Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Mbrojtjet publike

 • 06 dhjetor

  11:00
  Tezë magjistrature
  Besnike Kuka

  Ritet e dasmës në rrethinën e Kaçanikut

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Zeqir Kadriu
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC Room 1001.05
 • 06 dhjetor

  13:00
  Tezë magjistrature
  Etem Etemi

  Bashkëpunimi ndërkufitar i Komunës së Strugës dhe Pogradecit

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Agni Aliu
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 06 dhjetor

  14:00
  Tezë doktorature
  Gjylten Ademi

  Refleksioni i zgjedhjeve parlamentare 2016 ne ndertimin e kapaciteteve demokratike ne RM

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Etem Aziri
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814
 • 06 dhjetor

  15:00
  Tezë magjistrature
  Shpresa Izairi Baftijari

  Menaxhimi i kapitalit qarkullues: Një studim për kompanitë e listuara në Bursën e Maqedonisë

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Doc. Dr. Fitim Deari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.02
 • 06 dhjetor

  16:00
  Tezë doktorature
  Vrullim Buja

  Financimi i qeverisjes lokale ne disa shtete te Evropes Juglindore (aspekte krahasuese)

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Agni Aliu
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814
 • 11 dhjetor

  10:00
  Tezë magjistrature
  Egzona Islami

  Zhvillimi i Leksikut mental nga folësit e anglishtes si gjuhë e parë dhe gjuhë e dytë në Kosovë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Arta Toci
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC 1001.05
 • 11 dhjetor

  13:00
  Tezë magjistrature
  Bujar Idrizi

  Diplomacia publike si instrument në marrëdhëniet ndërkombëtare

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Jonuz Abdullai
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 12 dhjetor

  12:00
  Tezë magjistrature
  Albane Berisha Kabashi

  Dramat për fëmijë të Abdylazis Islamit

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Zeqir Kadriu
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC 1001.05
 • 12 dhjetor

  13:00
  Tezë magjistrature
  Visar Imeri

  Menaxhimi me Rrezikun Operativ në Sistemin e Informimit në Shoqëritë e Sigurimeve në Republikën e Maqedonisë së Veriut

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Mentor Hamiti
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813
 • 12 dhjetor

  14:00
  Tezë doktorature
  Ylber Januzaj

  Një model për përputhje automatike në mes kërkesës në tregun e punës dhe ofertës së kurikulave të univerziteteve

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Artan Luma
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813
 • 12 dhjetor

  15:00
  Tezë magjistrature
  Lulzim Dalipi

  Bashkëpunimi bilateral në mes Maqedonisë së Veriut dhe Republikes Federale te Gjermanisë në sferën e sigurimit pensional

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Etem Aziri
  Vendi: Tetovë
  Salla: 815
 • 12 dhjetor

  16:00
  Tezë magjistrature
  Miranda Fejzuli Murseli

  Shtetformesia e Republikes se Maqedonise se Veriut nga pavaresia e deri me sot

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Agron Rustemi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 13 dhjetor

  15:00
  Tezë magjistrature
  Adea Hasi

  Pjesemarrja Politike e gruas ne Kosove

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Agon Demjaha
  Vendi: Shkup
  Salla: LH
 • 18 dhjetor

  10:00
  Tezë magjistrature
  Fortesa Hadja

  Krahasimi i kurrikulave për trajnimin e mësimdhënësve ndërmjet Sllovenisë, Kosovës, dhe Maqedonisë së Veriut

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC 1001.05
 • 23 dhjetor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Vetim Rustemi

  INSTITUTI I FALJES DHE NDRYSHIMET PËRKATËSE LIGJORE- RASTI IVANOV-ANALIZË KRAHASIMORE

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Besa Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 24 dhjetor

  10:00
  Tezë magjistrature
  Egzon Gajtani

  Kontrata e përfaqësimit në legjislacionin dhe praktikën e Republikës së Kosovës dhe në të drejtën komparative.

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Emine Zendeli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01

Search by

Fakulteti
Cycle
Lokacioni
Google+