COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Mbrojtjet publike

 • 14 qershor

  11:00
  Tezë magjistrature
  Granit Demaj

  Roli i Sfondit Kulturor dhe Eksperienca e Mësimdhënësit në Mësimdhënien e Anglishtes. Kërkimet Janë Bërë me Nxënësit e Shkollës Fillore në Ferizaj, Kosovë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Arta Toci
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC Room/ LCC
 • 14 qershor

  11:00
  Tezë magjistrature
  Besarta Misimi

  E drejta e pronësisë së shtetasve të huaj mbi sendet e paluajtshme në Rеpublikën e Maqedonisë së Veriut

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Bekim Nuhija
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 15 qershor

  13:00
  Tezë magjistrature
  Raza Peci

  Psikologjia kriminale e vrasësve serik

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Vedije Ratkoceri
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 17 qershor

  11:00
  Tezë magjistrature
  Valon Kuçi

  Sovraniteti i shteteve në marrëdhëniet ndërkombëtare

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Bekim Nuhija
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 17 qershor

  12:00
  Tezë doktorature
  Lindita Neziri Ceka

  “E drejta e femrës për trashëgimi në pronë. Aspekte komparative të Ballkanit Perëndimor me theks të veçantë Republika e Maqedonisē së Veriut”.

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Abdulla Azizi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 17 qershor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Taulant Kurtishi

  Implementimi dhe analiza e SharePoint sistemit ne institucion publik

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Florije Ismaili
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 21 qershor

  12:00
  Tezë doktorature
  Viona Rashica

  "Withdrawal of the United Kingdom from European Union membership and the implications of this process"

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Abdulla Azizi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 24 qershor

  13:30
  Tezë magjistrature
  Arianit Gegaj

  Ndikimi i investimeve të TIK dhe çështjet e politikave në zhvillimin ekonomik në sektorin publik dhe privat në Kosovë: rast studimi Ministria e Ekonomisë, Telekomi i Kosovës dhe Ipko

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Zamir Dika
  Vendi: Shkup
  Salla: Skopje premises

Search by

Fakulteti
Cycle
Lokacioni
Google+