COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Mbrojtjet publike

 • 07 dhjetor

  13:00
  Tezë magjistrature
  Edita Kadriu-Krivenjeva

  Ndikimi i pandemisë COVID-19 në performancën e Sh.A 'M-NAV': Përfitimet nga ndërmarrësia në sektorin publik

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Veland Ramadani
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 09 dhjetor

  12:00
  Tezë magjistrature
  Astrit Jakupi

  Analizë e shkaqeve që kanë efektuar performancën ekonomike-financiare të NPK në Gostivar

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Rufi Osmani
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.02
 • 13 dhjetor

  11:00
  Tezë magjistrature
  Meritë Krosa

  Rrjetet sociale dhe motivimi i studentëve për të mesuar anglishten si gjuhë të huaj- Një studim rasti në Gjimnazin ‘’Shaban Hashani’’ në Ferizaj, Kosovë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online
 • 14 dhjetor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Edvin Maznikar

  Kontratat trashëgimore de lege ferenda në legjislacionin trashëgimorë të Republikës së Maqedonisë së Veriut

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Arta Selmani-Bakiu
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 16 dhjetor

  12:00
  Tezë magjistrature
  Lindita Osmani Shahini

  Veprat penale kundër marrëdhënieve të punës në rrethin e Gostivarit në periudhën kohore 2007-2011

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: Online

Search by

Fakulteti
Cycle
Lokacioni
Google+