Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Mbrojtjet publike

 • 20 janar

  14:00
  Tezë magjistrature
  Arbnora Sulejmani

  Teknikat të cilat promovojnë mendimin kritik në mësimdhënien e gjuhës angleze - Studim i kryer në shkollat e mesme në Shkup

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC 1001.05
 • 23 janar

  14:30
  Tezë magjistrature
  Miranda Muaremi

  Hetimi i ndikimit të qasjes Mendoj – Çiftëzoj - Shpërndaj drejt arritjes në leximin e nxënësve

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC 1001.05
 • 23 janar

  15:30
  Tezë magjistrature
  Blerina Nuhi

  Qasja e programit mësimor në mënyrë kritike: vlerësimi i elementeve të mendimit kritik në shkollat e mesme të Shkupit

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC 1001.05
 • 28 janar

  12:30
  Tezë magjistrature
  Leonora Shemshi

  Sfidat e vlerësimit të jashtëm dhe të brendshëm në Maqedoni - një studim i rastit nga shkolla e mesme “Kiril Pejcinovic”- Tetovë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Agim Poshka
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC 1001.05
 • 28 janar

  13:30
  Tezë doktorature
  Mr. Mirsad Suhodolli

  Ndikimi i kontekstit në nxënien e idiomave nga studentët shqiptarë në nivel universitar që mësojnë anglishten si gjuhë të huaj në Kosovë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof.Inord.Dr. Elida Tabaku
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC 1001.05
 • 28 janar

  15:00
  Tezë doktorature
  Mr. Eglantina Bilalli

  Hulumtimi i praktikës së Kornizës së Përbashkët Referuese Evropiane për Gjuhë (CEFR) në mësimdhënien e anglishtes si gjuhë e huaj- Një studim rasti mbi vlerësimin e të shkruarit në anglisht në Kosovë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC 1001.05

Search by

Fakulteti
Cycle
Lokacioni
Google+