COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Vedije Ratkoceri

Fakulteti : Drejtësia
Thirja akademike : Docent
Angazhimi : Me kohë të plotë
Të dhënat personale
E-mail : v.ratkoceri@seeu.edu.mk
Adresa : Bul. Ilinden No. 335, Campus Building 303.02, Tetovo, Republic of Macedonia
Telefoni : +389 (0) 44 356 142
Faks : +389 (0) 44 356 001
Gjuhët ( Vetevaluim )
English
C2 - Proficient
Macedonian
C2 - Proficient
Spanish / Castilian
A2 - Elementary

Arsimimi

Publikimet

 • Vedije Ratkoceri. Chemical Castration as a criminal sanction and Human Rights. In 1st INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON SOCIAL AND LEGAL SCIENCES (ICSLS’19)-"GOOD GOVERNANCE AND THE RULE OF LAW IN THE PERSPECTIVE OF EU INTEGRATION, pp. 373-388. SEEU, Skopje, 4 / 2020. ISBN 978-608-248-035-0. (Download)

 • Vedije Ratkoceri. Trajtimi mjekësor-farmakologjik si sanksion penal në Republikën e Maqedonisë. In JUSTICIA - International Journal of Legal Sciences, Vol.5, No 7, pp. 198-206. Faculty of Law, State Univerisy of Tetova, Tetovo, REPUBLIC OF MACEDONIA, 11 / 2017. ISBN ISSN 1857-8454.

 • Vedije Ratkoceri. Chemical Castration of Child Molesters - Right or Wrong?!. In Proceedings of the 13th International Conference on Social Sciences, pp. 246-252. EUSER , University of Vienna, Vienna, AUSTRIA, 10 / 2017. ISBN 9788890916113. (Download)

 • Vedije Ratkoceri. Chemical Castration of Child Molesters - Right or Wrong?!. In European Journal of Social Sciences Education and Research - EJSER - Sep-Dec 2017 Vol. 11 Nr. 1, pp. 70-76. EUSER, 10 / 2017. ISBN ISSN 2411-9563 . (Download)

 • Vedije Ratkoceri. Criminal policy of Republic of Macedonia for combating and preventing sexual abuse of children. In Proceedings of the 11th South-East European Doctoral Student Conference , pp. 95-109. South East European Research Centre, University of Sheffield, CITY Collage, Thessaloniki, GREECE, 5 / 2017. ISBN 978-960-9416-18-4. (Download)

 • Vedije Ratkoceri. Chemical Castration as a security measure in the criminal legislation of the Republic of Macedonia. In International Journal of Social Sciences and Education Research, Volume 3 (2), pp. 356-360. ICSER, TURKEY, 1 / 2017. ISBN ISSN: 2149-5939. (Download)

 • Vedije Ratkoceri. Preventing sexual abuse of children - Chemical castration for sex offenders in the Republic of Macedonia. In Proceedings of the International Conference "Preventing victimization in vulnerable communities" , pp. 353 - 361. The Institute of National Economy - Romanian Academy, Bucharest, ROMANIA, 2017. ISBN 978-973-0-25922-3. (Download)

 • Vedije Ratkoceri. Chemical Castration as a security measure in the criminal legislation of the Republic of Macedonia. In 2nd International Conference on Social Sciences & Education Research, Book of Abstracts, pp. 107. ICSER-International Center of Social Sciences & Education Research, Istanbul -TURKEY, 11 / 2016. ISBN 978-605-83063-0-1. (Download)

 • Vedije Ratkoceri. Medical-pharmacological treatment as a criminal sanction in the Republic of Macedonia. In The Third International Scientific Conference " The Law and challenges of the euro-atlantic processes" - Book of Abstracts, pp. 176. State University of Tetova - Law Faculty, Tetovo, REPUBLIC OF MACEDONIA, 11 / 2016. ISBN 978-608-217-048-0.

 • Blerta Arifi, Vedije Ratkoceri. "Phenomenology of juvenile delinquency in the Republic of Macedonia during the period 2012-2014". In Second International Scientific Conference – “Universality, Globalization and the rule of law” - JUSTICIA (International Journal of Legal Sciences) Vol.4 No.6, pp. 40-48. State University of Tetova, Tetovo, REPUBLIC OF MACEDONIA, 6 / 2016. ISBN ISSN 1857-8454 .

 • Vedije Ratkoceri . Law regulation of domestic violence in Republic of Macedonia from independence until today. In II. Türk Hukuk Tarihi Kongresi Bildirileri (2 Cilt) - Turkish Legal History Congress , pp. 617-626. Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi Merkezi, Istanbul University, Istanbul, TURKEY, 5 / 2016. ISBN 978-605-152-470-2. (Download)

 • Vedije Ratkoceri, Blerta Arifi. The change of law of criminal procedure of the Republic of Macedonia and the role of these changes in the functioning of the legal state. In International Conference on Legal Studies “The functioning of the legal State in the South-Eastern Europe” - Book of Abstracts, pp. 46. AAB University, Prishtina, REPUBLIC OF KOSOVO, 10 / 2015. ISBN 978-9951-494-54-0.

Përvoja e punës

 • Mar 2019 - Present : Assistant Professor of criminal law and security
  Law Faculty, South East European University, Tetovo, Republic of North Macedonia
  Type of business or sector: Higher Education Institution

 • Jul 2015 - Mar 2019: PhD Assistant of criminal law
  Law Faculty, South East European University, Tetovo, Republic of Macedonia
  Type of business or sector: Higher Education Institution

 • Oct 2014 - Jan 2015: Assistant/Demonstrator at Law Faculty
  South East European University, Tetovo, Republic of Macedonia
  Type of business or sector: Higher Education Institution

 • Jul 2014 - Dec 2014: Student Adviser for master studies
  South East European University, Tetovo, Republic of Macedonia
  Type of business or sector: Higher Education Institution

 • Sep 2009 - Sep 2011: Public Relation and Marketing assistant
  FON University, Skopje, Republic of Macedonia
  Type of business or sector: Higher Education Institution

 • Oct 2008 - Jul 2009: Career Centre assistant/coordinator
  State University of Tetova, Tetovo, Republic of Macedonia
  Type of business or sector: Higher Education Institution

 • Jan 2008 - Jul 2008: Assistant/Demonstrator at Law Faculty
  South East European University, Tetovo, Republic of Macedonia
  Type of business or sector: Higher Education Institution

Google+