Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Dokumente te rëndësishme

Statuti i Universitetit

Plani Strategjik i Universitetit

Buxheti i Universitetit

RREGULLORET E UNIVERSITETIT

Rregullore Akademike të Aprovuara nga Senati

Rregullore për studentët e regjistruar para vitit akademik 2011/2012

Rregulloret Qeverisëse të Aprovuara nga Bordi

Rregullore 2005


Procedura


Dokumente tjera

Raportet vetëvlerësuese të Universitetit

Standardet e shërbimit

Google+