COVID-19 Information

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

SEEU Review

Јавен повик за трудови:

SEEU Review Том 15 Број 1 - Ковид-19

Продолжен рок - 30. септември 2020 година.

Ново настанатиот коронавирус - Ковид-19, за прв пат беше прогласен за глобален здравствен итен случај на 30 јануари од Светската здравствена организација, а на 11 март оваа болест беше прогласена за пандемија.

Тековно, истражувањето е главно насочено кон разбирање на изворот, причината и лекувањето на Ковид-19, со цел да се открие што би помогнало да се предвиди иднината на ширењето на Ковид-19 низ целиот свет.

Оваа пандемија стана глобално прашање што ги промени нашите животи и продолжува да влијае на начинот на кој функционираме секојдневно. Во многу земји границите се затворени, економиите се во шок, здравствените системи се преоптоварени и образовните институции ги прилагодуваат своите наставни планови.

Како ќе функционира општеството по оваа траума? Што ако трае подолго? Како ќе закрепнат државите од економската криза? Дали сите образовни институции ширум светот можат да ги адаптираат своите наставни програми униформно? Кои се тешкотиите со кои се соочуваат училиштата и универзитетите со он-лајн наставата? Колку имаме доверба во нашите државни институции / медиуми / здравствена заштита, итн? - Ова се некои од прашањата што ќе се обработуваат во овој посебен број на SEEU Review преку решавање на предизвикот на живеење во ерата на КОВИД-19 од перспектива на општествените науки, хуманитарните науки и компјутерските науки.

SEEU Review е он-лајн научно списание со меѓународен карактер, со меѓуколегијална рецензија и со отворен пристап, кoе се издава од Универзитетот на Југоисточна Европа и од издавачот Де Грутер.

Списанието има за цел да обезбеди меѓународен форум за истражување, анализи и за дебати од различни области како што се: правото, економијата, јавната администрација, меѓународните односи, политичките науки, јазиците, комуникацијата, технолошките науки, животната средина и др.

Научното списание (SEEU Review) при УЈИE издава оригинална научна работа која демонстрира актуелност и релевантност од полето на студии. Доставените трудови ќе бидат рецензирани од анонимни рецензенти од специфични области вклучени во списанието.

Научното списание ќе ги прифати за разгледување следниве видови на трудови: истражувачки трудови, рецензии, ставови и бели книги.  

SEEU Review се издава двапати годишно.

Пред да го пратите вашиот труд ве молиме читајте ги Упатства за доставување трудови.

Google+