Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Mbrojtjet publike

 • 23 shtator

  13:00
  Tezë magjistrature
  Arlind Ajrullai

  Daktiloskopia si metodë për zbulimin e kriminalitetit

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Besa Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 23 shtator

  13:30
  Tezë magjistrature
  Arman Presheva

  Faji dhe rëndësia e fajit tek veprat penale të kryera me dashje dhe nga pakujdesia

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Besa Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 26 shtator

  14:00
  Tezë doktorature
  Bekim Marmullaku

  ZHVILLIMI I KURRIKULAVE BAZUAR NË KOMPETENCA NË INSTITUCIONE TË ARSIMIT TË LARTË NË PËRPUTHJE ME KËRKESAT DINAMIKE TË TREGUT TË PUNËS: RASTI I KOSOVËS

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Stefan Qirici
  Vendi: Tetovë
  Salla: LH4
 • 27 shtator

  13:00
  Tezë magjistrature
  Besime Murati

  Roli i ombudsmanit ne mbrojtjen e lirive dhe te drejtave te qytetareve nga aspektet socio -ekonomike ne Republiken e Maqedonise Veriore

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Hasan Jashari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 02 tetor

  10:00
  Tezë magjistrature
  Amin Sadegh Mohammadi

  Efekti i lidershipit të bazuar në njohuri në inovacionet organizative përmes ndërmjetësuesit të aftësive për menaxhimin e njohurive në kompanitë e sigurimeve të Iranit

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Gadaf Rexhepi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 02 tetor

  12:00
  Tezë doktorature
  Mr. Kadri Krasniqi

  Hulumtimi i qasjeve praktike në ndërtimin e besimit, kënaqësisë dhe arritjen në shkrimin kreativ tek studentët kosovarë që mësojnë anglishten si gjuhë të huaj

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC 1001.05
 • 02 tetor

  14:00
  Tezë doktorature
  Mr. Vjollca Jonuzi

  Fuqia e reflektimit në përmirësimin e zhvillimit profesional dhe praktikat e mësimdhënies tek mësimdhënësit e gjuhës angleze - Një studim i kryer në Institucionet e Arsimit të Lartë në Maqedoni

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC 1001.05
 • 07 tetor

  13:00
  Tezë magjistrature
  Nadi Saiti

  Tematika krahasuese mbi mallin për atëdhenë dhe familjen në poezitë e Heinrich Heines “Mendimet e Natës” dhe Ndre Mjedës “I tretuni”

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Hamsi Behluli
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC

Search by

Fakulteti
Cycle
Lokacioni
Google+