COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Mbrojtjet publike

 • 16 shtator

  11:00
  Tezë magjistrature
  Xhemail Limani

  Zbatimi i standardeve ndërkombëtare të raportimit financiar me theks të veçantë “SNRF-16” dhe ndikimi në rezultatin financiar të SH.A. UNIQA Shkup

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Rufi Osmani
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 16 shtator

  12:00
  Tezë magjistrature
  Nadezhda Risteska

  Përfshierja e materialeve autentike në mësimin online të gjuhës angleze në shkollat e mesme në Gostivar

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC Room/ LCC
 • 16 shtator

  14:00
  Tezë magjistrature
  Fisnike Pllana

  Rëndësia dhe roli i teknologjisë së informacionit në komunikimin ndërkombëtar – rasti i diplomacisë kosovare

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Zamir Dika
  Vendi: Shkup
  Salla: Skopje Campus (2.09)
 • 17 shtator

  10:00
  Tezë magjistrature
  Sami Shamolli

  Implikimet e ndikimit të gjuhës amtare në mësimin e shkrimit tek nxënësit e shkollës fillore

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC Room/ LCC
 • 17 shtator

  11:00
  Tezë magjistrature
  Egesta Lyta

  Udhëheqja e shkollës dhe krijimi i klimës për punë cilësore të mësimdhënësve në shkollat fillore të Prishtinës

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Arafat Shabani
  Vendi: Shkup
  Salla: Skopje Campus (2.09)
 • 17 shtator

  11:00
  Tezë magjistrature
  Elena Tulevska

  Analiza e aktivitetit financiar të Fondit të Sigurimeve Shëndetësore të Republikës së Maqedonisë Veriore me qëllim të përmirësimit të efikasitetit të sistemit shëndetësor

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Rufi Osmani
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 17 shtator

  11:00
  Tezë magjistrature
  Leonora Veliu Fejzullahu

  Intertekstualiteti në veprimtarinë letrare të Fan Nolit

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Doc. Dr. Meral Shehabi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC Room/ LCC
 • 17 shtator

  11:00
  Tezë magjistrature
  Behare Qerimi

  Roli i standardeve ISO në performancën e Universiteteve-rast studimi UEJL

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Selajdin Abduli
  Vendi: Shkup
  Salla: 2.13
 • 21 shtator

  10:30
  Tezë magjistrature
  Era Baliu

  Motivimi dhe angazhimi i nxënësve gjatë mësimit Online në shkollat publike në Prishtinë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC Room/ LCC
 • 21 shtator

  11:00
  Tezë magjistrature
  Valbona Haxhiu Jashari

  Roli i burimeve njerëzore në menaxhimin bankar: Rasti i NLB - Prishtina

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Hyrije Abazi-Alili
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 21 shtator

  14:00
  Tezë magjistrature
  Alije Ibrahimi Xhelili

  Ekzekutimi i dënimit me burg në RMV, me theks të veçantë në Burgun e Idrizovës për periudhën 2015-2020

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Vedije Ratkoceri
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 21 shtator

  15:00
  Tezë magjistrature
  Nadire Zhaku

  Legalizimi i marihuanës një sfidë e re për Maqedoninë e Veriut

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 22 shtator

  10:00
  Tezë magjistrature
  Florije Musliu

  Menaxhimi i klasës dhe motivimi i nxënësve për mësim

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Arafat Shabani
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC Room/ LCC
 • 23 shtator

  10:00
  Tezë doktorature
  Blerina Selmanaj

  Ndikimi i shtetit në zvogëlimin e pabarazive ekonomike në vendet e tranzicionit me theks të veçantë në Republikën e Kosovës

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Nasir Selimi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 23 shtator

  11:00
  Tezë magjistrature
  Arta Deari Hasani

  Rishikimi i procedurës për shkak të provave dhe fakteve të reja në RMV gjatë viteve 2005-2010

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Besa Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 24 shtator

  14:00
  Tezë doktorature
  Elva Leka

  Përdorimi i teknologjisë blockchain dhe kontratave të zgjuara në menaxhimin me pronën intelektuale dhe të dhënat në universitete

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Besnik Selimi
  Vendi: Tetovë
  Salla: LH3
 • 27 shtator

  09:00
  Tezë magjistrature
  Donikë Maxharraj

  Implementimi i mësimdhënies së diferencuar me nxënësit e rinj dhe ndikimi i saj në mësimin e gjuhës angleze

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC Room/ LCC
 • 30 shtator

  14:00
  Tezë doktorature
  Merita Kasa Halili

  Formalizimi i SLA-ve të përshtatura për përdoruesit dhe ofruesve të cloud-it në mjedisin multi-cloud nëpërmjet një modeli negociues

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Betim Çiço
  Vendi: Tetovë
  Salla: Skopje premises

Search by

Fakulteti
Cycle
Lokacioni
Google+