Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Mbrojtjet publike

 • 22 shtator

  13:00
  Tezë magjistrature
  Enver Dardhishta

  Funkcionimi i pushtetit lokal ne komunen e Kaçanikut

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Memet Memeti
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 25 shtator

  14:00
  Tezë doktorature
  Mr. Iranda Kurtishi

  Përmirësimi i Motivimit dhe të Nxënit të Studentëve të Niveleve të Ndryshme në të Njëjtën Klasë Përmes Mësimit të Diferencuar në Universitetin e Evropës Juglindore

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Judy Sue Richardson
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 26 shtator

  11:00
  Tezë doktorature
  Pajtim Bytyçi

  Vlerësimi i statusit ekologjik të pellgut të lumit Lepenc sipas direktivës kornizë për ujërat e Evropës (EWFD, 2000)

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Murtezan Ismaili
  Vendi: Tetovë
  Salla: LH3
 • 26 shtator

  16:30
  Tezë doktorature
  Mr. Daniela Kirovska-Simjanovska

  A preferojnë studentët mjedis digjital apo fizikë gjatë të mësuarit në orët e anglishtes si gjuhë e huaj/anglishtes për qëllime specifike (EFL/ESP)?

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Judy Sue Richardson
  Vendi: Shkup
  Salla: Skopje Campus
 • 27 shtator

  13:00
  Tezë doktorature
  Donat Rexha

  "Ndikimi i politikave fiskale në rritjen ekonomike në Kosovë: Qasje empirike analitike“

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Abdylmenaf Bexheti
  Vendi: Tetovë
  Salla: LH4
 • 28 shtator

  11:00
  Tezë magjistrature
  Bekim Jashari

  Aspektet juridiko-penale ndërkombëtare të gjenocidit në territorin e ish-Jugosllavisë

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Besa Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 28 shtator

  12:00
  Tezë doktorature
  Mr. Teuta Agaj

  Funksionet emërore të fjalive të varura të shprehura me paskajore dhe përcjellore në gjuhën angleze dhe shqipe – Analizë Kontrastive

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof.dr. Vilma Tafani
  Vendi: Shkup
  Salla: Skopje Campus
 • 28 shtator

  12:00
  Tezë magjistrature
  Feride Musliu

  Ritet e dasmës në rrethinën e Preshevës (Maxhere, Miratoc, Rainc)

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Zeqir Kadriu
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 03 tetor

  15:30
  Tezë doktorature
  Milaim Musliu

  Vlerësimi i gjendjes ekologjike dhe ndikimi antropogjen në rrjedhat ujore në bjeshkët e Karadakut bazuar në strukturën biocenotike të makrozoobentosit

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Murtezan Ismaili
  Vendi: Tetovë
  Salla: Library Room
 • 04 tetor

  12:00
  Tezë doktorature
  Mr. Sejdi Gashi

  Areali gjuhësor i Istogut me rrethinë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Mustafa Ibrahimi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC

Search by

Fakulteti
Cycle
Lokacioni
Google+