Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

SEEU Review

SEEU Review është revistë shkencore ndërkombëtare - online, e recensuar nga kolegët, me qasje të hapur, të cilën e publikon Universiteti i Evropës Juglindore në publikuesin ndërkombëtar akademik De Gruyter. SEEU Review është revistë shkencore e Universitetit të Evropës Juglindore, që synon të sigurojë një forum ndërkombëtar aktiv për analizë, hulumtim dhe debat në një varg të gjerë fushash.

https://seeur/seeur-overview.xml

Fushat kryesore të mbuluara nga SEEU Review janë shkencat sociale dhe humane, duke përfshirë drejtësinë, ekonominë, administratën publike, marrëdhëniet ndërkombëtare, shkencat politike, gjuhët, letërsinë, komunikimin dhe studimete mjedisit.

Revista synon të nxisë publikimin e punimeve origjinale, të cilat demonstrojnë aktualitet dhe relevancë në fushën e studimit. Artikujt e dorëzuar do të redaktohen dy herë nga recensentë anonim të fushave specifike të përfshira në revistë.

SEEU Review botohet dy herë në vit.

Arkivi i revistave

Google+