Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Инситут Макс ван дер Штул

Научниот Институт „Макс ван дер Штул“ е од областа на хуманистичките науки со посебен фокус на интердициплинарноста на општествените науки, превентивната дипломатија, решавањето конфликти, интеркултурното помирување, превенцијата на конфликти и др.

 

ЗА НАС

Основан како академски научен дел на Универзитетот на 21.3.2012, Институтот за научнио истражување „Макс ван дер Штул“ е именуван според името на пораншниот висок комесар на ОБСЕ за националните малцинства, Макс ван дер Штул (1924-2011), кој беше многу активен во регионов со дипломатските напори за спречувањетона конфликти како и еден од главните иницијатори во создавањето на Универзитетот на Југоисточна Европа.

Во септември 2012, Институтот беше регистриран во Министерството за образование и наука во регистарот на субјекти кои вршат научна, истражувачка и едукативнадејност.

Мисијата на Институтот за научни истражувања на УЈИЕ „Макс ван дер Штул“ е да развие и да организира научни и едукативни активности во областа на општествените науки:политички науки,меѓународни односи,право и јавна админситрација, нои во

Интердициплинарната областа на превентивна дипломатија,интеркултурно помирување, решавање конфликти и превенција на конфликти.

Главната активност на Институтот еистражувањето (развивање и имплементација на проектите за истражувања).

Крајната цел на Институтот е да создаде средина   каде што научната вистина ќе биде најважниот критериум за да се развива едно отворенои рационално општество, соочувајќи се со регионалните и глобалните предизвици и давајќи придонес за развивање подобар и посигурен свет. 

Google+