Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Mbrojtjet publike

 • 21 gusht

  12:30
  Tezë doktorature
  Mr. Flora Maliqi

  Nxitja e autonomisë tek nxënësit përmes përdorimit të kompjuterit - Një studim i kryer në Republikën e Kosovës

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 21 gusht

  14:00
  Tezë doktorature
  Mr. Mejreme Ymeri

  Efekti i Gjinisë së nxënësve që mësojnë anglishten si gjuhë e huaj dhe gatishmëria për të komunikuar në Shkollat e mesme të larta të Gjilanit

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 25 gusht

  12:00
  Tezë magjistrature
  Nikolla Struzhancev

  Zgjidhja e sfidave dhe zbatimi i aktiviteteve - kusht për integrimin në BE të Republikës së Maqedonisë

  Fakulteti: Fakulteti i Administrimit Publik dhe Shkencave Politike
  Mentor: Prof. Dr. Elena Andreevska
  Vendi: Shkup
  Salla: Amfiteatri
 • 25 gusht

  12:00
  Tezë magjistrature
  Salih Gjonbalaj

  Procesi Euro -integrues i Balkanit perendimor: rasti i Malit te zi

  Fakulteti: Fakulteti i Administrimit Publik dhe Shkencave Politike
  Mentor: Prof. Dr. Elena Andreevska
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10

Search by

Fakulteti
Cycle
Lokacioni
Google+