Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

ПРОГРАМА ЗА АКАДЕМСКО КОМПЛЕТИРАЊЕ

Програма за академско довршување со земање в предвид на животното искуство, работното искуство и кариерата

УЈИЕ има значителен развој во однос на развојот и понудата на академските програми, оперативната организација и позиционирањето во општеството. По период на постојан и значителен раст на бројот на студенти, се наоѓаме во период на прилично стабилен број на студенти. Ова нуди можност за подобрување на институционалните перформанси во многу области идентификувани со потенцијал за иднината на институцијата. Покрај квалитетот, разновидноста на академската понуда, развојот и поддршката во кариерата и неколку други насоки, утврдено е дека има значителен број на тековни и поранешни запишани студенти кои не дипломирале. Оваа програма има за цел да обезбеди институционална структура и процедури за поддршка на оваа категорија студенти да стекнат академски степен.

Процесите се во согласност со постоечките правилници и процедури на Универзитетот на ЈИЕ. Студентот мора да побара да се разгледа неговиот случај за програмата за академско комплетирање. Ова практично значи дека студентот треба да пополни формулар за барање (R03) и да го достави до соодветниот факултет.

Советникот на студентите и деканот/продеканот дополнително ќе ги пополнат потребните формулари и ќе обезбедат академски насоки за студентот.

Ве молиме да контактирате со администрацијата на вашиот факултет со цел иницирање на програмaта за академско комплетирање.

Google+