COVID-19 Information

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Mbrojtjet publike

 • 13 korrik

  10:00
  Tezë magjistrature
  Lavdie Sinani

  Ndikimi I strategjive të marketingut në tërheqjen e klientëve: rasti i bankave komerciale në Republikën e Maqedonisë

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Jusuf Zeqiri
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 13 korrik

  12:00
  Tezë magjistrature
  Fatmir Mjaki

  Ndikimi i rrjeteve sociale tek të rinjtë

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Hasan Jashari
  Vendi: Tetovë
  Salla: online
 • 13 korrik

  13:00
  Tezë magjistrature
  Dalibor Bogdanovski

  Zhvillimi i modelit të tranzicionit energjetik të termocentralit Oslomej

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Shenaj Haxhimustafa
  Vendi: Shkup
  Salla: 2.09
 • 13 korrik

  14:00
  Tezë magjistrature
  Siarta Miftari

  Performanca financiare dhe e profitabilitetit e sektorit bankar dhe transmisioni në sektorin real – rasti i Republikës së Maqedonisë

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Abdylmenaf Bexheti
  Vendi: Tetovë
  Salla: BDC
 • 13 korrik

  15:00
  Tezë magjistrature
  Besa Demiri

  Ndikimi i reklamimit të jashtëm në sjelljen e konsumatorit

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Jusuf Zeqiri
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 14 korrik

  09:00
  Tezë magjistrature
  Qëndresa Bexheti

  Punësimi i të rinjve dhe tregu i punës: Rasti i Republikës së Maqedonisë

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Hyrije Abazi-Alili
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 14 korrik

  14:00
  Tezë magjistrature
  Lumturije Mehmedi-Sinani

  Punësueshmëria dhe të diplomuarit e institucioneve të arsimit të lartë: Rasti i Universitetit të Evropës Juglindore

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Hyrije Abazi-Alili
  Vendi: Tetovë
  Salla: BDC
 • 16 korrik

  10:00
  Tezë magjistrature
  Monika Popovska

  Përfshirja e tregimeve digjitale në klasat e Anglishtes si Gjuhë e huaj dhe efektet e tyre në aftësinë gjuhësore, motivimin dhe vetëreflektimin

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Agim Poshka
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 16 korrik

  10:00
  Tezë magjistrature
  Egzona Roçi

  Borxhi publik dhe stabiliteti makroekonomik në Republikën e Maqedonisë së Veriut”

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Shenaj Haxhimustafa
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 16 korrik

  11:00
  Tezë magjistrature
  Vlora Ajdini

  Efektiviteti i lojërave në përforcimin e mësimit të fjalorit (Rast studimi - nxënësit e shkollave fillore në Gostivar)

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Agim Poshka
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 16 korrik

  12:00
  Tezë magjistrature
  Havije Loki

  Shqipëria dhe shqiptarën në prozën e gjatë të Faik Konicës

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Vebi Bexheti
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 16 korrik

  13:00
  Tezë magjistrature
  Burim Çaka

  Mbrojtja juridike e posedimit në Republikën e Kosovës me theks të veçantë në territorin e Gjykatës Themelore Ferizaj dega në Kaçanik gjatë periudhës 2013 -2019

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Arta Selmani-Bakiu
  Vendi: Tetovë
  Salla: online
 • 16 korrik

  13:00
  Tezë magjistrature
  Donjeta Trena

  Sfidat e mësimit të shkrimit të gjuhës angleze tek nxënësit e vegjël

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 16 korrik

  13:00
  Tezë magjistrature
  Fazlije Ceka

  Menaxhimi i paradigmave të mësimdhënies bashkëkohore mbështetur në teknologjinë e komunikimit në arsimin fillor në komunën e Tetovës

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Arafat Shabani
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC 1001.05
 • 17 korrik

  10:00
  Tezë magjistrature
  Fitore Nebihi Dragaj

  Përfitimet e përdorimit të metodës demonstruese në mësimdhënie të Gjuhës Angleze të nxënësit e dizajnit - rast studimi nga shkolla e mesme profesionale ‘’Qendra e Kompetencës’’ në Skenderaj, Republika e Kosovës

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 17 korrik

  10:00
  Tezë magjistrature
  Besim Zeqiri

  SPECIFIKAT E QEVERISJES KORPORATIVE NË BIZNESET FAMILJARE NË KOSOVË

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Veland Ramadani
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 17 korrik

  14:00
  Tezë magjistrature
  Fitore Abduli

  Religjioni si variabël eksploruese e orientimit ndërmarrës

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Veland Ramadani
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 18 korrik

  10:00
  Tezë magjistrature
  Dritë Vishi

  ASPEKTI FINANCIARË I PABARAZISË SË EKONOMIVE FAMILJARE: RASTI I KOSOVËS

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Hyrije Abazi-Alili
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 01 tetor

  12:00
  Tezë magjistrature
  Elita Ismaili

  Barazia gjinore: mes reales dhe formales ne Republiken e Maqedonis se Veriut

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Abdulla Azizi
  Vendi: Tetovë
  Salla: online

Search by

Fakulteti
Cycle
Lokacioni
Google+