COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

SEEU Review

Thirrje për punime shkencore:

SEEU Review Vëllimi 15 Numri 1 - Covid19

Afati i zgjatur -  30 shtator, 2020.

Koronavirusi-Covid 19 i shfaqur rishtas, u shpall për herë të parë urgjencë globale shëndetësore në 30 janar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe më 11 mars sëmundja u emërua si pandemi.

Aktualisht, hulumtimi në mbarë botën është përqendruar kryesisht për të kuptuar burimin, shkakun, dhe kurimin e Covid-19, në mënyrë që të gjehet se çfarë do të ndihmojë për të parashikuar të ardhmen e përhapjes së Covid-19.

Kjo pandemi është bërë një çështje globale që ndryshoi jetën tonë dhe vazhdon të ndikojë në mënyrën se si ne funksionojmë çdo ditë. Në shumë vende kufijtë janë të mbyllur, ekonomitë janë në gjendje shoku, sistemet shëndetësore janë të mbingarkuara dhe institucionet arsimore po përshtatin kurrikulat e tyre.

Si do të funksionojë shoqëria pas kësaj traume? Po sikur të zgjasë më shumë? Si do të rikuperohen shtetet nga krizat ekonomike? A munden që të gjitha institucionet arsimore në mbarë botën, t'i përshtatin kurrikulat e tyre në mënyrë uniforme? Cilat janë vështirësitë me të cilat përballen shkollat dhe universitetet në lidhje me mësimdhënien online? Sa besojmë tek institucionet tona shtetërore/mediat/kujdesi shëndetësor, etj? - Këto janë disa nga pyetjet që ky vëllim i veçantë i SEEU Review do të kërkojë duke adresuar sfidën e të jetuarit në epokën e COVID- 19 nga perspektiva e shkencave shoqërore, shkencave humane dhe shkencave kompjuterike.

SEEU Review është revistë shkencore ndërkombëtare - online, e recensuar nga kolegët, me qasje të hapur, të cilën e publikon Universiteti i Evropës Juglindore në publikuesin ndërkombëtar akademik De Gruyter. 

Revista synon të sigurojë një forum ndërkombëtar aktiv për analizë, hulumtim dhe debat në një varg të gjerë fushash. Fushat kryesore të mbuluara nga SEEU Review janë shkencat sociale dhe humane, duke përfshirë drejtësinë, ekonominë, administratën publike, marrëdhëniet ndërkombëtare, shkencat politike, gjuhët, letërsinë, komunikimin dhe studimet e mjedisit.

Revista synon të nxisë publikimin e punimeve origjinale, të cilat demonstrojnë aktualitet dhe relevancë në fushën e studimit. Artikujt e dorëzuar do të redaktohen dy herë nga recensentë anonim të fushave specifike të përfshira në revistë. Revista do të pranojë dhe marrë në konsideratë këto lloje punimesh: punime hulumtuese, qëndrime, libri i bardhë dhe recensione. 

SEEU Review botohet dy herë në vit.

 Ju lutemi lexoni Udhëzimet për dorëzimin e dorëshkrimeve  para se ta dërgoni punimin tuaj.

Google+