COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Mbrojtjet publike

 • 09 mars

  12:00
  Tezë magjistrature
  Filip Kromidovski

  Kompensimi i dëmit material dhe jo material

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Adnan Jashari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 11 mars

  13:00
  Tezë magjistrature
  Aida Musai

  E drejta e pronësisë intelektuale dhe ndryshimet klimatike

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Sami Mehmeti
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 12 mars

  14:00
  Tezë magjistrature
  Ajhan Kaiin

  Gjuha e palëve dhe gjykatës në procedurën kontestimore, në Republikën e Maqedonisë së Veriut, me theks të veçantë në komunën e Strugës nga 2008 deri më 2018

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Adnan Jashari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01

Search by

Fakulteti
Cycle
Lokacioni
Google+