COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Студентски клубови

Клуб за дебата и јавно говорење
Опис: Обуки и дебати, дискутирање за прашања кои се проблематични во различни области.
Активности: Дебатирање со студенти и дебати со разни јавни личности, разни конференции со гости и обучувачи.
Контакт: spa@seeu.edu.mk

Клуб за култура и кино
Опис: Клубот ќе спроведува разни активности поврзани со емитувањето на филмови и културни активности.
Активности: Емитување филмови, дискусии за светската кинематографија итн.
Контакт: spa@seeu.edu.mk

Клуб за планинарство
Опис: Истражување на природните убавини и организирање на различни кампови.
Активности: Разни рекреативни активности како пешачење, планинарење итн..
Контакт: spa@seeu.edu.mk

Клуб за добротворни цели
Опис: Клубот ќе развие разни човечки активности и ќе им помогне на луѓето на кои им е потребна поддршка.
Активности: Зголемување на моралот и мотивацијата на учениците и учениците со посебни потреби, финансиска помош на сиромашните итн.
Контакт: spa@seeu.edu.mk

Клуб за етичко хакирање
Опис: Организирање на разни активности во областа на технологијата, како и обука, со цел студентите да стекнат искуство во истата област.
Активности: Организација на различни обуки и семинари.
Контакт: spa@seeu.edu.mk

Феминистички клуб
Опис: Овој клуб има заедничка цел да ги дефинира, создаде и постигне политичките, економските, културните, личните и социјалните права за жените.
Ова ги вклучува барањата за создавање на еднакви можности за жените во образованието и вработувањето.
Контакт: spa@seeu.edu.mk

Спортски клуб
Опис: Преку овој клуб, ќе се обидеме да организираме разни спортски активности и да организираме различни натпревари во спортот.
Активности: Фудбал, кошарка, пинг-понг, шах итн.
Контакт: spa@seeu.edu.mk

Клуб на правници
Опис: Овој клуб има за цел преку своите активности да ги промовира своите интереси и цели и да се обиде да ги обучи учениците преку конференции, обуки како идните правници.
Активности: Обука, конференции, студиски посети итн.
Контакт: spa@seeu.edu.mk

Google+