Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Студентски клубови

Клуб за дебата и јавно говорење
Опис: Обуки и дебати, дискутирање за прашања кои се проблематични во различни области.
Активности: Дебатирање со студенти и дебати со разни јавни личности, разни конференции со гости и обучувачи.
Контакт: spa@seeu.edu.mk

Клуб за култура и кино
Опис: Клубот ќе спроведува разни активности поврзани со емитувањето на филмови и културни активности.
Активности: Емитување филмови, дискусии за светската кинематографија итн.
Контакт: spa@seeu.edu.mk

Клуб за планинарство
Опис: Истражување на природните убавини и организирање на различни кампови.
Активности: Разни рекреативни активности како пешачење, планинарење итн..
Контакт: spa@seeu.edu.mk

Клуб за добротворни цели
Опис: Клубот ќе развие разни човечки активности и ќе им помогне на луѓето на кои им е потребна поддршка.
Активности: Зголемување на моралот и мотивацијата на учениците и учениците со посебни потреби, финансиска помош на сиромашните итн.
Контакт: spa@seeu.edu.mk

Клуб за етичко хакирање
Опис: Организирање на разни активности во областа на технологијата, како и обука, со цел студентите да стекнат искуство во истата област.
Активности: Организација на различни обуки и семинари.
Контакт: spa@seeu.edu.mk

Феминистички клуб
Опис: Овој клуб има заедничка цел да ги дефинира, создаде и постигне политичките, економските, културните, личните и социјалните права за жените.
Ова ги вклучува барањата за создавање на еднакви можности за жените во образованието и вработувањето.
Контакт: spa@seeu.edu.mk

Спортски клуб
Опис: Преку овој клуб, ќе се обидеме да организираме разни спортски активности и да организираме различни натпревари во спортот.
Активности: Фудбал, кошарка, пинг-понг, шах итн.
Контакт: spa@seeu.edu.mk

Клуб на правници
Опис: Овој клуб има за цел преку своите активности да ги промовира своите интереси и цели и да се обиде да ги обучи учениците преку конференции, обуки како идните правници.
Активности: Обука, конференции, студиски посети итн.
Контакт: spa@seeu.edu.mk

Google+