Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Mbrojtjet publike

 • 01 prill

  12:00
  Tezë magjistrature
  Edona Ramani

  Dhuna në familje, shkaqet e paraqitjes në familjet shqiptare në rajonin e Pollogut, periudha kohore 2013-2018

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 01 prill

  12:30
  Tezë magjistrature
  Arbër Zhuta

  Luftimi i bandave kriminale në Maqedoni

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 01 prill

  13:00
  Tezë magjistrature
  Birsen Jonuzi

  Veprat penale kundër njerëzimit aspekte nacionale dhe ndërkombëtare

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.02
 • 01 prill

  13:30
  Tezë magjistrature
  Gent Beqiri

  Tipet e krimit të organizuar italian, aspekte krahasuese me Maqedoninë

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.02
 • 01 prill

  14:00
  Tezë magjistrature
  Arbana Reshiti

  Korrupsioni në Republikën e Maqedonisë gjatë periudhës kohore 2010-2018 dhe lufta kundër tij

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Besa Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 01 prill

  14:30
  Tezë magjistrature
  Theranda Selimi

  Aplikimi dhe zbatimi i sanksioneve penale ndaj te miturve ne Republiken e Maqedonise se Veriut per periudhen 2009-2018

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Besa Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 01 prill

  15:00
  Tezë magjistrature
  Habul Ismaili

  Dallimi mes Grabitjes dhe Vjedhjes grabitqare si vepra penale kundër pasurisë

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Besa Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 06 prill

  14:00
  Tezë magjistrature
  Belkisa Pajaziti

  Diskriminimi në bazë fetare gjatë procedurës së punësimit dhe gjatë marrëdhënies së punës: Rasti i Republikës së Maqedonisë së Veriut

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Sami Mehmeti
  Vendi: Tetovë
  Salla: online
 • 07 prill

  14:00
  Tezë magjistrature
  Semia Orana

  Kontrata konsumatore në Republikën e Maqedonisë-rasti i kontratave të lidhura nga Ndërmarja Publike-Ujësjellësi dhe kanalizimi, Shkup në periudhën 2015 e këndej

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Adnan Jashari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 09 prill

  10:00
  Tezë doktorature
  Kestrim Avdimetaj

  NDIKIMI I BORXHIT PUBLIK NË RRITJEN EKONOMIKE NË VENDET EUROPIANE NË TRANZICION

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Besnik Fetai
  Vendi: Tetovë
  Salla: BDC
 • 13 prill

  13:00
  Tezë magjistrature
  Votim Emshiu

  Kompensimi i dëmit të shkaktuar nga fatkeqësitë në punë në Republikën e Maqedonisë së Veriut me theks të veçantë në Gostivar nga viti 2015 e këndej

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Adnan Jashari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01

Search by

Fakulteti
Cycle
Lokacioni
Google+