COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Mbrojtjet publike

 • 30 maj

  15:00
  Tezë magjistrature
  Ardita Vejseli

  TË DREJTAT CIVILE DHE POLITIKE TË TË RINJËVE NË EVROPË – STUDIM RASTI: POLITIKAT RINORE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT DHE HARMONIZIMI ME STANDARDET EVROPIANE

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Bekim Nuhija
  Vendi: Tetovë
  Salla: 815.01
 • 31 maj

  13:00
  Tezë magjistrature
  Merhata Memedi Shatri

  Dënimi i bashkëkryerësve të veprave penale në praktiken gjyqësore të Gjykatës Themelore në Gostivar (2015-2020)

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Vedije Ratkoceri
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 31 maj

  13:30
  Tezë magjistrature
  Maja Cucumanovska

  Vetëvrasjet në territorin e komunës së Gostivarit në periudhën nga viti 2008 deri ne vitin 2016

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 03 qershor

  11:00
  Tezë magjistrature
  Fatmir Aliji

  Metodat e kontrollit të cilësisë në institucionet shëndetësore në Republikën e Maqedonisë

  Fakulteti: Instituti për mjedisin jetësor dhe shëndetin
  Mentor: Prof. Dr. Gadaf Rexhepi
  Vendi: Tetovë
  Salla: Meeting Room, MVDSI
 • 03 qershor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Aurela Beka

  Pasojat juridike të shkurorëzimit në Republikëн e Kosovës gjatë periudhës 2012-2016

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Arta Selmani-Bakiu
  Vendi: Tetovë
  Salla: 806,01
 • 06 qershor

  11:00
  Tezë magjistrature
  Pajtesa Hajrullahu

  Menaxhimi dhe roli i organizatave joqeveritare në mbrojtjen e fëmijëve në nevojë në Republikën e Kosovës.

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Agron Rustemi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10

Search by

Fakulteti
Cycle
Lokacioni
Google+