Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Mbrojtjet publike

 • 27 maj

  11:30
  Tezë magjistrature
  Azra Haliti

  Dobitë dhe sfidat e edukimit në universitete të ndryshme kulturore

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Maja Muhic
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 28 maj

  12:00
  Tezë magjistrature
  Faton Haliti

  Përmirsimi i mësimit praktikë të studentëve, për konkurencë më të lartë në tregun e punës në Republikën e Maqedonisë

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Doc. Dr. Marika Apostolova
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 29 maj

  10:00
  Tezë doktorature
  Visar Ademi

  ROLI I KAPITALIT HUMAN NE FITIMIN DHE MBAJTJEN E PERPARESIVE KONKURUESE PER KOMPANITE NE EKONOMITE NE ZHVILLIM

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Izet Zeqiri
  Vendi: Tetovë
  Salla: LH3
 • 30 maj

  09:30
  Tezë magjistrature
  Samir Ganija

  Marrëdhëniet bilaterale mes Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Kosovës.

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Bekim Nuhija
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.02
 • 30 maj

  14:00
  Tezë doktorature
  Katerina Kocevska

  Politika për partneritetin publiko-privat, korniza ligjore dhe institucionale në vendet e zhvilluara kundrejt vendeve në zhvillim (Rastet e Britanisë së Madhe, Republikës së Kroacisë me theks të veçantë në Republikën e Maqedonisë).

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Dennis Farrington
  Vendi: Shkup
  Salla: LH
 • 31 maj

  14:30
  Tezë magjistrature
  Elmedin Luma

  Autorizimet dhe punët policore në legjislacionin dhe praktikën e RMV-së-Gjendja dhe perspektiva.

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Jeton Shasivari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.02
 • 03 qershor

  14:00
  Tezë doktorature
  Mr.sc. Mensur Morina

  Ekstremizmi i dhunshëm në Kosovë në rastet specifike në periudhën kohore 2014-2017

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Besa Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 05 qershor

  11:00
  Tezë magjistrature
  Laura Imeri

  Shkaqet e delikuencës së të miturve në territorin e Gjykatës themelore në Gostivar për periudhën 2012-2017

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 05 qershor

  12:00
  Tezë magjistrature
  Nusret Sulejmani

  Korrupsioni në prokurimet publike dhe format e paraqitjes së tij

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 06 qershor

  10:00
  Tezë magjistrature
  Besartë Kica

  Poetika e veprës ‘Pelegrini i vonuar’ nga Dritëro Agolli

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Zeqir Kadriu
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 06 qershor

  12:00
  Tezë magjistrature
  Fitore Jerliu

  Analizë krahasimtare e veprave të Ismail Kadaresë: “Pallati i ëndrrave” dhe “Dimri i vetmisë së madhe"

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Zeqir Kadriu
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 06 qershor

  12:00
  Tezë magjistrature
  Flora Rustemi

  Satisfaksioni dhe nevojat e nxënësve për të mësuar. Rast studimi - Shkollat e mesme të Komunës së Tetovës

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Halil Snopçe
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813
 • 06 qershor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Florina Ejupi

  Përfshirja e autorëve të Letërsisë së sotme shqipe në tekstet shkollore VI-IX

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Zeqir Kadriu
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 07 qershor

  10:00
  Tezë magjistrature
  Anila Odai

  Dizajnimi dhe implementimi i sistemeve bashkëpunuese për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Adrian Besimi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813
 • 07 qershor

  10:00
  Tezë magjistrature
  Feride Sejdiu-Reshidi

  Pengesat martesore sipas legjislacionit familjar të Republikës së Maqedonisë dhe sipas të drejtës Islame

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Emine Zendeli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 07 qershor

  10:00
  Tezë magjistrature
  Medija Çelik

  Perceptimet e nxënësve për të mësuarit bashkëpunues kompjuterik, në shkollat e mesme të Gostivarit

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 07 qershor

  11:00
  Tezë magjistrature
  Ylberina Thaqi

  Mësimdhënia e parafjalëve përmes metodave bashkëkohore, tek nxënësit që e mësojnë gjuhën angleze si gjuhë të huaj

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 07 qershor

  12:00
  Tezë magjistrature
  Vlora Damoni

  Ndikimi i stileve të të mësuarit në përvetësimin e fjalorit të gjuhës angleze – perspektiva e nxënësve kosovarë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 14 qershor

  11:00
  Tezë magjistrature
  Shkurta Fejzi

  Marredheniet nderkombetare ne mes te Republikes se Italise dhe Republikes se Shqiperise

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Jonuz Abdullai
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 14 qershor

  12:00
  Tezë magjistrature
  Albana Murtezani

  Qëndrimi prindëror dhe strategjitë e tyre për përforcimin e gjuhës së dytë dhe ruajtjen e gjuhës amtare te fëmijët bilingual: Rasti i familjeve shqipfolëse në pjesën gjermanofolëse të Zvicrës (Die elterliche Einstellung und ihre Strategien zur Förderung der Zweitsprache und Erhalt der Muttersprache bei zweisprachigen Kindern: Der Fall in albanischsprechenden Familien in der Deutschschweiz)

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Gëzim Xhaferri
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 14 qershor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Hilmi Gashi

  Reformat e sistemit arsimor ne Maqedoni dhe Shqiperi, analize komparative per periudhen kohore 2008 -2016.

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Jonuz Abdullai
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10

Search by

Fakulteti
Cycle
Lokacioni
Google+