Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Mbrojtjet publike

 • 20 nëntor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Naime Krasniqi

  Shfrytëzimi i rrjeteve sociale nga nxënësit e shkollave të mesme Rast studimi: Komuna e Lipjanit

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Majlinda Fetaji
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813
 • 21 nëntor

  13:00
  Tezë magjistrature
  Altrim Shabani

  Dizajnimi i aplikacioneve të sigurta në platformën Android dhe analiza e veglave për siguri

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Artan Luma
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813
 • 26 nëntor

  09:00
  Tezë magjistrature
  Agim Ibraimi

  Hulumtimi i faktorëve të cilët ndikojnë efikasitetin e shkathtësive komunikuese në mësimëdhënien e gjuhës angleze si gjuhë e dytë- Studimi i realizuar në shkollat e mesme në Shkup

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC 1001.05
 • 27 nëntor

  10:00
  Tezë magjistrature
  Lejla Hoda

  Rëndësia e përdorimit të aktiviteteve komunikuese dhe strategjive për të zhvilluar shkathtësinë e të folurit te studentët e EFL (Anglisht-ja si gjuhë e huaj)” – Rast studimi nga “Shkolla fillore “Fan S. Noli” Kamenicë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 27 nëntor

  11:00
  Tezë magjistrature
  Valjeta Maliqi

  Efektshmëria e përdorimit të teknologjisë në të mësuarit e gjuhës angleze nga nxënësit me nevoja të veçanta. Rast studimi - shkolla fillore në Kosovë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 27 nëntor

  12:00
  Tezë doktorature
  Mr. Kushtrim Koliqi

  Dramatizimi dhe inskenimi i veprave të Ismail Kadaresë në Teatër

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Hamit Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC 1001.05
 • 27 nëntor

  14:30
  Tezë magjistrature
  Drita Jonuzi

  Ndikimi i rrjeteve sociale online në vendimarrjen e konsumatorit gjatë procesit të blerjes në Industrinë e Tekstilit

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Jusuf Zeqiri
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01

Search by

Fakulteti
Cycle
Lokacioni
Google+