Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Besa Arifi

Fakulteti : Drejtësia
Thirja akademike : Profesor inordinar
Angazhimi : Me kohë të plotë
Të dhënat personale
E-mail : b.arifi@seeu.edu.mk
Adresa : Rr. e Ilindenit, p.n., 1200, Tetovë
Telefoni : +389 44 356 127
Faks : +389 44 356 001

Arsimimi

 • Sep 2007 - Oct 2010: PhD in Legal Sciences
  Faculty: Law Faculty "Iustinianus Primus"
  University "St. Cyril and Methodius", Skopje, Republic of Macedonia
  Specialty: Criminal Law Sciences
  Thesis: "Victim's position in criminal law"

 • Oct 2003 - Jul 2006: Master of Arts in Legal Sciences
  Faculty: Law Faculty "Iustinianus Primus"
  University "St. Cyril and Methodius", Skopje, Republic of Macedonia
  Specialty: Criminal Law and Criminology
  Thesis: "Mutual legal assistance in criminal matters"

 • Sep 2000 - Oct 2003: Baschelor of Arts in Law
  Faculty: Law Faculty "Iustinianus Primus"
  University "St. Cyril and Methodius", Skopje, Republic of Macedonia
  Specialty: Criminal law

Publikimet

 • Besa Arifi (ed), Dennis Farrington (sup). Pro Bono Legal Aid. SEEU, Tetovo, 6 / 2012. (Download)

 • Besa Arifi. International Cooperation in Combating Money Laundering. In Proceedings in Electronic International Interdiciplinary Conference, EIIC, 3-7 September 2012, pp. 303-308. EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, Zilina, Slovak Republic, 2012. ISBN 978-80-554-0551-3.

 • Besa Arifi. Критички осврт со нов концептуален поглед врз некои одредби од најновите измени во кривичното законодавство на Република Македонија. In Зборник во чест на Ѓорѓи Марјановиќ , pp. 385-404. Правен Факултет „Јустинијан Први“, Скопје, 12 / 2011. ISBN 978-608-4655-08-4.

 • Besa Arifi. Дали напуштањето на субсидијарното тужење го загрозува правото на жртвата на активно учество во кривичната постапка?. In Зборник во чест на Никола Матовски, pp. 473-491. Правен факултет „Јустинијан Први“, Скопје, 12 / 2011. ISBN 978-608-4655-07-7.

 • Besa Arifi. “Marrëveshja Kornizë e Ohrit dhe rëndësia e saj për të drejtat e njeriut në Maqedoni”, në kuadër të tekstit “Aspektet juridike të implementimit të Marrëveshjes Kornizë të Ohrit”. In “10 vite Marrëveshja Kornizë e Ohrit: A funksionon Maqedonia si shtet multietnik?”, pp. 129-138. SEEU, Tetovë, 11 / 2011.

 • Besa Arifi. Infusing Research and Knowledge in South-East Europe. In "Infusing Research and Knowledge in South-East Europe", Proceedings of the 5th Annual South-East European Doctoral Student Conference, pp. 512-519. South-East European Research Centre, Thessaloniki, Greece, 7 / 2010. ISBN 978-960-9416-03-0.

 • Besa Arifi. Academic freedom and university autonomy: The case of Macedonia. In University Values – a bulletin on international academic freedom, autonomy & responsibility. 6 / 2010. (Download)

 • Besa Arifi. Lessons (not) learned regarding human rights and the democracy in Macedonia (will they ever be learned?!). In Lessons (not) learned with regard to human rights and democracy – a comparison of Bosnia and Herzegovina, Kosovo and Macedonia, pp. 160-222. EAP, BWV, NWV, Intersentia, Vienna, Austria, 12 / 2009. ISBN 978-3-7083-0650-6.

 • Besa Arifi. Ridefinimi i rolit të viktimës në të drejtën penale bashkëkohore përmes reformave ligjore . In Conference Proceedings of the 2008 Annual meeting of the institute Alb-Shkenca. Albanian Journal for Legal Studies, 11 / 2009. ISBN ISSN 2074-0360. (Download)

 • Besa Arifi. The role of the victim in the international criminal justice. In "Infusing Research and Knowledge in South-East Europe", Proceedings of the 3rd Annual South-East European Doctoral Student Conference, Volume 1, pp. 321-330. South-East European Research Centre, Thessaloniki, Greece, 6 / 2008. ISBN 978-960-89629-7-2.

 • Besa Arifi. Human rights aspects of witness protection and its importance for the ICTY. In ICTY: Towards a fair trial?, pp. 231-248. Intersentia, NWV, Graz, Austria, 2008. ISBN 978-90-5095-868-4.

 • Besa Arifi. Are Prisoners entitled to human rights? The development of the imprisonment sentence and the treatment of prisoners in Macedonia. In SEEU REVIEW, Volume 4, Nr. 2, pp. 11-40. South East European University, Tetovo, Macedonia, 2008. ISBN ISSN 1409-7001.

 • Besa Arifi. Mutual Legal assistance in Criminal matters used in combating trafficking in human beings. In Trafficking in human beings - legal aspects, pp. 127-142. South East European University, Tetovo, Macedonia, 12 / 2006. ISBN 9989-2211-3-8.

 • Besa Arifi. Практична примена на одредбите на ЗКП и на ратификуваните меѓународни конвенции и билатерални договори од областа на акцесорната казнено-правна помош во РМ. In Зборник посветен на почесни доктори, доктори и магистри на науки (2001 – 2006), pp. 261-272. Правен факултет „Јустинијан Први“ - Скопје, Skopje, Macedonia, 2006. ISBN 9989-759-74-X.

Përvoja e punës

 • Sep 2007 - Present : Head of Human Rights Centre
  South East European University, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Education and Research

 • Apr 2011 - Present : Assistant Professor
  South East European University - Law Faculty, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Education and Research

 • May 2007 - Apr 2011: Assistant
  South East European University - Law Faculty, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Education and Research

 • Mar 2004 - May 2007: Junior Assistant
  South East European University - Law Faculty, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Education and Research

Google+