COVID-19 Information

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Mbrojtjet publike

 • 25 shtator

  11:00
  Tezë magjistrature
  Igballe Kuka

  Bota Poetike e Lasgush Poradecit

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Zeqir Kadriu
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 25 shtator

  12:15
  Tezë magjistrature
  Masar Veliu

  Ngjashmëritë dhe dallimet në mes të sistemeve të pushtetit në veprat "1984" dhe "Ferma e Kafshëve" të autorit Orwell

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Andrew Goodspeed
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 25 shtator

  13:00
  Tezë magjistrature
  Doruntina Kreka

  Kujdestaria e fëmijëve të mitur në legjislacionin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në të drejtën komparative

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Arta Selmani-Bakiu
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 28 shtator

  13:00
  Tezë magjistrature
  Hixhrete Muça

  Sanksionet penale në Republikën e Maqedonisë së Veriut me vështrim të posaçëm tek vepra penale trafikimi me mjete narkotike për periudhën 2012-2018

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 28 shtator

  14:00
  Tezë magjistrature
  Nderim Jashari

  Aspektet krahasimore të Gjyqësisë Kushtetuese të Maqedonisë së Veriut, Kosovës dhe Shqipërisë me vështrim të posaçëm në mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Jeton Shasivari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 01 tetor

  12:00
  Tezë magjistrature
  Elita Ismaili

  Barazia gjinore: mes reales dhe formales ne Republiken e Maqedonis se Veriut

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Abdulla Azizi
  Vendi: Tetovë
  Salla: online

Search by

Fakulteti
Cycle
Lokacioni
Google+