Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Mbrojtjet publike

 • 18 qershor

  14:00
  Tezë doktorature
  Nora Sadiku Dushi

  KORELACIONI NDËRMJET DIMENSIONEVE TË MARKETINGUT NDËRMARRËS DHE NDËRMARRJEVE TË VOGLA DHE TË MESME

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Veland Ramadani
  Vendi: Tetovë
  Salla: LH4
 • 19 qershor

  11:00
  Tezë doktorature
  Shpresa Alija

  KONSOLIDIMI DHE QËNDRUESHMËRIA E SISTEMIT PENSIONAL TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË: QASJE ANALITIKE KRAHASIMORE

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Abdylmenaf Bexheti
  Vendi: Tetovë
  Salla: LH4
 • 19 qershor

  14:00
  Tezë doktorature
  Gresa Mjaku

  Sistemi i kontrollit financiar publik si instrument për rritjen e efiçiencës së fondeve publike me theks të veçantë në Republikën e Kosovës

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Abdylmenaf Bexheti
  Vendi: Tetovë
  Salla: LH4
 • 20 qershor

  09:30
  Tezë magjistrature
  Amet Ismani

  Matja gjyqsore e sanksioneve penale dhe zbatimi i denimeve alternative ne RMV

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Besa Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 20 qershor

  10:00
  Tezë magjistrature
  Vullnet Amza

  Menaxhimi mjeteve financiare në institucionet shëndetsore publike. Rasti i Tetovës, Manastirit, Shtipit, Kumanoves, Gostivarit, Ohrit për përiudhën 2014-2018

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Izet Zeqiri
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.02
 • 20 qershor

  10:30
  Tezë magjistrature
  Burim Jashari

  Struktura dhe organizimi i institucioneve penitensiare në Republikën e Maqedonisë

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Besa Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 26 qershor

  10:30
  Tezë magjistrature
  Aleksandar Gjorgjievksi

  Roli i forcave paqeruajtëse të Kombeve të Bashkuara në krizën e luftës - aspektet pozitive dhe negative

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Blerim Reka
  Vendi: Shkup
  Salla: LH

Search by

Fakulteti
Cycle
Lokacioni
Google+