школаринатa за целата академска година кога ќе се запишат.
Висината на школарината зависи од режимот на студии (редовни студии, вонредни студии).
Има попуст од 3% од годишната школарина за студентите кои ќе ја платат школарината однапред за целата академска година.
Ова олеснување не важи за студентите кои земаат стипендија.


Опис Краен рок Правен/ ЈКК/ СОН БЕ/ СНТ СП на англиски
1ва рата Октомври 1300 EU 1800 EU 2000 EU
Намалување 3% 39 EU 54 EU 60 EU

Студентот кој ќе ја плаќа школарината на две рати мора да ја изврши уплатата до 30 октомври за зимскиот семестар од тековната академска година и до 28 февруари за летниот семестар од тековната академска година.


Опис Краен рок Правен/ ЈКК/ СОН БЕ/ СНТ СП на англиски
Зимски семестар Октомври 650 EU 900 EU 1000 EU
Летен семестар Февруари 650 EU 900 EU 1000 EU

Студентот кој ќе ја плаќа школарината на четири рати мора да изврши четири еднакви уплати според следниов распоред:

  • 30 октомври
  • 30 декември
  • 28 февруари
  • 30 април

Опис Краен рок Правен/ ЈКК/ СОН БЕ/ СНТ СП на англиски
1-ва рата Октомври 325 EU 450 EU 500 EU
2-ра рата Декември 325 EU 450 EU 500 EU
3-та рата Февруари 325 EU 450 EU 500 EU
4-та рата Април 325 EU 450 EU 500 EU

Студентите кои ќе изберат да плаќаат на дванаесет рати мора да извршат еднакви месечни уплати за целата академска година ( уплати до крајот на секој месец од октомври до септември).
Има дополнителна наплата за студентите кои ќе ај платат школарината на дванаесет рати. Дополнителната наплата ја одредува и ја објавува Одборот на Универзитетот.


Опис Краен рок Правен/ ЈКК/ СОН БЕ/ СНТ СП на англиски
1-ва рата Октомври 100 EU 150 EU 150 EU
2-ра рата Ноември 100 EU 150 EU 150 EU
3-та рата Декември 110 EU 150 EU 170 EU
4-та рата Јануари 110 EU 150 EU 170 EU
5-та рата Февруари 110 EU 150 EU 170 EU
6-та рата Март 110 EU 150 EU 170 EU
7-ма рата Април 110 EU 150 EU 170 EU
8-ма рата Мај 110 EU 150 EU 170 EU
9-та рата Јуни 110 EU 150 EU 170 EU
10-та рата Јули 110 EU 150 EU 170 EU
11-та рата Август 110 EU 150 EU 170 EU
12-та рата Септември 110 EU 150 EU 170 EU

Доколку студентот не го подмири навремено долгот кон Универзитетот, канцеларијата за благајна праќа формално потсетување и на билансот се додаваат дополнителни наплати. На студентот потоа му се дава дополнителен период од 14 дена за да го исплати заостанатиот долг.


Доколку по овој период студентот не изврши плаќање нема да има пристап до сервисите/ капацитетите на Универзитетот. Тука се вклучени - но не се ограничени- издавањето на транскрипти, сертификати и дипломи, пристап до компјутерската мрежа (исклучувајќи го системот за електронско управување со наставата), библиотеката, Универзитетските информациски системи (формуларот за запишување, регистрирање часови, регистрирање испити). Овие рестрикции ќе се применуваат додека не се исполнат обврските и соодветната канцеларија не го прекине блокирањето.


Доколку студентот го знае тоа, и има тешкотии во реaлизирањето на уплатата, тогаш треба да ја контактира канцеларијата Бурсар пред датумот одреден за плаќање со цел да се разгледаат можните алтернативи.


Задоцнети плаќања 1.5 EU (100 MKD)
Google+