Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Projekte ndërkombëtare

Universiteti i Evropës Juglindore gjithashtu është bërë pjesë e disa programeve dhe projekteve ndërkombëtare, duke marrë pjesë kështu në mënyrë aktive në përgatitjen, zbatimin dhe administrimin e programeve dhe projekteve të ndryshme ndërkombëtare. Programet dhe projektet kryesore ndërkombëtare ku universiteti ynë ka marrë pjesë janë: TEMPUS dhe FP7 (Programi i shtatë Kornizë) të financuar nga Komisioni Evropian, RRPP (Programi Promovues për Hulumtim Rajonal në Ballkanin Perëndimor), projekte të financuara nga UNDP, projekte të financuara nga ASO (Zyrat Austriake të Ndërlidhjes për Shkencë dhe Hulumtim) etj

FP7 FP7
Programi i Shtatë Kornizë për Kërkime dhe Zhvillim i Bashkimit Evropian - The Seventh Framework Programme (FP7).
TEMPUS TEMPUS
TEMPUS është një program i Komisionit Evropian që mbështet modernizimin e arsimit të lartë dhe krijon një sipërfaqe të bashkëpunimit në vendet përreth të BE-së.
RRPP RRPP
Programi Promovues për Hulumtim Rajonal.
UNDP UNDP
Porgrami për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara.
Google+