COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Mbrojtjet publike

 • 03 dhjetor

  12:00
  Tezë magjistrature
  Era Pocesta

  Veprat penale Grabitjet dhe Vjedhjet e Rëndë në pjesën perëndimore të Republikës së Maqedonisë së Veriut gjatë periudhës 2013-2019

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Besa Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 03 dhjetor

  13:00
  Tezë magjistrature
  Shkëlzen Selmani

  Dënimi me gjobë në Kodin Penal aktual të RMV-së, me vështrim të veçantë në territorin e Gjykatës Themelore në Gostivar për periudhën 2009-2013

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 03 dhjetor

  15:00
  Tezë doktorature
  Elvis Feka

  Cilesia e menaxhimit te burimeve njerezore ne AP ne Kosove

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Jonuz Abdullai
  Vendi: Tetovë
  Salla: online
 • 09 dhjetor

  11:00
  Tezë magjistrature
  Xhemal Jashari

  Karakteristikat fenomenologjike dhe etiologjike të viktimave të veprave penale me theks të veçantë tek viktimat e vrasjeve për territorin e Gjykatës Themelore në Tetovë për periudhën 2008-2018

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Besa Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 09 dhjetor

  12:00
  Tezë magjistrature
  Adelina Ibrahimi

  Keqpërdorimi i detyrës zyrtare me theks të posaçëm në rrethin e Gjykatës Themelore në Tetovë për periudhën 2014-2020

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 23 dhjetor

  11:00
  Tezë doktorature
  Ersin Sulejmani

  Trafikimi i qenieve njerëzore si pasojë e ndikimit të proceseve të migracionit në Republikën e Maqedonisë gjatë periudhës 2005-2015

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: LH4

Search by

Fakulteti
Cycle
Lokacioni
Google+